Personkort bilde

Hanna Horsberg Hansen

Professor i kunsthistorie, studieprogramleder Kunstakademiet
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

CV Hanna Horsberg Hansen, f. 1957

Professor i kunsthistorie

Kunstakademiet

UiT Norges arktiske universitet.

tlf: +47 77660733/ +47 93446990

e-post:

hanna.horsberg.hansen@uit.no

Skype: hannahorsberghansen

 

Utdanning

2010

Philosophiae Doctor i humanistiske fag. Fakultet for humaniora samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT

2004

Candidata Philologiae i kunstvitenskap. Det humanistiske fakultet, UiT

 

2000

Kunsthistorie mellomfag UiT/Det norske institutt i Roma

1999

Kunsthistorie grunnfag, UiT

 

1991

Urbefolkningsproblematikk i "Nordområdekunnskap for journalister". FDH, Alta

 

1983

Adjunkt. Statens spesiallærerhøgskole. Hosle

1983

1. Avdeling spesialpedagogikk. Statens spesiallærerhøgskole, Hosle

1980

3-årig allmennlærerutdanning, Sagene lærerhøgskole, Oslo

 

Nåværende stilling

Professor i kunsthistorie, Kunstakademiet

 

Tidligere stillinger

2012-2020 Førsteamanuensis, Kunstakademiet i Tromsø, UiT

2011-2013 Postdokstipendiat på The Sami Art Research Project (SARP), UiT

2011 Førstelektor i kunstvitenskap, UiT

2011 Prosjektkoordinator (SARP), UiT

2006-2010 PhD-stipendiat i kunstvitenskap, UiT

2005-2006 Prosjektkoordinator, Tromsø Mineskadesenter, UNN

1994-1995 Undervisning i norsk for fremmedspråklige, Porsanger kommune

1987-1988 Journalist og fotograf i avisen Sagat, Lakselv

1984-1986 Spesialpedagog Midt-Finnmark PPD-kontor, Lakselv

1980-1984 Spesialundervisning, Grepperød skole, Oslo kommune

Annet arbeid

1988- Etablerte enkeltmannsforetak som frilans journalist –fotograf og konsulent. Foretaket har vært drevet kontinuerlig siden, med særlig stor aktivitet fra 1988 til 2005. Foretaket drives fremdeles.

 

Veiledning MA studenter og phd stipendiater

2013- Jeg inngår i Kunstakademiets veiledningsteam. 

2013- Ansvar for å koordinere arbeid med stipendiater i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid og ph.d-stipendiater kunstnerisk utviklingsarbeid.

http://artistic-research.no/?lang=en

 

Undervisning

2013- Ansvarlig for undervisning, prosjektspesifikk del, av stipendiater i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, Akademi for kunstfag, UiT Norges arktiske universitet.

 

2007- Undervisning og veiledning BA og MA, Kunstakademiet, UiT

2006-2013 Undervisning på BA Kunstvitenskap, UiT

 

Annet akademisk virke

2017

Medlem av utvalg nedsatt av KD med oppgave å evaluere Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Resultatet foreligger som rapporten "Den norske modellen"

 Fagfellevurderinger i nasjonale og interansjonale tidsskrift og forlag

2013-

Medlem i ansettelsesutvalg for søkere til stipendiatstilling i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, Akademi for kunstfag, UiT

2015

Sakkyndig vurdering av søkere til stipendiatstilling i kunstfagpedagogikk ved Det kunstfaglige fakultet, UiT

2014

Kurator og prosjektleder, samt redaktør for utstillingskatalog med fagfellevurderte tekster i forbindele med utstillingen Beauty and Truth – Čáppatvuohta ja duohtavuohta, Tromsø kunstforening i samarbeid med SARP.  

 

2012

Deltar i arbeid med søknad om opprettelse av Center of Excellence til NFR som medlem av Forskergruppen for samisk- og urfolksforskning. Søknaden fikk topp rating på alt, men ble ikke innvilget

2008

Koordinerer arbeid på vegne av faggruppe for Kunstvitenskap og fører i pennen en søknad til NFR om et større forskningsprosjekt på Program for samisk forskning. Søknaden ble innvilget og dannet grunnlaget for finansiering av SARP.

