Hilde Elisabet Teigen


Spesialbibliotekar

Stillingsbeskrivelse

Medlem av faggruppe for formidling
Superbruker Alma fulfillment

Arbeider spesielt med: 
Formidling 
Publikumskontakt
Innkjøp og registrering av litteratur
Databasene Standard.no og Byggforsk.no
Referansehåndtering
Fagkontakt - økonomifag (Campus Narvik)Undervisning

Introduksjonskurs for nye studenter
Referansehåndtering
Søk i Oria