Personkort bilde
Foto: Torje Jenssen

Gerrard, Siri

Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Min forskningsinteresse har vært konsentrert rundt fiskerisamfunn med særlig vekt på kulturelle og kjønnsrelasjonelle aspekter i forhold til lønna og ulønna arbeid og til politikk. Utgangspunktet mitt har vært forskning på steder i kyst-Finnmark og ved store innsjøer i Tanzania og Nord Kamerun.

           Lenke til min CV                                  

Min undervisningserfaring er knyttet til ulike perspektiver innen kulturpreget og kjønnsrelatert forskning der bl.a. temaer som lokalsamfunn, sted, kjønnsrelasjoner, kvinner og menn har stått i fokus. De siste årene har jeg også administrert og undervist på PhD-nivå om kjønnsforskning, vitenskapsteori og metodologi.

 • Hayfield, Erika Anne; Aure, Marit; Barille, Stephanie; Farrel, Chad; Gaini, Firouz; Gerrard, Siri; Gotfredsen, Anne; Gram-Hanssen, Irmelin; Hamilton, Lawrence; Hoffmann, Lara; Winsnes Johansen, Tonje Margrete; Isfeld, Runa Preeti; Johannesdottir, Greta Bergrun; Meckl, Markus; Mortensen, Jana; Pitukhina, Maria; Rozanova-Smith, Marya; Vladimirova, Vladislava; Yeasmin, Nafisa. Migration and mobility. 2021 ISBN 978-9935-24-946-3.

 • Gerrard, Siri. Women, Fisheries and Empowerment - examples from Norway. Yemaya 2020. ISSN 0973-1156.

 • Frangoudes, Katia; Gerrard, Siri; Said, Alicia. Commentary 6 to the Manifesto for the marine social sciences: gender and the role of women. Maritime Studies 2020 (19). ISSN 1872-7859.s 137 - 138.s doi: 10.1007/s40152-020-00186-y.

 • Pavlovskaya, Marianna; Gerrard, Siri; Aure, Marit. Introduction: guest editorial for special issue ‘gender and im(mobilities). Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography 2019; Volum 25 (8). ISSN 0966-369X.s 1115 - 1120.s doi: 10.1080/0966369X.2018.1499618.

 • Gerrard, Siri. Kvinner, menn og kjærligheten til fiskeværet: frivillige praksiser i et nordlig kystsamfunn. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0.s 129 - 148.

 • Frangoudes, Katia; Gerrard, Siri; Kleiber, Danika. Situated transformations of women and gender relations in small-scale fisheries and communities in a globalized world. Maritime Studies 2019; Volum 18 (3). ISSN 1872-7859.s 241 - 248.s doi: 10.1007/s40152-019-00159-w.

 • Gerrard, Siri; Kleiber, Danika. Women fishers in Norway: few, but significant. Maritime Studies 2019; Volum 18 (3). ISSN 1872-7859.s 259 - 274.s doi: 10.1007/s40152-019-00151-4.

 • Frangoudes, Katia; Gerrard, Siri. (En)gendering Change in Small-Scale Fisheries and Fishing Communities in a Globalized world. Maritime Studies 2018; Volum 17 (2). ISSN 1872-7859.s 117 - 124.s doi: 10.1007/s40152-018-0113-9.

 • Frangoudes, Katia; Gerrard, Siri. Gender Perspectives in Fisheries: Example from the South and the North. Springer 2018 (21) ISBN 978-3-319-94937-6. ISSN 2212-6260.s 119 - 140.s doi: 10.1007/978-3-319-94938-3.

 • Walsh, Deatra E; Gerrard, Siri. Gender, mobilities and transformation in Loppa, a rural municipality of Norway’s High North. Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography 2018. ISSN 0966-369X.s doi: 10.1080/0966369X.2018.1484702.