 

Organisering av internasjonale og nasjonale konferanser

2014

Artistic Research Forum, nasjonal konferanse i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, Det kunstfaglige fakultet, UiT, Tromsø

2012

Internasjonal konferanse i Sami Art Research Project (SARP), Tromsø.

Perspectives on the Indigenous and the Contemporary

 

2011

Internasjonal konferanse i SARP, Karasjok,

Dáidda and Duodji- Iconosity and Context

 

2009

Internasjonal konferanse i SARP, Tromsø

Konferansebidrag invitert som key note speaker

 

2014 "Beauty and Truth: Dialogues between Sámi art and art historical research".


Administrativt arbeid

2013-

Koordinering av arbeidet med fakultetets kandidater i det nasjonale programmet for kunstneriske utviklingsarbeid. Herunder deltagelse på alle konferanser i regi av det nasjonale programmet som fakultetets representant.

Utarbeiding av fag og emneplan for et kurs på 10 studiepoeng for stipendiatenes obligatoriske, prosjektspesifikke kurs.

Deltagelse i fakultetets FoU arbeid med ansvar for å utvikle forskningsstrategier.

Fakultetets representant i CRIstin-forum og forskningsadministrativt forum på UiT.

Revisjon av fag- og emneplaner, samt studieplaner for BA og MA på Kunstakademiet.

 

Medlem i forskergrupper

2017-

Worlding Northern Art, UiT

 

2010-2013

Forskergruppe i samisk- og urfolksforskning, UiT

 

Verv

 

2013-

Varamedlem FoU utvalg, Det kunstfaglige fakultet, UiT

2008-2016

Nestleder/Styremedlem Tromsø kunstforening

 

2010-

Styremedlem/ styreleder Inger og Iver Jåks’ stiftelse

 

2007-2009

Medlem i PhD utvalg, Det humanistiske fakultet, UiT

 

 

Hanna Horsberg Hansen is a Norwegian art historian. She is head of the Art department, where she teaches art history and –theory.

She is a pioneering scholar within the field of Sámi art. The last twenty years she has published stories about Sámi art from heterogeneous perspectives rather than an art history, as she recognizes that art history as a Eurocentric, linear history of evolution tends to marginalize and rather castigate all art that do not fit in to the evolution as primitive. Her publications comprise stories about contemporary as well as historic art, institution building and the connections between Sámi art and politics

 • Hansen, Hanna Horsberg. The Sámi Art Museum: There is NO - or is there?. Nordlit 2020 (46). ISSN 0809-1668.s 222 - 241.s doi: 10.7557/13.5450.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Pile o'Sápmi and the Connections Between Art and Politics. (Fulltekst: https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=151504259 Synnyt 2019; Volum 1. ISSN 1795-4843.s 81 - 96.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Constructing Sami National Heritage: Encounters Between Tradition and Modernity in Sami Art. Konsthistorisk tidskrift 2016; Volum 85 (3). ISSN 0023-3609.s 240 - 255.s doi: 10.1080/00233609.2016.1207701.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Sami Artist Group 1978-1983: Otherness or Avant-Garde?. Brill|Rodopi 2014 (30) ISBN 978-90-420-3788-5. ISSN 1387-3008.s 251 - 266.s doi: 10.1163/9789401210379_013.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Kunsten og stedet: "it's not down on any map - true places never are". Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-251-3.s 50 - 60.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Beauty and Truth: Dialogues between Sami art and art historical research. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-249-0.s 6 - 8.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Sámi Artist Group 1978-1983: A Story about Sámi Traditions in Transition. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-238-4.s 89 - 105.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Samisk Kunstnergruppe/Sámi Dáidojoavku 1978-1983. Annenhet eller avantgarde?. Novus Forlag 2011 ISBN 978-82-7099-649-0.s 265 - 280.

