MonaStenhaugDSC_8900kv.jpg
MonaStenhaugDSC_8900kv.jpg
Institutt for vernepleie mona.s.johannessen@uit.no +4777058382 Harstad Campus Harstad

Johannessen, Mona Stenhaug


Universitetslektor


 • Johannessen, Mona Stenhaug; Thomsen, Terje Øien. Reminisensøyeblikket. Geriatrisk sykepleie 2021; Volum 2021 (02). ISSN 1891-1889.s 8 - 17.
 • Thomsen, Terje Øien; Johannessen, Mona Stenhaug. Den standhaftige tinsoldat: om musikk som aktiviserings- og inkluderingsverktøy. Specialpædagogik 2020; Volum 40 (1). ISSN 0107-0649.s 11 - 18.
 • Johannessen, Mona Stenhaug. St. Olavskoret- beboerkoret som har vært på turnè!. 2022.
 • Johannessen, Mona Stenhaug; Rolland, Tomas. Mona sjekker ut: Sama kafè og aktivitetessenter. (fulltekst) 2022.
 • Johannessen, Mona Stenhaug; Rolland, Tomas. Mona sjekker ut: Familiens hus. (fulltekst) 2022.
 • Johannessen, Mona Stenhaug; Rolland, Tomas. Mona sjekker ut: Fontenhuset i Harstad. (fulltekst) 2022.
 • Johannessen, Mona Stenhaug; Rolland, Tomas. Mona sjekker ut: Ungdommens hus i Harstad. (fulltekst) 2022.
 • Johannessen, Mona Stenhaug; Thomsen, Terje Øien. Innovasjonmodell for økt frivillighet, ett nytt og nyttig verktøy for en blomstrende eldreomsorg. Temamøte om frivillighet i Harstad 2022-05-05 - 2022-05-05 2022.
 • Rolland, Tomas; Johannessen, Mona Stenhaug; Thomsen, Terje Øien. Norske sykehjem trenger frivillige ildsjeler. 2022.
 • Rolland, Tomas; Johannessen, Mona Stenhaug; Thomsen, Terje Øien. Vi må ha ildsjeler i norske sykehjem. 2022.
 • Johannessen, Mona Stenhaug; Thomsen, Terje Øien. Hvem holder masken?. Handicap nyt 2022; Volum 2022 (2). ISSN 2445-6799.s 48 - 49.
 • Johannessen, Mona Stenhaug; Thomsen, Terje Øien. Factsheet: Reminisensøyeblikket. 2022.
 • Johannessen, Mona Stenhaug. FOrskerfrokost: Hva motiverer frivillige til innsats på sykehjem?. 2022.
 • Johannessen, Mona Stenhaug. Ka du veit? Om frivillighet i eldreomsorgen. (data) (fulltekst) (prosjekt) 2021.
 • Johannessen, Mona Stenhaug. Flerkulturelt perspektiv på miljøtereapautisk eldreomsorg. Flerkulturelt perspektiv på miljøtereapautisk eldreomsorg 2021-11-22 - 2021-11-22 2021.
 • Minde, Gunn-Tove; Johannessen, Mona Stenhaug. Fra sykehjem til Livsgledehjem. Eldre og helse 2019-02-22 - 2019-02-22 2019.
 • Johannessen, Mona Stenhaug. Livsgledehjemmet garanterer aktivitet ute en gang i uka. 2019.
 • Johannessen, Mona Stenhaug. Hva motiverer til frivillig arbeid på livsgledehjem? Presentasjon for Harstad kommune.Utvalg for helse og omsorg. Møte i utvalg for helse og omsorg. Harstad kommune 2019-04-03 - 2019.
 • Johannessen, Mona Stenhaug. Fra frivillig arbeid til frivillig innsatas. Velferdsteknologi som motivasjonsfaktor i eldreomsorg. Møte. Eldrerådet Harstad kommune 2019-04-08 - 2019.
 • Johannessen, Mona Stenhaug. Teknologi, sang og frivillighet gir livsglede for eldre. Harstad Tidende 2019.s 18 - 18.
 • Johannessen, Mona Stenhaug. Monas ide ble konsert for byens beboere på livsgledehjem. 2018.
 • Johannessen, Mona Stenhaug. Turnè med St.Olavskor. Musikk som miljøarbeid.. 2018.
 • Johannessen, Mona Stenhaug. Forskningsdagene Mona Stenhaug Johannessen og Gunn Tove Minde. 2018.
 • Johannessen, Mona Stenhaug. Suppe og snakk. Kreativ og nyskapende eldreomsorg. Mona Stenhaug Johannessen, Henny Kind og Wolfgang Schmitt. 2018.
 • Johannessen, Mona Stenhaug. Prosjekt. Fra livets start og levd liv. Mona Stenhaug Johannessen, Kenneth Bjørkèn m. flere. 2018.
 • Johannessen, Mona Stenhaug. Vernepleien 35 år Innovativ og bærekraftig utvikling av eldreomsorgen (Om frivillighetsarbeid Mona Stenhaug Johannessen og frivillighetskoordianator Terje Olsen). 2018.
 • Johannessen, Mona Stenhaug. Fra livets start og levd liv. 2018.
 • Johannessen, Mona Stenhaug. Hyggestund for flere. 2018.
 • Johannessen, Mona Stenhaug. Fra forsknings dagene 2017 SANG BYGGER FOLK, BYGGER LAND. Mona Stenhaug Johannessen og Jon-Roar Bjørkvold. 2017.
 • Johannessen, Mona Stenhaug. Harstad Rotary. Demens og miljøarbeid Mona Stenhaug Johannessen. 2017.
 • Johannessen, Mona Stenhaug. Åpent seminar om livsgledehjem. Samarbeidsprosjekt mellom Harstad kommune, vernepleieravdelingen v/Mona Stenhaug Johannessen og Ann Andreassen ved sykepleieravdelingen. 2016.
 • Johannessen, Mona Stenhaug. En dag for å glede. 2016.
 • Johannessen, Mona Stenhaug. Musikk som miljøarbeid. 2016.
 • Andersen, Frøydis; Johannessen, Mona Stenhaug; Kinn, Henny; Dinesen, Tone Åshild; Björkén, Birgitta; Opsal, Kari- Anne. Vernepleierens helsefaglige kompetanse. Forskningsdagene 2015-09-23 - 2015-09-24 2015.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  Medlem i forskningsgruppe  Campus Harstad