Marte Thronæs Hardersen


Rekruttering og tildeling av praksisplasser i innland og utland. Studiekonsulent for Master i barnevern og Master i sosialt arbeid.