Bilde av Olsvik, Bodil S.
Bilde av Olsvik, Bodil S.
Barnevern i Harstad bodil.s.olsvik@uit.no +4777058105 +47 40007540

Bodil S. Olsvik


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Forskningsinteresser:

 • Ledelse, kunnskapsarbeid og endring i organisasjoner
 • Skjønnsutøvelse og skjønn som grunnlag for beslutninger

Leder forskningsgruppen Barnevern og profesjonalisert omsorg https://uit.no/research/bapro

Deltar i forskningsprosjektet: Implementering av barnevernsreformen i kommunene

Koordinator for master i barnevern 

Emneansvarlig på ulike emner på master i barnevern og master i barnevernsarbeid 

 

 


 • Bodil Severinsen Olsvik, Elsa Anita Solstad :
  My Identity is as a Professional Leader”; The Practice of Leadership of Child Welfare Managers in Norway
  Child Care in Practice 2024 DOI
 • Bodil Olsvik, Merete Saus :
  Lederskjønnets utfordringer i kommunalt barnevern: Om spenninger mellom faglig skjønn og lederskjønn
  Tidsskriftet Norges Barnevern 2022 ARKIV / DOI
 • Bodil Olsvik :
  Ledelse av profesjonalisert velferd i et paradoksteoretisk perspektiv
  Cappelen Damm Akademisk 2021 ARKIV / DOI
 • Bodil Olsvik, Merete Saus :
  Coping with Paradoxes: Norwegian Child Welfare Leaders Managing Complexity
  Child Care in Practice 2020 ARKIV / DOI
 • Bodil Severinsen Olsvik, Merete Saus :
  Skjønn i praktisk barnevernledelse; kollektiv prosess med organisatoriske begrensninger
  Tidsskriftet Norges Barnevern 2019 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Bodil Severinsen Olsvik :
  Eksamensformer som premiss for studieprosessen
  UNIPED 1995
 • Anne Riise, Agnete Bersvendsen, Tina Hansen, Bodil S Olsvik, Margrethe Amalie Tresselt, Ingrid Nilsen Lie m.fl.:
  Barnevernsloven fyller ett år: Fem satsinger for barnevernet i nord
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2024
 • Anne Riise, Agnete Bersvendsen, Tina Hansen, Bodil S Olsvik, Margrethe Amalie Tresselt, Ingrid Nilsen Lie m.fl.:
  Fem viktige satsinger for barnevernet i nord
  Harstad Tidende 2024
 • Anne Riise, Bodil Severinsen Olsvik :
  Collaboration in aftercare - Manoeuvring rooms to facilitate social inclusion?
  2024
 • Grete Hagebakken, Bodil Severinsen Olsvik, Elsa Anita Solstad, Trude Høgvold Olsen :
  "Better leadership" in Child Welfare Services in Norway
  2024
 • Anne Riise, Bodil S Olsvik :
  Collaboration in Aftercare - Manoeuvring Rooms to Facilitate Social Inclusion?
  2023
 • Margrethe Amalie Tresselt, Bodil S Olsvik :
  Innovasjon som verktøy for sosial bærekraft i barnevernet
  2023
 • Bodil Olsvik :
  Et hav mellom teori og praksis? Om skjønnsbruk i ledelse av barnevernet
  2022
 • Grete Hagebakken, Trude Høgvold Olsen, Bodil Olsvik, Elsa Solstad :
  "Bedre ledelse" i barnevernet: Mer autonomi eller mer kontroll?
  2022
 • Bodil Olsvik :
  Skjønn i ledelse av kommunalt barnevern. Kompleksitet, motstridende krav og paradoksale spenninger.
  UiT Norges arktiske universitet 2021
 • Bodil Olsvik :
  Leder og/eller profesjonsutøver? Om hatter og andre dilemmaer i hverdagen
  2018

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  CV

  mars 2022 -  Førsteamanuensis ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid

  2020 - mars 2022  - Assisterende instituttleder, Institutt for barnevern og sosialt arbeid, UiT

  2017 - 2021  - Stipendiat, Institutt for barnevern og sosialt arbeid, UiT

  2016 - Faglig oppdatering etter rektorperiode

  2011-2015 - Rektor, Høgskolen i Harstad

  2007-2011 - Instituttleder, Institutt for økonomi- og samfunnsfag, Høgskolen i Harstad

  2006-2007 - Avdelingsdirektør, BUFETAT region nord

  2004-2006 - Seniorrådgiver, Barne-, ungdoms- og familieetaten (BUFETAT) region nord

  1999-2004 - Leder SEOPP (Senter for oppdragsvirksomhet), Høgskolen i Finnmark

  1998-1999 - Prosjektleder, Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, Övertorneå (Sverige)

  1995-1998 - Vit.ass/førstekonsulent, UNIKOM (UiT)

  1995 - Høgskolelektor, Høgskolen i Tromsø

  1994 - Hovedfag i pedagogikk, UiT