Bilde av Baglo, Cathrine
Bilde av Baglo, Cathrine
Sannhets- og forsoningskommisjonen cathrine.baglo@uit.no +4777646241 Tromsø

Cathrine Baglo


Prosjektleder Dávvirat Duiskkas/Gjenstander i Tyskland/Artifacts in Germany

Stillingsbeskrivelse

 https://museumsforbundet.no/emne/tysklandsprosjektet/

 

 


 • Cathrine Baglo :
  The disappearance of the sea sámi as a cultural display category: Assimilation policies and the role of industrial expositions
  Nordisk Museologi 2020 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Cathrine Baglo :
  Puncturing Parts of History’s Blindness: South Saami and South Saami Culture in Early Picture Postcards
  Springer 2019 ARKIV / DATA / DOI
 • Cathrine Baglo, Hanne Hammer Stien :
  Alt eller ingenting: Annerledesgjøren og agens i to (post)koloniale kunstprosjekter
  Kunst og kultur 2018 ARKIV / DATA / DOI
 • Cathrine Baglo :
  Margrete Kreutz' historie: utstilling som synliggjøring av individualitet, etnisitet og handlekraft
  Museumsforlaget AS 2018 ARKIV
 • Cathrine Baglo :
  Reconstruction as trope of cultural display. Rethinking the role of “living exhibitions”
  Nordisk Museologi 2015 ARKIV / DOI
 • Cathrine Baglo :
  På ville veger? Levende utstillinger av samer i Europa og Amerika
  Orkana Forlag 2017
 • Cathrine Baglo :
  Oldemor Ragnhild fra Røesgrenda
  Helgådalsnytt 2020
 • Cathrine Baglo :
  Fra Mrs. Krintz til Margrete Kreutz til Meerhke: Et forsøk på å gjenskape et uvanlig sørsamisk kvinneliv
  2020
 • Cathrine Baglo :
  Menneske og museum: (Sør)samiske deltakeres opplevelser av levende utstillinger
  2020
 • Nils Gjerstad, Cathrine Baglo :
  Čájáhallá sámi poastakoarttaid
  22. mars 2020 DATA
 • Leiv Heming Sem, Cathrine Baglo :
  Mojhtesh - sørsamiske postkort
  Vandreutstilling 2019
 • Hanna Stoltenberg, Cathrine Baglo :
  Jenssen er systematisk lemfeldig
  21. mars 2019 DATA
 • Astrid Helander, Cathrine Baglo :
  Čuoččuha girječálli ávkkastallan eahpevuoiggalaččat su čohkkejuvvon dieđuid sámiid birra
  26. mars 2019 DATA
 • Cathrine Baglo, Jukka Nyyssönen, Rossella Ragazzi :
  Museums as arenas for the production and circulation of knowledge on Sámi cultures, societies and identities
  Nordisk Museologi 2019
 • Svein Lian, Cathrine Baglo :
  Viktigheten av å forstå sin historie
  29. mars 2019 DATA
 • Arne Ivar Johnsen, Cathrine Baglo :
  Væreiersønnen Johan Adrian Jacobsen
  21. juli 2018 DATA
 • Cathrine Baglo :
  Photographs as means for negotiating Cultural historical knowledge of the Sámi
  2018
 • Cathrine Baglo :
  Med postkort på plakaten (med E. Wersland)
  2018 DATA
 • Cathrine Baglo :
  Storm og stilla: Adrian Jacobsens etnografiske bedrifter/ Storm and Stillness: The Ethnographic Enterprises of Adrian Jacobsen
  Vandreutstilling 2018
 • Cathrine Baglo :
  Var han bare "gravrøver og tyv"?
  Nordlys 18. august 2018 FULLTEKST
 • Cathrine Baglo :
  Adrian Jacobsens etnografiske bedrifter
  2017
 • randi merete Solhaug, Cathrine Baglo :
  Han samlet urfolk til utstillinger
  19. juni 2017 DATA
 • Cathrine Baglo :
  From Doctoral Thesis to Exhibition or how to not only visualize your science, but also make it perceptible in other ways
  2017
 • Cathrine Baglo :
  På ville veger? Levende utstillinger av samer i Europa og Amerika
  2017
 • Cathrine Baglo :
  Samlerens stemme
  Museumsviten (blogg) 2017 FULLTEKST
 • Biret Ravdna Eira, Ravdna Biret Marja Eira, Cathrine Baglo :
  Gávilduvvojedjego sápmelaččat geat johte viidát máilmmis čájeheame kultuvrraset
