Personkort bilde

Torgeir Rinke Bangstad

Forsker Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Gjenreisningsarkitektur, kulturminnestudier, samtidsarkeologi, minnestudier, museologi, fortidsforståelse og historieteori

2019-2021: Forsker på Unruly Heritage: An Archaeology of the Anthropocene (UIT)

2016-2019: Postdoktor på Object Matters: Archaeology and Heritage in the 21st Century (UIT)

2009-2014: Doktorgradsstipendiat Exhibiting Europe: The Development of European Narratives in Museums, Collections, and Exhibitions (NTNU)

2010, høst. Gjesteforsker, Ruhr-Universität Bochum, Institut für Soziale Bewegungen

2006-2008 - Masterstudier i filmvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

2004-2006 Bachelorstudier i filmvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

2002-2004 - Grunnfag i sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen.

 

 

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Buildings on the Move: Relational Museology and the Mutability of Place. 2019 ISBN 978-92-9012-462-7.s 87 - 106.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Beyond Presentism: Heritage and the Temporality of Things. Ethnologia Europaea 2019; Volum 49 (2). ISSN 0425-4597.s 115 - 132.s doi: 10.16995/ee.1443.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Minnesøkologi og den uregjerlige industriarven. (fulltekst) Tidsskrift for kulturforskning 2019; Volum 18 (2). ISSN 1502-7473.s 81 - 102.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Heritage and the Untimely. Bloomsbury Academic 2019 ISBN 9781350065086.s 147 - 162.s doi: http://dx.doi.org/10.5040/9781350065116.ch-009.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Nærvær og presentisme: om synet på fortiden i nyere historieteori. (fulltekst) Tidsskrift for kulturforskning 2017; Volum 16 (2). ISSN 1502-7473.s 31 - 45.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Verdens speil og tingenes gravsted: Om metaforbruk og «gjøren» i museologien. Norsk museumstidsskrift 2017; Volum 3 (2). ISSN 2464-2525.s 60 - 76.s doi: 10.18261/issn.2464-2525-2017-02-03.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Odda Smelteverk og vern av komplekse industrianlegg. Fabrik & Bolig 2015; Volum 36 (1). ISSN 0106-3324.s 7 - 23.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Industrial heritage and the ideal of presence. Routledge 2014 ISBN 9780415523622.s 92 - 105.s doi: 10.4324/9781315778211.ch6.

 • Bangstad, Torgeir. Routes of Industrial Heritage: On the Animation of Sedentary Objects. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research 2011; Volum 3. ISSN 2000-1525.s 279 - 294.s doi: 10.3384/cu.2000.1525.113279.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. «On home grounds: Sports ruins, community life and ecological change».. Hjem - Nasjonal fagkonferanse for kulturforskere 2020-09-24 - 2020-09-25 2020.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Museum: Samling og Nasjonsbygging. Gjesteforelesning, UIS - BST230_1 2019-10-03 - 2019-10-03 2019.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Naturarv og antropocen. Gjesteforelesning, UIS - BST230_1 2019-10-03 - 2019-10-03 2019.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Material Life: The Geological Imagination and Architectural Conservation in the Anthropocene. Unruly Heritage: An Archaeology of the Anthropocene 2019-10-17 - 2019-10-20 2019.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Unruly Heritage. RAW STUDIO: Exploring the afterlife of coal extraction on Svalbard 2019-11-19 - 2019-11-19 2019.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Heritage ecologies: material memory and the more-than-human construction of heritage. 34th Nordic Ethnology and Folklore Conference 2018-06-12 - 2018-06-15 2018.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Gravstedet og speilet. Museologiske metaforer og museet som utside. Fagseminar "Kuratering og museumsmetaforer" 2018-08-30 - 2018-08-30 2018.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Heritage and the Extended Present. Object Matters / Unruly Heritage conference 2018-09-20 - 2018-09-21 2018.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Gjenreisningshuset og det utidsmessige. Tid for kulturforskning - tid i kulturforskning 2017-01-26 - 2017-01-27 2017.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Den uregjerlige industriarven. Fra industri til industriarv 2017-12-07 - 2017-12-07 2017.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Gjenreisningshus på museum: om materielle minner og tidsforståelse. Forskningsseminar for arkeologi 2017-10-20 - 2017.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. The 1950 Finnmark Housing Survey and synchronization of time. Object Matters: Archaeology and heritage in the 21st century 2017-09-21 - 2017-09-25 2017.

