Personkort bilde

Børge Brunes

Faggruppeleder - Faggruppe tilkobling og nettverk Seksjon for digitale basistjenester
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Daglig arbeidslederansvar for faggruppe for tilkobling og nettverk
  • Ansvar for UiTs datanett
  • Rådgivning innen datanettløsninger
  • Ansvar for datanett i nye bygg og ved ombygginger av UiTs bygninger

[Loading...]