Personkort bilde

Renee Thørnblad

Professor, Leder for Forskergruppe for barne- og familievern (forskningstermin vår 2020) Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Familie- og velferdssosiologi

Barnevern, offentlig omsorg, slektsfosterhjem, fosterhjem

Foreldremekling, barns deltakelse

 

Sosiolog, ph.d.

 • Grape, Lovise; Thørnblad, Renee; Handegård, Bjørn Helge. Children sharing preferences on contact and residence arrangements in child-inclusive family mediation in Norway. The International Journal of Children's Rights 2021; Volum 29 (1). ISSN 0927-5568.s doi: 10.1163/15718182-28040008.

 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee; Salamonsen, Anita. Hvordan kan vi forstå barns tilfredshet med egen involvering i foreldremekling?. (https://www.idunn.no/tidsskrift_for_familierett_arverett_og_barnevernrettslige_sp/2020/01/hvordan_kan_vi_forstaa_barns_tilfredshet_med_egen_involverin) (Fulltekst: https://www.idunn.no/tidsskrift_for_familierett_arverett_og_barnevernrettslige_sp/2020/01/hvordan_kan_vi_forstaa_barns_tilfredshet_med_egen_involverin Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2020; Volum 18 (1). ISSN 1503-2965.s 60 - 78.s doi: https://doi.org/10.18261/issn.0809-9553-2020-01-04.

 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Children’s relationships with birth parents in childhood and adulthood: A qualitative longitudinal study of kinship care. Qualitative Social Work 2019; Volum 18 (6). ISSN 1473-3250.s 944 - 964.s doi: 10.1177/1473325018784646.

 • Strandbu, Astrid; Mikkelsen, Reidun Langeland; Thørnblad, Renee; Flåm, Anna-Margrete. Høring av barn i meklingsprosessen – en utforsking av mekleres dilemmaer. Fokus på familien 2019; Volum 47 (4). ISSN 0332-5415.s 327 - 344.s doi: 10.18261/issn.0807-7487-2019-04-06.

 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Salamonsen, Anita. Hvordan påvirker barns deltakelse foreldremekling? Barns deltakelse som mål og middel. (Fulltekst: https://www.ntnu.no/ojs/index.php/BARN/article/view/3087 Barn 2019; Volum 37 (2). ISSN 0800-1669.s 67 - 80.s doi: 10.5324/barn.v37i2.3087.

 • Skoglund, Jeanette; Holtan, Amy; Thørnblad, Renee. The meaning and making of childhoods in kinship care - young adults' narratives. Nordic Social Work Research 2018. ISSN 2156-857X.s doi: 10.1080/2156857X.2017.1422139.

 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid. The Involvement of Children in the Process of Mandatory Family Mediation. Springer 2018 ISBN 978-3-319-73018-9.s 183 - 208.s doi: 10.1007/978-3-319-73019-6_10.

 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee. Kinship care or upbringing by relatives? The need for ‘new’ understandings in research. European Journal of Social Work 2017. ISSN 1369-1457.s doi: /10.1080/13691457.2017.1364702.

 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Sending, Vibeke Jensen. Fortolkninger og praktisering av støttepersonrollen i familieråd i Norge. Tidsskriftet Norges Barnevern 2017; Volum 04 (04). ISSN 0800-1014.s 254 - 272.s doi: 10.18261/issn.1891-1838-2017-04-04.

 • Vis, Svein Arild; Handegård, Bjørn Helge; Holtan, Amy; Fossum, Sturla; Thørnblad, Renee. Social functioning and mental health among children who have been living in kinship and non-kinship foster care: results from an 8-year follow-up with a Norwegian sample. (Fulltekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cfs.12180/pdf Child & Family Social Work 2016; Volum 21 (4). ISSN 1356-7500.s 557 - 567.s doi: 10.1111/cfs.12180.

