Trine Fossland


Professor

Stillingsbeskrivelse

Professor of higher education at UiT The Arctic University of Norway, Centre for Teaching, Learning and Technology and professor II at BI Norwegian Business School, Oslo. She is leading the UITs course/ development program in research supervision and teach diverse courses within higher education. Previously deputy chair of the Norwegian network for University Pedagogic (2009-2019) and member of several national expert groups on digitalization and quality in higher education. Part of several international funded projects on research supervision, teaching exellence, quality in higher education, academic development, fromation/academic building in net-based higher education. https://www.researchgate.net/profile/Trine-Fossland

Professor ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi og professor II på Handelshøyskolen BI Oslo. Stillingen ved UiT er øremerket temaet "Kvalitet i høyere utdanning", med et særlig fokus på pedagogisk innovasjon, digitalisering og kvalitetsutvikling av undervisning i høyere utdanning. Konsultasjonsvirksomhet, undervisning av ansatte og stipendiater i ulike kurs om undervisning og læring i høyere utdanning. Fakultetskontakt for det juridiske fakultet. Hovedansvarlig for universitetets kurs i forskningsveiledning ved UiT. Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Trine-Fossland


 • Yngve Troye Nordkvelle, Odd Rune Stalheim, Trine Fossland, Thomas de Lange, Anne Line Wittek, Monika Nerland:
  Simulating: Bridging the Gap Between Practice and Theory in Higher Professional Education
  Palgrave Macmillan 2019 Ekstern lenke
 • Ester Fremstad, Andreas Bergh, Tone Dyrdal Solbrekke, Trine Fossland:
  Deliberative academic development: the potential and challenge of agency
  International Journal for Academic Development 2019 Ekstern lenke
 • Ciaran Sugrue, Tone Dyrdal Solbrekke, Andreas Bergh, Molly Sutphen, Trine Fossland:
  University leaders' talk about institutional missions and academic developers' contributions
  European Educational Research Journal 2019 Ekstern lenke
 • Trine Fossland, Cathrine Edelhard Tømte:
  Deltaker eller tilskuer? En casestudie om vilkår for deltakelse og samarbeidslæring i et nettbasert masterprogram i økonomi og ledelse (MBA)
  UNIPED 08. mars 2019 Ekstern lenke
 • Cathrine Edelhard Tømte, Trine Fossland, Per O Aamodt, Lise Degn:
  Digitalisation in higher education: mapping institutional approaches for teaching and learning
  Quality in Higher Education 06. mai 2019 Ekstern lenke
 • Trine Fossland, Hanne C Gabrielsen:
  Lederes skjønnsmessige balansekunst - en studie av lederes skjønn i oversettingen av en ide om flercampusundervisning
  Fagbokforlaget 2017
 • Trine Fossland:
  Stories of technology-enhancement in higher education – a critical approach
  Seminar.net - Media, technology and lifelong learning 2016 Ekstern lenke
 • Trine Fossland:
  Interprofessional Net-based Health Education: a possibility to move beyond learning?
  Routledge 2015
 • Trine Fossland:
  Moving beyond learning in Net-based Higher Education
  Routledge 2015 Ekstern lenke
 • Trine Fossland:
  Rethinking Net-based Higher Education? The facilitation of a four-voiced pedagogy
  Routledge 2015
 • Trine Fossland:
  Digitalisering er ikke nok- Digital vurdering, nye kvalitetskrav og institusjonelt ansvar
  Akademika forlag 2013
 • Trine Fossland, Eva Gjerdrum, Kirsti Rye Ramberg:
  Perspektiver på kvalitet i fleksibel høyere utdanning
  2013
 • Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg:
  Kvalitetsstempling av fleksibel høyere utdanning - et mulig prosjekt?
  2013
 • Yngve Troye Nordkvelle, Trine Fossland, Grete Netteland:
  Kvalitet i IKT-støttet utdanning
