Bilde av Hanssen, Anne-Merethe
Bilde av Hanssen, Anne-Merethe
Institutt for medisinsk biologi anne-merethe.hanssen@uit.no +4777660749 +47 90507486 Her finner du meg

Anne-Merethe Hanssen


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Anne-Merethe Hanssen (PhD) er førsteamanuensis i mikrobiologi ved Institutt for medisinsk biologi (IMB) i forskningsgruppe Vert-Mikrobe Interaksjoner (HMI).

Forskningen hennes omfatter studier av interaksjon mellom vert og mikrobe, og hovedfokus er bakteriell kolonisering, virulens og patogenese. Hanssen undersøker hvilke faktorer bakterien Staphylococcus aureus (gule stafylokokker) uttrykker ved kolonisering i halsen, og bruker bl.a. transkriptomikk for å identifisere hvilke gener bakterien utrykker i møte med verten.  De bakterielle faktorene som identifiserer blir så analysert videre med hensyn på ulike egenskaper som adhesjon, invasivitet og immune evasion. Målet er å utvikle terapeutiske og diagnostiske strategier for å hindre kolonisering og behandle bakterielle infeksjoner. 

Hanssen underviser i medisinsk mikrobiologi ved Bioingeniørutdanningen, og er fagenhetsleder i medisinsk laboratorieteknologi ved institutt for medisinsk biologi. 


