Bilde av Heimkjær, Trine-Lise
Bilde av Heimkjær, Trine-Lise
Enhet for administrative tjenester BFE trinelise.heimkjaer@uit.no +4777646044 Tromsø NFH A 010

Trine-Lise Heimkjær


Seniorrådgiver