Bilde av Sørland, Siri A.
Bilde av Sørland, Siri A.
Seksjon for personal og organisasjon siri.sorland@uit.no +4777644943 Her finner du meg

Siri A. Sørland


seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Faggruppe forvaltning

- Organisasjonsendring/systemdata: SAP ORG, enheter og navn/autoritativ kilde - OrgReg - stedkodegruppa, interne retningslinjer
- Lokale lønnsforhandlinger: Arbeidsgivers forhandlingsteam
- Nøkkeltall: Lønnsstatistikk / lønnsutvikling UiT
- Fleksibel arbeidstid
- Språk (engelsk, bokmål, nynorsk): Språkvask / kritisk korrektur / oversettelse
- EURAXESS Researchers in Motion