 • maiju pesonen, Clément Ajayi, Kjersti Julin, Jukka Corander, Mona Johannessen, Anne-Merethe Christiansen Hanssen :
  Co-culturing with Streptococcus anginosus alters Staphylococcus aureus transcriptome when exposed to tonsillar cells
  Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 2024 DOI
 • Srijana Bastakoti, Maiju Pesonen, Clément Ajayi, Kjersti Julin, Jukka Corander, Mona Susan Johannessen m.fl.:
  Co-culturing with Streptococcus anginosus alters Staphylococcus aureus transcriptome when exposed to tonsillar cells
  Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 2024 ARKIV / DOI
 • Srijana Bastakoti, Clement Ajayi, Kjersti Julin, Mona Johannessen, Anne Merethe Hanssen :
  Exploring differentially expressed genes of Staphylococcus aureus exposed to human tonsillar cells using RNA sequencing
  BMC Microbiology 2023 ARKIV / DOI
 • Dina Benedicte Berg Stensen, Rafael Nozal Cañadas, Lars Småbrekke, Karina Olsen, Christopher Sivert Nielsen, Kristian Svendsen m.fl.:
  Social network analysis of Staphylococcus aureus carriage in a general youth population
  International Journal of Infectious Diseases 2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Adriana Maria Sanabria-Moreno, Jessin Janice James Peter, Erik Hjerde, Gunnar Skov Simonsen, Anne Merethe Hanssen :
  Shotgun-metagenomics based prediction of antibiotic resistance and virulence determinants in Staphylococcus aureus from periprosthetic tissue on blood culture bottles
  Scientific Reports 2021 ARKIV / DOI
 • Adriana Maria Sanabria-Moreno, Erik Hjerde, Mona Johannessen, Johanna U Ericson Sollid, Gunnar Skov Simonsen, Anne Merethe Hanssen :
  Shotgun-Metagenomics on Positive Blood Culture Bottles Inoculated With Prosthetic Joint Tissue: A Proof of Concept Study
  Frontiers in Microbiology 2020 ARKIV / DOI
 • Adriana Maria Sanabria-Moreno, Merethe E.O. Røkeberg, Mona Johannessen, Johanna U Ericson Sollid, Gunnar Skov Simonsen, Anne Merethe Hanssen :
  Culturing periprosthetic tissue in BacT/Alert® Virtuo blood culture system leads to improved and faster detection of prosthetic joint infections
  BMC Infectious Diseases 2019 ARKIV / DOI
 • Clement Ajayi, espen Åberg, Fatemeh Askarian, Johanna U Ericson Sollid, Mona Johannessen, Anne Merethe Hanssen :
  Genetic variability in the sdrD gene in Staphylococcus aureus from healthy nasal carriers.
  BMC Microbiology 16. april 2018 ARKIV / DOI
 • Anne-Merethe Hanssen, Bert Kindlund, Niels Christian Stenklev, Anne-Sofie Furberg, Silje Fismen, Renate Slind Olsen m.fl.:
  Localization of Staphylococcus aureus in tissue from the nasal vestibule in healthy carriers
  BMC Microbiology 2017 ARKIV / DOI
 • Fatemeh Askarian, Clement Ajayi, Anne-Merethe Hanssen, Nina M. Van Sorge, ingvild Pettersen, Dzung Bao Diep m.fl.:
  The interaction between Staphylococcus aureus SdrD and desmoglein 1 is important for adhesion to host cells
  Scientific Reports 2016 ARKIV / DOI
 • Torsten Semmler, Evan M Harrison, Antina Lübke-Becker, Rainer G Ulrich, Lothar H Wieler, Sebastian Guenther m.fl.:
  A look into the melting pot: The mecC-harboring region is a recombination hot spot in Staphylococcus stepanovicii
  PLOS ONE 2016 ARKIV / DOI
 • Johanna U. Ericson Sollid, Anne-Sofie Furberg, Anne-Merethe Hanssen, Mona Johannessen :
  Staphylococcus aureus: Determinants of human carriage
  Infection, Genetics and Evolution 2014 DOI
 • Fatemeh Askarian, Maria Sangvik, Anne-Merethe Hanssen, Lars Snipen, Johanna U. Ericson Sollid, Mona Johannessen :
  Staphylococcus aureus nasal isolates from healthy individuals cause highly variable host cell responses in vitro: The Tromsø Staph and Skin Study
  Pathogens and Disease 2014 DOI
 • Mona Johannessen, Johanna U Ericson Sollid, Anne-Merethe Hanssen :
  Host and microbe determinants that may influence the success of S. aureus colonization
  Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 2012 ARKIV / DOI
 • Jorunn Pauline Cavanagh, Claus Klingenberg, Anne-Merethe Hanssen, Elizabeth Aarag, Patrice Francois, Jaques Schrenzel m.fl.:
  Core genome conservation of Staphylococcus haemolyticus limits sequence based population structure analysis
  Journal of Microbiological Methods 2012 ARKIV / DOI
 • Veronika Vorobieva, T Bazhukova, AM Hanssen, Dominique A Caugant, N Semenova, Bjørg C Haldorsen m.fl.:
  Clinical isolates of Staphylococcus aureus from the Arkhangelsk region, Russia: antimicrobial susceptibility, molecular epidemiology, and distribution of Panton-Valentine leucocidin genes
  APMIS - Journal of Pathologiy, Microbiology and Immunology 2008 DOI
 • Bjørg C Haldorsen, Bettina Aasnaes, Kristin Hegstad Dahl, Anne-Merethe Hanssen, Gunnar Skov Simonsen, Timothy R Walsh m.fl.:
  The AmpC phenotype in Norwegian clinical isolates of Escherichia coli is associated with an acquired ISEcp1-like ampC element or hyperproduction of the endogenous AmpC
  Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2008 DOI
 • B. Walther, L. H. Wieler, A. W. Friedrich, Anne-Merethe Hanssen, B. Kohn, L. Brunnberg m.fl.:
  Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) isolated from small and exotic animals at a university hospital during routine microbiological examinations
  Veterinary Microbiology 2008 DOI
 • Anne-Merethe Hanssen, johanna u ericson Sollid :
  Multiple Staphylococcal Cassette Chromosomes and Allelic Variants of Cassette Chromosome Recombinases in Staphylococcus aureus and Coagulase-Negative Staphylococci from Norway
  Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2007 DOI
 • Anne Merethe Hanssen, Johanna U Ericson Sollid :
  SCCmec in staphylococci: genes on the move
  FEMS Immunology and Medical Microbiology 2006
 • Anne-Merethe Hanssen, Aina Elisabeth Fossum, Jarle Mikalsen, Dag Seeger Halvorsen, Geir Bukholm, Johanna U Ericson Sollid :