 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee; Handegård, Bjørn Helge. Involvering av barn i foreldremekling - Barns erfaringer fra meklinger ved varierende konfliktnivå og problembelastning. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2016; Volum 14 (4). ISSN 1503-2965.s 360 - 385.s doi: 10.18261/issn.0809-9553-2016-04-04.

 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Hva står på spill? - Barns deltakelse og budskap i mekling. (Fulltekst: https://www.idunn.no/fokus/2015/04/hva_staar_paa_spill_-_barns_deltakelse_og_budskap_i_mekling Fokus på familien 2015; Volum 43 (4). ISSN 0332-5415.s 271 - 291.

 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Holtan, Amy; Jenssen, Toril Synnøve. Family group conferences: from Maori culture to decision-making model in work with late modern families in Norway. European Journal of Social Work 2015. ISSN 1369-1457.s doi: 10.1080/13691457.2015.1086727.

 • Jenssen, Toril Synnøve; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Saksbehandleres dilemmaer - Utfordringer vedrørende barns deltakelse i familieråd om fosterhjem. (Fulltekst: http://fonteneforskning.no/forskningsartikler/saksbehandleres-dilemmaer--utfordringer-vedrorende-barns-deltakelse-i-familierad-om-fosterhjem-6.19.265640.90c9f0b4e8 Fontene forskning 2014 (01). ISSN 1890-9868.s 69 - 81.s doi: 10.5324/barn.v37i2.3087.

 • Holtan, Amy; Handegård, Bjørn Helge; Thørnblad, Renee; Vis, Svein Arild. Placement disruption in long-term kinship and nonkinship foster care. Children and Youth Services Review 2013; Volum 35 (7). ISSN 0190-7409.s 1087 - 1094.s doi: 10.1016/j.childyouth.2013.04.022.

 • Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Kinship Foster Children: Actors in their encounter with the Child Protection System. (Fulltekst: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1473325011428187 Qualitative Social Work 2013; Volum 12 (3). ISSN 1473-3250.s 307 - 322.s doi: 10.1177/1473325011428187.

 • Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Fosterbarns aktørskap i møtet med barnevernet. (Fulltekst: http://uit.no/Content/324065/03%20Renee%20Th%C3%B8rnblad.pdf Sosiologi i dag 2012; Volum 42 (3-4). ISSN 0332-6330.s 36 - 53.

 • Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Oppvekst i slektsfosterhjem: Unge voksne fostebarns familieforståelser. (Fulltekst: https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1037 Tidsskrift for ungdomsforskning 2011; Volum 11 (1). ISSN 1502-7759.s 49 - 67.

 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. "Sårbare" barn som deltakere i kvalitativ forskning forskningsetikk og etisk forskning. Barn 2010; Volum 28 (1). ISSN 0800-1669.s 27 - 41.

 • Holtan, Amy; Thørnblad, Renee Solveig. Kinship foster parenting; gender, class and labour-force participation. European Journal of Social Work 2009; Volum 12 (4). ISSN 1369-1457.s 465 - 478.s doi: 10.1080/13691450902840655.

 • ThØrnblad, renee solveig. Slektsfosterhjem i offentlig barnevern. Tidsskriftet Norges Barnevern 2009; Volum 86 (4). ISSN 0800-1014.s 220 - 235.

 • Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Samværssaker i fylkesnemnd for sosiale saker, ulikt utfall for mødre og fedre?. Tidsskriftet Norges Barnevern 2007; Volum 84 (2). ISSN 0800-1014.s 3 - 14.

 • Holtan, Amy; Thørnblad, Renee; Skoglund, Jeanette. "Slektsfosterhjem - Mellom barnevern og familie". Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 978-82-05-50936-8.

 • Thørnblad, Renee; Holtan, Amy; Skoglund, Jeanette. Kan delt omsorg praktiseres i barnevernet?. Fontene forskning 2020; Volum 13 (2). ISSN 1890-9868.s 73 - 77.

 • Thørnblad, Renee. Samhandling med familie og nettverk- familierådsmodellen. Samhandling med brukere: Idealer, utfordringer og refleksjonsmodeller. Fagdag Hvordan lykkes med samhandling rundt sårbare barn og unge? Interkommunal fagdag, Finnsnes 2019-10-17 - 2019-10-17 2019.

 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Grape, Lovise. Hearing Children in Mediation (HBIM). International Conference on Shared Parenting 2018 2018-11-22 - 2018-11-23 2018.

 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee. Fremmer ettervern selvstendighet eller avhengighet? (Kronikk). Fontene. Et tidsskrift for Fellesorganisasjonen (FO) 2018; Volum 10.s 40 - 41.

 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Upbringing by relatives. Incorporating new understandings and perspectives into the study of kinship foster care (Doctoral dissertation, University of Tromsø - The Arctic University of Norway). 2018.

 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Kinship care: Children, young people and young adults understanding of childhood, family life and relations. (Posterpresentasjon, EUSARF 2018 XV International Conference i Porto, Portugal) 2018-10-02 - 2018-10-05 2018.

 • Holtan, Amy; Thørnblad, Renee; Skoglund, Jeanette. Slektsfosterhjem: Barn, ungdom og unge voksnes familie- og barndomsforståelser. (Posterpresentasjon, Barn og unge kongressen, Bergen 2018) 2018-04-23 - 2018-04-27 2018.

 • Thørnblad, Renee. fosterhjem i slekt og netteverk. Forskningsresultater og idegrunnlag.. Fosterhjemsutvalget NOU 2017-10-18 - 2017-10-18 2017.

 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid. Children’s participation in family mediation. Children's rights to participation in decision making 2017-10-26 - 2017-10-26 2017.

 • Strand, Nina; Thørnblad, Renee. Ubehaget i skilsmissekulturen. 2017.

 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Barns erfaringer med deltakelse i mekling i lys av konfliktnivået mellom foreldrene. Fagdag ved Familievernkontoret i Tromsø 2016-03-31 - 2016-03-31 2016.

 • Solbak, Laila; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Jul når mor og far er skilt. 2016.

 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid. Barnevernets ansvarsområde bør avgrenses. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Hvem lytter egentlig til barna?. (Fulltekst: http://www.bt.no/btmeninger/kronikk/Hvem-lytter-egentlig-til-barna-307152b.html Bergens Tidende 2016. ISSN 0804-8983.

 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid. Avgrens barnevernet. Klassekampen 2016; Volum 48 (89). ISSN 0805-3839.s 22 - 22.

 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Forskningsprosjektet høring av barn i mekling. resultater og diskusjoner.. Faglig foredrag. Internopplæring familievernkontoret i Tromsø. 2016-03-31 - 2016-03-31 2016.

 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Resultater fra forskningsprosjektet Høring av barn i mekling. Forelesning til ministeren i BLD og politiske og faglige rådgivere 2016-03-03 - 2016-03-03 2016.

 • Aarskog, Karin Nigar; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee; Vis, Svein Arild. Barn i Norge har fått grunnlovsfestet rett til å bli hørt.. 2015.

 • Ruud, Åste R.; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Barn i mekling. Kvifor passar dei ikkje saman lenger?. 2015.

 • Sending, Vibeke; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. RKBU Nord Rapport 2015: «Familieråd i fosterhjemsarbeid» Presentasjon av utvalg, datamateriale og prosedyrer for datainnsamlingen.. 2015 ISBN 978-82-93031-40-6.

 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Sending, Vibeke. Ivaretakelse av barns rett til deltakelse i Familieråd. Støttepersoners erfaringer og råd.. Nordisk familierådkonferanse 2015-11-02 - 2015-11-03 2015.

 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee; Sending, Vibeke. Presentasjon av forskningsresultater "Familieråd i fosterhjemsarbeid". Nordisk familierådskonferanse 2015-11-02 - 2015-11-03 2015.

 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Høring av Barn i Mekling (HBIM). Erfaringskonferanse 2015-03-17 - 2015-03-17 2015.

