No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Seksjon for personal og organisasjon harald.helland@uit.no +4777644997 Her finner du meg

Harald Egilsrud Helland


Faggruppeleder lønn. Nettskjema, Tidregistrering