Personkort bilde

Frafjord, Karl

Førsteamanuensis Norges arktiske universitetsmuseum
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Økologi og atferd hos små pattedyr: flaggermus, spissmus og smågnagere

 • Frafjord, Karl. Activity patterns of the soprano pipistrelle Pipistrellus pygmaeus throughout the year in southern Norway. BMC Zoology 2021. ISSN 2056-3132.s doi: 10.1186/s40850-021-00065-x.

 • Hvidsten, Dag; Frafjord, Karl; Gray, Jeremy S.; Henningsson, Anna Jonsson; Jenkins, Andrew; Kristiansen, Bjørn Erik; Lager, Malin; Rognerud, Bjørg; Slåtsve, Arne Martin; Stordal, Frode; Stuen, Snorre; Wilhelmsson, Peter. The distribution limit of the common tick, Ixodes ricinus, and some associated pathogens in north-western Europe. Ticks and Tick-borne Diseases 2020; Volum 11 (4). ISSN 1877-959X.s doi: 10.1016/j.ttbdis.2020.101388.

 • Frafjord, Karl. Jaktstrategier hos nordflaggermus ved nordgrensen av sin utbredelse. Fauna 2020; Volum 73 (3-4). ISSN 0014-8881.s 82 - 92.

 • Frafjord, Karl. Krattspissmus og Dehnels fenomen. Fauna 2018; Volum 71 (1-2). ISSN 0014-8881.s 34 - 43.

 • Frafjord, Karl. Ørken som reduserende faktor? Breddegrad og størrelse i reveslekten Vulpes. Fauna 2018; Volum 71 (3-4). ISSN 0014-8881.s 50 - 58.

 • Frafjord, Karl; Bakken, Torkild; Kubicek, Lukas; Rønning, Ann-Helen; Syvertsen, Per Ole. Records of ocean sunfish Mola mola along the Norwegian coast spanning two centuries, 1801-2015. Journal of Fish Biology 2017; Volum 91 (5). ISSN 0022-1112.s 1365 - 1377.s doi: 10.1111/jfb.13456.

 • Frafjord, Karl. Influence of reproductive status: Home range size in water voles (Arvicola amphibius). PLOS ONE 2016; Volum 11:e0154338 (4). ISSN 1932-6203.s 1 - 13.s doi: 10.1371/journal.pone.0154338.

 • Frafjord, Karl. Mår som musespesialist. Fauna 2016; Volum 69 (1). ISSN 0014-8881.s 12 - 16.

 • Frafjord, Karl; Kjærandsen, Jostein. Lappspissmus i Troms og Nordland. Fauna 2016; Volum 69 (1). ISSN 0014-8881.s 2 - 11.

 • Frafjord, Karl. Grazing by sheep Ovis aries reduces island populations of water voles Arvicola amphibius. Fauna Norvegica 2014; Volum 34. ISSN 1502-4873.s 79 - 81.s doi: 10.5324/fn.v34i0.1673.

 • Frafjord, Karl. Influence of night length on home range size in the northern bat Eptesicus nilssonii. Mammalian Biology 2013; Volum 78 (3). ISSN 1616-5047.s 205 - 211.s doi: 10.1016/j.mambio.2012.06.005.

 • Frafjord, Karl. Climate change reduces the world's northernmost bat population. 2013 ISBN 978-1-62948-225-5.s 75 - 87.

 • Frafjord, Karl; Dahlberg, Göran; Dransfeld, Hans-Jurgen; Günther, Morten. Sædgåsa i det østligste Finnmark. Fauna 2012; Volum 65. ISSN 0014-8881.s 14 - 21.

 • Herfindal, Ivar; Linnell, John D. C.; Elmhagen, Bodil; Andersen, Roy; Eide, Nina E; Frafjord, Karl; Henttonen, Heikki; Kaikusalo, Asko; Mela, Matti; Tannerfeldt, Magnus; Dalén, Love; Strand, Olav; Landa, Arild; Angerbjörn, Anders. Population persistence in a landscape context: the case of endangered arctic fox populations in Fennoscandia. Ecography 2010; Volum 33 (5). ISSN 0906-7590.s 932 - 941.s doi: 10.1111/j.1600-0587.2009.05971.x.

 • Frafjord, Karl. Bestandsvariasjoner hos vanlig spissmus Sorex araneus: mulige årsaker og en sammenligning med smågnagere. Fauna 2009; Volum 62. ISSN 0014-8881.s 2 - 11.

 • Frafjord, Karl. Jakten på bungari. Fauna 2008; Volum 61 (1-2). ISSN 0014-8881.s 24 - 31.

 • Frafjord, Karl. Can environmental factors explain size variation in the common shrew (Sorex araneus)?. Mammalian Biology 2008; Volum 73 (6). ISSN 1616-5047.s 415 - 422.s doi: 10.1016/j.mambio.2007.08.007.

 • Frafjord, Karl. Mulige overvintringsplasser for nordflaggermus Eptesicus nilssonii i Nord-Norge. Fauna 2007; Volum 60 (3-4). ISSN 0014-8881.s 246 - 254.

 • Frafjord, Karl. Foretrekker nordflaggermus Eptesicus nilssonii oppvarma hus?. Fauna 2007; Volum 60 (3-4). ISSN 0014-8881.s 239 - 245.

 • Frafjord, Karl. Kjemper blant dverger: megaflaggermus (Megachiroptera). Fauna 2007; Volum 60 (3-4). ISSN 0014-8881.s 146 - 152.

 • Frafjord, Karl. Possumer – et forvirrende evolusjonært eksperiment?. Fauna 2006; Volum 59 (3). ISSN 0014-8881.s 95 - 101.

