hans-Georg-K-ller-HSL-ILP-512x640-.jpg
Foto: Torje Jenssen
hans-Georg-K-ller-HSL-ILP-512x640-.jpg
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk hans.koller@uit.no +4777645509 48123368 Tromsø ILP 3.027

Hans-Georg Køller


Fagdidaktikk naturfag


  • Sundstrøm, Elina Maria; Killengreen, Siw Turid; Misund, Stig; Køller, Hans-Georg. Realisering av utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) - slik erfart av et utvalg naturfagslærere i videregående skole. Nordic Studies in Science Education 2019; Volum 15 (2). ISSN 1504-4556.s 206 - 222.s doi: 10.5617/nordina.6142.
  • Höper, Jan; Køller, Hans-Georg. Outdoor chemistry in teacher education – a case study about finding carbohydrates in nature. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education 2018. ISSN 2323-7104.s doi: 10.31129/LUMAT.6.2.314.
  • Køller, Hans-Georg; Olufsen, Magne; Stojanovska, Marina; Petrusevski, Vladimir. Practical work in chemistry and its goals and effects. Chemistry in Action 2015 (106). ISSN 0332-2637.s 37 - 50.
  • Stojanovska, Marina; Petrusevski, Vladimir; Køller, Hans-Georg; Karlsen, Solveig. Students’ Alternative Conceptions and Ways to Overcome them. 2015 ISBN 978-83-943754-0-9.s 177 - 202.
  • Køller, Hans-Georg; Olufsen, Magne; Stojanovska, Marina; Petrusevski, Vladimir. Practical Work in Chemistry, its goals and effects. (fulltekst) 2015 ISBN 978-83-943754-0-9.s 87 - 106.
  • Køller, Hans-Georg; Olufsen, Magne. Hvordan forbedre studentenes faglige prestasjoner i kjemi? Erfaringer fra FoU-arbeid ved Universitetet i Tromsø. (fulltekst) UNIPED 2013; Volum 36 (3). ISSN 1500-4538.s 60 - 76.s doi: 10.3402/uniped.v36i3.20257.
  • Netland, Kjell Øystein; Birkelund, Yngve; Køller, Hans-Georg. Undervisning av globale klimaendringar. 2012.
  • Se alle arbeider i CRIStin →