profilbilde rektangulært.jpg
profilbilde rektangulært.jpg
Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag helge.fredriksen@uit.no 76966957 90972759 BODØ Bodø

Helge Fredriksen


1011 Førsteamanuensis


 • Esjeholm, Bjørn Tore; Fredriksen, Helge. Utvikling av digitale læringsressurser for forkurs for ingeniørutdanning på tvers av studiesteder. Nordic Journal of STEM Education 2021. ISSN 2535-4574.s doi: 10.5324/njsteme.v5i1.3908.
 • Fredriksen, Helge. Investigating the affordances of a flipped mathematics classroom from an activity theoretical perspective. (fulltekst) Teaching Mathematics and its Applications 2020. ISSN 0268-3679.s doi: 10.1093/teamat/hraa011.
 • Voigt, Matt K.; Fredriksen, Helge; Rasmussen, Chris. Leveraging the design heuristics of realistic mathematics education and culturally responsive pedagogy to create a richer flipped classroom calculus curriculum. ZDM: Mathematics Education 2020. ISSN 1863-9690.s doi: 10.1007/s11858-019-01124-x.
 • Fredriksen, Helge. Exploring Realistic Mathematics Education in a Flipped Classroom Context at the Tertiary Level. International Journal of Science and Mathematics Education 2020. ISSN 1571-0068.s doi: 10.1007/s10763-020-10053-1.
 • Fredriksen, Helge; Hadjerrouit, Said. Exploring engineering students’ participation in flipped mathematics classroom: A discursive approach. (fulltekst) Nordisk matematikkdidaktikk 2020; Volum 25 (1). ISSN 1104-2176.s 45 - 64.
 • Fredriksen, Helge; Hadjerrouit, Said. An activity theory perspective on contradictions in flipped mathematics classrooms at the university level. (data) International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 2019. ISSN 0020-739X.s 1 - 11.s doi: 10.1080/0020739X.2019.1591533.
 • Fredriksen, Helge. Analysing tasks for the Flipped Classroom from the perspective of Realistic Mathematical Education. (data) International Network for Didactic Research in University Mathematics : INDRUM 2018. ISSN 2496-1027.s 296 - 305.
 • Fredriksen, Helge; Hadjerrouit, Said; Monaghan, John David; Rensaa, Ragnhild Johanne. Exploring Tensions in a Mathematical Course for Engineers utilizing a Flipped Classroom Approach. (data) (fulltekst) European Society for Research in Mathematics Education 2017 ISBN 978-1-873769-73-7.s 2057 - 2064.
 • Fredriksen, Helge; Hadjerrouit, Said. USING THE FLIPPED CLASSROOM MODEL OF INSTRUCTION TO EXPLORE TEACHING AND LEARNING ACTIVITIES IN MATHEMATICAL EDUCATION FOR ENGINEERS: AN ACTIVITY THEORY PERSPECTIVE. (data) International Network for Didactic Research in University Mathematics : INDRUM 2016. ISSN 2496-1027.s 251 - 252.s doi: sciencesconf.org:indrum2016:84206.
 • Fredriksen, Helge. A case study of an experiment using streaming of lectures in teaching engineering mathematics. Teaching Mathematics and its Applications 2015; Volum 34 (1). ISSN 0268-3679.s 44 - 52.s doi: 10.1093/teamat/hru029.
 • Fredriksen, Helge. Utprøving av nettforelesninger i matematikkundervisningen for ingeniørstudenter - Et innovasjonstiltak i riktig retning?. (omtale) Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0382-9.s 141 - 158.
 • Fredriksen, Helge. Matematikkundervisning for studenter via nettet: Empiri. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2873-1.s 183 - 197.
 • Fredriksen, Helge; Schuchter, Arthur. Segmentation of costa in 2d MRI scans utilizing the U-Net convolutional network architecture. Northern Lights Deep Learning Conference 2022-01-10 - 2022-01-12 2022.
