Personkort bilde

Bodil Olsvik

Assisterende instituttleder Barnevern i Harstad
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Skjønnsutøvelse og skjønn som grunnlag for beslutninger

Ledelse 

Paradokser i ledelse

Profesjoner og profesjonsidentitet

 

08/2020 - Assisterende instituttleder, Institutt for barnevern og sosialt arbeid, UiT

2017 - d.d - Stipendiat, Institutt for barnevern og sosialt arbeid, UiT

2016 - Faglig oppdatering etter rektorperiode

2011-2015 - Rektor, Høgskolen i Harstad

2007-2011 - Instituttleder, Institutt for økonomi- og samfunnsfag, Høgskolen i Harstad

2006-2007 - Avdelingsdirektør, BUFETAT region nord

2004-2006 - Seniorrådgiver, Barne-, ungdoms- og familieetaten (BUFETAT) region nord

1999-2004 - Leder SEOPP (Senter for oppdragsvirksomhet), Høgskolen i Finnmark

1998-1999 - Prosjektleder, Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, Övertorneå (Sverige)

1995-1998 - Vit.ass/førstekonsulent, UNIKOM (UiT)

1995 - Høgskolelektor, Høgskolen i Tromsø

1994 - Hovedfag i pedagogikk, UiT

  • Olsvik, Bodil. Ledelse av profesjonalisert velferd i et paradoksteoretisk perspektiv. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202706661.s 105 - 129.s doi: https://doi.org/10.23865/noasp.114.

  • Olsvik, Bodil; Saus, Merete. Coping with Paradoxes: Norwegian Child Welfare Leaders Managing Complexity. Child Care in Practice 2020. ISSN 1357-5279.s 1 - 18.s doi: 10.1080/13575279.2020.1776683.

  • Olsvik, Bodil Severinsen; Saus, Merete. Skjønn i praktisk barnevernledelse; kollektiv prosess med organisatoriske begrensninger. (Fulltekst: https://hdl.handle.net/10037/17808 Tidsskriftet Norges Barnevern 2019; Volum 96 (4). ISSN 0800-1014.s 262 - 282.s doi: 10.18261/issn.1891-1838-2019-04-05.

  • Olsvik, Bodil Severinsen. Eksamensformer som premiss for studieprosessen. UNIPED 1995; Volum 17 (1). ISSN 1500-4538.s 17 - 33.

  • Olsvik, Bodil. Leder og/eller profesjonsutøver? Om hatter og andre dilemmaer i hverdagen. FOs lederkonferanse 2018-02-06 - 2018-02-06 2018.

  • Olsvik, Bodil. Leder og/eller profesjonsutøver? Om hatter og andre dilemmaer i hverdagen. FOs lederkonferanse 2018-02-06 - 2018-02-06 2018.

  • [Loading...]

    Medlem i forskergruppe