Siri.jpg
Siri.jpg
Seksjon for personal og organisasjon siri.sorland@uit.no +4777644943 Tromsø ADM A 310

Siri A. Sørland


seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Faggruppe forvaltning

-BOTT ØL - Mottaksprosjekt UiT: Teamleder teknisk innføring
- Organisasjonsendring: Paga ORG, stedkoder og navn/autoritativ kilde (systemdata) - stedkodegruppa, interne retningslinjer, masterplan
- Paga-uttrekk / personal- og økonomifil: Personaldata / lønnsstatistikk / lønnsutvikling
- Lokale lønnsforhandlinger: Arbeidsgivers forhandlingsteam, maler, krav, kostnader, tilbud, etc.
- Fleksibel arbeidstid: Innføring av Min Tid
- Språk (engelsk, bokmål, nynorsk): Språkvask / kritisk korrektur / oversettelse
- EURAXESS Researchers in Motion: Handlingsplan for Charter and Code UiT