  Dissemination of community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus clones in northern Norway: Sequence types 8 and 80 predominate
  Journal of Clinical Microbiology 2005 DOI
 • Dina Benedicte Berg Stensen, Lars Ailo Bongo, Karina Olsen, Anne Merethe Hanssen :
  Social network analysis of Staphylococcus aureus carriage in a general youth population
  2003 DOI
 • Anne-Merethe Christiansen Hanssen, Clément Ajayi, Mona Susan Johannessen, Kjersti Julin, Maiju Pesonen, Jukka Corander m.fl.:
  Co-culturing with Streptococcus anginosus alters Staphylococcus aureus transcriptome when exposed to tonsillar cells
  2023
 • Srijana Bastakoti, Maiju Pesonen, Clément Ajayi, Kjersti Julin, Jukka Corander, Mona Susan Johannessen m.fl.:
  Co-culturing with Streptococcus anginosus alters Staphylococcus aureus transcriptome when exposed to tonsillar cells
  2023
 • Srijana Bastakoti, Maiju Pesonen, Clément Ajayi, Kjersti Julin, Jukka Corander, Mona Susan Johannessen m.fl.:
  Co-culturing with Streptococcus anginosus alters Staphylococcus aureus transcriptome when exposed to tonsillar cells
  2023
 • Srijana Bastakoti, maiju Pesonen, Clément Ajayi, Kjersti Julin, Mona Susan Johannessen, Jukka Corander m.fl.:
  Co-culturing with Streptococcus anginosus alters Staphylococcus aureus transcriptome when exposed to tonsillar cells
  2023
 • Srijana Bastakoti, Clément Ajayi, Kjersti Julin, Mona Susan Johannessen, Anne-Merethe Christiansen Hanssen :
  Exploring differentially expressed genes of Staphylococcus aureus exposed to human tonsillar cells using RNA sequencing
  2022
 • Srijana Bastakoti, Anne-Merethe Christiansen Hanssen :
  Staphylococcus aureus in the throat
  2022
 • Dina Benedicte Berg Stensen, Rafael A. Nozal Cañadas, Lars Småbrekke, Karina Olsen, Christopher Sivert Nielsen, Kristian Svendsen m.fl.:
  Social network analysis of Staphylococcus aureus carriage in a general youth population
  2021
 • Srijana Bastakoti, Clement Ajayi, Mona Johannessen, Anne Merethe Hanssen :
  Identification of key determinants for S. aureus throat colonization: A transcriptomic approach
  2020
 • Adriana Maria Sanabria-Moreno, Gunnar Skov Simonsen, Mona Johannessen, Johanna U Ericson Sollid, Erik Hjerde, Anne Merethe Hanssen :
  Metagenomics on prosthetic joint tissue samples inoculated in blood culture bottles: a proof of concept study
  2019
 • Adriana Maria Sanabria-Moreno, Gunnar Skov Simonsen, Johanna U Ericson Sollid, Mona Johannessen, Anne Merethe Hanssen, Erik Hjerde :
  Metagenomics on prosthetic joint tissue samples inoculated in blood culture bottles
  2019
 • Clement Ajayi, espen Åberg, Fatemeh Askarian, Johanna U Ericson Sollid, Mona Johannessen, Anne-Merethe Hanssen :
  Genetic variability in the sdrD gene in Staphylococcus aureus from healthy nasal carriers
  2017
 • Adriana Maria Sanabria, Mona Johannessen, Johanna U Ericson Sollid, Gunnar Skov Simonsen, Anne-Merethe Hanssen :
  Periprosthetic Joint Tissues in Blood Culture Bottles: Evaluation of a New Culturing System.
  2017
 • Adriana Maria Sanabria-Moreno, Gunnar Skov Simonsen, Anne Merethe Hanssen, Mona Johannessen, Johanna U Ericson Sollid :
  Detection of Prosthetic Joint Infections Using Blood Culture Bottles
  2017
 • Fatemeh Askarian, Maria Sangvik, Anne-Sofie Furberg, Anne-Merethe Hanssen, Johanna U Ericson Sollid, Mona Johannessen :
  TIR-containing protein in Staphylococcus aureus: a new strategy for immune evasion? The Tromsø Staph and Skin Study (TSSS)
  2012
 • Bjørg Haldorsen, Bettina Aasnæs, Kristin Hegstad, Anne-Merethe Hanssen, Gunnar Skov Simonsen, Timothy R Walsh m.fl.:
  AmpC b-lactamases in Norwegian clinical isolates of E. coli
  2009
 • Yaser mohammad Abajy, Saleh Malik, Anne-Merethe Hanssen, Karsten Arends, Elisabeth Grohmann, Walter Keller :
  The conjugative plasmid pIP501 from Streptococcus agalactiaeencodes a putative type IV secretion-like coupling protein ORF10 with ATPase activity
  2008
 • Karsten Arends, Anne-Merethe Hanssen, Yaser mohammad Abajy, Ertugrul-kaan Celik, Sonja Shernke, Katarzyna Schiwon m.fl.:
  A simplified type IV secretion like system (T4SLS) from Gram positive bacteria: intracellular localization of transfer proteins using cell fractionation and immunogold transmissionelectron microscopy
  2008
 • Karsten Arends, Anne-Merethe Hanssen, Yaser Mohammad Abajy, Anna Wolozyk, Sonja Schernke, Katarzyna Schiwon m.fl.:
  A simplified type IV secretion like system from Gram-positive bacteria: Intracellular localization of transfer proteins using cell fractionation and immunogold transmission electron microscopy
  2008
 • B. Walther, L. H. Wieler, A. W. Friedrich, Anne-Merethe Hanssen, B. Kohn, L. Brunnberg m.fl.:
  Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) isolated from small and exotic animals at a university hospital during routine veterinary microbiological examinations
  Veterinary Microbiology 2008
 • Anne-Merethe Hanssen :
  Type-IV like secretion in Gram-positive bacteria
  2007
 • Anne-Merethe Hanssen :
  Horizontal gene transfer and type IV secretion systems
  2007
 • Anne-Merethe Hanssen :
  SCCmec in staphylococci: genes on the move
  2006
 • Joachim Karlsen, johanna u ericson Sollid, Anne-Merethe Hanssen :
  Validation of modified multiplex Real-Time PCR detection of MRSA SCCmec types I-V
  2006
 • Bjørg Haldorsen, Eirik W Lundblad, bettina AasnÆs, Kristin Hegstad Dahl, Anne-Merethe Hanssen, Gunnar Skov Simonsen m.fl.:
  Evaluation of an AmpC disk test and genetic detection of imported ampC-genes in Norwegian clinical strains of E. coli
  2006
 • Anne-Merethe Hanssen :
  SCCmec in staphylococci: a genetic portrait of genes on the move
  2005
 • johanna u ericson Sollid, Stein Christian Mohn, Anne Merethe Hanssen, Eva katrin Bjørkeng, J. Pauline Cavanagh, trine juliane Tessem m.fl.:
  Horizontal transfer of housekeeping genes by large chromosomal elements in Enterococcus faecium
  2005