 • Frafjord, Karl. Ei felle for vånd. Fauna 2006; Volum 59 (4). ISSN 0014-8881.s 144 - 148.

 • Frafjord, Karl. Hengduanfjella – trua biologisk mangfold. Fauna 2005; Volum 58 (1). ISSN 0014-8881.s 14 - 18.

 • Frafjord, Karl. Habitatvalg hos rødrev i en nordlig bjørkeskog. Fauna 2005; Volum 58 (1). ISSN 0014-8881.s 2 - 8.

 • Frafjord, Karl. Danser med bjørner. Våre Rovdyr 2005; Volum 19 (1). ISSN 0801-4728.s 16 - 18.

 • Frafjord, Karl. Fantastiske Madagaskar. Fauna 57 (4): 162-164. Fauna 2004; Volum 57 (4). ISSN 0014-8881.s 162 - 164.

 • Frafjord, Karl. Winter range of a red fox (Vulpes vulpes) group in a northern birch forest. Mammalian Biology 2004; Volum 69 (5). ISSN 1616-5047.s 342 - 348.

 • Frafjord, Karl. Vigilance in pre-nesting male: geese mate guarding or predator detection?. Ornis Norvegica 2004; Volum 27. ISSN 1502-0878.s 48 - 58.

 • Frafjord, Karl. Musefeller med pels: kan røyskatt og snømus regulere musebestanden?. Fauna 2004; Volum 57 (4). ISSN 0014-8881.s 130 - 141.

 • Hastriter, M.W.; Frafjord, Karl; Whiting, M.F.. A collection of Norwegian fleas (Siphonaptera) north of the actic circle. Proc. Entomol. Soc. Wash. 2004; Volum 106 (4).s 877 - 883.

 • Frafjord, Karl. Den røde fare: kan fjellreven overleve rødreven?. Fauna 2003; Volum 56 (4). ISSN 0014-8881.s 150 - 159.

 • Frafjord, Karl. Tajmyr - fjellrevens rike. Fauna 2003; Volum 56 (3). ISSN 0014-8881.s 106 - 114.

 • Frafjord, Karl; Hufthammer, Anne Karin. Subfossil Records of the Arctic Fox (Alopex lagopus) Compared to Its Present Distribution in Norway. Arctic 1994; Volum 47 (1). ISSN 0004-0843.s 65 - 66.

 • Frafjord, Karl; Bakken, Torkild; Caldera, Eric; Kubicek, Lukas; Syvertsen, Per Ole; Thys, Tierny M.. Om månefisker langs kysten av Norge og første funn av kjempemånefisk. Fauna 2020; Volum 73 (1-2). ISSN 0014-8881.s 24 - 33.

 • Skandfer, Marianne; Frafjord, Karl. Asbestblandet keramikk fra bredden av Kautokeinoelva. Ny geologisk basisutstilling: TellUS 2017-07-01 - 2017.

 • Frafjord, Karl. Azorene - et kvalparadis ute i Atlanterhavet. Fauna 2017; Volum 70 (1-4). ISSN 0014-8881.s 111 - 118.

 • Frafjord, Karl. Kvalfangsteventyret i Finnmark. Ottar 2017; Volum 5-2017 (318). ISSN 0030-6703.s 32 - 39.

 • Frafjord, Karl. Kan vi måle evolusjon?. Ottar 2014 (301). ISSN 0030-6703.s 19 - 27.

 • Karlstad, Mari; Hegstad, Sveinulf; Beck, Ellen-Marie; Frafjord, Karl. GLIMT 2014 TROLLØYA-Forskning på de underjordiske av zoolog Karl Frafjord. Fotografiutstilling, mørketidsutstilling utendørs 2014-12-04 - 2015-01-21 2014.

 • Glenndal, Svein Gunnar; Kumar, Rituvesh; Olsen, Stein Alexander; Nilssen, Arne Claus; Søli, Geir Einar Ellefsen; Hårsaker, Karstein; Moe, Kirsti Sørgaard; Djursvoll, Per; Gusarov, Vladimir; Aarvik, Leif; Frafjord, Karl; Kjærandsen, Jostein. MusitEntomologi - entomologidatabasen, Universitetsmuseenes samlingsdatabaser - versjon 2.0.0. 2014.

 • Frafjord, Karl. På flaggermusvinger. Ottar 2012 (291). ISSN 0030-6703.s 40 - 47.

 • Frafjord, Karl. Øyeblikk i våndens verden. Ottar 2012 (289). ISSN 0030-6703.s 29 - 34.

 • Sjøgren, Per Johan E; Kirchhefer, Andreas; Storm, Dikka; Sommerseth, Ingrid; Frafjord, Karl; Elvebakk, Arve. DYLAN i Dividalen / Dieváidvuovdi. Rapport från WP 1 Tromsø 2012. 2012.s 32 - 62.

 • Frafjord, Karl. Observations of a merlin (Falco columbarius) hunting northern bats (Eptesicus nilssonii) in midnight sun (Northern Norway). Nyctalus (N.F.) 2012; Volum 17 (1).s 107 - 111.

 • Frafjord, Karl; Bergersen, Robert. Mammalia TSZM. 2010.

 • Frafjord, Karl. En ulv etter mus. Våre Rovdyr 2010; Volum 24 (2). ISSN 0801-4728.s 42 - 45.

 • Frafjord, Karl. Nye revestreker. Våre Rovdyr 2010; Volum 24 (4). ISSN 0801-4728.s 112 - 113.

 • Frafjord, Karl; Haug, Tore. Innledning. Ottar 2010 (280). ISSN 0030-6703.s 2 - 2.

 • Frafjord, Karl. Mennesket: en katastrofe for andre arter. Kunnskapsmagasinet Labyrint 2010; Volum 4 (1).s 36 - 38.

