Personkort bilde

Cathrine Paus

Seksjonssjef Seksjon for forskning, utdanning og formidling UMAK
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Leder av Seksjon for forskning, utdanning og formidling (FUF) ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag. Seksjonen jobber med formidling og studieadministrasjon ved Universitetsmuseet, Kunstakademiet og Musikkonservatoriet. Har administrativt ansvar for utdanning, museumsdrift og kommunikasjon. Leder for 20 medarbeidere som løser oppgaver innen alt fra utstillingsproduksjon til gjennomføring av eksamen. 

  • Fonneland, Trude A.; Storm, Dikka; Brantenberg, Odd t; Beck, Ellen-Marie; Paus, Cathrine; Åsheim, June; Eskonsipo, Berit Merete Nystad. Kamp for samiske rettigheter i 100 år. Vitenskapet 2017-01-27 - 2017-03-30 2017.

  • Larssen, Tanja; Skandfer, Marianne; Beck, Ellen-Marie; Paus, Cathrine; Hansen, John. Godt levert!. Museumsutstilling 2016-02-11 - 2016-05-15 2016.

  • Alsos, Inger Greve; Paus, Cathrine. Svalbard-planter tåler moderate klimaendringer. (Fulltekst: http://forskning.no/klima-planteverden-svalbard/2015/11/svalbard-planter-taler-moderate-klimaendringer 2015.

  • Fonneland, Trude A.; Storm, Dikka; Brantenberg, Odd t; Beck, Ellen-Marie; Paus, Cathrine; Åsheim, June; Eskonsipo, Berit Merete Nystad. Kamp for samiske rettigheter i 100 år. Vitenskapet 2017-01-27 - 2017-03-30 2017.

  • Larssen, Tanja; Skandfer, Marianne; Beck, Ellen-Marie; Paus, Cathrine; Hansen, John. Godt levert!. Museumsutstilling 2016-02-11 - 2016-05-15 2016.

  • Alsos, Inger Greve; Paus, Cathrine. Svalbard-planter tåler moderate klimaendringer. (Fulltekst: http://forskning.no/klima-planteverden-svalbard/2015/11/svalbard-planter-taler-moderate-klimaendringer 2015.

  • [Loading...]