 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Hva står på spill? Barns aktørskap og budskap i mekling. Meklerkonferanse i Region Nord 2015-05-06 - 2015-05-06 2015.

 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid. Foreldres vurderinger etter evalueringsmøtet. ERFARINGSSEMINAR I BIM/Familievern 2015-03-17 - 2015-03-17 2015.

 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Barns erfaring med å være med på mekling. Erfaringsseminar 2015-03-17 - 2015-03-18 2015.

 • Christine, Guldbrandsen; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Barn i mekling. 2015.

 • Thørnblad, Renee. Forskningstorget 20.september 2014. Forskningstorget 2014 2014-09-20 - 2014-09-20 2014.

 • Thørnblad, Renee. Familieråd i fosterhjemsarbeid. Bufdir. fagsamling 2014-03-31 - 2014-03-31 2014.

 • Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. På tide å revidere barnevernets begreper. (Fulltekst: http://fonteneforskning.no/debatt/pa-tide-a-revidere-barnevernets-begreper-6.19.303724.14c8006d6a Fontene forskning 2014 (02). ISSN 1890-9868.s 81 - 82.

 • Jenssen, Toril Synnøve; Strandbu, Astrid; Holtan, Amy; Thørnblad, Renee. Participation and protection. Dilemmas in Family Group Conference work. The 7th ESFR (European Society on Family Relations) Conference 2014-09-03 - 2014-09-06 2014.

 • Thørnblad, Renee. Oppvekst i slekt, slektsfosterhjem. Bufdir fagdager, Bufetat region Øst 2013-01-30 - 2013-01-30 2013.

 • Thørnblad, Renee. Evalueringsrapport Sjumilssteget i Troms fylke RKBU Rapport 2 - 2013. 2013 ISBN 978-82-93031-27-7.

 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Jenssen, Toril Synnøve; Holtan, Amy. Family Group Conferencing in Foster Care Work - Decisions, communication and an Extended Family Concept. 6th ESFR congress 2012 2012-09-26 - 2012-09-29 2012.

 • Thørnblad, Renee. Redegjør for utviklingen innen familiesosiologien, og drøft hva forskning om slektsfosterhjem kan bidra med. Prøveforelesning ph.d. 2012-04-26 - 2012-04-26 2012.

 • Thørnblad, Renee. Slektsfosterhjem - forståelse og forskning. Bufdir., fagdager 2012-12-04 - 2012-12-04 2012.

 • Thørnblad, Renee. Slektsfosterhjem - historikk, forståelse og forskning. Bufdir., fagdager 2012-10-17 - 2012-10-17 2012.

 • Thørnblad, Renee. Slektsfosterhjem - Historikk, forståelse og forskning. Regionssamling fylkesnemndene for sosiale saker 2012-11-15 - 2012-11-15 2012.

 • Thørnblad, Renee. Slektsfosterhjem - et offentlig tiltak i private hjem. Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid 2012 (4). ISSN 0800-143X.s 15 - 18.

 • Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Fosterhjemsplassering hos slekt: historikk,forståelser,forskning. Internundervisning, BUPA 2012-06-01 - 2012-06-01 2012.

 • Thørnblad, Renee. Slektfosterhjem - offentlig tiltak i private hjem. (Fulltekst: https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/4102/thesis.pdf?sequence=4 2011 ISBN 978-82-8244-056-1.

 • Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Addressing gender issues related to Family group conferencing and kinship foster care. European Congress on Family Group Conference 2011-11-19 - 2011-11-19 2011.

 • Thørnblad, Renee. Tilretteleggelse for utvidet bruk av slektsfosterhjem i Sapmi. 2005.

 • Thørnblad, Renee. Tradisjonell praksis i moderne samfunn : en analyse av kvinners navnebytte ved ekteskapsinngåelse. 2003.

 • Thørnblad, Renee; Holtan, Amy; Skoglund, Jeanette. Kan delt omsorg praktiseres i barnevernet?. Fontene forskning 2020; Volum 13 (2). ISSN 1890-9868.s 73 - 77.

