Bilde av Olsen, Trude Høgvold
Foto: Marius Fiskum
Bilde av Olsen, Trude Høgvold
Handelshøgskolen ved UiT i Harstad trude.h.olsen@uit.no +4777058223

Trude Høgvold Olsen


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Førsteamanuensis


 • Torbjørn Hekneby, Trude Høgvold Olsen :
  The role of leadership in organizational learning in multinational companies
  Learning Organization 2024 ARKIV / DOI
 • Elin Anita Nilsen, Trude Høgvold Olsen :
  HRM ved et veiskille: Hvordan kan vi tette gapet mellom forskning og praksis?
  Magma forskning og viten 2023 FULLTEKST / ARKIV
 • Cathrine Filstad, Trude Høgvold Olsen, Anja Overgaard Thomassen :
  When sensemaking remains local: implications for distributed sensemaking in reform implementation
  Journal of Workplace Learning 2022 ARKIV / DOI
 • Grete Hagebakken, Elin Anita Nilsen, Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  Post-bureaucratic Structures: Facilitating or Inhibiting Learning in Public Organizations?
  Waxmann Verlag 2021
 • Cathrine Filstad, Trude Høgvold Olsen, Tom Karp :
  Constructing managerial manoeuvring space in contradictory contexts
  European Management Journal 2020 ARKIV / DOI
 • Grete Hagebakken, Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  Success or failure? Making sense of outcomes in a public sector change project
  Journal of Management & Organization 2020 ARKIV / DOI
 • Heidi Angell Strøm, Trude Høgvold Olsen, Lene Foss :
  Tensions for Cultural Entrepreneurs Managing Continuous Innovation: A Systematic Literature Review
  International Journal of Arts Management 2020
 • Hilde Fjellvær, Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  The art of untangling: High North SME board directors' challenges in understanding strategy, control, and service tasks
  Barents Studies 2019 FULLTEKST / ARKIV
 • Trude Høgvold Olsen, Tone Glad, Cathrine Filstad :
  Learning to learn differently
  Journal of Workplace Learning 2018 ARKIV / DOI
 • Baard Herman Borge, Cathrine Filstad, Trude Høgvold Olsen, Per Øyvind Skogmo :
  Diverging assessments of learning organizations during reform implementation
  Learning Organization 2018 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  Changes in the power balance of institutional logics: Middle managers' responses
  Journal of Management & Organization 2017 ARKIV / DOI
 • Elsa Solstad, Trude Høgvold Olsen :
  Den kyndige økonomisk/administrative fagutøverens helhetsforståelse
  Praktisk økonomi & finans 2017 ARKIV / DOI
 • Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad, Harald Torsteinsen :
  The meaning of institutional logics for performance assessment in boards of municipal companies
  Public Money & Management 2017 ARKIV / DOI
 • Viggo Andreassen, Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  Helhetsperspektiv i økonomisk/administrative fag - ønske eller realitet?
  UNIPED 2017 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Tone Glad, Trude Høgvold Olsen, Anne Clancy :
  Promoting nursing competence in municipal healthcare services: An interview study of experienced nurses’ perceptions
  Nordic journal of nursing research 2017 ARKIV / DOI
 • Trude Høgvold Olsen :
  Lærere og barnehagelærere som enhetsledere i kommunen: et møte mellom en profesjonslogikk og en styringslogikk
  Fagbokforlaget 2016
 • Svein T Johansen, Trude H Olsen, Elsa Solstad, Harald Torsteinsen :
  An insider view of the hybrid organisation: How managers respond to challenges of efficiency, legitimacy and meaning
  Journal of Management & Organization 16. februar 2015 DOI
 • Inger G. Stensaker, Trude Høgvold Olsen :
  A change-recipient perspective on training during organizational change
  International Journal of Training and Development 2014 DOI
 • Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  Å studere økonomi og administrasjon - et kunnskapspuslespill
  Cappelen Damm Akademisk 2016 DATA
 • Trude Høgvold Olsen :
  Å beholde medarbeidere: Hva sier forskning om suksessfaktorer?
  2023
 • Trude Høgvold Olsen :
  Styrearbeid - "one size fits all"? Styrearbeid i ulike situasjoner og fra ulike perspektiver
  2023
 • Grete Hagebakken, Trude Høgvold Olsen, Bodil Olsvik, Elsa Solstad :
  "Bedre ledelse" i barnevernet: Mer autonomi eller mer kontroll?
  2022
 • Elin Anita Nilsen, Trude Høgvold Olsen :
  HRM ved et veiskille: Hvordan kan vi tette gapet mellom teori og praksis?
  2022
 • Grete Hagebakken, Trude Høgvold Olsen, Elsa Anita Solstad :
  Når ansvar delegeres ned i organisasjonen.
  2022
 • Trude Høgvold Olsen :
  Sosiale nettverk - til nytte og besvær?
