IMG-0465.jpg
IMG-0465.jpg
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) renee.thornblad@uit.no +4777645859 45220220 Tromsø MH2 L.09.365

Renee Thørnblad


Professor, Leder for Forskergruppe for barne- og familievern (forskningstermin vår 2020)


 • Salamonsen, Anita; Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid. Diskursive kamper? Familiemekleres ulike forståelser av barns deltakelse i obligatorisk mekling ved foreldres samlivsbrudd. Fokus på familien 2022 (03). ISSN 0332-5415.
 • Grape, Lovise; Thørnblad, Renee; Handegård, Bjørn Helge. Children sharing preferences on contact and residence arrangements in child-inclusive family mediation in Norway. The International Journal of Children's Rights 2021; Volum 29 (1). ISSN 0927-5568.s doi: 10.1163/15718182-28040008.
 • Mabille, Geraldine; Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Placement stability and satisfaction with foster home as predictors of life satisfaction for young adults raised in foster care. Child & Family Social Work 2021. ISSN 1356-7500.s doi: 10.1111/cfs.12880.
 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee. Problemer med foreldresamvær i barnevernet- unge voksnes fortellinger. Tidsskriftet Norges Barnevern 2021. ISSN 0800-1014.s doi: 10.18261/ISSN1891-1838-2021-03-05.
 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee; Salamonsen, Anita. Hvordan kan vi forstå barns tilfredshet med egen involvering i foreldremekling?. (data) (fulltekst) Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2020; Volum 18 (1). ISSN 1503-2965.s 60 - 78.s doi: 10.18261/issn.0809-9553-2020-01-04.
 • Strandbu, Astrid; Mikkelsen, Reidun Langeland; Thørnblad, Renee; Flåm, Anna-Margrete. Høring av barn i meklingsprosessen – en utforsking av mekleres dilemmaer. Fokus på familien 2019; Volum 47 (4). ISSN 0332-5415.s 327 - 344.s doi: 10.18261/issn.0807-7487-2019-04-06.
 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Children’s relationships with birth parents in childhood and adulthood: A qualitative longitudinal study of kinship care. Qualitative Social Work 2019; Volum 18 (6). ISSN 1473-3250.s 944 - 964.s doi: 10.1177/1473325018784646.
 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Salamonsen, Anita. Hvordan påvirker barns deltakelse foreldremekling? Barns deltakelse som mål og middel. (fulltekst) Barn 2019; Volum 37 (2). ISSN 0800-1669.s 67 - 80.s doi: 10.5324/barn.v37i2.3087.
 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid. The Involvement of Children in the Process of Mandatory Family Mediation. Springer 2018 ISBN 978-3-319-73018-9.s 183 - 208.s doi: 10.1007/978-3-319-73019-6_10.
 • Skoglund, Jeanette; Holtan, Amy; Thørnblad, Renee. The meaning and making of childhoods in kinship care - young adults' narratives. Nordic Social Work Research 2018. ISSN 2156-857X.s doi: 10.1080/2156857X.2017.1422139.
 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Sending, Vibeke Jensen. Fortolkninger og praktisering av støttepersonrollen i familieråd i Norge. Tidsskriftet Norges Barnevern 2017; Volum 04 (04). ISSN 0800-1014.s 254 - 272.s doi: 10.18261/issn.1891-1838-2017-04-04.
 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee. Kinship care or upbringing by relatives? The need for ‘new’ understandings in research. European Journal of Social Work 2017. ISSN 1369-1457.s doi: 10.1080/13691457.2017.1364702.
 • Vis, Svein Arild; Handegård, Bjørn Helge; Holtan, Amy; Fossum, Sturla; Thørnblad, Renee. Social functioning and mental health among children who have been living in kinship and non-kinship foster care: results from an 8-year follow-up with a Norwegian sample. (fulltekst) Child & Family Social Work 2016; Volum 21 (4). ISSN 1356-7500.s 557 - 567.s doi: 10.1111/cfs.12180.
 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee; Handegård, Bjørn Helge. Involvering av barn i foreldremekling - Barns erfaringer fra meklinger ved varierende konfliktnivå og problembelastning. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2016; Volum 14 (4). ISSN 1503-2965.s 360 - 385.s doi: 10.18261/issn.0809-9553-2016-04-04.
 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Hva står på spill? - Barns deltakelse og budskap i mekling. (fulltekst) Fokus på familien 2015; Volum 43 (4). ISSN 0332-5415.s 271 - 291.