  07. november 2017
 • Cathrine Baglo :
  Hr. Kaptein Jacobsen og hans arbeid for Bergens national-ethnografisk forening
  Årbok for Universitetsmuseet i Bergen 2017 ARKIV
 • Cathrine Baglo :
  På ville veger? Levende utstillinger av samer i Europa og Amerika
  2017
 • Simen Meisdal, Cathrine Baglo :
  Belyser ukjent samisk historie
  08. november 2017
 • Cathrine Baglo :
  På ville veger? Levende utstillinger av samer i Europa og Amerika
  2017
 • Kjetil Vik, Cathrine Baglo :
  Løfter mørk historie om samer på utstilling fram i lyset
  04. november 2017
 • Cathrine Baglo :
  Re-peopling the past: Photographs from Live Ethnographic Displays of Sámi
  2017
 • Cathrine Baglo :
  Margrete Kreutz' historie
  Spor 2017
 • Cathrine Baglo :
  Samisk historie i Romssavággi/Tromsdalen
  2017
 • Cathrine Baglo :
  Puncturing parts of history's blindness. South Sámi and South Sámi Culture in Early Photographic Postcards
  2017
 • Cathrine Baglo, Elin Wersland :
  Postkort på plakaten
  2017
 • Cathrine Baglo :
  Between Worlds and Knowledges: The Liminal Life of Collector Johan Adrian Jacobsen (1853-1947)
  2016
 • Cathrine Baglo :
  Brødrene Jacobsens bedrifter i British Columbia
  Nordlys 13. juni 2016
 • Cathrine Baglo :
  Johan Adrian Jacobsen as Recruiter of Indigenous Presenters in Live Ethnographic Exhibitions
  2016
 • Cathrine Baglo :
  I en sofa på arkivet
  11. oktober 2016
 • Jos Kalvemo, Cathrine Baglo :
  Samer på utstilling
  16. oktober 2016
 • Cathrine Baglo :
  From Doctoral Thesis to Exhibition: Or how the Exhibit the Non-Exhibitional
  2016
 • Cathrine Baglo :
  Jacobsen-arkivet i Hamburg
  2016
 • Cathrine Baglo :
  Levende utstillinger av samer i Europa (og Amerika) og deltakelsen fra Kautokeino
  2015
 • Cathrine Baglo :
  Samer på ville veger? Forutinntatthet og fordommer i forståelsen av levende utstillinger som historisk fenomen
  2015
 • Cathrine Baglo :
  På ville veger? "Levende utstillinger" av samer i Europa og Amerika
  2015
 • Cathrine Baglo :
  Kjønn i utstillinga "Margrete Kreutz' historie"?
  2015
 • Cathrine Baglo :
  Sameleire i Tromsø som turistmål, fotomotiv og møteplass
  Ottar 2015 ARKIV
 • Asbjørn (avisa Nordlys) Jaklin, Cathrine Baglo :
  Oppdageren fra Risøya fascinerer
  03. mai 2014
 • Cathrine Baglo :
  EXHIBITING SAMI AND SAMI CULTURE BEFORE THE AGE OF THE MUSEM: TROPES, TRENDS AND TRANSMISSIONS?
  2014

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  (South) Sámi cultural history

  Material culture and thing theory

  Museology, exhibition history and the history of ethnographic collecting

  Intercultural encounter, exchange and agency

  Colonialism and indigenous modernities

  Ethnographic photography  CV

  Project leader, Sámi Parliament 2001-2002.

  Ph.D. research fellow, Tromsø University 2003-2010.

  Visiting fellow, University of California Berkeley 2007-2008.

  Adviser, Tromsø University Museum 2011-2012.

  Subject librarian, Tromsø University Library 2014.

  Postdoctoral research fellow, Tromsø University Museum 2015-2018.

  Visiting fellow, Museum of Anthropology, University of British Colombia Vancouver 2016.

  Researcher, The Societal Dimensions of Sámi Research 2018-2019.

  Researcher, Historical and Political Negotiations of South Saami Culture and Identity 2016-2018.

  Report writer, The Commission to Investigate the Norwegianisation Policy and Injustice against the Sámi and Kvens/Norwegian Finn 2019-2021.