 • Hansen, Hanna H.. Andre bilder - fotografier av Geir Tore Holm og Kristin Tårnesvik Another kind of Picture - photographs by Geir Tore Holm and Kristin Tårnesvik. Pax Forlag 2008 ISBN 978-82-530-3103-3.s 62 - 70.

 • Hansen, Hanna Horsberg; Snarby, Irene; Tangen, Leif Magne; Tingvoll, Tone. Beauty and Truth/ Čáppatvuohta ja duohtavuohta: Dialogues between Sami art and art historical research. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-249-0.s 6 - 8.

 • Hansen, Hanna H.. Fortellinger om samisk samtidskunst. Davvi Girji 2007 ISBN 978-82-7374-624-5.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Emilie Demant Hatt's photographs in With the Lapps in the High Mountains: Between evidence and effect.. Mediating the Arctic and the North: Contexts, Agents, Distribution 2021-01-28 - 2021-01-29 2021.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Samisk kunst: Et mangfold av praksiser. (Fulltekst: https://kunstkultursenteret.no/ressursbase/samisk-kunst-et-mangfold-av-praksiser/ (Prosjekt: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Kompetansepakke Duodji/duoje/duedtie/dáidda) 2021.

 • Hansen, Hanna Horsberg. International artworlds and collaborations from a Sami perspective. KUNO network annual meeting 2019-10-17 - 2019-10-19 2019.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Forfattersamtale med Susanne Hætta om Masigruppen. Samisk kunstfestival 2019-11-22 - 2019-11-22 2019.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Politihka dáidda ja dáidaga politihkka/Politihken tjeahpoe jï tjeahpoen polithike/Politikkens kunst og kunstens politikk/The Art of Politics and the Politics of Art. 2019.s 1 - 16.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Book Reviews:Barbara Sjoholm: Black Fox; a life of Emilie Demant Hatt, artist and ethnographer. (Fulltekst: https://rai.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1467-9655.13148 Journal of the Royal Anthropological Institute 2019; Volum 25. ISSN 1359-0987.s 828 - 829.s doi: 10.1111/1467-9655.13148.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Artist and Designers Education for and with the Arctic. Arctic Arts Summit 2019: The Arctic as a laboratory for sustainable art and cultural policy 2019-06-03 - 2019-06-03 2019.

 • Hansen, Hanna Horsberg. There is NO (or is it?): Sámi Dáiddamusea/Sámi art museum as a(de)colonial project (or is it?). NORDIK XII 2018-10-25 - 2018-10-27 2018.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Samisk kunstmuseum: Is there NO?. FoU presentasjoner 2018-12-08 - 2018.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Kunstnersamtale med Susanne Hætta og Synnøve Persen om boka Luondduadjágasat/Dreamscapes/Drømmelandskap/Traumenlandschaften. Kunstnersamtale 2018-11-08 - 2018.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Kunstnersamtale med Silje Figenschou Thoresen. Festspillutstillingen 2018-06-27 - 2018-06-27 2018.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Å tegne en verden. Johan Turis illustrasjoner i Muittalus Samid birra Atlas. Festspillutstillingen 2018-06-27 - 2018-06-27 2018.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Floden/The river. 2018 ISBN 978-91-86265-41-0.s 101 - 104.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Member of panel talk on networks and Collaborations between art institutions in the Barents region.. Samtidskonstdagerna 2018-11-14 - 2018-11-16 2018.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Repetition and Difference: Tromsø Academy of Contemporary Art and Creative Writing 10 years. 2017 ISBN 978-82-690199-2-6.s 37 - 44.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Árdna om Nordnorsk Kunstmuseum. 2017.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Skulpturlandskap Nordland - et kunstkritisk blikk. Kulturnatta i Tromsø 2017-10-06 - 2017-10-06 2017.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Ođđa sisaoastimat – mágasiidnii dahje museai?/Nye innkjøp – til magasin eller museum. 2017.s 7 - 10.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Sami Artist Group (Britta Marakatt-Labba, Hans Ragnar Mathisen, Synnøve Persen). (Fulltekst: https://www.documenta14.de/en/artists/13551/sami-artist-group-keviselie-hans-ragnar-mathisen-britta-marakatt-labba-synnove-persen- 2017 ISBN 978-3-7913-5655-6.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Illustrasjoner i Bernt Lies bøker. Ordkalotten 2016-10-03 - 2016-10-03 2016.

 • Hansen, Hanna Horsberg. A magic silver ball. 2015 ISBN 978-91-87543-29-6.s 12 - 15.

 • Tingvoll, Tone; Snarby, Irene; Hansen, Hanna Horsberg; Tangen, Leif Magne. Čáppatvuohta ja duohtavuohta/Beauty and Truth. Kunstutstilling/ Art Exhibition 2014-08-22 - 2014-10-26 2014.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Beauty and Truth - Dialogues between Sámi Art and Art-Historical Research. Relate North: Art, Heritage & Identity 2014-11-05 - 2014-11-06 2014.

 • Hansen, Hanna Horsberg; Snarby, Irene; Tingvoll, Tone; Tangen, Leif Magne. Preface. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-249-0.s 4 - 4.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Site awareness and artistic interventions; The case Beauty and Truth. Artistic Research Forum 2014-10-21 - 2014-10-23 2014.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Čáppatvuohta ja Duohtavuohta/ Beauty and Truth. Exhibition 2014-08-22 - 2014-08-24 2014.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Sami Art: Traditions in Transition. Saamelaista nykytaidetta/Sami Contemporary/Dálá Sámi dáidda 2014-03-07 - 2014-07-07 2014.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Vin og viten/bokbad. Samtale med professor Knut Helskog om boka "Samtaler med Maktene". Vin og viten 2013-02-27 - 2013-02-27 2013.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Samisk kunstnergruppe - Et moderniseringsprosjekt?. Foredrag 2013-11-16 - 2013-11-16 2013.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Tipping Point. Lawrence Malstaff. 2013 ISBN 978-82-90515-29-9.s 38 - 41.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Om sted og kunst. HFT2013 2013-05-25 - 2013-05-25 2013.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Kunstneren og stedet. Arsmøte og seminar Nordnorsk kunstnersenter 2012-04-19 - 2012-04-21 2012.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Sami art - heritage and contemporaneity. Sami art: Perspectives on the Indigenous and the Contemporary 2012-11-21 - 2012-11-23 2012.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Er vi her ennå? Utstillingsåpning. Er vi her ennå? 2012-08-31 - 2012.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Dans - et sted for å røres - igjen. 2012.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Når biter faller på plass. 2012.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Samisk samtidskunst. Diehttu gáldu. Kunnskapskällan - samisk kultur och samtida uttryck 2012-10-24 - 2012.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Forståelser av samisk samtidskunst. Sametingets kunstnerkonferanse 2012-09-11 - 2012-09-12 2012.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Folk ved Silfars fot. Utstilling 2012-11-05 - 2012-12-05 2012.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Sami Art - Heritage and Contemporaneity. Nordik X 2012-10-25 - 2012-10-27 2012.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Filmborders 2 - autumn 2011. Introduction to screening of "Eternity and a day" by Theo Angelopoulos, Greece 1998. Filmborders 2011-12-05 - 2011-12-05 2011.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Selvportrettet: Kunstnerens kropp som subjekt, objekt og medium. Lørdagsuniversitetet 2010-10-30 - 2010-10-30 2010.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Fluktlinjer: Forståelser av samisk samtidskunst. 2010 ISBN 978-82-8244-032-5.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Mellom det hellige og det profane. Ottar 2010; Volum 4 (282). ISSN 0030-6703.s 25 - 30.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Samisk kunstnergruppe - Annenhet eller avant-garde?. Samisk kunstfestival 2009-04-24 - 2009-04-26 2009.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Åpning av utstilling på Sámi Sáiddaguovvdáš. Synnøve Persen: Njohtamat - Malerier, Artist Books. Kunstutstilling 2009-05-14 - 2009.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Deltager i Artist talk i forbindelse med utstilling av Synnøve Persen: Njuohtamat - Malerier, Artist book. Artist talk 2009-05-15 - 2009.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Sami Artist Group - Otherness or Avant-garde. Konferanse om samisk kunst 2009-10-15 - 2009-10-16 2009.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Emilie Demant Hatt's photographs in With the Lapps in the High Mountains: Between evidence and effect.. Mediating the Arctic and the North: Contexts, Agents, Distribution 2021-01-28 - 2021-01-29 2021.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Samisk kunst: Et mangfold av praksiser. (Fulltekst: https://kunstkultursenteret.no/ressursbase/samisk-kunst-et-mangfold-av-praksiser/ (Prosjekt: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Kompetansepakke Duodji/duoje/duedtie/dáidda) 2021.

 • Hansen, Hanna Horsberg. International artworlds and collaborations from a Sami perspective. KUNO network annual meeting 2019-10-17 - 2019-10-19 2019.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Forfattersamtale med Susanne Hætta om Masigruppen. Samisk kunstfestival 2019-11-22 - 2019-11-22 2019.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Politihka dáidda ja dáidaga politihkka/Politihken tjeahpoe jï tjeahpoen polithike/Politikkens kunst og kunstens politikk/The Art of Politics and the Politics of Art. 2019.s 1 - 16.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Book Reviews:Barbara Sjoholm: Black Fox; a life of Emilie Demant Hatt, artist and ethnographer. (Fulltekst: https://rai.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1467-9655.13148 Journal of the Royal Anthropological Institute 2019; Volum 25. ISSN 1359-0987.s 828 - 829.s doi: 10.1111/1467-9655.13148.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Artist and Designers Education for and with the Arctic. Arctic Arts Summit 2019: The Arctic as a laboratory for sustainable art and cultural policy 2019-06-03 - 2019-06-03 2019.

 • Hansen, Hanna Horsberg. There is NO (or is it?): Sámi Dáiddamusea/Sámi art museum as a(de)colonial project (or is it?). NORDIK XII 2018-10-25 - 2018-10-27 2018.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Samisk kunstmuseum: Is there NO?. FoU presentasjoner 2018-12-08 - 2018.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Kunstnersamtale med Susanne Hætta og Synnøve Persen om boka Luondduadjágasat/Dreamscapes/Drømmelandskap/Traumenlandschaften. Kunstnersamtale 2018-11-08 - 2018.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Kunstnersamtale med Silje Figenschou Thoresen. Festspillutstillingen 2018-06-27 - 2018-06-27 2018.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Å tegne en verden. Johan Turis illustrasjoner i Muittalus Samid birra Atlas. Festspillutstillingen 2018-06-27 - 2018-06-27 2018.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Floden/The river. 2018 ISBN 978-91-86265-41-0.s 101 - 104.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Member of panel talk on networks and Collaborations between art institutions in the Barents region.. Samtidskonstdagerna 2018-11-14 - 2018-11-16 2018.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Repetition and Difference: Tromsø Academy of Contemporary Art and Creative Writing 10 years. 2017 ISBN 978-82-690199-2-6.s 37 - 44.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Árdna om Nordnorsk Kunstmuseum. 2017.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Skulpturlandskap Nordland - et kunstkritisk blikk. Kulturnatta i Tromsø 2017-10-06 - 2017-10-06 2017.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Ođđa sisaoastimat – mágasiidnii dahje museai?/Nye innkjøp – til magasin eller museum. 2017.s 7 - 10.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Sami Artist Group (Britta Marakatt-Labba, Hans Ragnar Mathisen, Synnøve Persen). (Fulltekst: https://www.documenta14.de/en/artists/13551/sami-artist-group-keviselie-hans-ragnar-mathisen-britta-marakatt-labba-synnove-persen- 2017 ISBN 978-3-7913-5655-6.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Illustrasjoner i Bernt Lies bøker. Ordkalotten 2016-10-03 - 2016-10-03 2016.

 • Hansen, Hanna Horsberg. A magic silver ball. 2015 ISBN 978-91-87543-29-6.s 12 - 15.

 • Tingvoll, Tone; Snarby, Irene; Hansen, Hanna Horsberg; Tangen, Leif Magne. Čáppatvuohta ja duohtavuohta/Beauty and Truth. Kunstutstilling/ Art Exhibition 2014-08-22 - 2014-10-26 2014.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Beauty and Truth - Dialogues between Sámi Art and Art-Historical Research. Relate North: Art, Heritage & Identity 2014-11-05 - 2014-11-06 2014.

 • Hansen, Hanna Horsberg; Snarby, Irene; Tingvoll, Tone; Tangen, Leif Magne. Preface. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-249-0.s 4 - 4.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Site awareness and artistic interventions; The case Beauty and Truth. Artistic Research Forum 2014-10-21 - 2014-10-23 2014.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Čáppatvuohta ja Duohtavuohta/ Beauty and Truth. Exhibition 2014-08-22 - 2014-08-24 2014.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Sami Art: Traditions in Transition. Saamelaista nykytaidetta/Sami Contemporary/Dálá Sámi dáidda 2014-03-07 - 2014-07-07 2014.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Vin og viten/bokbad. Samtale med professor Knut Helskog om boka "Samtaler med Maktene". Vin og viten 2013-02-27 - 2013-02-27 2013.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Samisk kunstnergruppe - Et moderniseringsprosjekt?. Foredrag 2013-11-16 - 2013-11-16 2013.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Tipping Point. Lawrence Malstaff. 2013 ISBN 978-82-90515-29-9.s 38 - 41.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Om sted og kunst. HFT2013 2013-05-25 - 2013-05-25 2013.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Kunstneren og stedet. Arsmøte og seminar Nordnorsk kunstnersenter 2012-04-19 - 2012-04-21 2012.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Sami art - heritage and contemporaneity. Sami art: Perspectives on the Indigenous and the Contemporary 2012-11-21 - 2012-11-23 2012.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Er vi her ennå? Utstillingsåpning. Er vi her ennå? 2012-08-31 - 2012.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Dans - et sted for å røres - igjen. 2012.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Når biter faller på plass. 2012.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Samisk samtidskunst. Diehttu gáldu. Kunnskapskällan - samisk kultur och samtida uttryck 2012-10-24 - 2012.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Forståelser av samisk samtidskunst. Sametingets kunstnerkonferanse 2012-09-11 - 2012-09-12 2012.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Folk ved Silfars fot. Utstilling 2012-11-05 - 2012-12-05 2012.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Sami Art - Heritage and Contemporaneity. Nordik X 2012-10-25 - 2012-10-27 2012.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Filmborders 2 - autumn 2011. Introduction to screening of "Eternity and a day" by Theo Angelopoulos, Greece 1998. Filmborders 2011-12-05 - 2011-12-05 2011.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Selvportrettet: Kunstnerens kropp som subjekt, objekt og medium. Lørdagsuniversitetet 2010-10-30 - 2010-10-30 2010.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Fluktlinjer: Forståelser av samisk samtidskunst. 2010 ISBN 978-82-8244-032-5.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Mellom det hellige og det profane. Ottar 2010; Volum 4 (282). ISSN 0030-6703.s 25 - 30.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Samisk kunstnergruppe - Annenhet eller avant-garde?. Samisk kunstfestival 2009-04-24 - 2009-04-26 2009.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Åpning av utstilling på Sámi Sáiddaguovvdáš. Synnøve Persen: Njohtamat - Malerier, Artist Books. Kunstutstilling 2009-05-14 - 2009.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Deltager i Artist talk i forbindelse med utstilling av Synnøve Persen: Njuohtamat - Malerier, Artist book. Artist talk 2009-05-15 - 2009.

 • Hansen, Hanna Horsberg. Sami Artist Group - Otherness or Avant-garde. Konferanse om samisk kunst 2009-10-15 - 2009-10-16 2009.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe