Solveig Johansson


Rådgiver

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgaver:

50%: personalarbeid ved ISM. 

50%: skriver, oppdaterer, korrekturleser og kvalitetssikrer tekster og artikler på nafkam.no.

 


 • Solveig Johansson, Anita Salamonsen, Arne Johan Norheim :
  Register for eksepsjonelle sykdomsforløp. RESF årsrapport for 2017. Tromsø: Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin. 2017. 14 sider.
  2018
 • Solveig Johansson, Anita Salamonsen, Arne Johan Norheim :
  Register for eksepsjonelle sykdomsforløp: RESF årsrapport for 2017
  2018
 • Anita Salamonsen, Solveig Johansson, Arne Johan Norheim :
  Registrer dine erfaringer med MS og alternativ behandling!
  MS-bladet 2017
 • Anita Salamonsen, Solveig Johansson, Arne Johan Norheim :
  Registrer dine erfaringer med kreft og alternativ behandling!
  PUST Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre 2017 DATA
 • Anita Salamonsen, Solveig Johansson :
  Register for eksepsjonelle sykdomsforløp: RESF årsrapport for 2016
  2017 ARKIV / FULLTEKST / DATA
 • Solveig Johansson, Anita Salamonsen :
  Hvordan kan du bidra til forskning?
  M.E.-Kanalen. Tidsskrift for M.E. Nettverket i Norge 2016 DATA
 • Solveig Johansson, Anita Salamonsen :
  Gode og dårlige erfaringer
  Positiv 2016
 • Solveig Johansson, Anita Salamonsen :
  Hvordan kan din historie gi oss viktig kunnskap?
  NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING • NYHETSBREV 2016
 • Anita Salamonsen, Solveig Johansson :
  Register for eksepsjonelle sykdomsforløp RESF - Årsrapport for 2015
  2016 DATA / FULLTEKST
 • Solveig Johansson, Arne Johan Norheim, Anita Salamonsen :
  Bedring eller forverring etter bruk av alternativ behandling for astma- og allergipasienter?
  Fagbladet Allergi i praksis 2016
 • Solveig Johansson, Anita Salamonsen :
  Har du erfaringer med alternativ behandling?
  AstmaAllergi 2016
 • Solveig Johansson, Arne Johan Norheim, Anita Salamonsen :
  RESF - Et register for gode og dårlige pasienterfaringer med alternativ behandling
  2016
 • Solveig Johansson :
  Vi vil høre om dine erfaringer med alternativ behandling!
  10. september 2016
 • Anita Salamonsen, Solveig Johansson, brit johanne Drageset :
  RESF årsrapport for 2014
  2015 ARKIV
 • Anita Salamonsen, Solveig Johansson :
  Registry of Exceptional Courses of Disease: Here is your opportunity to study patients’ own experiences with alternative medicine
  2015

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →  CV

  Solveig Johansson har mastergrad i pedagogikk og bachelorgrad i samfunns- og kulturfag med helsefag og sosiologi i fagkretsen.