  2022
 • Trude Høgvold Olsen, Anja Overgaard Thomassen, Cathrine Filstad, Iselin Gjeruldsen :
  Implementation of reforms as local distributed sensemaking in loosely coupled organizations
  2021
 • Grete Hagebakken, Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  Prosjekter som redskap for utvikling
  2021
 • Grete Hagebakken, Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  Hva er suksess og fiasko i kommunale prosjekter?
  Nordlys 17. september 2021
 • Svein Tvedt Johansen, Yaso Thiru, Trude Høgvold Olsen, Hjördís Sigurdsteinsdóttir, Markku Vieru :
  Place, community, and strategies of resilience in small Arctic companies
  2021
 • Grete Hagebakken, Elin Anita Nilsen, Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  Line managers' HRM decisions: An institutional logics perspective on enacting managerial discretion
  2021
 • Svein Tvedt Johansen, Trude Høgvold Olsen :
  SMEs and the construction of places as organizational learning
  2021
 • Grete Hagebakken, Elin Anita Nilsen, Trude Høgvold Olsen, Anne Grete Sandaunet, Elsa Solstad :
  Responding to crisis: the role of leadership in a hospital organization
  2021
 • Svein Tvedt Johansen, Trude Høgvold Olsen, Matti Muhos, Markku Vieru, Yaso Thiru :
  Stories about places: The use of narratives in managing conflicting logics in Northern small and medium sized enterprises
  2021
 • Grete Hagebakken, Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  Er prosjekter vidundermiddelet for utvikling av offentlig sektor?
  Harstad Tidende 17. oktober 2019
 • Trude Høgvold Olsen :
  NEON-debatten: Hva har egentlig organisasjons- og ledelsesforskningen å melde for relevans og nytte for praktikere og samfunnet i det store? Deltaker i panelet.
  2019
 • Grete Hagebakken, Elin Anita Nilsen, Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  Prosjekt som virkemiddel for læring på tvers av organisatoriske enheter?
  2019
 • Elin Anita Nilsen, Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  Strategy practice in the board of directors: The chair’s contribution.
  2018
 • Grete Hagebakken, Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  Utviklingsprosjekter som redskap for innovasjon i kommunal helse- og omsorgssektor: Avvisning eller aksept?
  2018
 • Cathrine Filstad, Trude Høgvold Olsen :
  Change readiness and socially constructed manoeuvring space: Dilemmas police leaders encounter as change agents
  2017
 • Grete Hagebakken, Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  Projects as tools for organiational change in the public sector.
  2017
 • Baard Herman Borge, Cathrine Filstad, Trude Høgvold Olsen, Per Øyvind Skogmo :
  Diverging views of the Norwegian Police Services as a Learning Organization
  2017
 • Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  Å studere økonomi og administrasjon - et kunnskapspuslespill
  Cappelen Damm Akademisk 2016
 • Marit Lindstad, Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  Læringsarbeid i økonomisk-administrative fag
  Cappelen Damm Akademisk 2016
 • Ole T. Andreassen, Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  Når virksomheten skal omgjøre strategier til praksis
  Cappelen Damm Akademisk 2016
 • Grete Hagebakken, Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  Hvordan fungerer prosjekter for å håndtere dilemmaer knyttet til ressursallokering mellom utvikling og daglig drift over tid?
  2016
 • Grete Hagebakken, Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  From a health sector innovation project to institutionalization of change: methodological challenges in following a process in real time
  2015
 • Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  Strategy at an arm's length distance: the board of directors' strategic involvement in a cultural event organization.
  2015
 • Harald Torsteinsen, Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  The meaning of institutional logics for the shaping and practicing of roles of board directors in municipal companies
  2015
 • Trude Høgvold Olsen :
  Kompetanseutvikling
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad :
  Hvordan bruker kommuner web-sider som informasjonskanal i sitt arbeid med reformer
  2014

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Kompetanseledelse i endringsprosesser

  Lederutfordringer i hybride organisasjoner

   

  Undervisning

   

  BED-2112 HRM

  BED-3057H Utvikling av menneskelige ressurser

  BED-3083 Vitenskapsteori og forskningsmetode

  BED-3906 Masteroppgave


  Medlem i forskningsgruppe