No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for samfunnsvitenskap per.selle@uit.no

Per Selle


Professor


 • Elisabeth Angell, Sveinung Eikeland, Per Selle :
  Sámi agency in economic development processes in the Norwegian High North
  Polar Record 2023 ARKIV / DOI
 • Aaron John Spitzer, Per Selle :
  A Sami land-claims settlement? Assessing Norway's Finnmark Act in a comparative perspective
  Scandinavian Political Studies 2023 DOI
 • Torvald Falch, Per Selle :
  Ettpartidominans i et flerpartisystem: Norske Samers Riksforbund i Sametinget
  Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2023 ARKIV / DOI
 • Torvald Falch, Per Selle :
  Populisme på samisk. Framveksten av Nordkalottfolket på Sametinget
  Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2023 ARKIV / DOI
 • Bernd Henningsen, Per Selle :
  Wolksbewegungen
  Nomos 2023
 • Torvald Falch, Per Selle :
  Urfolks selvbestemmelse og demokratiets rolle. Institusjonalisering av rettigheter og representasjon
  Statsvetenskaplig Tidsskrift 2023 ARKIV / FULLTEKST
 • Per Selle, Kristin Strømsnes :
  Indigenous People’s Self-governing Bodies and the Role of Civil Society: The Case of the Norwegian Sámi
  Ethnopolitics 2023 DOI
 • Per Selle, Kristin Strømsnes, Stein Kuhnle :
  Scenarios for Civil Society Impact in Norway
  Springer 2022 DOI
 • Per Selle, Gary N. Wilson :
  Economy, territory, and identity: A Rokkanian analysis of Indigenous self-determination in Canada and Norway
  Polar Record 2022 DOI
 • Ulf Mörkenstam, Per Selle, Sanna Valkonen :
  Who are ‘We, the People’? A comparative analysis of the right to register in the Sámi electoral roll in Finland, Norway and Sweden
  Routledge 2022
 • Torvald Falch, Per Selle :
  Sametingets relevans og rekkevidde
  Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2022 ARKIV / DOI
 • Torvald Falch, Per Selle :
  Et rettighetsfellesskap: samisk systembygging i den norske enhetsstaten
  Tidsskrift for samfunnsforskning 2022 ARKIV / DOI
 • Elisabeth Angell, Sveinung Eikeland, Per Selle :
  Samisk politikk og industriell utvikling i nord
  Gyldendal Akademisk 2021
 • Elisabeth Angell, Sveinung Eikeland, Per Selle :
  Samepolitikkens plass i utviklingsprosesser i nord
  Tidsskrift for samfunnsforskning 2021 ARKIV / DOI
 • Elisabeth Angell, Vigdis Nygaard, Per Selle :
  FeFo møter Sametinget i næringspolitikken. NUSSIR-saken som lyskaster på dyptgripende institusjonelle spenninger i næringspolitikken
  Gyldendal Akademisk 2021
 • Hans-Kristian Hernes, Per Selle :
  Finnmarksloven 15 år etter
  Gyldendal Akademisk 2021 ARKIV
 • Per Selle, Kristin Strømsnes :
  Det samiske sivilsamfunnet i Sametinget og i samepolitikken
  Cappelen Damm Akademisk 2021 FULLTEKST / DOI
 • Torvald Falch, Per Selle :
  Finnmarkseiendommens selvstendighet. Om representasjon av private rettigheter, politiske interesser og etnisitet
  Gyldendal Akademisk 2021
 • Per Selle, Aaron John Spitzer :
  Examining FeFo from a Canadian "claimed-based" co-mangagement perspective
  Gyldendal Akademisk 2021
 • Elisabeth Angell, Vigdis Nygaard, Per Selle :
  Industrial development in the North - Sámi interests squeezed between globalization and tradition
  Acta Borealia 22. april 2020 ARKIV / DOI
 • Aaron Spitzer, Per Selle :
  Is Nonterritorial Autonomy Wrong for Indigenous Rights? Examining the ‘Territorialisation’ of Sami Power in Norway
  International Journal on Minority and Group Rights 2020 DOI
 • Per Selle, Anne Julie Semb, Kristin Strømsnes :
  Urbanisering av det samiske elektoratet: En fremvoksende skillelinje i den moderne samepolitikken?
  Tidsskrift for samfunnsforskning 2020 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Aaron Spitzer, Per Selle :
  Claims-Based Co-management in Norway's Arctic? Examining Sami Land Governance as a Case of Treaty Federalism
