Bilde av Stavem, Gunhild
Bilde av Stavem, Gunhild
Seksjon for organisasjons- og personalutvikling NY gunhild.stavem@uit.no +4777644913 41677791 Her finner du meg

Gunhild Stavem


Juridisk seniorrådgiver - Faggruppeleder for faggruppe forvaltning

Stillingsbeskrivelse

Juridisk rådgivning og saksbehandling innenfor avdelingens fagområder, med hovedvekt på personal- og organsisasjonssaker, herunder:

 • Arbeidsrett
 • Personalforvaltning
 • Reglementsforvaltning
 • Medbestemmelse - Forhandlinger
 • Lønnsforhandlinger

Faggruppeleder for faggruppe forvaltning, som blant annet har følgende arbeidsområder:

 • Medbestemmelse
 • Lokale lønnsforhandlinger
 • Lokale særavtaler
 • Reglementsforvaltning
 • Arbeidsrett
 • Personalsaker
 • Varslinger/klagesaker
 • Valg ved UiT
 • HR-analyse, personaldata, rapporteringer
 • HR-portal
 • Utarbeidelse av lønnsstatistikk
 • Organisasjonsutvikling-/endringer