 • Frangoudes, Katia; Gerrard, Siri. (En)Gendering Change in Small-scale Fisheries and Fishing Communities in a Globalized World, Guest Editorial. Maritime Studies 2018; Volum 80 (17). ISSN 1872-7859.s 117 - 124.s doi: 10.1007/s40152-018-0113-9.

 • Gerrard, Siri. A book-essay and reflections on Margaret Willson’s book: Seawomen of Iceland: Survival on the Edge. Maritime Studies 2018; Volum 17 (103). ISSN 1872-7859.s 233 - 238.s doi: 10.1007/s40152-018-0103-y.

 • Gerrard, Siri. Margaret Willsons bok Seawomen of Iceland. Survival on the Edge. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2017; Volum 28 (3-4). ISSN 0802-7285.s 56 - 63.s doi: 10.18261/issn.1504-2898-2017-03-04-08.

 • Gopal, Nikita; Meryl, Williams; Gerrard, Siri; Siar, Susana; Kusakabe, Kyoko; Lebel, Louis; Hapke, Holly; Marilyn, Porter; Coles, Anne; Stacey, Natasha; Bhujel, Ram. Guest Editorial:Engendering Security in Fisheries and Aquaculture. Asian Fisheries Science 2017; Volum 30. ISSN 0116-6514.s 1 - 30.

 • Gerrard, Siri. Mobility Practices and Gender Contracts: Changes in Gender Relations in Coastal Areas of Norway. Nordic Journal on Law and Society 2017; Volum 01 (01-02). ISSN 2002-7788.s 91 - 113.s doi: 10.36368/njolas.v1i01-02.11.

 • Balsvik, Randi Rønning; Gerrard, Siri; Grønbech, Dagrunn. Ida Blom in Memoriam. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2017. ISSN 0803-8740.s 69 - 70.s doi: 10.1080/08038740.2017.1307279.

 • Gerrard, Siri. Fiskeværet - et åpent og foranderlig lokalsamfunn. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 9788202514310.s 72 - 94.

 • Gerrard, Siri. Kvinner i kystfiske - Gjester ved menns bord?. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49601-9.s 278 - 298.

 • Valestrand, Haldis; Gerrard, Siri. Mobile steder - forflytninger og forankringer: Kirkenes og Skarsvåg. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245017779.s 231 - 247.

 • Gerrard, Siri. Mobile Practices and Gender Contracts in a Fishery-related Area. Orient BlackSwan 2015 ISBN 978-81-250-5983-7.s 113 - 140.

 • Gerrard, Siri. Kjønn og utkant i en ny tid. Føroya Fródskaparfelag 2014 ISBN 978-99918-65-63-8.s 72 - 94.

 • Muhanguzi, Florence Kyoheirwe; Ahikire, Josephine; Gerrard, Siri; Nordbrønd, Lise. Introduction: Partnerships and Social Justice: Research and Academic Collaboration between North and South, Poverty and Social Transformation. Fountain Publishers 2014 ISBN 978-9970-25-335-7.

 • Valestrand, Haldis; Gerrard, Siri. Nåtidige stedskonstruksjoner, fortid og kollektive minner. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5.s 173 - 191.

 • Valestrand, Haldis; Walsh, Deatra; Gerrard, Siri; Aure, Marit. Gendered mobilities in the North. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.s 259 - 259.s doi: 10.1080/00291951.2013.847856.

 • Neis, Barbara; Gerrard, Siri; Power, Nicole. Women and Children First: the Gendered and Generational Social-ecology of Smaller-scale Fisheries in Newfoundland and Labrador and Northern Norway. Ecology & Society 2013; Volum 18 (4). ISSN 1708-3087.s doi: 10.5751/ES-06010-180464.

 • Gerrard, Siri. Mobilities, materialties and masculinities: Interconnected mobility practices in Norwegian costal fisheries. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.s 312 - 319.s doi: 10.1080/00291951.2013.847482.

 • Walsh, Deatra; Valestrand, Haldis; Gerrard, Siri; Aure, Marit. Gendered mobilities in the North: Advancing an international comparative perspective. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.s 260 - 265.s doi: 10.1080/00291951.2013.847857.

