Bilde av Lysvik, Leif Svein
Bilde av Lysvik, Leif Svein
Institutt for vernepleie leif.lysvik@uit.no +4777058310 Harstad

Leif Svein Lysvik • Bjørn Eirik Johnsen, Leif S. Lysvik, Terje Thomsen :
  Struggle for self-determination among service users in Norway
  Learning Disability Practice journal 2014 DOI
 • Line Sagen, Leif Lysvik, Inger Martinussen, Rikke Gürgens Gjærum :
  Snoezelen - å sanse en verden
  Spesialpedagogikk 2014
 • Bjørn Eirik Johnsen, Kwesi Alexander Kassah, Leif S. Lysvik :
  Life at Trastad Gård: on the experiences of the former inmates of a large institution for people with learning difficulties in northern Norway
  Disability & Society 2013 DOI
 • Bjørn Eirik Johnsen, Leif S. Lysvik :
  Elämää Trastad Gårdissa : entisten kehitysvammaisten potilaiden kokemuksia Pohjois-Norjassa
  Gaudeamus 2010
 • Leif Lysvik :
  Bestemmelse og medbestemmelse
  Universitetsforlaget 2008
 • Leif Lysvik :
  Metodiske utfordringer ved intervju av utviklingshemmede : eksemplifisert gjennom en narrativ studie fra intervjuer med utviklingshemmede
  Dansk Psykologisk Forlag 2007
 • Leif Lysvik :
  Et essay om arv og ambivalens
  SOR rapport 2005
 • Bjørn-Eirik Johnsen, Leif Lysvik :
  Hvordan har hverdagslivet vært for mennesker med utviklingshemming fra 1950-tallet og fram til i dag?
  Dansk Psykologisk Forlag 2005
 • Leif Lysvik :
  Hva kreves av framtidens vernepleiere? Tjenestemottakers erfaring og refleksjon.
  2019 FULLTEKST
 • Anna Kittelsaa, Leif Lysvik, joakim Jakobsen, Linda Skjalmar, Ida Martine Pettersen, Gunn Elin Fedreheim m.fl.:
  Et hjem er en hule - et festepunkt i tilværelsen på et gitt sted
  2019 ARKIV
 • Rikke Gürgens Gjærum, Line Melbøe, Gro Hilde Ramsdal, Hege Gjertsen, Leif Lysvik :
  Medforksningskurs for personer med nedsatt funksjonsevne
  2019
 • Leif Lysvik :
  Different perspectives on disability in general and especially on developmental disabilities
  2019
 • Bjørn-Eirik Johnsen, Leif Lysvik :
  Current politics and challenges in the field of working with people with learning disability in Norway.
  2018
 • Line Melbøe, Leif Lysvik, Karl-Johan Sørensen Ellefsen, Kristin Dalsbø Jensen :
  Hva skal til for at vi skal leve som andre? Levekårsundersøkelse blant personer med utviklingshemning i samiske områder
  2018
 • Line Melbøe, Anne Myklebust Odland, Leif Lysvik, Karl-Johan Ellefsen, Kristin Dalsbø Jensen :
  Måtte søke om å bli samboere. Kommunen sa nei tre ganger.
  20. november 2018
 • Gunn Elin Fedreheim, Line Melbøe, Hege Gjertsen, Leif Lysvik, Marit Rustad, Tone Åshild Dinesen :
  Skal menneskerettighetene til mennesker med utviklingshemming bedres må deres kunnskap komme frem!
  Avisa Nordland 2017
 • Terje Øien Thomsen, Leif Lysvik :
  Self-determination in a public organized life - lesion learned
  2017
 • Marit Rustad, Leif Lysvik, Hege Gjertsen, Gunn Elin Fedreheim, Line Melbøe :
  Personer med utviklingshemming har dårligere levekår enn andre!
  Nordlys 27. november 2017 FULLTEKST
 • Line Melbøe, Leif Lysvik, Kristin Dalsbø Jensen, Karl-Johan Sørensen Ellefsen :
  Erfaringer med brukermedvirkning i en undersøkelse av levekårssituasjonen til mennesker med utviklingshemming i samiske områder.
  2017
 • Terje Øien Thomsen, Leif S. Lysvik, Bjørn Eirik Johnsen :
  I don't need to be angry any more
  2013
 • Terje Øien Thomsen, Leif S. Lysvik :
  From institunalization to deinstitunalization - ideologi and politics
  2011
 • Rikke Gürgens Gjærum, Gro Hilde Ramsdal, Henny K. Solbjørg, Kirsti Koppen, Marit Rustad, Leif S. Lysvik :
  Livskvalitet: å åpne opp for inntrykk for å muliggjøre uttrykk
  Spesialpedagogikk 2011
 • Bjørn-Eirik Johnsen, Leif S. Lysvik :
  Kjell- litt om livet som pasient på Trastad Gård
  Universitetsforlaget 2007
 • Bjørn-Eirik Johnsen, Leif S. Lysvik :
  Life at Trastad Gård
  2007
 • Bjørn-Eirik Johnsen, Leif S. Lysvik :
  Strategies for de- institutionalization
  2006
 • Bjørn-Eirik Johnsen, Leif S. Lysvik :
  The personal stories, from living inside a large institution for People With Learning disabilities
  2006
 • Bjørn-Eirik Johnsen, Leif S. Lysvik :
  Intervju med utviklingshemmede
  2006
 • Bjørn-Eirik Johnsen, Leif S. Lysvik :
  The personal stories of some of those who lived in a large North Norwegian institution for People With Learning disabilities
  2005
 • Bjørn-Eirik Johnsen, Leif S. Lysvik :
  Hur har vardagslivet varit før menniskor med utveclingsstørning från 1950- talet fram till i dag?
  2004
 • Bjørn-Eirik Johnsen, Leif S. Lysvik :
  3 korte filmer om Trastad Gård
  2004
 • Bjørn-Eirik Johnsen, Leif S. Lysvik :
  Å komme og bo på Trastad
  2004

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →