Bilde av Hansen, Hanna Horsberg
Bilde av Hansen, Hanna Horsberg
Kunstakademiet hanna.horsberg.hansen@uit.no +4777660733 +4793446990

Hanna Horsberg Hansen


Professor i kunsthistorie

Stillingsbeskrivelse

 

Hanna Horsberg Hansen is a Norwegian art historian. She works at the Art department, where she teaches art history and –theory.

She is a pioneering scholar within the field of Sámi art. The last twenty years she has published stories about Sámi art from heterogeneous perspectives rather than an art history, as she recognizes that art history as a Eurocentric, linear history of evolution tends to marginalize and rather castigate all art that do not fit in to the evolution as primitive. Her publications comprise stories about contemporary as well as historic art, institution building and the connections between Sámi art and politics


 • Hanna Horsberg Hansen :
  Fotografier i Emilie Demant Hatts bok Med lapperne i højfjeldet: Fotografiske møter, biografiske inskripsjoner og "våre" historier
  Kunst og kultur 2022 ARKIV / DOI
 • Hanna Horsberg Hansen :
  The Sámi Museum in Karasjok: A Story of Resistance
  2022 ARKIV / DOI
 • Hanna Horsberg Hansen :
  The Sámi Art Museum: There is NO - or is there?
  Nordlit 17. desember 2020 ARKIV / DOI
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Pile o'Sápmi and the Connections Between Art and Politics
  Synnyt/Origins: Finnish Studies in Art Education 2019 ARKIV / FULLTEKST
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Constructing Sami National Heritage: Encounters Between Tradition and Modernity in Sami Art
  Konsthistorisk tidskrift 15. august 2016 ARKIV / DOI
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Beauty and Truth: Dialogues between Sami art and art historical research
  Orkana Forlag 2014 ARKIV
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Sámi Artist Group 1978-1983: A Story about Sámi Traditions in Transition
  Orkana Forlag 2014
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Kunsten og stedet: "it's not down on any map - true places never are"
  Orkana Forlag 2014
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Sami Artist Group 1978-1983: Otherness or Avant-Garde?
  Brill|Rodopi 2014 ARKIV / DOI
 • Hanna Horsberg Hansen, Irene Snarby, Leif Magne Tangen, Tone Tingvoll :
  Beauty and Truth/ Čáppatvuohta ja duohtavuohta: Dialogues between Sami art and art historical research
  Orkana Forlag 2014
 • Hanna Horsberg Hansen :
  The Sámi Museum: a Site of Ethno-Political Resistance
  2022
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Minneord Aage Gaup (1943-2021): Samisk kunstner og samtidskunstner
  Se Kunst Magasin 2022
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Emilie Demant Hatt's photographs in With the Lapps in the High Mountains: Between evidence and effect.
  2021
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Samisk kunst: Et mangfold av praksiser
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Forfattersamtale med Susanne Hætta om Masigruppen
  Samisk kunstfestival 2019
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Artist and Designers Education for and with the Arctic
  2019
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Book Reviews:Barbara Sjoholm: Black Fox; a life of Emilie Demant Hatt, artist and ethnographer
  Journal of the Royal Anthropological Institute 2019 FULLTEKST / DOI
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Politihka dáidda ja dáidaga politihkka/Politihken tjeahpoe jï tjeahpoen polithike/Politikkens kunst og kunstens politikk/The Art of Politics and the Politics of Art
  2019
 • Hanna Horsberg Hansen :
  International artworlds and collaborations from a Sami perspective
  2019
 • Hanna Horsberg Hansen :
  There is NO (or is it?): Sámi Dáiddamusea/Sámi art museum as a(de)colonial project (or is it?)
  2018
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Kunstnersamtale med Susanne Hætta og Synnøve Persen om boka Luondduadjágasat/Dreamscapes/Drømmelandskap/Traumenlandschaften
  Kunstnersamtale 2018
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Member of panel talk on networks and Collaborations between art institutions in the Barents region.
  2018
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Samisk kunstmuseum: Is there NO?
  2018
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Floden/The river
  2018
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Kunstnersamtale med Silje Figenschou Thoresen
  Festspillutstillingen 2018
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Å tegne en verden. Johan Turis illustrasjoner i Muittalus Samid birra Atlas
  2018
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Árdna om Nordnorsk Kunstmuseum
  07. oktober 2017
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Skulpturlandskap Nordland - et kunstkritisk blikk
  2017
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Ođđa sisaoastimat – mágasiidnii dahje museai?/Nye innkjøp – til magasin eller museum
  2017
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Sami Artist Group (Britta Marakatt-Labba, Hans Ragnar Mathisen, Synnøve Persen)
  2017 FULLTEKST
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Repetition and Difference: Tromsø Academy of Contemporary Art and Creative Writing 10 years
  2017 ARKIV
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Illustrasjoner i Bernt Lies bøker
  2016
 • Hanna Horsberg Hansen :
  A magic silver ball
  2015
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Sami Art: Traditions in Transition
  2014
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Beauty and Truth - Dialogues between Sámi Art and Art-Historical Research
  2014
 • Hanna Horsberg Hansen, Irene Snarby, Tone Tingvoll, Leif Magne Tangen :
  Preface
  Orkana Forlag 2014
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Site awareness and artistic interventions; The case Beauty and Truth
  2014
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Čáppatvuohta ja Duohtavuohta/ Beauty and Truth
  Exhibition 2014
 • Tone Tingvoll, Irene Snarby, Hanna Horsberg Hansen, Leif Magne Tangen :
  Čáppatvuohta ja duohtavuohta/Beauty and Truth
  Kunstutstilling/ Art Exhibition 2014
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Samisk kunstnergruppe - Et moderniseringsprosjekt?
  2013
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Tipping Point. Lawrence Malstaff
  2013
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Om sted og kunst
  2013
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Vin og viten/bokbad. Samtale med professor Knut Helskog om boka "Samtaler med Maktene"
  Vin og viten 2013
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Sami art - heritage and contemporaneity
  2012
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Folk ved Silfars fot
  Utstilling 2012
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Er vi her ennå? Utstillingsåpning
  2012
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Forståelser av samisk samtidskunst
  2012
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Dans - et sted for å røres - igjen
  2012
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Samisk samtidskunst
  2012
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Sami Art - Heritage and Contemporaneity
  2012

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  CV

  CV Hanna Horsberg Hansen, f. 1957

  Professor i kunsthistorie

  Kunstakademiet

  UiT Norges arktiske universitet.

  tlf: +47 77660733/ +47 93446990

  e-post:

  hanna.horsberg.hansen@uit.no

  Skype: hannahorsberghansen

   

  Utdanning

  2010

  Philosophiae Doctor i humanistiske fag. Fakultet for humaniora samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT

  2004

  Candidata Philologiae i kunstvitenskap. Det humanistiske fakultet, UiT

   

  2000

  Kunsthistorie mellomfag UiT/Det norske institutt i Roma

  1999

  Kunsthistorie grunnfag, UiT

   

  1991

  Urbefolkningsproblematikk i "Nordområdekunnskap for journalister". FDH, Alta

   

  1983

  Adjunkt. Statens spesiallærerhøgskole. Hosle

  1983

  1. Avdeling spesialpedagogikk. Statens spesiallærerhøgskole, Hosle

  1980

  3-årig allmennlærerutdanning, Sagene lærerhøgskole, Oslo

   

  Nåværende stilling

  Professor i kunsthistorie, Kunstakademiet

   

  Tidligere stillinger

  2012-2020 Førsteamanuensis, Kunstakademiet i Tromsø, UiT

  2011-2013 Postdokstipendiat på The Sami Art Research Project (SARP), UiT

  2011 Førstelektor i kunstvitenskap, UiT

  2011 Prosjektkoordinator (SARP), UiT

  2006-2010 PhD-stipendiat i kunstvitenskap, UiT

  2005-2006 Prosjektkoordinator, Tromsø Mineskadesenter, UNN

  1994-1995 Undervisning i norsk for fremmedspråklige, Porsanger kommune

  1987-1988 Journalist og fotograf i avisen Sagat, Lakselv

  1984-1986 Spesialpedagog Midt-Finnmark PPD-kontor, Lakselv

  1980-1984 Spesialundervisning, Grepperød skole, Oslo kommune

  Annet arbeid

  1988- Etablerte enkeltmannsforetak som frilans journalist –fotograf og konsulent. Foretaket har vært drevet kontinuerlig siden, med særlig stor aktivitet fra 1988 til 2005. Foretaket drives fremdeles.