 • Gerrard, Siri. Mobile praksiser og kjønnskontraker i fiskerisamfunn. Tidsskrift for kjønnsforskning 2011; Volum 35 (1). ISSN 0809-6341.s 41 - 56.

 • Gerrard, Siri. "I have always wanted to go fishing". Challenging Gender and Gender Perceptions in the Quota-Oriented Small-Scale Fishery of Finnmark, Norway. CCI Press 2009 (62) ISBN 978-1-896445-46-5. ISSN 0068-0303.s 121 - 152.

 • Gerrard, Siri. Fra fiskevær til ferievær? Om kystsamfunn i endring. Akademisk Publisering 2009 ISBN 978-82-8152-025-7.s 386 - 399.

 • Gerrard, Siri. Quota Policy and Local Fishing: Gendered Practices and Perplexities. Maritime Studies 2008; Volum 6 (2). ISSN 1872-7859.s 53 - 75.

 • Gerrard, Siri. A Travelling Fishing Village: The Specific Conjunction of Place. Ashgate 2008 ISBN 978-0-7546-7141-1.s 75 - 86.

 • Gerrard, Siri. Den nødvendige tverrfagligheten - diskurser om hushold og modernitet. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0640-7.s 246 - 258.

 • Gerrard, Siri. Important, yet marginalized. 2007.s 65 - 69.

 • Gerrard, Siri. Living with the Fish Quotas: Changing Gendered Practices. Tidsskrift for kjønnsforskning 2005 (4). ISSN 0809-6341.

 • Gerrard, Siri. Research Relations as Globalization: Feminist Reflections on the Informant-Researcher Relationship. 2005 ISBN 1-55266-159-8.s 215 - 228.

 • Engelstad, Ericka; Gerrard, Siri. Challenging situatedness. 2005.s 1 - 26.

 • Gerrard, Siri; Børtnes, Jostein; Seip, Ingebjørg; Vaa, Aslaug; Repstad, Pål. Perspektiver på fem års kulturforskning. Universitetsforlaget 2003.s 295 - 320.

 • Repstad, Pål; Gerrard, Siri; Melby, Kari; Repstad, Pål. Hvorfor fokus på fagenes kulturforståelse?. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 1999.s 9 - 17.

 • Valestrand, haldis; Gerrard, Siri. Mellom Harvard, Honningsvåg og Coto Sur. Noen innspill om kvinne- og kjønnsforskning, sentrum og periferi. Kvinneforskning 1999 (1). ISSN 0806-6256.s 89 - 107.

 • Holtedahl, Lisbet; Gerrard, Siri. Preface. Karthala 1999 ISBN 2-86537-910-8.s 7 - 14.

 • Gerrard, Siri; Njeuma, Martin. Introduction: Peripheral regions - pioneering knowledge. Karthala 1999 ISBN 2-86537-910-8.s 15 - 19.

 • Holtedahl, Lisbet; Gerrard, Siri; Njeuma, Martin. Introduction: Peripheral regions - pioneering knowledge. Karthala 1999 ISBN 2-86537-910-8.s 15 - 21.

 • Haugli, Trude; Gerrard, Siri; Hellum, Anne; Svensson, Eva-Maria. Dette brenner jeg for: Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0.s 411 - 425.

 • Kyommuhendo,, Grace Bantebya; Gerrard, Siri; Muhanguzi,, Florence Kyoheirwe; Ahikire, Josephine. Gender, Poverty and Social Transformation: Reflections on Fractures and Continuities in Contemporary Uganda. Fountain Publishers 2014 ISBN 978-9970-25-335-7.

 • Gerrard, Siri. Festivaler og bygdedager på Magerøya og andre steder i Nord-Norge. 2008 ISBN 978-82-90700-15-2.

 • Neis, Barbara; Binkley, Marian; Gerrard, Siri; Maneschy, Christina. Changing Tides. Gender, Fisheries and Globalization. 2005 ISBN 1-55266-159-8.s 215 - 228.

 • Engelstad, Ericka; Gerrard, Siri. Challenging Situatedness: Gender, Culture and the Production of Knowledge. 2005.s 101 - 123.

 • Gerrard, Siri; Melby, Kari. Kultur og kjønn. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2004 (38) ISBN 82-7634602-2. ISSN 1904-5352.s 55 - 71.

 • Holtedahl, Lisbet; Gerrard, Siri; Njeuma, Martin; Boutrais, Jean. Le pouvoir du savoir de l'Arctique aux Tropiques/The power of knowledge from the Arctic to the Tropics. Karthala 1999 ISBN 2-86537-910-8.s 183 - 195.

 • Gerrard, Siri; Seim, elna; Dahle, Rannveig; Valestrand, haldis. "Historisk tilbakeblikk på det første filmprosjektet", s. 144-149 i Jubileumstidsskrift til Kjønnsrolleseminarets 10-årsjubileum. 1985 ISBN 82-90298--01-3.

 • Gerrard, Siri. Antall fiskere synker, men Emma (21) er en del av en positiv utvikling. 2020.

 • Gerrard, Siri. Det bør ikke være vanskelig å få til tiltak for å få kvinner inn i fiskerinæringen. 2020.

 • Haugli, Trude; Svensson, Eva-Maria; Hellum, Anne; Gerrard, Siri. Forord. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0.

 • Gerrard, Siri. Kvinnelige kystfiskere - få, men betydningsfulle for samfunnet og for kjønnsforskningen. Kjønnsforskning, NÅ 2019-11-13 - 2019-11-15 2019.

 • Gerrard, Siri. Skråblikk på Andi Weydahls forskning fra en gammel kollega langt fra hennes fagfelt. Forskningsdagene 2019 2019-09-26 - 2019-09-26 2019.

 • Gerrard, Siri; Kleiber, Danika. Women fishers in Norway - few, but significant. Mare-conference 2019-06-25 - 2019-06-28 2019.

 • Gerrard, Siri. Then and Now - Women in Norway's fisheries. Yemaya 2018; Volum 56. ISSN 0973-1156.s 7 - 9.

 • Gerrard, Siri. Fra student til emerita: Et akademisk liv i kivnne- og kjønnsforskningens tjeneste. KVINNFORSKs VINTERFEST 2018-11-29 - 2018-11-29 2018.

 • Gerrard, Siri; Frangoudes, Katia. Gender. Internasjonal konferanse: 2018-10-22 - 2018-10-26 2018.

 • Gerrard, Siri. Hva skjedde med de kvinnelige yrkesfiskerne?. 2018.

 • Gerrard, Siri. Kjønn, frivillighet og stedsutvikling. Folkehelse konferanse for Finnmarkskommuner 2018-05-08 - 2018-05-09 2018.

 • Gerrard, Siri. Children and the coast: - gender, outdoorlife and thoughts about the future - an example from a fishing community, North-Norway. Ocean Week 2018 /// Oceans in Change 2018-05-07 - 2018-05-07 2018.

 • Gerrard, Siri. Kvinneøkning imponerer ikke Av Arne Fenstad. 2017.

 • Gerrard, Siri. Why women in fishing are of interest. International Day for the Elimination of Violence against Women 2017-11-24 - 2017-11-24 2017.

 • Gerrard, Siri. Women in Coastal fishing in North Norway – Guests at men’s table. Foredrag 2017-03-27 - 2017-03-27 2017.

 • Gerrard, Siri. Children’s work on gender across time and place in a fishing village in Northern Norway. Mare Conference 2017: Dealing with Maritime Mobilities 2017-07-05 - 2017-07-08 2017.

 • Gerrard, Siri. Trenger kvinner i fiske å organisere seg?. Altaposten 2017.s 10 - 10.

 • Gerrard, Siri. Trenger kvinner i fiske å organisere seg. Kvinnelige yrkesfiskere 2017-05-29 - 2017-05-30 2017.

 • Gerrard, Siri. Kvinnenes rolle ikke verdsatt Av Marte Lindi, NRK Finnmark. 2017.

 • Gerrard, Siri. Det situerte blikket - en forutsetning for feministisk kunnskapsproduksjon. Minimaraton for Erikca Engelstad 2016-02-12 - 2016-02-12 2016.

 • Gerrard, Siri; Walsh, Deatra E. Gender, Work Mobilties and Transformation in Norway's High North: Examples from the Municipalities of Loppa. Gender and (im)mobilities in the context of work 2016-06-15 - 2016-06-17 2016.

 • Gerrard, Siri. Fiskekvoter inn, kvinner ut – Med kvotesystemet har fisket i enda større grad blitt for menn, sier professor Siri Gerrard. Siden 1970-tallet har hun hatt forskerblikket på fiskerinæringen. Skrevet av Ingrid S.Torp. 2016.

 • Gerrard, Siri. Fiskerikvinner blir hørt utenfor Norge Norges nye NOU om fiskekvoter nevner verken likestilling eller kjønn. Globalt er kjønn derimot et hett tema i fiskeindustrien. Skrevet av Ingrid S. Torp. 2016.

 • Gerrard, Siri. 8-mars 2016: Kvinner i bevegelse. 8. mars arrangement 2016-03-08 - 2016-03-08 2016.

 • Gerrard, Siri. Bryggefestivalen: Mener tradisjon er viktig. 2015.

 • Gerrard, Siri. EXAMPLES OF STUDIES ON WOMEN AND GENDER IN FISHEIES, NORWAY. WG 5 Gendered Seas 2015-05-21 - 2015-05-22 2015.

 • Gerrard, Siri. Female Fishers in Norway. Arrangement i forbindelse med MOBILE LIFESTYLES 2015-10-14 - 2015.

 • Gerrard, Siri. Mobile Lifestyles Perspectives on Work Mobilities and Gender in the High North. Arrangement MOBILE LIFESTYLES 2015-10-14 - 2015-10-16 2015.

 • Gerrard, Siri; Kielland, Ingrid Marie. Kjønn, sted og mobilitet - bidrag til en teoretisk forståelse. Arrangment i prosjektet MOBILE LIFESTYLES 2015-01-08 - 2015-01-09 2015.

 • Gerrard, Siri. Gutter og jenter i kyst Finnmark, deres refleksjoner om fremtiden sett i lys av steds og migrasjonsperspektiver. Seminar 2015-04-08 - 2015-04-08 2015.

 • Gerrard, Siri. Fishery communities in the North and Mobilities. Known practices, new perspectives and understanding.. ARRANGEMENT PÅ KVINNFORSK 2015-06-11 - 2015-06-12 2015.

 • Gerrard, Siri. Gendered Mobile Practices Examples from the High North. SEMINAR 2015-03-18 - 2015-03-18 2015.

 • Gerrard, Siri. Children’s Work on Gender across time and place in a fishing village of Northern Norway. Kvinnforsk’s International Conference: The Work of Gender in the Lives of Children and Young People 2015-10-28 - 2015-10-30 2015.

 • Gerrard, Siri. Endelig hjemme. Altaposten 2015.s 8 - 8.

 • Gerrard, Siri. There is no mobility without places and there is no places without mobility - Examples and reflections about the relationships between spatial mobilities, gender and place. Gender, Mobile lifestyles and Places, 2014-10-14 - 2014-10-16 2014.

 • Gerrard, Siri; Roseman, Sharon; Diane, Royal. Fieldwork Partners: From Norway to Newfoundland. 2014.

 • Gerrard, Siri. Mobility Practices and Gender Contracts: Changes in Gender Relations in Fishery-Related Areas of Norway’s High North. Guest Lecture at the Department of Sociology 2014-11-25 - 2014-11-25 2014.