 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Holtan, Amy; Jenssen, Toril Synnøve. Family group conferences: from Maori culture to decision-making model in work with late modern families in Norway. European Journal of Social Work 2015. ISSN 1369-1457.s doi: 10.1080/13691457.2015.1086727.
 • Jenssen, Toril Synnøve; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Saksbehandleres dilemmaer - Utfordringer vedrørende barns deltakelse i familieråd om fosterhjem. (fulltekst) Fontene forskning 2014 (01). ISSN 1890-9868.s 69 - 81.
 • Holtan, Amy; Handegård, Bjørn Helge; Thørnblad, Renee; Vis, Svein Arild. Placement disruption in long-term kinship and nonkinship foster care. Children and Youth Services Review 2013; Volum 35 (7). ISSN 0190-7409.s 1087 - 1094.s doi: 10.1016/j.childyouth.2013.04.022.
 • Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Kinship Foster Children: Actors in their encounter with the Child Protection System. (fulltekst) Qualitative Social Work 2013; Volum 12 (3). ISSN 1473-3250.s 307 - 322.s doi: 10.1177/1473325011428187.
 • Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Fosterbarns aktørskap i møtet med barnevernet. (fulltekst) Sosiologi i dag 2012; Volum 42 (3-4). ISSN 0332-6330.s 36 - 53.
 • Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Oppvekst i slektsfosterhjem: Unge voksne fostebarns familieforståelser. (fulltekst) Tidsskrift for ungdomsforskning 2011; Volum 11 (1). ISSN 1502-7759.s 49 - 67.
 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. "Sårbare" barn som deltakere i kvalitativ forskning forskningsetikk og etisk forskning. Barn 2010; Volum 28 (1). ISSN 0800-1669.s 27 - 41.
 • ThØrnblad, renee solveig. Slektsfosterhjem i offentlig barnevern. Tidsskriftet Norges Barnevern 2009; Volum 86 (4). ISSN 0800-1014.s 220 - 235.
 • Holtan, Amy; Thørnblad, Renee Solveig. Kinship foster parenting; gender, class and labour-force participation. European Journal of Social Work 2009; Volum 12 (4). ISSN 1369-1457.s 465 - 478.s doi: 10.1080/13691450902840655.
 • Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Samværssaker i fylkesnemnd for sosiale saker, ulikt utfall for mødre og fedre?. Tidsskriftet Norges Barnevern 2007; Volum 84 (2). ISSN 0800-1014.s 3 - 14.
 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee; Amy, Holtan. Childhood in Kinship Care. A Longitudinal Investigation (En bearbeidet og oversatt versjon av "Slektsfosterhjem - Mellom barnevern og familie"). Open access. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003231363. (data) Routledge 2022 ISBN 9781032138893.
 • Holtan, Amy; Thørnblad, Renee; Skoglund, Jeanette. "Slektsfosterhjem - Mellom barnevern og familie". Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 978-82-05-50936-8.
 • Thørnblad, Renee. Fosterhjem i slekt og nettverk, Utviklingstendenser og forskningsresultater. Fosterhjemsforum 2022-05-02 - 2022.
 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee. Da «John» endelig fikk samvær med moren sin, begynte de å ruse seg sammen (Kronikk). (fulltekst) Forskersonen.no 2022.
 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee. Slektsfosterhjem i Norge. Innlegg for medlemmer av Social- og Ældreutvalget (DK). "Arbejdsfrokost med Barne- og familieministeren" 2022-03-09 - 2022.
 • Thørnblad, Renee. Fosterhjem i slekt - offentlig tiltak i private hjem. Hva sier forskningen?. Fagdag for barneverntjenestene i Troms og Finnmark 2021-11-09 - 2021.
 • Thørnblad, Renee. Slektsfosterhjem - utviklingstendenser og forskningsresultater. Ledersamling for barnevernledere i Nordland fylke 2021-11-10 - 2021-11-10 2021.
 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee. Slektsfosterhjem i Norge. Innlegg for medlemmer av Social- og Ældreutvalget (DK)i den danske ambassadørboligen. Ældreutvalgets arbeidsfrokost med Barne- og familieministeren 2021-03-09 - 2021.
 • Thørnblad, Renee. Slektsfosterhjem, tendenser og forskningsresultater. Fagdag om familieråd og slektsfosterhjem 2021-11-10 - 2021-11-10 2021.
 • Thørnblad, Renee. Slektsfosterhjem, offentlig tiltak i private hjem. Hva sier forskningen?. konferanse for barnevernledere 2021-09-07 - 2021-09-08 2021.