   

  Veiledning MA studenter og phd stipendiater

  2013- Jeg inngår i Kunstakademiets veiledningsteam. 

  2013- Ansvar for å koordinere arbeid med stipendiater i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid og ph.d-stipendiater kunstnerisk utviklingsarbeid.

  http://artistic-research.no/?lang=en

   

  Undervisning

  2013- Ansvarlig for undervisning, prosjektspesifikk del, av stipendiater i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, Akademi for kunstfag, UiT Norges arktiske universitet.

   

  2007- Undervisning og veiledning BA og MA, Kunstakademiet, UiT

  2006-2013 Undervisning på BA Kunstvitenskap, UiT

   

  Annet akademisk virke

  2017

  Medlem av utvalg nedsatt av KD med oppgave å evaluere Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Resultatet foreligger som rapporten "Den norske modellen"

   Fagfellevurderinger i nasjonale og interansjonale tidsskrift og forlag

  2013-

  Medlem i ansettelsesutvalg for søkere til stipendiatstilling i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, Akademi for kunstfag, UiT

  2015

  Sakkyndig vurdering av søkere til stipendiatstilling i kunstfagpedagogikk ved Det kunstfaglige fakultet, UiT

  2014

  Kurator og prosjektleder, samt redaktør for utstillingskatalog med fagfellevurderte tekster i forbindele med utstillingen Beauty and Truth – Čáppatvuohta ja duohtavuohta, Tromsø kunstforening i samarbeid med SARP.  

   

  2012

  Deltar i arbeid med søknad om opprettelse av Center of Excellence til NFR som medlem av Forskergruppen for samisk- og urfolksforskning. Søknaden fikk topp rating på alt, men ble ikke innvilget

  2008

  Koordinerer arbeid på vegne av faggruppe for Kunstvitenskap og fører i pennen en søknad til NFR om et større forskningsprosjekt på Program for samisk forskning. Søknaden ble innvilget og dannet grunnlaget for finansiering av SARP.

   

  Organisering av internasjonale og nasjonale konferanser

  2014

  Artistic Research Forum, nasjonal konferanse i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, Det kunstfaglige fakultet, UiT, Tromsø

  2012

  Internasjonal konferanse i Sami Art Research Project (SARP), Tromsø.

  Perspectives on the Indigenous and the Contemporary

   

  2011

  Internasjonal konferanse i SARP, Karasjok,

  Dáidda and Duodji- Iconosity and Context

   

  2009

  Internasjonal konferanse i SARP, Tromsø

  Konferansebidrag invitert som key note speaker

   

  2014 "Beauty and Truth: Dialogues between Sámi art and art historical research".


  Administrativt arbeid

  2013-

  Koordinering av arbeidet med fakultetets kandidater i det nasjonale programmet for kunstneriske utviklingsarbeid. Herunder deltagelse på alle konferanser i regi av det nasjonale programmet som fakultetets representant.

  Utarbeiding av fag og emneplan for et kurs på 10 studiepoeng for stipendiatenes obligatoriske, prosjektspesifikke kurs.

  Deltagelse i fakultetets FoU arbeid med ansvar for å utvikle forskningsstrategier.

  Fakultetets representant i CRIstin-forum og forskningsadministrativt forum på UiT.

  Revisjon av fag- og emneplaner, samt studieplaner for BA og MA på Kunstakademiet.

   

  Medlem i forskergrupper

  2017-

  Worlding Northern Art, UiT

   

  2010-2013

  Forskergruppe i samisk- og urfolksforskning, UiT

   

  Verv

   

  2013-

  Varamedlem FoU utvalg, Det kunstfaglige fakultet, UiT

  2008-2016

  Nestleder/Styremedlem Tromsø kunstforening

   

  2010-

  Styremedlem/ styreleder Inger og Iver Jåks’ stiftelse

   

  2007-2009

  Medlem i PhD utvalg, Det humanistiske fakultet, UiT