Personkort bilde
Foto: UiT/Christian Halvorsen

Henriksen, Hilde

Innkjøper Seksjon for økonomi og innkjøp
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

- Veiledning, rådgivning og bistand i innkjøpsfaglige spørsmål
- Bestilling og innkjøp av varer og tjenester for fellesadministrasjonen
- Fakturabehandling
- Saksbehandler søknader om fullmakt for budsjettdisponeringsmyndighet
- Saksbehandler søknad om fullmakt som fagrekvirent og bestiller
 - Saksbehandler søknader om kredittkort med firmaansvar

[Loading...]