  Akademika forlag 2013
 • Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg, Eva Gjerdrum:
  Veien videre for arbeidet med kvalitet i fleksibel høyere utdanning
  2013
 • Trine Fossland:
  Å komme til et sted: Hvordan bruke livshistorier som metode i stedsanalyser
  Akademika forlag 2013
 • Trine Fossland:
  Negotiating future careers - A relational perspective on skilled migrants' labor market participation
  Journal of Management Development 2013 Ekstern lenke
 • Trine Fossland:
  Crossing borders – getting work: skilled migrants gendered labour market participation in Norway
  Norsk Geografisk Tidsskrift 2013 Ekstern lenke
 • Mariann Solberg, Trine Fossland:
  ”Akademisk danning – et mulig prosjekt for voksne studenter i fleksible studier?”
  Gyldendal Akademisk 2013
 • Trine Fossland:
  Highly skilled migration in the urban Arctic: a Norwegian case study on skilled migrant labour market integration
  Polar Record 05. juni 2012 Ekstern lenke
 • Trine Fossland:
  Innvandreres møte med høyere utdanning og arbeid i Nord-Norge
  Orkana Forlag 2012
 • Trine Fossland, Marit Aure:
  Når høyere utdanning ikke er nok : integrasjon av høyt utdannede innvandrere på arbeidsmarkedet
  Sosiologisk Tidsskrift 2011
 • Trine Fossland:
  Paradoxes of brain-waste. High-skilled immigrants and local labourmarket integration in the high north
  2010
 • Trine Fossland, stein Laugerud:
  Fleksibel tilrettelegging av metodekurs på nettet
  Gyldendal Akademisk 2008
 • Trine Fossland:
  Young marginalised immigrants in Norway. Migration challenges and marginalisation processes among non - western ommigrants
  2008
 • Trine Fossland, Helle Mathiasen, Mariann Solberg:
  Academic Bildung in Net-based Higher Education: Moving beyond learning
  Routledge 2015 Ekstern lenke
 • Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg, Eva Gjerdrum:
  Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus
 • Yngve Troye Nordkvelle, Trine Fossland, Grete Netteland:
  Kvalitet i fleksibel høyere utdanning - nordiske perspektiver
  Akademika forlag 2013 Ekstern lenke
 • Yngve Troye Nordkvelle, Trine Fossland, Grete Netteland:
  Kvalitet i fleksibel høyere utdaning
  Akademika forlag 2013
 • Trine Fossland, Kjersti Fjørtoft:
  Approaching Citizenship, Encounters & Place Enactment
  2010
 • Rachelle Esterhazy, Trine Fossland, Odd Rune Stalheim:
  What counts as quality feedback? Examining student and teacher perceptions
  2019
 • Trine Fossland, Cathrine Edelhard Tømte:
  Participant or observer in an online MBA?
  2018
 • Trine Fossland:
  Strategic plans for teaching and learning: towards a learning culture or leader’s rhetoric’?
  2018
 • Trine Fossland:
  Developing experienced teachers professional responsibility?
  2018
 • Ciaran Sugrue, Tone Dyrdal Solbrekke, Molly Sutphen, Andreas Bergh, Trine Fossland:
  Senior University Leaders’ Perspectives on the Contributions of Academic Developers
  2018
 • Trine Fossland:
  “Crossing boarders in Online research supervision: how can Technology improve research supervision?
  2017
 • Trine Fossland:
  Undervisning og læring i teknologirike omgivelser
  2016
 • Yngve Troye Nordkvelle, Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg, Grete Netteland:
  Kvalitetskjeden i høyere utdanning
  2016
 • Trine Fossland, Ragnhild Sandvoll:
  The different layers of academic development: approaching leaders perceptions of educational change
  2016
 • Cathrine Edelhard Tømte, Trine Fossland:
  The teachers’ role in the changing landscape of technology rich environments
  2016
 • Trine Fossland, Cathrine Edelhard Tømte:
  The teachers’ role in the changing landscape of technology rich environments
  2016
 • Trine Fossland:
  Den digitale vendingen - et kritisk perspektiv på danning og utdanning i en digital tid