 • Rinke Bangstad, Torgeir. Rebuilt homes, reassembled heritage: Reconstruction housing at the Norwegian Museum of Cultural History. Forskningsseminar 2016-02-22 - 2106-02-22 2016.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Building Times: Architecture and Material Memory. Open Seminar at After Discourse: Things, Archaeology, and Heritage in the 21st Century. Center for Advanced Studies, Oslo. 2016-10-14 - 2016-10-14 2016.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Rebuilt homes, reassembled heritage: Reconstruction housing at the Norwegian Museum of Cultural History. Object Matters-workshop 2016-09-22 - 2016-09-25 2016.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Industriminner og fortidsforståelse. Industriens hus: industriminner og identitet 2016-04-26 - 2016-04-26 2016.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Industriens hus: Industriminner og identitet. Fagseminar, arrangementansvarlig 2016-04-26 - 2016-04-26 2016.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Trappeløp og industrihistorie i Høyanger. Rett Vest 2015; Volum 1 (1).s 18 - 26.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Kulturminneforskning og den smertefulle kulturarven. Krigens minnelandskap 2015-10-28 - 2015-10-28 2015.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Eventyrlige Batalden. Rett Vest 2015; Volum 1 (4).s 52 - 59.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Fabrikken som ble museum. Rett Vest 2015; Volum 1 (3).s 70 - 76.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Fornemme følelser i Alvøen. Rett Vest 2015; Volum 1 (2).s 56 - 62.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Utsikten over Aurlandsfjorden. Rett Vest 2015; Volum 1 (1).s 42 - 45.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Møkster, mon amour!. Rett Vest 2015; Volum 1 (2).s 80 - 92.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. De brysomme tingene: Tilbake til fremtiden med Odda Smelteverk. Fagseminar, industrianleggenes fellesråd 2015-10-13 - 2015-10-14 2015.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Odda Smelteverk: Sju framtidspunkter. 2015.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. "Kulturarv og dens grenser: Forsøk på en definisjon". Forelesning 2014-12-01 - 2014-12-01 2014.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Defamiliarization, Conflict and Authenticity: Industrial Heritage and the Problem of Representation. 2014 (293). ISSN 1503-8181.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Industrial heritage landscapes in Europe. Presentasjon, German Norwegian Network 2012-04-12 - 2012-04-12 2012.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Guest lecture 'Industrial Heritage in Europe', in Afterlives: Revival, Reclamation and Restoration. Geography lecture at University of Exeter 2011-03-16 - 2011-03-16 2011.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. "Temporary Placements of Ever Moving Material" - Heritage routes as interpretation device beyond site-specific heritage. Industrialisation in European Regions 2011-11-09 - 2011-11-11 2011.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Beyond the site and into the landscape: On the reframing  and accommodation of industrial ruins. Nordic Theoretical Archaeology Group (TAG) 2011 - Multidisciplinary archaeology 2011-04-26 - 2011-04-29 2011.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. A Future in Ruins: Post-Industrial Landscapes as Deterritorialized Heritage. Exhibiting Europe conference. The Development of European Narratives in Museums, Collections and Exhibitions 2011-04-07 - 2011-04-09 2011.

 • Bangstad, Torgeir. Forbigått: En ruinreise i det snart gamle og nesten nye. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora 2011 (32). ISSN 0806-8593.s 24 - 35.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Empty shells or sites of universal value? The discords of industrial heritage and our recent past. Ruin Memories Workshop 2010-11-19 - 2010-11-20 2010.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. The post-industrial landscape between things and signs. Musealisation as ‘leaps of intuition’. Re-visioning the museal objects between things and signs, Workshop/Seminar 2010-12-02 - 2010-12-03 2010.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Empty shells or sites of universal value? The discords of industrial heritage and our recent past. Forskningspresentasjon ved Institut für Soziale Bewegungen 2010-10-28 - 2010-10-28 2010.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Prosjektpresentasjon: Industrielle kulturminner i Europa. FIFF - Fokus på IFS-forskning 2010-03-22 - 2010-03-22 2010.

 • Bangstad, Torgeir Rinke; Sørenssen, Bjørn. United in Diversity? Europeisk film og identitetsbygging. 2008.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. «On home grounds: Sports ruins, community life and ecological change».. Hjem - Nasjonal fagkonferanse for kulturforskere 2020-09-24 - 2020-09-25 2020.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Museum: Samling og Nasjonsbygging. Gjesteforelesning, UIS - BST230_1 2019-10-03 - 2019-10-03 2019.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Naturarv og antropocen. Gjesteforelesning, UIS - BST230_1 2019-10-03 - 2019-10-03 2019.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Material Life: The Geological Imagination and Architectural Conservation in the Anthropocene. Unruly Heritage: An Archaeology of the Anthropocene 2019-10-17 - 2019-10-20 2019.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Unruly Heritage. RAW STUDIO: Exploring the afterlife of coal extraction on Svalbard 2019-11-19 - 2019-11-19 2019.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Heritage ecologies: material memory and the more-than-human construction of heritage. 34th Nordic Ethnology and Folklore Conference 2018-06-12 - 2018-06-15 2018.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Gravstedet og speilet. Museologiske metaforer og museet som utside. Fagseminar "Kuratering og museumsmetaforer" 2018-08-30 - 2018-08-30 2018.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Heritage and the Extended Present. Object Matters / Unruly Heritage conference 2018-09-20 - 2018-09-21 2018.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Gjenreisningshuset og det utidsmessige. Tid for kulturforskning - tid i kulturforskning 2017-01-26 - 2017-01-27 2017.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Den uregjerlige industriarven. Fra industri til industriarv 2017-12-07 - 2017-12-07 2017.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Gjenreisningshus på museum: om materielle minner og tidsforståelse. Forskningsseminar for arkeologi 2017-10-20 - 2017.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. The 1950 Finnmark Housing Survey and synchronization of time. Object Matters: Archaeology and heritage in the 21st century 2017-09-21 - 2017-09-25 2017.