 • Salamonsen, Anita; Ahlzen, Rolf; Kojan, Bente Heggem; Saus, Merete; Thørnblad, Renee; Viksveen, Petter. Systematically implementing children's and adolescents' views in public services - Reflexive questions to support a complex intervention. EuSARF Conference XVI - The Perspective of the Child (omtale) (prosjekt) 2021-09-01 - 2021-09-03 2021.
 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee. Økt rekruttering av slektsfosterhjem gir ikke nødvendigvis flere stabile fosterhjem (Debattinnlegg). Tidsskriftet Norges Barnevern 2021. ISSN 0800-1014.s doi: 10.18261/ISSN1891-1838-2021-02-06.
 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee; Andersson, Tove. Fortolkning og analyse. Video 2 av 2. (Et undervisningstilbud ved RKBU Nord) 2021-06-01 - 2021.
 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee; Andersson, Tove. Fortolkning og analyse. Video 1 av 2. (Et undervisningstilbud ved RKBU Nord) 2021-06-01 - 2021.
 • Thørnblad, Renee; Holtan, Amy; Skoglund, Jeanette. Kan delt omsorg praktiseres i barnevernet?. Fontene forskning 2020; Volum 13 (2). ISSN 1890-9868.s 73 - 77.
 • Thørnblad, Renee. Samhandling med familie og nettverk- familierådsmodellen. Samhandling med brukere: Idealer, utfordringer og refleksjonsmodeller. Fagdag Hvordan lykkes med samhandling rundt sårbare barn og unge? Interkommunal fagdag, Finnsnes 2019-10-17 - 2019-10-17 2019.
 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Grape, Lovise. Hearing Children in Mediation (HBIM). International Conference on Shared Parenting 2018 2018-11-22 - 2018-11-23 2018.
 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee. Fremmer ettervern selvstendighet eller avhengighet? (Kronikk). Fontene. Et tidsskrift for Fellesorganisasjonen (FO) 2018; Volum 10.s 40 - 41.
 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Upbringing by relatives. Incorporating new understandings and perspectives into the study of kinship foster care (Doctoral dissertation, University of Tromsø - The Arctic University of Norway). 2018.
 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Kinship care: Children, young people and young adults understanding of childhood, family life and relations. (Posterpresentasjon, EUSARF 2018 XV International Conference i Porto, Portugal) 2018-10-02 - 2018-10-05 2018.
 • Holtan, Amy; Thørnblad, Renee; Skoglund, Jeanette. Slektsfosterhjem: Barn, ungdom og unge voksnes familie- og barndomsforståelser. (Posterpresentasjon, Barn og unge kongressen, Bergen 2018) 2018-04-23 - 2018-04-27 2018.
 • Thørnblad, Renee. fosterhjem i slekt og netteverk. Forskningsresultater og idegrunnlag.. Fosterhjemsutvalget NOU 2017-10-18 - 2017-10-18 2017.
 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid. Children’s participation in family mediation. Children's rights to participation in decision making 2017-10-26 - 2017-10-26 2017.
 • Strand, Nina; Thørnblad, Renee. Ubehaget i skilsmissekulturen. 2017.
 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Barns erfaringer med deltakelse i mekling i lys av konfliktnivået mellom foreldrene. Fagdag ved Familievernkontoret i Tromsø 2016-03-31 - 2016-03-31 2016.
 • Solbak, Laila; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Jul når mor og far er skilt. 2016.
 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid. Barnevernets ansvarsområde bør avgrenses. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Hvem lytter egentlig til barna?. (fulltekst) Bergens Tidende 2016. ISSN 0804-8983.
 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid. Avgrens barnevernet. Klassekampen 2016; Volum 48 (89). ISSN 0805-3839.s 22 - 22.
 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Forskningsprosjektet høring av barn i mekling. resultater og diskusjoner.. Faglig foredrag. Internopplæring familievernkontoret i Tromsø. 2016-03-31 - 2016-03-31 2016.
 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Resultater fra forskningsprosjektet Høring av barn i mekling. Forelesning til ministeren i BLD og politiske og faglige rådgivere 2016-03-03 - 2016-03-03 2016.
 • Ruud, Åste R.; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Barn i mekling. Kvifor passar dei ikkje saman lenger?. 2015.
 • Sending, Vibeke; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. RKBU Nord Rapport 2015: «Familieråd i fosterhjemsarbeid» Presentasjon av utvalg, datamateriale og prosedyrer for datainnsamlingen.. 2015 ISBN 978-82-93031-40-6.
