Dummy personkort bilde

Valeria Marton

Førsteamanuensis Institutt for klinisk medisin
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Hovedinteressefelter er syndromologi samt kulturforståelse og kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter.

Overlege ved Medisinsk genetisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge Hf og

førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø.

  • Isrie, Mala; Breuss, Martin; Tian, Guoling; Hansen, Andi Harley; Cristofoli, Francesca; Morandell, Jasmin; Kupchinsky, Zachari A.; Sifrim, Alejandro; Rodriguez-Rodriguez, Celia Maria; Dapena, Elena Porta; Doonanco, Kurston; Leonard, Norma; Tinsa, Faten; Moortgat, Stéphanie; Ulucan, Hakan; Koparir, Erkan; Karaca, Ender; Katsanis, Nicholas; Marton, Valeria; Vermeesch, Joris Robert; Davis, Erica E.; Cowan, Nicholas J.; Keays, David Anthony; Van Esch, Hilde. Mutations in either TUBB or MAPRE2 cause circumferential skin creases Kunze type. American Journal of Human Genetics 2015; Volum 97 (6). ISSN 0002-9297.s 790 - 800.s doi: 10.1016/j.ajhg.2015.10.014.

  • Klingenberg, Claus; Marton, valeria; Nystad, Mona. ”Metodehåndbok på Barneavdelinga på UNN. Kapittel 1:Kromosomanalyser, kromosomfeil, genetikk” C. Klingenberg, V. Marton og M. Nystad. 2012.

  • Nystad, Mona; Jørgensen, Agnete; Nilssen, Øivind; Marton, valeria. Delineation of syndromic Wolff-Parkinson-White due to 20p12.3 microdeletion of BMP2 region in a boy, his sister and their mosaic mother. European Society of Human Genetics (ESHG) Conference 2012, Nurnberg, Germany 23.06-26.06.2012 2012.

  • Marton, Valeria. "Nå ska du høre ka æ mene med arv". 2006 (90) ISBN 82-90263-01-5.

  • Klingenberg, Claus; Marton, valeria; Nystad, Mona. ”Metodehåndbok på Barneavdelinga på UNN. Kapittel 1:Kromosomanalyser, kromosomfeil, genetikk” C. Klingenberg, V. Marton og M. Nystad. 2012.

  • Nystad, Mona; Jørgensen, Agnete; Nilssen, Øivind; Marton, valeria. Delineation of syndromic Wolff-Parkinson-White due to 20p12.3 microdeletion of BMP2 region in a boy, his sister and their mosaic mother. European Society of Human Genetics (ESHG) Conference 2012, Nurnberg, Germany 23.06-26.06.2012 2012.

  • Marton, Valeria. "Nå ska du høre ka æ mene med arv". 2006 (90) ISBN 82-90263-01-5.

  • [Loading...]