Personkort bilde

Inger Janne Johansen

Kontorsjef Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Leder av administrasjonen på Handelshøgskolen med følgende oppgaver innenfor personal- og økonomi:

  • Tilsettinger/engasjementer/forlengelser
  • Tilrettelegging/mottak av nyansatte
  • Personalsaker
  • Oppfølging av sykemeldte
  • Permisjoner/ferie
  • Registrering system-X
  • Budsjett/økonomi/rapportering
  • Refusjoner/honorar selvstendig næringsdrivende

[Loading...]