Tor-Erik-Fossli
Tor-Erik-Fossli
Seksjon for studieadministrasjon tor-erik.fossli@uit.no +4777644964 Tromsø ADM B 219

Tor-Erik Fossli


Faggruppe for studieadministrative systemer

Stillingsbeskrivelse

  • FS
  • EpN
  • rådgivning knytta til eksamen- og gradsforvaltning
  • TOPdesk

Arbeidsområder


  • Fossli, tor erik; Andersen, Johan Henr. Host preference of Cisidae (Coleoptera) on tree-inhabiting fungi in northern Norwa. Ethnologia Fennica 1998 (9). ISSN 0355-1776.s 65 - 78.
Se alle arbeider i CRIStin →