 • Frafjord, Karl. Med vånd under teltet. Ranas dyreliv 2010; Volum 26. ISSN 0333-1628.s 17 - 28.

 • Frafjord, Karl. Flaggermus søker hjem. Kunnskapsmagasinet Labyrint 2008; Volum 2 (2).s 52 - .

 • Frafjord, Karl. Flygende pattedyr. Ottar 2007 (264). ISSN 0030-6703.s 20 - 28.

 • Frafjord, Karl. Danser med vånd. Naturfotografen 2007; Volum 22.s 24 - 27.

 • Frafjord, Karl. Kan vi redde fjellreven i Norge?. Ottar 2007; Volum 5-2007 (268). ISSN 0030-6703.s 14 - 20.

 • Frafjord, Karl. Vårt aller, aller minste rovpattedyr. Ottar 2007; Volum 5-2007 (268). ISSN 0030-6703.s 32 - 34.

 • Frafjord, Karl. Tranene i Arasaki. Naturfotografen 2005; Volum 20.s 30 - 33.

 • Frafjord, Karl. Brevet som forandret verden. Fauna 2003; Volum 56 (3). ISSN 0014-8881.s 132 - 137.

 • Cyvin, Jardar; Frafjord, Karl. Sylaneområdet : bruken og virkninger av bruken. 1988 (2) ISBN 8271264354.

 • Frafjord, Karl; Bakken, Torkild; Caldera, Eric; Kubicek, Lukas; Syvertsen, Per Ole; Thys, Tierny M.. Om månefisker langs kysten av Norge og første funn av kjempemånefisk. Fauna 2020; Volum 73 (1-2). ISSN 0014-8881.s 24 - 33.

 • Skandfer, Marianne; Frafjord, Karl. Asbestblandet keramikk fra bredden av Kautokeinoelva. Ny geologisk basisutstilling: TellUS 2017-07-01 - 2017.

 • Frafjord, Karl. Azorene - et kvalparadis ute i Atlanterhavet. Fauna 2017; Volum 70 (1-4). ISSN 0014-8881.s 111 - 118.

 • Frafjord, Karl. Kvalfangsteventyret i Finnmark. Ottar 2017; Volum 5-2017 (318). ISSN 0030-6703.s 32 - 39.

 • Frafjord, Karl. Kan vi måle evolusjon?. Ottar 2014 (301). ISSN 0030-6703.s 19 - 27.

 • Karlstad, Mari; Hegstad, Sveinulf; Beck, Ellen-Marie; Frafjord, Karl. GLIMT 2014 TROLLØYA-Forskning på de underjordiske av zoolog Karl Frafjord. Fotografiutstilling, mørketidsutstilling utendørs 2014-12-04 - 2015-01-21 2014.

 • Glenndal, Svein Gunnar; Kumar, Rituvesh; Olsen, Stein Alexander; Nilssen, Arne Claus; Søli, Geir Einar Ellefsen; Hårsaker, Karstein; Moe, Kirsti Sørgaard; Djursvoll, Per; Gusarov, Vladimir; Aarvik, Leif; Frafjord, Karl; Kjærandsen, Jostein. MusitEntomologi - entomologidatabasen, Universitetsmuseenes samlingsdatabaser - versjon 2.0.0. 2014.

 • Frafjord, Karl. På flaggermusvinger. Ottar 2012 (291). ISSN 0030-6703.s 40 - 47.

 • Frafjord, Karl. Øyeblikk i våndens verden. Ottar 2012 (289). ISSN 0030-6703.s 29 - 34.

 • Sjøgren, Per Johan E; Kirchhefer, Andreas; Storm, Dikka; Sommerseth, Ingrid; Frafjord, Karl; Elvebakk, Arve. DYLAN i Dividalen / Dieváidvuovdi. Rapport från WP 1 Tromsø 2012. 2012.s 32 - 62.

 • Frafjord, Karl. Observations of a merlin (Falco columbarius) hunting northern bats (Eptesicus nilssonii) in midnight sun (Northern Norway). Nyctalus (N.F.) 2012; Volum 17 (1).s 107 - 111.

 • Frafjord, Karl; Bergersen, Robert. Mammalia TSZM. 2010.

 • Frafjord, Karl. En ulv etter mus. Våre Rovdyr 2010; Volum 24 (2). ISSN 0801-4728.s 42 - 45.

 • Frafjord, Karl. Nye revestreker. Våre Rovdyr 2010; Volum 24 (4). ISSN 0801-4728.s 112 - 113.

 • Frafjord, Karl; Haug, Tore. Innledning. Ottar 2010 (280). ISSN 0030-6703.s 2 - 2.

 • Frafjord, Karl. Mennesket: en katastrofe for andre arter. Kunnskapsmagasinet Labyrint 2010; Volum 4 (1).s 36 - 38.

 • Frafjord, Karl. Med vånd under teltet. Ranas dyreliv 2010; Volum 26. ISSN 0333-1628.s 17 - 28.

 • Frafjord, Karl. Flaggermus søker hjem. Kunnskapsmagasinet Labyrint 2008; Volum 2 (2).s 52 - .

 • Frafjord, Karl. Flygende pattedyr. Ottar 2007 (264). ISSN 0030-6703.s 20 - 28.

 • Frafjord, Karl. Danser med vånd. Naturfotografen 2007; Volum 22.s 24 - 27.

 • Frafjord, Karl. Kan vi redde fjellreven i Norge?. Ottar 2007; Volum 5-2007 (268). ISSN 0030-6703.s 14 - 20.

 • Frafjord, Karl. Vårt aller, aller minste rovpattedyr. Ottar 2007; Volum 5-2007 (268). ISSN 0030-6703.s 32 - 34.

 • Frafjord, Karl. Tranene i Arasaki. Naturfotografen 2005; Volum 20.s 30 - 33.

 • Frafjord, Karl. Brevet som forandret verden. Fauna 2003; Volum 56 (3). ISSN 0014-8881.s 132 - 137.

 • Cyvin, Jardar; Frafjord, Karl. Sylaneområdet : bruken og virkninger av bruken. 1988 (2) ISBN 8271264354.

 • Scientific publications

  1. Frafjord, K. 1985. Notes on a large arctic fox skull. Fauna norv. Serie A 6: 55.
  2. Frafjord, K. 1989. Arctic fox Alopex lagopus L. color phases in South Norway. Fauna norv. Serie A 10: 13-17.
  3. Frafjord, K., Becker, D., Angerbjörn, A. 1989. Interactions between arctic and red foxes in Scandinavia, predation and aggression. Arctic 42: 354-356.
  4. Hersteinsson, P., Angerbjörn, A., Frafjord, K., Kaikusalo, A. 1989. The arctic fox in Fennoscandia and Iceland: Management problems. Biol. Conserv. 49: 67-81.
  5. Frafjord, K. 1990. A study of the pink-footed goose in Gipsdalen, Svalbard, during the pre-breeding and early breeding periods. Pp. 1-18 in Severinsen, T. & Hansson, R. (eds.) Environmental Atlas, Gipsdalen, Svalbard. Vol. III. Norsk Polarinstitutt Rapport nr. 66.
  6. Frafjord, K. 1991. Adult arctic foxes Alopex lagopus L. in the denning area; numbers and behaviour. Fauna norv. Ser. A 12: 41-48.
  7. Frafjord, K. 1992. Size and weight of arctic foxes Alopex lagopus from the west Svalbard coast. Polar Record 28: 68-70.
  8. Frafjord, K. 1992. Distributional ecology in the shrews Sorex araneus L. and Sorex minutus L. in western Norway. Fauna norv. Serie A 13: 23-28.
  9. Fredriksen, T., Langhelle, G. & Frafjord, K. 1992. Identifying Norwegian shrews (Soricidae) from non-dental mandibular characters. Faune norv. Ser. A 13: 19-22.
  10. Frafjord, K. 1992. Behavioural ecology and behavioural energetics in the arctic fox Alopex lagopus. Dr. Scient. thesis, Univ. Bergen, Bergen.
  11. Frafjord, K. 1992. Sexual dimorphism in the skull of arctic foxes Alopex lagopus L. from Svalbard. Fauna norv. Ser. A 13: 9-12..
  12. Frafjord, K. & Prestrud, P. 1992. Home range and movements of arctic foxes Alopex lagopus in Svalbard. Polar Biology 12: 519-526.
  13. Frafjord, K. 1992. Denning behaviour and activity of arctic fox Alopex lagopus pups: Implications of food availability. Polar Biology 12: 707-712.
  14. Frafjord, K. 1993. Food habits of arctic foxes (Alopex lagopus) on the western coast of Svalbard. Arctic 46: 49-54.
  15. Frafjord, K. 1993. Sexual size dimorphism in the skull of the Norwegian red fox Vulpes vulpes L. Fauna norv. Ser.A 14: 59-60.
  16. Frafjord, K. 1993. Circumpolar size variation in the skull of the arctic fox Alopex lagopus. Polar Biology 13: 235-238.
  17. Frafjord, K. 1993. Seasonal changes in activity of arctic foxes Alopex lagopusL. in Svalbard. Fauna norv. Ser. A 14: 39-46.
  18. Frafjord, K. 1993. Agonistic behaviour and dominance relations of captive arctic foxes Alopex lagopus in Svalbard. Behav. Proc. 29: 239-251.
  19. Frafjord, K. 1993. Energy intake of captive adult-sized arctic foxes Alopex lagopus in Svalbard throughout the year, in relation to body weight, climate, and activity. Z. Säugetierk. 58: 266-274.
  20. Frafjord, K. 1993. Reproductive effort in the arctic fox Alopex lagopus: A review. Norw. J. Agr. Sci. 7: 301-309.
  21. Frafjord, K. 1993. Spring foraging and activity patterns of the pink-footed goose Anser brachyrhynchus in Svalbard. Fauna norv. Ser. C Cinclus 16: 55-60.
  22. Frafjord, K. & Hufthammer, A.K. 1994. Subfossil records of the arctic fox (Alopex lagopus) compared to its present distribution in Norway. Arctic 47: 65-68.
  23. Frafjord, K. 1994. Growth rates and energy demands of captive juvenile arctic foxes Alopex lagopus in Svalbard. Polar Biol. 14: 355-358.
  24. Frafjord, K. & Byrkjedal, I. 1994. Terrestrial habitat use by frogs and toads, Rana temporaria and Bufo bufo, in West Norway. Fauna norv. Ser. A 15: 25-28.
  25. Frafjord, K., Fredriksen, T. & Langhelle, G. 1994. Regional variation in the size of the common shrew Sorex araneus in Norway. Fauna norv. Ser. A 15: 1-8.
  26. Frafjord, K. 1995. Summer food habits of arctic foxes in the alpine region of southern Scandinavia, with a note on sympatric red foxes. Ann. Zool. Fennici 32: 111-116.
  27. Frafjord, K. & Stevy, I. 1998. The red fox in Norway: Morphological adaptation or random variation in size? Z. Säugetierk. 63: 16-25.
  28. Frafjord, K. 2000. Do arctic and red foxes compete for food? Z. Säugetierkunde 65: 350-359.
  29. Frafjord, K. 2002. Predation on an introduced vole Microtus rossiaemeridionalis by arctic fox Alopex lagopus on Svalbard. Wildl. Biol. 8: 41-47. 
  30. Frafjord, K. 2003. Ecology and use of arctic fox Alopex lagopus dens in Norway: tradition overtaken by interspecific competition? Biological Conservation 111 (3): 445-553.
  31. Frafjord, K. 2003. Do eagle owls select larger water voles? Fauna norv.23 :42-47.
  32. Hastriter, M.W., Frafjord, K. & Whiting, M.F. 2004. A collection of Norwegian fleas (Siphonaptera) north of the arctic circle. Proc. Entomological Soc. of Washington 106 (4): 877-883.
  33. Frafjord, K. 2004. Winter range of a red fox (Vulpes vulpes) group in a northern birch forest. Mammal. Biol. 69 (5) 342-348: .
  34. Frafjord, K. 2004. Vigilance in pre-nesting male geese: mate guarding or predator detection? Ornis norv. 27: 48-58.
  35. Frafjord, K. 2008. Can environmental factors explain size variation in the common shrew Sorex araneus? Mammal. Biol. 73: 415-422.
  36. Herfindal, I., Linnell, J.D.C., Elmhagen, B., Andersen, R., Eide, N.E., Frafjord, K., Henttonen, H., Kaikusalo, A., Mela, M., Tannerfeldt, M., Dalén, L., Strand, O., Landa, A. & Angerbjörn, A. 2010. Population persistence in a landscape context: the case of endangered arctic fox populations in Fennoscandia. Ecography 33: 932-941.
  37. Frafjord, K. 2012. Influence of night length on home range size in the northern bat Eptesicus nilssonii. Mamm. Biol. 78: 205-211.
  38. Frafjord, K. 2012. Observations of a merlin (Falco columbarius) hunting northern bats (Eptesicus nilssonii) in midnight sun (Northern Norway). Nyctalus (N.F.) 17 (1): 107-111.
  39. Frafjord, K. 2013. Kap. IV. Climate change reduces the world's northernmost bat population. Pp. 75-87 in Geyer, G.A. (ed.), Bats: phylogeny and evolutionary insights, conservation strategies and role in disease transmission. Nova Science Publishers, Inc., New York (eBook).

