Kjersti J. K. Heim


Seniorkonsulent

Stillingsbeskrivelse

* Budsjett- og regnskapsoppfølgning

* Økonomirapportering

* Anvisning av bilag

* Omposteringer

* Fakturering

* Oppretting og avslutning av tiltak