 • Thørnblad, Renee. Samhandling med familie og nettverk- familierådsmodellen. Samhandling med brukere: Idealer, utfordringer og refleksjonsmodeller. Fagdag Hvordan lykkes med samhandling rundt sårbare barn og unge? Interkommunal fagdag, Finnsnes 2019-10-17 - 2019-10-17 2019.

 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Grape, Lovise. Hearing Children in Mediation (HBIM). International Conference on Shared Parenting 2018 2018-11-22 - 2018-11-23 2018.

 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee. Fremmer ettervern selvstendighet eller avhengighet? (Kronikk). Fontene. Et tidsskrift for Fellesorganisasjonen (FO) 2018; Volum 10.s 40 - 41.

 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Upbringing by relatives. Incorporating new understandings and perspectives into the study of kinship foster care (Doctoral dissertation, University of Tromsø - The Arctic University of Norway). 2018.

 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Kinship care: Children, young people and young adults understanding of childhood, family life and relations. (Posterpresentasjon, EUSARF 2018 XV International Conference i Porto, Portugal) 2018-10-02 - 2018-10-05 2018.

 • Holtan, Amy; Thørnblad, Renee; Skoglund, Jeanette. Slektsfosterhjem: Barn, ungdom og unge voksnes familie- og barndomsforståelser. (Posterpresentasjon, Barn og unge kongressen, Bergen 2018) 2018-04-23 - 2018-04-27 2018.

 • Thørnblad, Renee. fosterhjem i slekt og netteverk. Forskningsresultater og idegrunnlag.. Fosterhjemsutvalget NOU 2017-10-18 - 2017-10-18 2017.

 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid. Children’s participation in family mediation. Children's rights to participation in decision making 2017-10-26 - 2017-10-26 2017.

 • Strand, Nina; Thørnblad, Renee. Ubehaget i skilsmissekulturen. 2017.

 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Barns erfaringer med deltakelse i mekling i lys av konfliktnivået mellom foreldrene. Fagdag ved Familievernkontoret i Tromsø 2016-03-31 - 2016-03-31 2016.

 • Solbak, Laila; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Jul når mor og far er skilt. 2016.

 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid. Barnevernets ansvarsområde bør avgrenses. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Hvem lytter egentlig til barna?. (Fulltekst: http://www.bt.no/btmeninger/kronikk/Hvem-lytter-egentlig-til-barna-307152b.html Bergens Tidende 2016. ISSN 0804-8983.

 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid. Avgrens barnevernet. Klassekampen 2016; Volum 48 (89). ISSN 0805-3839.s 22 - 22.

 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Forskningsprosjektet høring av barn i mekling. resultater og diskusjoner.. Faglig foredrag. Internopplæring familievernkontoret i Tromsø. 2016-03-31 - 2016-03-31 2016.

 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Resultater fra forskningsprosjektet Høring av barn i mekling. Forelesning til ministeren i BLD og politiske og faglige rådgivere 2016-03-03 - 2016-03-03 2016.

 • Aarskog, Karin Nigar; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee; Vis, Svein Arild. Barn i Norge har fått grunnlovsfestet rett til å bli hørt.. 2015.

 • Ruud, Åste R.; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Barn i mekling. Kvifor passar dei ikkje saman lenger?. 2015.

 • Sending, Vibeke; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. RKBU Nord Rapport 2015: «Familieråd i fosterhjemsarbeid» Presentasjon av utvalg, datamateriale og prosedyrer for datainnsamlingen.. 2015 ISBN 978-82-93031-40-6.

 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Sending, Vibeke. Ivaretakelse av barns rett til deltakelse i Familieråd. Støttepersoners erfaringer og råd.. Nordisk familierådkonferanse 2015-11-02 - 2015-11-03 2015.

 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee; Sending, Vibeke. Presentasjon av forskningsresultater "Familieråd i fosterhjemsarbeid". Nordisk familierådskonferanse 2015-11-02 - 2015-11-03 2015.