 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Sending, Vibeke. Ivaretakelse av barns rett til deltakelse i Familieråd. Støttepersoners erfaringer og råd.. Nordisk familierådkonferanse 2015-11-02 - 2015-11-03 2015.
 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee; Sending, Vibeke. Presentasjon av forskningsresultater "Familieråd i fosterhjemsarbeid". Nordisk familierådskonferanse 2015-11-02 - 2015-11-03 2015.
 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Høring av Barn i Mekling (HBIM). Erfaringskonferanse 2015-03-17 - 2015-03-17 2015.
 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Hva står på spill? Barns aktørskap og budskap i mekling. Meklerkonferanse i Region Nord 2015-05-06 - 2015-05-06 2015.
 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid. Foreldres vurderinger etter evalueringsmøtet. ERFARINGSSEMINAR I BIM/Familievern 2015-03-17 - 2015-03-17 2015.
 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Barns erfaring med å være med på mekling. Erfaringsseminar 2015-03-17 - 2015-03-18 2015.
 • Christine, Guldbrandsen; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Barn i mekling. 2015.
 • Aarskog, Karin Nigar; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee; Vis, Svein Arild. Barn i Norge har fått grunnlovsfestet rett til å bli hørt.. 2015.
 • Thørnblad, Renee. Forskningstorget 20.september 2014. Forskningstorget 2014 2014-09-20 - 2014-09-20 2014.
 • Thørnblad, Renee. Familieråd i fosterhjemsarbeid. Bufdir. fagsamling 2014-03-31 - 2014-03-31 2014.
 • Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. På tide å revidere barnevernets begreper. (fulltekst) Fontene forskning 2014 (02). ISSN 1890-9868.s 81 - 82.
 • Jenssen, Toril Synnøve; Strandbu, Astrid; Holtan, Amy; Thørnblad, Renee. Participation and protection. Dilemmas in Family Group Conference work. The 7th ESFR (European Society on Family Relations) Conference 2014-09-03 - 2014-09-06 2014.
 • Thørnblad, Renee. Oppvekst i slekt, slektsfosterhjem. Bufdir fagdager, Bufetat region Øst 2013-01-30 - 2013-01-30 2013.
 • Thørnblad, Renee. Evalueringsrapport Sjumilssteget i Troms fylke RKBU Rapport 2 - 2013. 2013 ISBN 978-82-93031-27-7.
 • Thørnblad, Renee. Redegjør for utviklingen innen familiesosiologien, og drøft hva forskning om slektsfosterhjem kan bidra med. Prøveforelesning ph.d. 2012-04-26 - 2012-04-26 2012.
 • Thørnblad, Renee. Slektsfosterhjem - forståelse og forskning. Bufdir., fagdager 2012-12-04 - 2012-12-04 2012.
 • Thørnblad, Renee. Slektsfosterhjem - historikk, forståelse og forskning. Bufdir., fagdager 2012-10-17 - 2012-10-17 2012.
 • Thørnblad, Renee. Slektsfosterhjem - Historikk, forståelse og forskning. Regionssamling fylkesnemndene for sosiale saker 2012-11-15 - 2012-11-15 2012.
 • Thørnblad, Renee. Slektsfosterhjem - et offentlig tiltak i private hjem. Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid 2012 (4). ISSN 0800-143X.s 15 - 18.
 • Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Fosterhjemsplassering hos slekt: historikk,forståelser,forskning. Internundervisning, BUPA 2012-06-01 - 2012-06-01 2012.
 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Jenssen, Toril Synnøve; Holtan, Amy. Family Group Conferencing in Foster Care Work - Decisions, communication and an Extended Family Concept. 6th ESFR congress 2012 2012-09-26 - 2012-09-29 2012.
 • Thørnblad, Renee. Slektfosterhjem - offentlig tiltak i private hjem. (fulltekst) 2011 ISBN 978-82-8244-056-1.
 • Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Addressing gender issues related to Family group conferencing and kinship foster care. European Congress on Family Group Conference 2011-11-19 - 2011-11-19 2011.
 • Thørnblad, Renee. Tilretteleggelse for utvidet bruk av slektsfosterhjem i Sapmi. 2005.
 • Thørnblad, Renee. Tradisjonell praksis i moderne samfunn : en analyse av kvinners navnebytte ved ekteskapsinngåelse. 2003.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Familie- og velferdssosiologi

  Barnevern, offentlig omsorg, slektsfosterhjem, fosterhjem

  Foreldremekling, barns deltakelse

   
  CV

  Sosiolog, ph.d.


  MH2 L.09.365

  Klikk for større kart