No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for vernepleie katrine.hogmo@uit.no +4777058145 Harstad Campus Harstad

Høgmo, Katrine


Universitetslektor


  • Høgmo, Katrine; Kassah, Kwesi Alexander; Kassah, Bente Lind. Kunnskap om barns kollektive ansvarserfaringer og implikasjoner for tjenesteutøvelse i barnevernet. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202706661.s 243 - 262.s doi: https://doi.org/10.23865/noasp.114.
  • Høgmo, Katrine; Haram, Liv. "Jeg liker å arbeide". En studie av barns erfaringer og initiativ som arbeidende bønder og elever i en peruansk fjellandsby. 2012.
  • Se alle arbeider i CRIStin →    Campus Harstad