 • Gerrard, Siri. Interconnected Mobility Practices and Gender with Emphasis on Masculinity in Norwegian (FINNMARK) Coastal fisheries. Guest lecture at Memorial University 2014-11-21 - 2014-11-21 2014.

 • Gerrard, Siri. THOMAS ANDRÈ HOLDER LIV I FISKEBÅTEN. FiskeribladetFiskaren 2014.s 12 - 13.

 • Gerrard, Siri. Thomas (14) gjør båten klar for fangst. Altaposten 2014.s 16 - 17.

 • Gerrard, Siri. A gender perspective on coastal Finnmark children’s reflections on their future. Nordic Ruralities: thriving and declining communities 2014-09-08 - 2014-09-10 2014.

 • Gerrard, Siri. Triple mobilities? Women's and men's obility practices in small coastal communities of Finnmark. Nordic Ruralities:thriving and declining communities 2014-09-08 - 2014-09-10 2014.

 • Gerrard, Siri. Where have all the women gone – women in Norwegian small scale coastal fishing. Women's Worlds Congress 2014 2014-08-17 - 2014-08-23 2014.

 • Gerrard, Siri. Why collaboration North-South should take place in a gender researchers’ career. Womrn' worlds congress 2014 2014-08-17 - 2014-08-23 2014.

 • Valestrand, haldis; Gerrard, Siri; Aure, Marit; Walsh, Deatra E. Gendered Mobilities in the North. Guest Editorial. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.

 • Gerrard, Siri. Pionérer i nord. Kampen for kvinners stemmerett i en kysthverdag. Arkivdagen 2013 2013-11-09 - 2013-11-09 2013.

 • Valestrand, Halldis; Walsh, Deatra; Gerrard, Siri; Aure, Marit; Jones, Michael; Turner, Catriona. Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 67, No. 5, December 2013. Special issue: Gendered mobilities in the north. 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.

 • Gerrard, Siri. Kamp for stemmeretten. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.

 • Gerrard, Siri. Stemmer i nord - om kampen for stemmerett og et bedre kvinneliv. Kvinnestemmer fra ALTA 2013-09-28 - 2013-09-28 2013.

 • Gerrard, Siri. Kystkvinners stemmer i Nord. Kvinnekonferanse 2013 - 100 år med rett til å stemme 2013-08-28 - 2013-08-30 2013.

 • Gerrard, Siri. Ungdom og fiskeri. Fiskaren 2013. ISSN 0015-3095.

 • Gerrard, Siri. Ungdomsfiskeordningen - også for jenter. Fiskaren 2013. ISSN 0015-3095.s 14 - 15.

 • Gerrard, Siri. Kjønn og utkant i en ny tid. VESTNORDEN i det 21.Århundrede, samfund, uddannelse og forskning - nye roller i det internasjonale samfund 2012-04-24 - 2012-04-25 2012.

 • Gerrard, Siri. MOBILE LIVSSTILER– Perspektiver på arbeidsmobilitet og kjønn i Nord. Forskningsseminar 2012-11-23 - 2012-11-23 2012.

 • Gerrard, Siri; Berger, Torunn; Hovda Lien, Ingrid; Nordbrønd, Lise; Valestrand, Halldis; Pedersen, Paul; Westgård, Andreas. Gendered geographical mobility and quantitative data: A pilot study with examples from Faroe Island, Iceland and North Norway. Internasjonalt 2012-09-10 - 2012-09-12 2012.

 • Gerrard, Siri. KJØNN OG UTKANT I EI NY TID. Jubileumskonferanse 2012-04-24 - 2012-04-26 2012.

 • Gerrard, Siri. Kjønn og utkant i ei ny tid: eksempler fr fiskeri-Finnmark, Nord-Norge. Befolkningsutfordringer i kystsamfunn 2012-05-23 - 2012-05-23 2012.