 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Høring av Barn i Mekling (HBIM). Erfaringskonferanse 2015-03-17 - 2015-03-17 2015.

 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Hva står på spill? Barns aktørskap og budskap i mekling. Meklerkonferanse i Region Nord 2015-05-06 - 2015-05-06 2015.

 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid. Foreldres vurderinger etter evalueringsmøtet. ERFARINGSSEMINAR I BIM/Familievern 2015-03-17 - 2015-03-17 2015.

 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Barns erfaring med å være med på mekling. Erfaringsseminar 2015-03-17 - 2015-03-18 2015.

 • Christine, Guldbrandsen; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Barn i mekling. 2015.

 • Thørnblad, Renee. Forskningstorget 20.september 2014. Forskningstorget 2014 2014-09-20 - 2014-09-20 2014.

 • Thørnblad, Renee. Familieråd i fosterhjemsarbeid. Bufdir. fagsamling 2014-03-31 - 2014-03-31 2014.

 • Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. På tide å revidere barnevernets begreper. (Fulltekst: http://fonteneforskning.no/debatt/pa-tide-a-revidere-barnevernets-begreper-6.19.303724.14c8006d6a Fontene forskning 2014 (02). ISSN 1890-9868.s 81 - 82.

 • Jenssen, Toril Synnøve; Strandbu, Astrid; Holtan, Amy; Thørnblad, Renee. Participation and protection. Dilemmas in Family Group Conference work. The 7th ESFR (European Society on Family Relations) Conference 2014-09-03 - 2014-09-06 2014.

 • Thørnblad, Renee. Oppvekst i slekt, slektsfosterhjem. Bufdir fagdager, Bufetat region Øst 2013-01-30 - 2013-01-30 2013.

 • Thørnblad, Renee. Evalueringsrapport Sjumilssteget i Troms fylke RKBU Rapport 2 - 2013. 2013 ISBN 978-82-93031-27-7.

 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Jenssen, Toril Synnøve; Holtan, Amy. Family Group Conferencing in Foster Care Work - Decisions, communication and an Extended Family Concept. 6th ESFR congress 2012 2012-09-26 - 2012-09-29 2012.

 • Thørnblad, Renee. Redegjør for utviklingen innen familiesosiologien, og drøft hva forskning om slektsfosterhjem kan bidra med. Prøveforelesning ph.d. 2012-04-26 - 2012-04-26 2012.

 • Thørnblad, Renee. Slektsfosterhjem - forståelse og forskning. Bufdir., fagdager 2012-12-04 - 2012-12-04 2012.

 • Thørnblad, Renee. Slektsfosterhjem - historikk, forståelse og forskning. Bufdir., fagdager 2012-10-17 - 2012-10-17 2012.

 • Thørnblad, Renee. Slektsfosterhjem - Historikk, forståelse og forskning. Regionssamling fylkesnemndene for sosiale saker 2012-11-15 - 2012-11-15 2012.

 • Thørnblad, Renee. Slektsfosterhjem - et offentlig tiltak i private hjem. Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid 2012 (4). ISSN 0800-143X.s 15 - 18.

 • Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Fosterhjemsplassering hos slekt: historikk,forståelser,forskning. Internundervisning, BUPA 2012-06-01 - 2012-06-01 2012.

 • Thørnblad, Renee. Slektfosterhjem - offentlig tiltak i private hjem. (Fulltekst: https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/4102/thesis.pdf?sequence=4 2011 ISBN 978-82-8244-056-1.

 • Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Addressing gender issues related to Family group conferencing and kinship foster care. European Congress on Family Group Conference 2011-11-19 - 2011-11-19 2011.

 • Thørnblad, Renee. Tilretteleggelse for utvidet bruk av slektsfosterhjem i Sapmi. 2005.

 • Thørnblad, Renee. Tradisjonell praksis i moderne samfunn : en analyse av kvinners navnebytte ved ekteskapsinngåelse. 2003.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe