Bilde av Johannessen, Mona Stenhaug
Bilde av Johannessen, Mona Stenhaug
Institutt for vernepleie mona.s.johannessen@uit.no +4777058382

Mona Stenhaug Johannessen


Universitetslektor


 • Mona Stenhaug Johannessen, Terje Øien Thomsen :
  Reminisensøyeblikket
  Geriatrisk sykepleie 2021 ARKIV
 • Terje Øien Thomsen, Mona Stenhaug Johannessen :
  Den standhaftige tinsoldat: om musikk som aktiviserings- og inkluderingsverktøy
  Specialpædagogik 2020 ARKIV
 • Mona Stenhaug Johannessen :
  "Jeg tror frivillighet kan forlenge livet mitt"
  2024
 • Mona Stenhaug Johannessen :
  På Fontenehusene er medlemmene og miljøterapeutene likestilte
  Fontene 2024 ARKIV
 • Mona Stenhaug Johannessen, Terje Øien Thomsen :
  Det er ikke nok å leve, man må også ha et liv -om muligheter gjennom frivillig innsats i eldreomsorgen
  2023
 • Bengt Simonsen, Mona Stenhaug Johannessen, Terje Øien Thomsen :
  Koordinering må til. Skal kommuner lykkes med å bruke frivillige i eldreomsorgen, må innsatsen koordineres. Mange kommuner mangler frivillighetskoordinatorer
  10. mai 2023
 • Mona Stenhaug Johannessen :
  "Vinn- vinn positivt spinn" om frivillighet i eldreomsorgen
  2023
 • Mona Stenhaug Johannessen :
  Dement på sykehus i 70 dager
  19. april 2023 DATA
 • Mona Stenhaug Johannessen :
  Demenskor deltar på UiT undervisning
  24. april 2023 DATA
 • Mona Stenhaug Johannessen :
  Studenter lærer om musikk som miljøterapi
  28. april 2023 DATA
 • Tomas Rolland, Mona Stenhaug Johannessen :
  Har du hørt om demenskoret på NRK? Vi presenterer herved St.Olavskoret
  28. april 2023 DATA
 • Mona Stenhaug Johannessen :
  Innovasjonsmodellen for økt frivillighet, ett nytt og nyttig verktøy
  2022
 • Mona Stenhaug Johannessen, Terje Øien Thomsen :
  Ikke alt kan løses med penger
  Harstad Tidende 05. desember 2022
 • Mona Stenhaug Johannessen :
  Må svigermor spise mikromat?
  Bladet Vesterålen 05. desember 2022
 • Mona Stenhaug Johannessen :
  FOrskerfrokost: Hva motiverer frivillige til innsats på sykehjem?
  01. februar 2022
 • Mona Stenhaug Johannessen, Terje Øien Thomsen :
  Factsheet: Reminisensøyeblikket
  2022
 • Mona Stenhaug Johannessen, Terje Øien Thomsen :
  Innovasjonmodell for økt frivillighet, ett nytt og nyttig verktøy for en blomstrende eldreomsorg
  2022
 • Mona Stenhaug Johannessen, Tomas Rolland :
  Mona sjekker ut: Familiens hus
  10. mai 2022 FULLTEKST
 • Tomas Rolland, Mona Stenhaug Johannessen, Terje Øien Thomsen :
  Norske sykehjem trenger frivillige ildsjeler
  11. mai 2022
 • Mona Stenhaug Johannessen, Tomas Rolland :
  Mona sjekker ut: Ungdommens hus i Harstad
  10. mai 2022 FULLTEKST
 • Mona Stenhaug Johannessen, Tomas Rolland :
  Mona sjekker ut: Sama kafè og aktivitetessenter
  10. mai 2022 FULLTEKST
 • Mona Stenhaug Johannessen, Tomas Rolland :
  Mona sjekker ut: Fontenhuset i Harstad
  10. mai 2022 FULLTEKST
 • Tomas Rolland, Mona Stenhaug Johannessen, Terje Øien Thomsen :
  Vi må ha ildsjeler i norske sykehjem
  03. mai 2022
 • Mona Stenhaug Johannessen :