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  • Vert-mikrobe interaksjoner
  • Staphylococcus aureus og MRSA
  • S. aureus kolonisering og infeksjon
  • Antibiotikaresistente bakterier
  • 'Omics - metagenomikk og transkriptomikk
  • Diagnostikk i klinisk mikrobiologi
  • Mikrobiom i nese og hals

   

  Nåværende forskningsprosjekt: 

  “Identification of key determinants for Staphylococcus aureus throat colonization: a transcriptomic approach” 

  Staphylococcus aureus colonization is a risk factor for infection. Prevention and elimination of the S. aureus colonization carrier state may contribute to reduce the S. aureus infection burden and prevent the spread of methicillin-resistant S. aureus (MRSA).

  A better understanding of S. aureus throat colonization in its natural human niche together with other competing/coexisting microbes may give insight into S. aureus adaptation to the human throat and recurrence of infection.

  Our project explores the host-microbe interaction to find new targets involved in S. aureus throat colonization, and it paves the way for new approaches to control unwanted colonization and infection.

  We have recently identified differentially expressed key determinants in S. aureus in the presence of primary human tonsillar epithelial cells using RNA sequencing and pathway analysis. Now, we are investigating bacterial virulence factors exhibited during co-culturing with other throat bacteria in presence/absence of host, including identification of potential differentially expressed bacterial genes, using a transcriptomic approach. 

  Our study is relevant for those working on S. aureus colonization, infection, virulence factors and eradication of e.g. MRSA. In the long term, the project can lead to solutions in the healthcare system that meet the expectations of both patient and health care worker for new methods of treatment and prevention of reoccurrence of S. aureus colonization.

   (https://doi.org/10.1186/s12866-023-02919-5;  https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3252967/v1)

   

  Medlem i andre prosjekt:

   

  Undervisning

  Nåværende undervisning:

  MBI-2104 Medisinsk mikrobiologi, emneleder (15 stp)

  MBI-2108 Bacheloroppgave (13 stp)

  Fagenhetsleder i medisinsk laboratorieteknologi ved institutt for medisinsk biologi (IMB)

   

  Tidligere undervisning:

  • MBI-1105 Basal biokjemi (10 stp)
  • MBI-2101 Molekylærbiologi (14 stp)
  • MBI-2103 Immunologi og transfusjonsmedisin (15 stp)
  • MBI-2110 Profesjon, etikk og samhandling (6 stp)
  • HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse- og sosialfag (10 stp)
  • MBI-8001

   


  Medlem i forskningsgruppe


  CV

  Utdanning

  1998 Cand.scient. (master), Universitetet i Tromsø
  2004 Dr.scient. (PhD), Universitetet i Tromsø