  Canadian journal of political science 2019 DOI
 • Per Selle, Kristin Strømsnes, Lars Svedberg, Bjarne Ibsen, Lars Skov Henriksen :
  The Scandinavian Organizational Landscape: Extensive and Different
  Springer Nature 2019 DOI
 • Stein Kuhnle, Per Selle, Sven E.O. Hort :
  Introduction: globalizing welfare - and evolving Asian-European dialogue
  Edward Elgar Publishing 2019 DOI
 • Per Selle, Kristin Strømsnes :
  The Challenging Position of Civil Society Service Production within the Norwegian Welfare State
  Edward Elgar Publishing 2019 DOI
 • Per Selle, Torvald Falch :
  The Nordic Sami Convention and Self-Determination in the Nordic Context
  CIERA 2019
 • Per Selle, Gary Wilson :
  Indigenous Self-Determination in Northern Canada and Norway
  IRPP STUDY 2019
 • Per Selle, Kristin Strømsnes, Jill M Loga :
  State and Civil Society: A Regime Change?
  Springer 2018 DOI
 • Torvald Falch, Per Selle, Kristin Strømsnes :
  The Sámi: 25 Years of Indigenous Authority in Norway
  Routledge 2017 DOI
 • Per Selle, Karl Henrik Sivesind :
  Voluntary Organizations in the Nordic Countries
  Minerva Shobou 2017
 • Per Selle :
  Frivillighetens marginalisering
  Tidsskrift for velferdsforskning 2016 DOI
 • Torvald Falch, Per Selle, Kristin Strømsnes :
  The Sámi: 25 Years of indigenous authority in Norway
  Ethnopolitics 2016 DOI
 • Elisabeth Angell, Per Selle, Sveinung Eikeland :
  Samepolitikken i den nye utviklingen i nord
  Gyldendal Akademisk 2016 DATA
 • Falch Torvald, Per Selle :
  Samisk myndighet og territorialitet
  Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2016 DOI
 • Per Selle :
  Finnmarkseigendomen mellom rett, politikk og utvikling.
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Hans-Kristian Hernes, Per Selle :
  Finnmarksloven - en milepæl? Samerett i møte med norsk politikk.
  Gyldendal Akademisk 2021
 • Stein Kuhnle, Per Selle, Sven E.O. Hort :
  Globalizing Welfare: An Evolving Asian-European-Dialogue
  Edward Elgar Publishing 2019
 • Torvald Falch, Per Selle :
  Sametinget - Institusjonalisering av en ny samepolitikk
  Gyldendal Akademisk 2018
 • Elisabeth Angell, Sveinung Eikeland, Per Selle :
  Nordområdene i endring - Urfolkspolitikk og utvikling
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Per Selle, Kristin Strømsnes :
  Indigenous people's self-governing bodies and the role of civil society: The case of the Norwegian Sámi
  2023
 • Per Selle, Kristin Strømsnes :
  Indigenous people's self-governing bodies and the role of civil society: The case of the Norwegian Sámi
  2023
 • Torvald Falch, Hans Kristian Hernes, Per Selle :
  Rettigheter og representasjon. Institusjonelle begrensninger og muligheter for urfolks selvbestemmelse
  UiT Norges arktiske universitet 2023
 • Aaron John Spitzer, Per Selle :
  The metapolitics of settler-colonialism
  Universitetet i Bergen 2020
 • Aaron John Spitzer, Per Selle :
  Erratum: Claims-based co-management in Norway's arctic? Examining sami land governance as a case of treaty federalism (Canadian Journal of Political Science (2019) (1-9) DOI: 10.1017/S0008423919000301)
  Canadian journal of political science 2019 DOI
 • Per Selle, Anne Julie Semb, Kristin Strømsnes :
  Politiske rettigheter på vandring. Urbanisering av moderne urfolkspolitikk
  2018
 • Elisabeth Angell, Sveinung Eikeland, Per Selle :
  Indigenous influence in large scale industrial projects in the Arctic?
  2017
 • Elisabeth Angell, Per Selle, Sveinung Eikeland :
  Samene og det nye nord
  Nordlys 23. mars 2017
 • Per Selle :
  Vibeke Larsen og samepolitikken
  16. januar 2017
 • Per Selle :
  Actualizing Sami Rights: International Comparative Research /With Leena Heinamaki, Christina Allardt, Stefan Kircher et. al
  2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →