No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Seksjon for studieadministrasjon marit.bakkejord@uit.no +4776966164

Marit Bakkejord


Eksamenstjenesten UiT

Stillingsbeskrivelse

Eksamen - digital eksamen - eksamensvakter - FS - WISEflow