  2016
 • Gunnar Grepperud, Kine Dørum, Ådne Danielsen, Trine Fossland:
  Et "puff" i riktig retning? Evaluering av fire forskerskoler ved det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet
  2016
 • Trine Fossland:
  Digitale læringsformer i et fremtidig universitet
  2016
 • Trine Fossland:
  Digitale innovatører i høyere utdanning. Keynote , NTNU
  2016
 • Trine Fossland:
  Digitale læringsformer i høyere utdanning – et bidrag til økt kvalitet? Keynote
  2016
 • Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg:
  Kvalitetskjeden i høyere utdanning – en guide for digital kompetanse og undervisningskvalitet
  2016
 • Trine Fossland, Mathiasen Helle, Mariann Solberg:
  Introduction
  Routledge 2015
 • Trine Fossland:
  Digitale læringsformer i høyere utdanning
  Universitetsforlaget 2015
 • Trine Fossland:
  Hva kan vi lære av de digitale innovatørene= Om bruk av digital teknologi i høyere utdanning
  2015
 • Trine Fossland, Mariann Solberg, Helle Mathiasen:
  Quality in Net-based higher education and Academic Bildung
  2015
 • Trine Fossland:
  Sosiale medier, samskriving og personlige læringsnettverk
  2015
 • Crina I. Damsa, Thomas de Lange, Mari Elken, Rachelle Esterhazy, Trine Fossland, Nicoline Frølich, Elisabeth Hovdhaugen, Peter Maassen, Monika Nerland, Yngve Troye Nordkvelle, Bjørn Stensaker, Cathrine Edelhard Tømte, Agnete Vabø, Jannecke Wiers-Jenssen, Per O Aamodt:
  Quality in Norwegian Higher Education: A review of research on aspects affecting student learning
 • Trine Fossland:
  Tekstbasert, og lyd-bildebasert kommunikasjon, U-DIG
  2015
 • Trine Fossland:
  Nettdiskusjoner - modeller og perspektiver, Nettressurs i kursmodul 3, Udig, Utviklet ved Result
  2015
 • Trine Fossland:
  Workshop Udig Webmøter og nettbaserte diskusjoner i undervisningen
  2015
 • Trine Fossland:
  Introduksjon til nettbaserte diskusjoner og webmøter, Modul 3 uDig, Nettressurs utviklet ved Ressurssenter for Undervisning, læring og teknologi
  2015
 • Trine Fossland:
  Becoming the good supervisor: the formation of academics for the 21th st century
  2015
 • Trine Fossland:
  Workshop 2 Å legge til rette for deltakelse og læring i nettbaserte diskusjoner. Innlegg og diskusjon/erfaringsdeling.
  2015
 • Øystein Lund, Trine Fossland, Jens Breivik:
  Utvikling av mod, ul 3 uDig: Nettbaserte diskusjoner og webmøter i undervisning
  2015
 • Trine Fossland:
  Eksempler på Asynkrone nettbaserte diskusjoner
  2015
 • Trine Fossland:
  Forskningsbasering av Universitetspedagogikken, Work-shop/seminar 20. -21. mai 2015 på UiT Norges arktiske universitet
  2015
 • Trine Fossland:
  The pedagogical use of digital technology in higher education
  2015
 • Trine Fossland:
  Bruk av digital teknologi i et nytt årtusen. Keynote.
  2015
 • Mariann Solberg, Helle Mathiasen, Trine Fossland:
  Roundtable: Educational development and Academic Bildung in net-based higher education.
  2014
 • Trine Fossland:
  How teachers can approach the use of Technology in higher education - some examples
  2014
 • Trine Fossland:
  Kvalitet i veiledning på nett
  2013
 • Trine Fossland:
  Digital vurdering - et spørsmål om kvalitet? Innspill og refleksjoner fra arbeidet til Ekspertgruppen for kvalitet i IKT-støttet utdanning
  2013
 • Trine Fossland:
  Kvalitet i det virtuelle klasserommet; Dialoger,samhandling og struktur
  2013
 • Trine Fossland:
  Crossing boarders- getting work: skilled Migrants Gendered Labour Marked Participation in Norway
  2013
 • Trine Fossland:
  Sentrale prinsipper for kvalitet i diskusjoner på nett innen høyere utdanning
  2013
 • Trine Fossland:
  Rapport II om digital eksamen ved Universitetet i Tromsø
  2013
 • Trine Fossland:
  Digital eksamen ved Universitetet i Tromsø - rapport II
  2013
 • Marit Allern, Trine Fossland:
  How can development of SoTL at the individual level be linked to the educational development of institutions?
  2012
 • Trine Fossland:
  Rapport I om digital eksamen ved Universitetet i Tromsø
  2012
 • Carol Brown-Leonardi, Trine Fossland, Paul Fryer:
  Introduction. Contested Borders and identities
  Polar Record 05. mai 2012 Ekstern lenke
 • Trine Fossland:
  Minoritetsperspektiver
  Sosiologisk Tidsskrift 06. september 2012
 • Trine Fossland, Kjersti Fjørtoft:
  Introduction
  2010
 • Trine Fossland, Kirsten Thorsen :
  Livshistorier i teori og praksis
  Fagbokforlaget 2010
 • Trine Fossland, Marit Aure:
  Anmeldelse av boka Glitterfitter: Glitterfitter og kjønnspolitiske spørsmål
  Avisa Tromsø 12. september 2009
 • Trine Fossland:
  Exit arbeidslivet
  21. november 2009
 • Trine Fossland:
  The life course perspective and the use of life histories in sociology
  2009
 • Trine Fossland, Marit Aure:
  Når høyere utdanning ikke er nok - rekkruttering av høyt utdannede innvandrere til det norske arbeidsmarkedet
  2009
 • Trine Fossland:
  Contested borders and Identities
  2009
 • Trine Fossland:
  Integration and high educated immigrants in the Norwegian work force
  2009
 • Trine Fossland:
  Young immigrants as encounters in everyday life
  2009
 • Trine Fossland:
  Forskningsetiske utfordringer. Informert samtykke og gruppeintervju
  2009
 • Trine Fossland:
  Multicultural Change and the Power of Identity
  2008
 • Trine Fossland:
  Multicultural change and the Power of Identity
  2008
 • Trine Fossland:
  Nyliberalismen og samfunnsvitenskapene
  Sosiologisk Tidsskrift 2007
 • Trine Fossland:
  Nye generasjoner i forandringens tid
  2006
 • Trine Fossland:
  Ny generasjon pensjonister
  16. juni 2005
 • Trine Fossland:
  Omtale av avhandlingen "Livsløp i endring"
  18. juni 2005
 • Trine Fossland:
  Doktoren svarer
  09. september 2005
 • Trine Fossland:
  ”Bedre råd, men mer deprimerte”
  30. september 2005
 • Trine Fossland:
  Livsløp i endring
  2005
 • Trine Fossland:
  Er du sjef eller arbeider? Har du lederansvar eller gjør du som du blir fortalt?
  21. juni 2005
 • Trine Fossland:
  Inkluderende arbeidsliv i ulike bransjer
  1999
 • Trine Fossland:
  Forskningsetiske utfordringer ved bruk av intervju i samfunnsvitenskapelig forskning
  1999
 • Trine Fossland:
  Eldreomsorg på nye veier - hovedfagsoppgave i sosiologi/sosialpolitikk
  1996
 • Se alle arbeider i Cristin →


  Forskningsinteresser

  Pedagogical innovation, educational change and development: leadership, modes of digital educational models, academic development, fromation/academic bildung 

  Diverse quality praxises within higher education: leadership, the use of digital technology, feedback, plennary teaching, simulations

  Research supervision 

   Pedagogisk innovasjon og endringsprosesser i høyere utdanning: utdanningsledelse, digitale utdanningsmodeller, akademisk utvikling og dannelse

  Kvalitet i høyere utdanning: Ulike praksiser knyttet til ledelse, bruk av digital teknologi og tematikk knyttet til undervisning og læring 

  Forskningsveiledning

  Migrasjon og integrasjon på arbeidsmarkedet, livslang læring,

  Metode og metodologi  

  Undervisning

  Har undervist på alle kurs, tilbud og utviklingsprogram i høyere utdanning som Result står for. Hovedansvarlig for UiTs utviklingsprogram i forskningsveiledning

  Teach diverse corses and developmental programs for employees at the Univerity concerning academic development, teaching in higher education, research supervision and general courses in higher education


  Medlem i forskningsgruppe  TEO-H1 1.458

  Klikk for større kart