Personkort bilde

Monica Kristin Hansen

Senioringeniør - samlinger, arkiv og digital infrastruktur Norges arktiske universitetsmuseum
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Monica Kristin Hansen er senioringeniør ved Norges arktiske universitetsmuseum, og har ansvar for kulturhistoriske samlinger, arkiv og databaser. 

Forvalter kulturhistoriske samlinger og arkiv. Er systemadministrator for UniMus-databasene. Arbeider særskilt med strategier for digital dokumentasjonsforvaltning og utvikling av digital samlingsinfrastruktur.

Har faglig bakgrunn fra arkeologi, filosofi, sosialantropologi, forvaltningsrett og arkiv. Har tidligere jobbet som arkivar i UiTs sentraladministrasjon med arkivansvar for Det helsevitenskapelige fakultet.

Er representant i instituttrådet ved Norges arktiske universitetsmuseum (UM) og i det nasjonale samarbeidsorganet for UniMus:kultur. 

 • Hansen, Monica Kristin. Da havet nådde Rhinland: et foredrag om graverte seler fra boplassen Gönnersdorf, 13,000 f.Kr. Populærvitenskapelig foredrag 2006-12-19 - 2006.

 • Hansen, Monica Kristin. Beyond seals. The representation of seals on engraved slate plaquettes from the Magdalenian site Gönnersdorf (Central Rhineland, Germany). (Fulltekst: http://www.ub.uit.no/munin/handle/10037/467 2006.

 • Hansen, Monica Kristin. Svinesundprosjektet: Flateavdekking i inn- og utmark. Populærvitenskapelig foredrag 2004-04-23 - 2004.

 • Ahlquist, Aud; Hansen, Monica Kristin; Jørgensen, Roger. Spannforma leirkar. Temporær utstilling 2004-05-10 - 2004-12-31 2004.

 • Hansen, Monica Kristin. Rapport for Tromsø Museum: Undersøkelse av anlegg på Steinbakken, Kvalsund k., Finnmark. 2004.

 • Hansen, Monica Kristin; Sørgaard, Kristine Orestad. Estetikk i steinalder. Temporær utstilling 2003-05-01 - 2003-10-31 2003.

 • Hansen, Monica Kristin. Da havet nådde Rhinland: et foredrag om graverte seler fra boplassen Gönnersdorf, 13,000 f.Kr. Populærvitenskapelig foredrag 2006-12-19 - 2006.

 • Hansen, Monica Kristin. Beyond seals. The representation of seals on engraved slate plaquettes from the Magdalenian site Gönnersdorf (Central Rhineland, Germany). (Fulltekst: http://www.ub.uit.no/munin/handle/10037/467 2006.

 • Hansen, Monica Kristin. Svinesundprosjektet: Flateavdekking i inn- og utmark. Populærvitenskapelig foredrag 2004-04-23 - 2004.

 • Ahlquist, Aud; Hansen, Monica Kristin; Jørgensen, Roger. Spannforma leirkar. Temporær utstilling 2004-05-10 - 2004-12-31 2004.

 • Hansen, Monica Kristin. Rapport for Tromsø Museum: Undersøkelse av anlegg på Steinbakken, Kvalsund k., Finnmark. 2004.

 • Hansen, Monica Kristin; Sørgaard, Kristine Orestad. Estetikk i steinalder. Temporær utstilling 2003-05-01 - 2003-10-31 2003.

 • [Loading...]