Personkort bilde

Paulsen, Erling

Overingeniør - Faggruppe prosessering og lagring Seksjon for digitale basistjenester
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Arbeider med utvikling og drift og rådgivning innen datanettløsninger
  • Tjenesteansvarlig for oppkobling av hjemmekontor (VPN), DHCP, UH-sektorens trådløsnettløsning ved UiT (Eduroam), Samskipnaden i Tromsøs studenbynett og UiTs datastamnett

[Loading...]