No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Seksjon for personal og organisasjon harald.helland@uit.no +4777644997 Tromsø BRUS-bygget (Gimlevegen 78), Rom 448

Harald Egilsrud Helland


Lønnssystem (PagaWeb/Paga-Klient), MinTid (tidregistrering), Fastlønn, Utvikling, Risikovurdering.

BRUS-bygget (Gimlevegen 78), Rom 448