#
#
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi tba046@post.uit.no +4777645291 +47 40090380 Tromsø BRELIA L 105

Torgeir Rinke Bangstad


Forsker


 • Bangstad, Torgeir Rinke. Interstitial Heritage: Industrienatur and Ecologies of Memory. Routledge 2021 ISBN 9781138294608.s 221 - 244.
 • Bangstad, Torgeir Rinke; Petursdottir, Thora. An Ecological Approach to Heritage. Routledge 2021 ISBN 9781138294608.s 1 - 26.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. On the Face of Things: Surficial Encounters with the Memory of Architecture. Routledge 2021 ISBN 978-0-367-19048-4.s 85 - 107.s doi: 10.4324/9780429200014.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Beyond Presentism: Heritage and the Temporality of Things. Ethnologia Europaea 2019; Volum 49 (2). ISSN 0425-4597.s 115 - 132.s doi: 10.16995/ee.1443.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Minnesøkologi og den uregjerlige industriarven. (fulltekst) Tidsskrift for kulturforskning 2019; Volum 18 (2). ISSN 1502-7473.s 81 - 102.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Heritage and the Untimely. Bloomsbury Academic 2019 ISBN 9781350065086.s 147 - 162.s doi: http://dx.doi.org/10.5040/9781350065116.ch-009.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Buildings on the Move: Relational Museology and the Mutability of Place. 2019 ISBN 978-92-9012-462-7.s 87 - 106.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Nærvær og presentisme: om synet på fortiden i nyere historieteori. (fulltekst) Tidsskrift for kulturforskning 2017; Volum 16 (2). ISSN 1502-7473.s 31 - 45.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Verdens speil og tingenes gravsted: Om metaforbruk og «gjøren» i museologien. Norsk museumstidsskrift 2017; Volum 3 (2). ISSN 2464-2525.s 60 - 76.s doi: 10.18261/issn.2464-2525-2017-02-03.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Odda Smelteverk og vern av komplekse industrianlegg. Fabrik & Bolig 2015; Volum 36 (1). ISSN 0106-3324.s 7 - 23.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Industrial heritage and the ideal of presence. Routledge 2014 ISBN 9780415523622.s 92 - 105.s doi: 10.4324/9781315778211.ch6.
 • Bangstad, Torgeir. Routes of Industrial Heritage: On the Animation of Sedentary Objects. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research 2011; Volum 3. ISSN 2000-1525.s 279 - 294.s doi: 10.3384/cu.2000.1525.113279.
 • Bangstad, Torgeir Rinke; Petursdottir, Thora. Heritage Ecologies. Routledge 2021 ISBN 9781138294608.s 221 - 244.s doi: 10.4324/9781315101019-23.
 • Bangstad, Torgeir Rinke; Hjemdahl, Anne-Sofie. Toxic Strategies: Handling Timescape and risk in Nordic Open-Air Museums. SIEF 15th Congress - BREAKING THE RULES? POWER, PARTICIPATION, TRANSGRESSION 2021-06-19 - 2021-06-24 2021.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. «On home grounds: Sports ruins, community life and ecological change».. Hjem - Nasjonal fagkonferanse for kulturforskere 2020-09-24 - 2020-09-25 2020.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Museum: Samling og Nasjonsbygging. Gjesteforelesning, UIS - BST230_1 2019-10-03 - 2019-10-03 2019.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Naturarv og antropocen. Gjesteforelesning, UIS - BST230_1 2019-10-03 - 2019-10-03 2019.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Material Life: The Geological Imagination and Architectural Conservation in the Anthropocene. Unruly Heritage: An Archaeology of the Anthropocene 2019-10-17 - 2019-10-20 2019.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Unruly Heritage. RAW STUDIO: Exploring the afterlife of coal extraction on Svalbard 2019-11-19 - 2019-11-19 2019.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Gravstedet og speilet. Museologiske metaforer og museet som utside. Fagseminar "Kuratering og museumsmetaforer" 2018-08-30 - 2018-08-30 2018.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Heritage and the Extended Present. Object Matters / Unruly Heritage conference 2018-09-20 - 2018-09-21 2018.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Heritage ecologies: material memory and the more-than-human construction of heritage. 34th Nordic Ethnology and Folklore Conference 2018-06-12 - 2018-06-15 2018.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Den uregjerlige industriarven. Fra industri til industriarv 2017-12-07 - 2017-12-07 2017.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Gjenreisningshus på museum: om materielle minner og tidsforståelse. Forskningsseminar for arkeologi 2017-10-20 - 2017.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. The 1950 Finnmark Housing Survey and synchronization of time. Object Matters: Archaeology and heritage in the 21st century 2017-09-21 - 2017-09-25 2017.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Gjenreisningshuset og det utidsmessige. Tid for kulturforskning - tid i kulturforskning 2017-01-26 - 2017-01-27 2017.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Building Times: Architecture and Material Memory. Open Seminar at After Discourse: Things, Archaeology, and Heritage in the 21st Century. Center for Advanced Studies, Oslo. 2016-10-14 - 2016-10-14 2016.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Rebuilt homes, reassembled heritage: Reconstruction housing at the Norwegian Museum of Cultural History. Object Matters-workshop 2016-09-22 - 2016-09-25 2016.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Industriminner og fortidsforståelse. Industriens hus: industriminner og identitet 2016-04-26 - 2016-04-26 2016.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Industriens hus: Industriminner og identitet. Fagseminar, arrangementansvarlig 2016-04-26 - 2016-04-26 2016.
 • Rinke Bangstad, Torgeir. Rebuilt homes, reassembled heritage: Reconstruction housing at the Norwegian Museum of Cultural History. Forskningsseminar 2016-02-22 - 2106-02-22 2016.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Kulturminneforskning og den smertefulle kulturarven. Krigens minnelandskap 2015-10-28 - 2015-10-28 2015.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Eventyrlige Batalden. Rett Vest 2015; Volum 1 (4).s 52 - 59.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Fabrikken som ble museum. Rett Vest 2015; Volum 1 (3).s 70 - 76.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Fornemme følelser i Alvøen. Rett Vest 2015; Volum 1 (2).s 56 - 62.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Utsikten over Aurlandsfjorden. Rett Vest 2015; Volum 1 (1).s 42 - 45.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Møkster, mon amour!. Rett Vest 2015; Volum 1 (2).s 80 - 92.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. De brysomme tingene: Tilbake til fremtiden med Odda Smelteverk. Fagseminar, industrianleggenes fellesråd 2015-10-13 - 2015-10-14 2015.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Odda Smelteverk: Sju framtidspunkter. 2015.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Trappeløp og industrihistorie i Høyanger. Rett Vest 2015; Volum 1 (1).s 18 - 26.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. "Kulturarv og dens grenser: Forsøk på en definisjon". Forelesning 2014-12-01 - 2014-12-01 2014.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Defamiliarization, Conflict and Authenticity: Industrial Heritage and the Problem of Representation. 2014 (293). ISSN 1503-8181.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Industrial heritage landscapes in Europe. Presentasjon, German Norwegian Network 2012-04-12 - 2012-04-12 2012.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Guest lecture 'Industrial Heritage in Europe', in Afterlives: Revival, Reclamation and Restoration. Geography lecture at University of Exeter 2011-03-16 - 2011-03-16 2011.
 • Bangstad, Torgeir. Forbigått: En ruinreise i det snart gamle og nesten nye. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora 2011 (32). ISSN 0806-8593.s 24 - 35.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. A Future in Ruins: Post-Industrial Landscapes as Deterritorialized Heritage. Exhibiting Europe conference. The Development of European Narratives in Museums, Collections and Exhibitions 2011-04-07 - 2011-04-09 2011.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Beyond the site and into the landscape: On the reframing  and accommodation of industrial ruins. Nordic Theoretical Archaeology Group (TAG) 2011 - Multidisciplinary archaeology 2011-04-26 - 2011-04-29 2011.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. "Temporary Placements of Ever Moving Material" - Heritage routes as interpretation device beyond site-specific heritage. Industrialisation in European Regions 2011-11-09 - 2011-11-11 2011.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. The post-industrial landscape between things and signs. Musealisation as ‘leaps of intuition’. Re-visioning the museal objects between things and signs, Workshop/Seminar 2010-12-02 - 2010-12-03 2010.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Empty shells or sites of universal value? The discords of industrial heritage and our recent past. Forskningspresentasjon ved Institut für Soziale Bewegungen 2010-10-28 - 2010-10-28 2010.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Prosjektpresentasjon: Industrielle kulturminner i Europa. FIFF - Fokus på IFS-forskning 2010-03-22 - 2010-03-22 2010.
 • Bangstad, Torgeir Rinke. Empty shells or sites of universal value? The discords of industrial heritage and our recent past. Ruin Memories Workshop 2010-11-19 - 2010-11-20 2010.
 • Bangstad, Torgeir Rinke; Sørenssen, Bjørn. United in Diversity? Europeisk film og identitetsbygging. 2008.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Mine faglige interessefelt spenner over kulturminnestudier, samtidsarkeologi, industriarkeologi, industriarv, museologi, minnestudier, gjenreisningsarkitektur til fortidsforståelse og historieteori.

  Jeg er medlem av det tverrfaglige forskningsprosjektet Unruly Heritage: An Archaeology of the Anthropocene som har til hensikt å undersøke hvordan etterlatte og forkastede materialer i den antropocene tidsalder utfordrer forståelsen av kultur- og naturarv og skillet mellom fortid og nåtid.  

  Jeg har sammen med Þóra Pétursdóttir (UiO) vært redaktør for boken Heritage Ecologies som kom ut den 24. august 2021 på Routledge. Heritage Ecologies er en antologi med 22 bidragsytere fra inn- og utland som presenterer nye perspektiver på hva en økologisk forståelse av kulturarv innebærer i en tid preget av global oppvarming og omfattende endringer i menneskers naturlige og bygde omgivelser. Hva er vår tids - den antropocene epokes - egentlige arv og hvordan skal vi forstå bevaring når skillet mellom natur og kultur settes i spill og vi kanskje må lære oss å leve med forfall, landskapsendringer og tap av kulturminner? Hvordan kan kulturarvsforskningen løfte frem bidrag fra ikke-menneskelige aktører, samt kjemiske, biologiske og materielle prosesser vi ikke rår over, som noe mer enn en trussel mot kulturminner? Bidragene i boken belyser disse temaene gjennom en lang rekke casestudier fra det globale frøhvelvet på Svalbard, giftige industrilandskap i Montana, plantasjer i Brasil til smeltende isbreer på Island.  CV

  2019-2021: Forsker på Unruly Heritage: An Archaeology of the Anthropocene (UIT)

  2016-2019: Postdoktor på Object Matters: Archaeology and Heritage in the 21st Century (UIT)

  2009-2014: Doktorgradsstipendiat Exhibiting Europe: The Development of European Narratives in Museums, Collections, and Exhibitions (NTNU)

  2010, høst. Gjesteforsker, Ruhr-Universität Bochum, Institut für Soziale Bewegungen

  2006-2008 - Masterstudier i filmvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  2004-2006 Bachelorstudier i filmvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  2002-2004 - Grunnfag i sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen.

   

   


  BRELIA L 105

  Klikk for større kart