  Vitenskapelige publikasjoner

  1. Frafjord, K. 1984. Fjellrevens (Alopex lagopus) atferd i hiområdet. I. Etogram over fjellrevens atferd i hiområdet. II. Sosial atferd, lek og sosioøkologi hos fjellrev i hiområdet. Cand. Real. thesis, Univ.Trondheim, Trondheim. 140 pp.
  2. Frafjord, K. 1984. Næringsstrategier hos fjellrev-valper i hiområdet. Bil. 3 i Rapport från II Nordiska Fjällrävsmötet, Tovetorps Forskningsstation, 1:a-4:e apr., 1984.
  3. Frafjord, K. 1986. Etogram over fjellrevens atferd i hiområdet. Medd. norsk Viltforsk. 15: 1-5
  4. Frafjord, K. 1988. Betraktninger omkring fjellrevbestanden i Sør-Norge i perioden 1981-1985. Fauna 41: 35-39.
  5. Cyvin, J. & Frafjord, K.1988. Sylaneområdet - bruken og virkninger av bruken. Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmuset, Rapport Zoologisk Serie 1988-2: 1-54.
  6. Frafjord, K. 1988. Noen norske avisers holdning til store rovdyr. Fauna 41: 101-103.
  7. Frafjord, K., Becker, D. & Angerbjörn, A. 1990. Interaktion mellan fjäll- och rödrävar i Skandinavien - predation och aggression. Våra Rovdjur 7: 34-40.
  8. Frafjord, K. 1991. Noen observasjoner av interaksjoner mellom fjellrev og rovfugl. Fauna 44:251-254.
  9. Frafjord, K. 1993. Fjellrev som predator på Svalbards kortnebbgjess. Fauna 46: 10-14.
  10. Frafjord, K. 1994. Døgnaktivitet hos fjellrev i bur på Svalbard. Fauna 47: 236-241.
  11. Frafjord, K. 1995. Leveområde og vandringer hos fjellrev på vestkysten av Svalbard. Fauna 48: 14-27.
  12. Frafjord, K. 1995. Mår med biller på menyen. Fauna 48: 45.
  13. Langhelle,G., Fredriksen, T. & Frafjord, K. 1995. Mus i Hordaland. Forekomst og høydeutbredelse av smågnagere i Tysse og Eksingedalen. Fauna 48:128-133.
  14. Frafjord, K. & Kruchenkova, E. 1995. Kommandør-øyene: Berings tragedie og Stellers fjellrever. Fauna 48: 190-203.
  15. Frafjord, K. 1996. Nytt funn av liten dvergspissmus i Norge. Fauna 49:59-61.
  16. Frafjord, K., Rofstad, G. & Fuglei, E. 1997. Døde fjellrev-valper på Svalbard av sykdom? Fauna 50: 108-113.
  17. Frafjord, K. 1997. Fjellrevhi på Svalbard. Fauna 50: 50-57.
  18. Frafjord, K. & Rofstad, G. 1998. Fjellrev på Nordkalotten. Nordkalottrådets Rapportserie: Rapport nr. 47, 39 pp.
  19. Frafjord, K., Spjøtvoll, Ø., Lorentzen, P. & Grøneng, T. 1998. Reproduksjon hos fjellrev i Børgefjell. Fauna 51: 128-133.
  20. Frafjord, K. 2001. Den menneskelige faktor: oter-død i Nordland. Fauna 54: 70-79.
  21. Frafjord, K. & Krempig, L. 2001. Fjellrev i Finnmark. Lappmeisen 25: 40-45.
  22. Frafjord, K. 2001. Flaggermus nord for polarsirkelen. Fauna 54: 124-131.
  23. Frafjord, K. 2002. Hva skjedde med fjellreven i Børgefjell? S. 16-19 i Rofstad, G. &
  24. Frafjord, K. (red.). Fjellrev på Nordkalotten II. Nordkalottrådets Publikasjonsserie: Rapport nr. 63, 45 s.
  25. Frafjord, K. 2002. Status for fjellrev på Nordkalotten og i Nord-Norge. S. 22-25 i Rofstad, G. & Frafjord, K. (red.). Fjellrev på Nordkalotten II. Nordkalottrådets Publikasjonsserie: Rapport nr. 63, 45 s.
  26. Frafjord, K. 2002. Overvåkingsmetodikk og Registreringsskjemaer. S. 30-41 i Rofstad, G. & Frafjord, K. (red.). Fjellrev på Nordkalotten II. Nordkalottrådets Publikasjonsserie: Rapport nr. 63, 45 s..
  27. Frafjord, K. 2002. Kan vi redde fjellreven? Våre Rovdyr 16: 50-58.
  28. Frafjord, K. & Stevy, I. 2002. Landsbyliv: leveområde og aktivitet til en ung rødrev. Fauna 55: 60-65.
  29. Frafjord, K. 2002.Nytt funn av lappspissmus Sorex caecutiens i Nordland. Fauna 55: 211-213.
  30. Frafjord, K. 2002. Oteren - et trafikkoffer? Våre Rovdyr 16: 82-84.
  31. Frafjord, K. 2002. Om mål og mus. Fauna 55: 202-210.
  32. Frafjord, K. 2003. Tajmyr - fjellrevens rike. Fauna 56 (3): 106-114.
  33. Frafjord, K. 2003. Den røde fare: kan fjellreven overleve rødreven? Fauna 56 (4): 150-159.
  34. Frafjord, K. 2004. Musefeller med pels: kan røyskatt og snømus regulere musebestanden? Fauna 57 (4): 130-141.
  35. Frafjord, K. 2005. Habitatvalg hos rødrev i en nordlig bjørkeskog. Fauna 58 (1): 2-8.
  36. Frafjord, K. 2007. Foretrekker nordflaggermus Eptesicus nissonii oppvarma hus? Fauna 60: 239-245.
  37. Frafjord, K., Dahlberg, G., Dransfeld, H. & Günther, M. 2012. Sædgås i det østligste Finnmark. Fauna 65: 14-21.
  38. Frafjord, K. 2006. Ei felle for vånd. Fauna 59 (4): 144-148.
  39. Frafjord, K. 2007. Mulige overvintringsplasser for nordflaggermus Eptesicus nilssonii i Nord-Norge. Fauna 60: 246-254.
  40. Frafjord, K. 2007. Kjemper blant dverger: megaflaggermus (Megachiroptera). Fauna 60: 146-152.
  41. Frafjord, K. 2008. Jakten på bungari. Fauna 61: 24-31.
  42. Frafjord, K. 2009. Bestandsvariasjoner hos vanlig spissmus Sorex araneus: mulige årsaker og en sammenligning med smågnagere. Fauna 62: 2-11.

  Abstracts

  1. Frafjord, K. 1991. Adult arctic foxes in the denning area; numbers and behaviour. In: Angerbjörn, A. & Hersteinsson, P.(eds.). Arctic fox biology. Abstracts from the 1st international arctic fox meeting, Sweden, 1991. Også i: Scientifur 95, 199.
  2. Frafjord, K. 1994. Summer food habits of arctic foxes in the alpine region of south Scandinavia, with a note on sympatric red foxes. P. 16 in: Abstracts from the II North European Symposium on the Ecology of Small and Medium-sized Carnivores, Lammi, Finland, 8-11April, 1994.
  3. Hufthammer, A.K. & Frafjord, K. 1994. Early immigration and history of the black and brown rats (Rattus rattus and R. norvegicus) in Norway: a preliminary report. Abstracts from the International Conference of Archeozoology (ICAZ), Konstanz.

  Populærvitenskapelige publikasjoner

  1. Frafjord, K. 1983. Fjellreven finnes fremdeles - og den er fredet. Jakt og Fiske 112 (5): 72-73.
  2. Frafjord, K. 1986. Fjellrev. Trøndersk Natur 13: 68-70.
  3. Frafjord, K. 1987. Fjellrevens sosiale liv. Norsk Pelsdyrblad 61 (7):14-15, 26.
  4. Frafjord, K. 1988. Verdens nordligste revefarm. Norsk Pelsdyrblad 62 (12): 4-5.
  5. Frafjord, K. 1989. Magito - Ny Ålesunds skjønnhet. Våre Rovdyr 3: 100-101.
  6. Frafjord, K. 1991. Fjellrev - et liv med sult og kulde. Jakt & Fiske 112 (3): 16-18.
  7. Frafjord, K. 1991. Pelsdyr og dyrevern. Norsk Pelsdyrblad 65 (1): 27-28.
  8. Frafjord, K. 1991. Bruk av reirkasser hos fjellrev i bur på Svalbard. Norsk Pelsdyrblad 65 (3): 12-14.
  9. Frafjord, K. 1991. Reisebrev fra internasjonalt fjellrevmøte, Sverige1991. Fauna 44: 229-230.
  10. Frafjord, K. 1991. Jakt i yngletida. Fauna 44: 234.
  11. Frafjord, K. 1993. Blå, kvite og røde rever: Fredelig sameksistens eller konkurranse? Ottar 6-93: 51-57.
  12. Frafjord, K., Fredriksen, T. & Langhelle, G. 1993. Lappspissmus - en østlig gjest i Norge. Fauna 46:114-116.
  13. Frafjord, K. 1994. Følelser og fornuft i faunaforvaltningen. Norsk Natur nr. 2: 46-47.
  14. Frafjord, K. 1996. Lemen og lemenår. Ottar 5-96: 31-37.
  15. Frafjord, K. 1998. Store rovdyr: økologi og forvaltning. Tromsø Museum, undervisningshefte, 50 pp.
  16. Frafjord, K. 1999. Spissmus: spiss snute og umettelig appetitt. Ottar 1-99 (nr. 224):3-10.
  17. Frafjord, K. 1999. Fjellrevhi i Nord-Norge. Ottar 5-99 (nr. 228): 46-47.
  18. Frafjord, K. 2000. Spekkhoggeren fra Målselva. Ottar 2-2000 (nr. 230): 12-13.
  19. Frafjord, K. 2000. Havets ulver. Ottar 2-2000 (nr. 230): 45-46.
  20. Frafjord, K. 2000. Verdens nordligste havlærskilpadde. Ottar 5-2000 (nr. 233): 47-48.
  21. Frafjord, K. 2000. Smågnagere i Finnmark. Lappmeisen 24: 21-26.
  22. Frafjord, K. 2000. Sædgås i Finnmark. Lappmeisen 24: 28-31.
  23. Frafjord, K. 2000. Flaggermus i Saltdal. Nordlendingen 3: 4. (Interninformasjon fra Statskog Nordland).
  24. Frafjord, K. 2001. Flaggermus i Troms. Nye Troms, lørdag 19. mai 2001.
  25. Frafjord, K. 2001. Pattedyr i fjæra. Ottar nr. 237 (4-2001): 23-25.
