Bilde av Heimkjær, Trine-Lise
Bilde av Heimkjær, Trine-Lise
Enhet for administrative tjenester BFE trinelise.heimkjaer@uit.no +4777646044 Her finner du meg

Trine-Lise Heimkjær


Seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Nestleder for faggruppe studie ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi: 

Teamleder for Team studiekvalitet ved BFE. Ulike oppgaver i tilknytning til kvalitetsarbeidet ved fakultetet, saksforberedelser til fakultetsstyret samt oppfølging av vedtak innen studiekvalitetsområdet. 

Medlem i fakultetets HMS-team med oppgaver innen HMS og informasjonssikkerhet.