 • Gerrard, Siri. samspillet mellom natur, kultur og kjønn - et bidrag til å forstå dekonstruksjonens utfordringer i kjønnsforskningen. Tidsskrift for kjønnsforskning 2011; Volum 35 (1). ISSN 0809-6341.s 57 - 63.

 • Gerrard, Siri. Geografisk mobilitet som strategi: om etablerte og nye kjønnskonstruksjoner - eksempler fra Kyst-Finnmark. Jubileumskonferanse 2011-11-10 - 2011-11-11 2011.

 • Gerrard, Siri. Gendered Mobile Practices? Examples from Finnmark, Norway. Women's Worlds 2011 2011-07-03 - 2011-07-07 2011.

 • Gerrard, Siri. The Complexity of a Fisher’s Mobilities – an Example from Finnmark, Norway. Women's Worlds 2011 2011-07-03 - 2011-07-07 2011.

 • Gerrard, Siri. Experiences from North-South Collaboration. Women's Worlds 2011 2011-07-03 - 2011-07-07 2011.

 • Gerrard, Siri. Lys i husan- sant eller usant?. Lørdagsuniversitetet 2010-03-20 - 2010-03-20 2010.

 • Gerrard, Siri. Kystkvinnen - fiskerbonde og omsorgsbærer - en bokomtale. Nordnorsk Magasin 2010 (4). ISSN 0332-6004.

 • Gerrard, Siri. Om naturfenomener, kvinners og menns mobile liv. Utropia 2010; Volum 35 (8). ISSN 0806-9611.s 14 - 15.

 • Gerrard, Siri. Mobile Practices and Gendered Challenges - Examples from the Hight North. Artic Frontier 2010-01-26 - 2010-01-29 2010.

 • Gerrard, Siri. 150 sommerfestivaler i Troms og Finnmark. 2009.

 • Gerrard, Siri. Interseksjonalitet i arbeid - erfaringer fra praksiser i Finnmarksfiskeriene. Kjønnsforskning NÅ 2009 2009-10-26 - 2009-10-27 2009.

 • Gerrard, Siri. About Multiplex Minority-Majority Relations in Coastal Fisheries - The Challenges of Gender and Ethnicity in the Quota-oriented Small-scale Fishery of Finnmark, Norway. Internasjonal konferanse og PhD.-kurs: Indigenous ways of living and knowing 2009-09-30 - 2009-10-02 2009.

 • Gerrard, Siri. When fish resources become more important than human Resources - Shirati, Lake Victoria Area, Tanzania revisited. Re-visiting, Rethinking Gender in Development 2009-06-25 - 2009-06-26 2009.

 • Gerrard, Siri. (Re)personalizing Research Relations: Challenges in the Production of Knowledge. PhD-kurs:Methodological Challenges in East-African Gender Studies 2009-03-24 - 2009-03-25 2009.

 • Gerrard, Siri. Festivaler, kjønn, aktiviteter og identiteter: Om festivalers og bygdedagers sosiale, økonomiske og kulturelle kapital. Kvinneforskermaraton 2009 i anledning Forskningsdagene 2009 2009-09-19 - 2009-09-19 2009.

 • Gerrard, Siri. Women, everyday - and scientific knowledges: essential in understanding Norwgian culture?. A travelling seminar: Celebrating Coastal Culture in Portuguese and Norwegian Everyday Life 2009-07-08 - 2009-07-10 2009.

 • Gerrard, Siri. Så samles vi på festivalen - Om Finnmarkfestivalers og bygdedagers sosiale, kulturelle og økonomiske kapital. Borealis konferansen 2009 2009-03-03 - 2009-03-05 2009.

 • Gerrard, Siri; Gurholt, Kirsti Pedersen. Bærekraftig kystkultur: Et kjønnsperspektiv på områdebruk og naturressursforvaltning. Forskning for en bedre miljøforvaltning - Åpningskonferanse Miljø 2015 2008-11-18 - 2008-11-19 2008.

 • Gerrard, Siri. Wergeland setter spor. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.