  26. Frafjord, K. 2001. A terrestrial killer whale. Way North: Killer Whales. Tromsø Museum.
  27. Frafjord, K. 2001. Sea wolves. Way North: Killer Whales. Tromsø Museum.
  28. Strann, K.-B., Follestad, A. & Frafjord, K. 2002. Gjess i Nord-Norge. Ottar 1-2002 (nr. 239): 3-11.
  29. Frafjord, K. 2002. Lemurer: primater av en annen verden. Fauna 55 (4): 216-224.
  30. Frafjord, K. 2002. Reproduksjon hos flaggermus. Fauna 55 (3): 146-149. 
  31. Frafjord, K. 2003. Fjellrev-historier. Våre Rovdyr 17 (2): 44-48.
  32. Frafjord, K. & Krempig, L. 2003. Fjellreven får hjelp. Verdens Natur 18 (nr. 2): 8-11.
  33. Frafjord, K. 2003. Costa Rica - et fugleparadis. Fauna 56 (2): 90-98.
  34. Frafjord, K. 2003. Brevet som forandret verden. Fauna 56 (3): 132-137.
  35. Frafjord, K. 2004. Fantastiske Madagaskar. Fauna 57 (4): 162-164.
  36. Frafjord, K. 2005. Danser med bjørner. Våre Rovdyr 19 (1): 16-18.
  37. Frafjord, K. 2005. Hengduanfjella - trua biologisk mangfold. Fauna 58 (1): 14-18.
  38. Frafjord, K. 2005. Tranene i Arasaki. Naturfotografen 20: 30-33.
  39. Frafjord, K. 2006. Possumer - et forvirrende evolusjonært eksperiment? Fauna 59: 95-101.
  40. Frafjord, K. 2007. Flygende pattedyr. Ottar 1-2007 (nr. 264): 20-28.
  41. Frafjord, K. 2005. Med vånd under teltet. Ranas Dyreliv (in press).
  42. Frafjord, K. Rødmus Clethrionomys rutilus (Pallas, 1779). I: Norsk Pattedyratlas (submitted).
  43. Frafjord, K. 2007. Vårt aller, aller minste rovpattedyr. Ottar nr. 269 (5-2007): 32-34..
  44. Frafjord, K. 2007. Hva skjedde med fjellreven i Norge? Ottar nr. 268 (5-207): 14-20.
  45. Frafjord, K. 2007. Danser med vånd. Naturfotografen 22: 24-27.
  46. Frafjord, K. 2008. Revestreker. Våre Rovdyr 22: 108-109.
  47. Frafjord, K. 2008. Flaggermus søker hjem. Labyrint : 52.
  48. Frafjord, K. 2009. På dypt vann: Nebbkval. S. 86-89 i: Nilssen, A.C. & Johannessen, K.S. (red.) Naturligvis - en utstilling om natur i endring.
  49. Frafjord, K. 2009. På vår nåde: Et liv som rovdyr. S. 82-85 i: Nilssen, A.C. & Johannessen, K.S. (red.) Naturligvis - en utstilling om natur i endring.
  50. Frafjord, K. 2009. Er det så farlig: Innføring av nye arter? S. 74-77 i: Nilssen, A.C. & Johannessen, K.S. (red.) Naturligvis - en utstilling om natur i endring.
  51. Frafjord, K. 2009. Det går opp og det går ned: Svingninger i dyrebestander. S. 30-33 i: Nilssen, A.C. & Johannessen, K.S. (red.) Naturligvis - en utstilling om natur i endring.
  52. Frafjord, K. 2010. Med vånd under teltet. Ranas Dyreliv 26: 17-28.
  53. Frafjord, K. 2010. Mennesket: en katastrofe for andre arter? Labyrint 4: 36-38.
  54. Frafjord, K. 2010. En ulv etter mus. Våre Rovdyr 24: 42-45.
  55. Frafjord, K. 2010. Nye revestreker. Våre Rovdyr 24: 112-113.
  56. Frafjiord, K. 2011. Årets revestreker. Våre Rovdyr 25 (3): 42-43.
  57. Frafjord, K. & Haug, T. (red.). 2010. Hval i sikte! Ottar 2-2010 (nr. 280). 64 s.
  58. Frafjord, K. 2012. Øyeblikk fra våndens verden. Ottar 1-2012: 29-34.
  59. Frafjord, K. 2012. På flaggermusvinger. Ottar 3-2012: 40-47.