 • Rinke Bangstad, Torgeir. Rebuilt homes, reassembled heritage: Reconstruction housing at the Norwegian Museum of Cultural History. Forskningsseminar 2016-02-22 - 2106-02-22 2016.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Building Times: Architecture and Material Memory. Open Seminar at After Discourse: Things, Archaeology, and Heritage in the 21st Century. Center for Advanced Studies, Oslo. 2016-10-14 - 2016-10-14 2016.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Rebuilt homes, reassembled heritage: Reconstruction housing at the Norwegian Museum of Cultural History. Object Matters-workshop 2016-09-22 - 2016-09-25 2016.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Industriminner og fortidsforståelse. Industriens hus: industriminner og identitet 2016-04-26 - 2016-04-26 2016.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Industriens hus: Industriminner og identitet. Fagseminar, arrangementansvarlig 2016-04-26 - 2016-04-26 2016.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Trappeløp og industrihistorie i Høyanger. Rett Vest 2015; Volum 1 (1).s 18 - 26.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Kulturminneforskning og den smertefulle kulturarven. Krigens minnelandskap 2015-10-28 - 2015-10-28 2015.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Eventyrlige Batalden. Rett Vest 2015; Volum 1 (4).s 52 - 59.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Fabrikken som ble museum. Rett Vest 2015; Volum 1 (3).s 70 - 76.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Fornemme følelser i Alvøen. Rett Vest 2015; Volum 1 (2).s 56 - 62.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Utsikten over Aurlandsfjorden. Rett Vest 2015; Volum 1 (1).s 42 - 45.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Møkster, mon amour!. Rett Vest 2015; Volum 1 (2).s 80 - 92.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. De brysomme tingene: Tilbake til fremtiden med Odda Smelteverk. Fagseminar, industrianleggenes fellesråd 2015-10-13 - 2015-10-14 2015.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Odda Smelteverk: Sju framtidspunkter. 2015.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. "Kulturarv og dens grenser: Forsøk på en definisjon". Forelesning 2014-12-01 - 2014-12-01 2014.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Defamiliarization, Conflict and Authenticity: Industrial Heritage and the Problem of Representation. 2014 (293). ISSN 1503-8181.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Industrial heritage landscapes in Europe. Presentasjon, German Norwegian Network 2012-04-12 - 2012-04-12 2012.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Guest lecture 'Industrial Heritage in Europe', in Afterlives: Revival, Reclamation and Restoration. Geography lecture at University of Exeter 2011-03-16 - 2011-03-16 2011.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. "Temporary Placements of Ever Moving Material" - Heritage routes as interpretation device beyond site-specific heritage. Industrialisation in European Regions 2011-11-09 - 2011-11-11 2011.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Beyond the site and into the landscape: On the reframing  and accommodation of industrial ruins. Nordic Theoretical Archaeology Group (TAG) 2011 - Multidisciplinary archaeology 2011-04-26 - 2011-04-29 2011.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. A Future in Ruins: Post-Industrial Landscapes as Deterritorialized Heritage. Exhibiting Europe conference. The Development of European Narratives in Museums, Collections and Exhibitions 2011-04-07 - 2011-04-09 2011.

 • Bangstad, Torgeir. Forbigått: En ruinreise i det snart gamle og nesten nye. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora 2011 (32). ISSN 0806-8593.s 24 - 35.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Empty shells or sites of universal value? The discords of industrial heritage and our recent past. Ruin Memories Workshop 2010-11-19 - 2010-11-20 2010.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. The post-industrial landscape between things and signs. Musealisation as ‘leaps of intuition’. Re-visioning the museal objects between things and signs, Workshop/Seminar 2010-12-02 - 2010-12-03 2010.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Empty shells or sites of universal value? The discords of industrial heritage and our recent past. Forskningspresentasjon ved Institut für Soziale Bewegungen 2010-10-28 - 2010-10-28 2010.

 • Bangstad, Torgeir Rinke. Prosjektpresentasjon: Industrielle kulturminner i Europa. FIFF - Fokus på IFS-forskning 2010-03-22 - 2010-03-22 2010.

 • Bangstad, Torgeir Rinke; Sørenssen, Bjørn. United in Diversity? Europeisk film og identitetsbygging. 2008.

 • [Loading...]