 • Esjeholm, Bjørn Tore; Fredriksen, Helge. Utvikling av digitale læringsressurser for forkurs for ingeniørutdanning på tvers av studiesteder. MNT-konferansen 2021 2021-02-15 - 2021-02-16 2021.
 • Fredriksen, Helge; Rebenda, Josef. Combining inquiry-based learning with flipped classroom teaching of linear algebra in a digital environment. PLATINUM Webinar “Creating Communities Of Inquiry: Focus On Students With Special Needs And On Mathematical Modelling" 2021-02-09 - 2021-02-10 2021.
 • Fredriksen, Helge; Schuchter, Arthur. Segmentation of costa in 2d MRI scans utilizing the U-Net convolutional network architecture. The NOBIM conference 2021 2021-09-13 - 2021-09-14 2021.
 • Rasmussen, Chris; Fredriksen, Helge; Howard, Emma; Pepin, Birgit; Rämö, Johanna. Students’ in-class and out-of-class mathematical practices. Routledge 2021 ISBN 9780367365387.s 216 - 237.
 • Fredriksen, Helge. An exploration of teaching and learning activities in mathematics flipped classrooms: A case study in an engineering program. 2020 (271) ISBN 978-82-7117-972-4. ISSN 1504-9272.
 • Fredriksen, Helge. Analyzing tasks for the Flipped Classroom from the perspective of Realistic Mathematical Education. PhD student seminar 2018-05-22 - 2018-05-24 2018.
 • Fredriksen, Helge. An exploration of teaching and learning activities in flipped mathematics classrooms for engineers. Brown Bag Lecture 2018-09-24 - 2018-09-24 2018.
 • Farstad, Werner; Fredriksen, Helge. Samkjøring av undervisning for campus, fjerncampus og nettstudenter, praktiske erfaringer. Rom for aktive studenter 2018-11-29 - 2018-11-30 2018.
 • Fredriksen, Helge. Analysing tasks for the Flipped Classroom from the perspective of Realistic Mathematical Education. Second conference of the International Network for Didactic Research in University Mathematics 2018-04-05 - 2018-04-07 2018.
 • Fredriksen, Helge. Utilizing commognition as a framework for exploring engineering students´ participation in mathematics discourse in a Flipped Classroom environment. Eighth Nordic Conference on Mathematics Education 2017-05-30 - 2017-06-02 2017.
 • Voigt, Mathew; Fredriksen, Helge. Designing a Richer Flipped Classroom Calculus Experience. 0th Annual Conference on Research in Undergraduate Mathematics Education (data) 2017-02-23 - 2017-02-25 2017.
 • Fredriksen, Helge; Voigt, Matt K.; Lien, Tor Martin. Turning the teaching of maths on its head. (data) SFU-Magasinet 2016; Volum 2.s 10 - 12.
 • Fredriksen, Helge. Experimentation with web lectures as part of the mathematics education for engineering students. 17th SEFI-MWG European Seminar on Mathematics in Engineering Education (data) 2014-06-23 - 2014-06-25 2014.
 • Fredriksen, Helge. Mathematics Teaching on the Web for Student Teachers: Action Research in Practice. Eighth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 8) 2013-02-06 - 2013-02-10 2013.
 • Fredriksen, Helge. Didactical practices of mathematics: a comparative study between primary schools in northern Russian and northern Norwegian. ECER 2012 2012-09-17 - 2012-09-23 2012.
 • Fredriksen, Helge. Matematikkundervisning for GLU1 5-10 studenter via nettet; Empiri. Forskerutdanningskurset "Praksisrettet aksjonsforskning som forbedringsstrategi" 2011-01-02 - 2011-06-15 2011.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Matematikk-didiaktikk for høyere utdanning

  Datateknikk

  Undervisning

  Matematikk

  Statistikk

  Fysikk

  Datateknikk  Bodø