  Upubliserte rapporter

  1. Frafjord, K. 1985. Kystselundersøkelsen. Upubl. rapport, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavdelingen.
  2. Frafjord, K. & Hinsch, P. 1990. Aktivitetsstudier av dyr - mål og metoder. (Upubl. manuskript, beskriver et dataprogram).
  3. Frafjord, K. & Wiig, Ø. 1990. Experimental oilspill in the marginal ice zone. Activity 320: Effects on birds and mammals: Feasibility study on treatment of polar bears. Upubl. rapport, Norsk Polarinstitutt.
  4. Frafjord, K. 1990. Miljøundersøkelse i forbindelse med mulig leteboring etter petroleum i Grønfjorden, Svalbard. Upubl. rapport, Norsk Polarinstitutt, 6s.
  5. Frafjord, K. 1991. Hvem oppdaga sjøkua? (Eller reisebrev fra London). Upubl. rapport fra studietur til London. Zool. Museum, Univ. i Bergen.
  6. Frafjord, K. 1996. Fjellrev i Nord-Norge: Næringsstrategier, hiøkologi, reproduksjon og konkurranse med rødrev. Upubl. rapport, Tromsø Museum, Univ. Tromsø. 12 s.
  7. Frafjord, K.1997. Fjellrev i Nord-Norge: Hi-status. Upubl. rapport, Tromsø Museum,Univ. Tromsø. 8 s.
  8. Frafjord, K. & Rinden, H. 1997. Sædgås i Finnmark. Upubl. rapport,Tromsø Museum, Univ. Tromsø. 8 s
  9. Frafjord, K. 1998. Fjellrev i Nord-Norge: hi og reproduksjon. Upublisert rapport, Tromsø Museum, Univ. i Tromsø. 4 s.
  10. Frafjord, K. & Krempig, L. 1999. Fjellrev i Nord-Norge: å lete etter nye hi. Upublisert rapport, Tromsø Museum, Univ. i Tromsø. 7 s.
  11. Frafjord, K., Iki, K., Krempig, L. & Kristoffersen, B.H. 2000. Fjellrev på Nordkinnhalvøya. Upublisert rapport, Tromsø Museum, Univ. i Tromsø. 4 s.
  12. Frafjord, K. & Krempig, L. 2000. Fjellrevhi i Finnmark: Avsluttende undersøkelser. Rapport 2000. Upublisert rapport, Tromsø Museum, Univ. i Tromsø. 4 s.
  13. Frafjord, K. 2000. Flaggermus i Nordland: Rapport 2000. Upublisert rapport, Tromsø Museum, Univ. i Tromsø. 2 s.
  14. Frafjord, K. 2000. Prosjekt rødrev: Rapport 2000. Upublisert rapport, Tromsø Museum, Univ. i Tromsø. 5 s.
  15. Frafjord, K. 2002. Fjellrevundersøkelser i Finnmark 2001. Upublisert rapport, Tromsø Museum, Univ. i Tromsø. 2 s.

  Utredninger

  1. Tromsø Museum. 1997. Informasjonsteknologisk handlingsplan for Tromsø Museum i perioden 1996-1998.
  2. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 2001. Forslag til etablering og drift av artsdatabank i Norge. Rapport 2001.
  3. Salvesen, I., Frafjord, K., Grønnesby, G., Valland, N., Tønsberg, T., Kongsrud, J., Timdal, E., Uleberg, E., Oftedal, L. & Jacobsen, P.H. 2006. Innstilling fra arbeidsgruppen for museumsdatabasene.
  4. Hauan, M.A., Trulssen, T., Drivernes, E.-A., Svendsen, O., Hansen, B.A., Frafjord, K., Figenschou, K.N., Figenshow, S. 2006. Polarmuseet i Tromsø, Stiftelsen M/S Polstjerna og Tromsø Museum Universitetsmuseet - konsolidering? Utredningsdokument. 45 s.
  5. Wiig, Ø., Bakken, V., Ebeling, J., Djursvoll, P., Frafjord, K., Hårsaker, K., Innselset, S., Johansen, T., Prestø, T., Timdal, E., Tønsberg, T. & Uleberg, E. 2009. Evaluering av samlingsforvaltningssystement KE Emu for bruk ved universitetssmuseene i Norge. Rapport til styret i MUSIT - universitetsmuseenes IT-organisasjon. 50 s. Rapport til styret. Oslo: Musit - universitetsmuseenes IT-organisasjon

  Veiledning og bidrag

  1. Stevy, I. 1997. Aktivitetsmønster, beiting og vakthold hos kortnebbgås Anser brachyrhynchus under mellomlanding i Vesterålen. Cand. Scient. oppgave, Univ. Tromsø. 41 s.
  2. Lehn, L.O. & Unhjem, T. 2000. Næringsvalg hos fjellrev (Alopex lagopus) i tre kjerneområder i Norge. Kandidatoppgave, Høgskolen i Nord-Trøndelag. 24 s. (Div. materiale & hjelp).
  3. M.F. Whiting, A.S. Whiting, M.W. Hastriter & K. Dittmar. 2008. A molecular phylogeny of fleas (Insecta: Siphonaptera): origins and host associations. Cladistics 24: 1-31.

  Diverse

  1. Direktoratet for naturforvaltning. 1992. Prosjekt-rapport: EDB-situasjon og brukerundersøkelse ved DN. (Kun databearbeidelse.)
  2. Frafjord, K. 2000. The shrews of Norway. Shrew Talk Vol. 3, No. 3, 4 Febr. 2000 (Internett).

   

  [Loading...]