No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Seksjon for personal og organisasjon idar.indrevoll@uit.no +4777644992 95805492

Idar Indrevoll


Leder for lønnstjenesten