  St. Olavskoret- beboerkoret som har vært på turnè!
  01. mai 2022
 • Mona Stenhaug Johannessen, Terje Øien Thomsen :
  Hvem holder masken?
  Handicap nyt 2022 ARKIV
 • Mona Stenhaug Johannessen :
  Ka du veit? Om frivillighet i eldreomsorgen
  21. september 2021 DATA / FULLTEKST / PROSJEKT
 • Mona Stenhaug Johannessen :
  Flerkulturelt perspektiv på miljøtereapautisk eldreomsorg
  2021
 • Mona Stenhaug Johannessen :
  Hva motiverer til frivillig arbeid på livsgledehjem? Presentasjon for Harstad kommune.Utvalg for helse og omsorg
  2019
 • Mona Stenhaug Johannessen :
  Fra frivillig arbeid til frivillig innsatas. Velferdsteknologi som motivasjonsfaktor i eldreomsorg
  2019
 • Mona Stenhaug Johannessen :
  Livsgledehjemmet garanterer aktivitet ute en gang i uka
  18. mars 2019
 • Mona Stenhaug Johannessen :
  Teknologi, sang og frivillighet gir livsglede for eldre
  Harstad Tidende 31. mai 2019
 • Gunn-Tove Minde, Mona Stenhaug Johannessen :
  Fra sykehjem til Livsgledehjem
  2019
 • Mona Stenhaug Johannessen :
  Prosjekt. Fra livets start og levd liv. Mona Stenhaug Johannessen, Kenneth Bjørkèn m. flere
  19. oktober 2018
 • Mona Stenhaug Johannessen :
  Forskningsdagene Mona Stenhaug Johannessen og Gunn Tove Minde
  28. september 2018
 • Mona Stenhaug Johannessen :
  Hyggestund for flere
  15. oktober 2018
 • Mona Stenhaug Johannessen :
  Vernepleien 35 år Innovativ og bærekraftig utvikling av eldreomsorgen (Om frivillighetsarbeid Mona Stenhaug Johannessen og frivillighetskoordianator Terje Olsen)
  24. oktober 2018
 • Mona Stenhaug Johannessen :
  Fra livets start og levd liv
  14. oktober 2018
 • Mona Stenhaug Johannessen :
  Suppe og snakk. Kreativ og nyskapende eldreomsorg. Mona Stenhaug Johannessen, Henny Kind og Wolfgang Schmitt
  30. september 2018
 • Mona Stenhaug Johannessen :
  Monas ide ble konsert for byens beboere på livsgledehjem
  12. oktober 2018
 • Mona Stenhaug Johannessen :
  Turnè med St.Olavskor. Musikk som miljøarbeid.
  24. mai 2018
 • Mona Stenhaug Johannessen :
  Harstad Rotary. Demens og miljøarbeid Mona Stenhaug Johannessen
  22. august 2017
 • Mona Stenhaug Johannessen :
  Fra forsknings dagene 2017 SANG BYGGER FOLK, BYGGER LAND. Mona Stenhaug Johannessen og Jon-Roar Bjørkvold
  22. september 2017
 • Mona Stenhaug Johannessen :
  En dag for å glede
  21. januar 2016
 • Mona Stenhaug Johannessen :
  Åpent seminar om livsgledehjem. Samarbeidsprosjekt mellom Harstad kommune, vernepleieravdelingen v/Mona Stenhaug Johannessen og Ann Andreassen ved sykepleieravdelingen
  06. september 2016
 • Mona Stenhaug Johannessen :
  Musikk som miljøarbeid
  24. august 2016
 • Frøydis Andersen, Mona Stenhaug Johannessen, Henny Kinn, Tone Åshild Dinesen, Birgitta Björkén, Kari- Anne Opsal :
  Vernepleierens helsefaglige kompetanse
  2015

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Geriatri

  Frivillighet i eldreomsorgen

  Musikk som miljøterapeutisk arbeid

  Undervisning

  Geriatri

  Frivillighet i eldreomsorgen

  Musikk som miljøterapeutisk arbeid


  Medlem i forskningsgruppe