Personkort bilde

Sunniva Solheim Alvestad

Førstekonsulent Institutt for informatikk
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Administrativt ansvarlig for 1. og 4. avdeling
  • Opptak og semesterstart
  • Innpass/godskriving av ekstern utdanning 1.-4. avdeling
  • Permisjon, sluttmelding, studierett og studieprogresjon 
  • Obligatorisk praksis på 4. avdeling
  • FS-superbruker
  • Canvas-superbruker
  • Sekretær for opptakskomiteen ved Det juridiske fakultet
  • Generell saksbehandling og studentveiledning
  • Hovedverneombud på fakultetet

 

 

 

 

[Loading...]