 • Gerrard, Siri. Taking along the 'crewmembers'. Yemaya 2008; Volum 28 (August). ISSN 0973-1156.s 8 - 9.

 • Gerrard, Siri; Gurholt, Kirsti Pedersen. Bærekraftig kystkultur: Et kjønnsperspektiv på områdebruk og naturressursforvaltning. Åpningskonferanse for en bedre miljøforvaltning - Åpningskonferanse Miljø 2015 2008-11-18 - 2008-11-19 2008.

 • Gerrard, Siri. Mobile praksiser: Finnmarkskvinners bevegelser og fiskerisamfunns utfordringer i et neoliberalt fiskeriregime. Kjønnsforskning NÅ 2008 2008-11-10 - 2008-11-11 2008.

 • Gerrard, Siri. Out of Place? Norwegian Fishery Practices and Identity Management. Women's Words 08 2008-07-03 - 2008-07-08 2008.

 • Gerrard, Siri. Research Collaboration as a Cultural Meeting. Women's Wolrds 08 2008-07-03 - 2008-07-08 2008.

 • Gerrard, Siri. Feminist Commodity-Chain Analysis - A Comment to Priti Ramamurthy's perspectives. Gender, Poverty and Transformation 2008-01-31 - 2008-02-02 2008.

 • Gerrard, Siri. Wergeland setter spor. Åpning av UBs utstilling om Henrik Wergeland 2008-09-26 - 2008-09-26 2008.

 • Gerrard, Siri. Etterlyst: Fagboka jeg savner. Prosa - tidsskrift for skribenter 2007 (5). ISSN 0805-276X.s 13 - 13.

 • Gerrard, Siri. Kjønn og bærekraftig kystkultur: Om kvinner, menn og fiskeværenes framtid. Kvinneforskermaraton 2007 2007-09-22 - 2009-09-22 2007.

 • Gerrard, Siri. What is a fishing village these days?. The Borealis Conference: Building capacity for sustainable places in the Circumpolar North - through an integraed local/global problem-solving perspective 2007-03-05 - 2009-03-07 2007.

 • Gerrard, Siri. Hva er et fiskevær i våre dager? Om kvinner, menn, bærekraft og tilhørighet. Lundkommarseminaret 2007 "Bærekraftig kystkultur" 2007-04-16 - 2007-04-16 2007.

 • Gerrard, Siri. Internasjonal kvinnesolidaritet. 8. mars møte 2006-03-08 - 2006.

 • Gerrard, Siri. 8.mars: internasjonal solidaritet og Altasamfunnet. Altaposten 2006.

 • Gerrard, Siri. Women,Men and Fishing Quotas in Norway. Yemaya 2006; Volum September (22). ISSN 0973-1156.

 • Gerrard, Siri. Variasjoner i husholdsformer - eksempler fra Nord-Norge. Familier - mangfold og myter 2006-09-01 - 2006-11-30 2006.

 • Gerrard, Siri. Did Gender Studies Change Fisheries? Challenges in the Process from Studying Local Communities to Studying CyborgCoasts. Symposium 2006-06-26 - 2006-06-30 2006.

 • Gerrard, Siri. Lokalsamfunn, arbeid, kjønn og kunnskap. Møte 2006-05-02 - 2006.

 • Gerrard, Siri. Kyborgkyster? En fortelling om kvinner, menn og endringer i nordnorske kystkontekster. Seminar 2006-03-10 - 2006.

 • Gerrard, Siri. CyberCoast? En fortelling om natur, kultur og maskuliniteter i kystkontekster. Programsamling, NFR 2006-02-07 - 2006-02-08 2006.

 • Gerrard, Siri. Kjønnsperspektiver i forskningen om nordområdene - forskningsutfordringer og muligheter. NFRs Nordområdekonferanse 2006-11-13 - 2006-11-14 2006.

 • Engelstad, Ericka; Gerrard, Siri. Vitenskap-kunnskap-kultur-kjønn. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.

 • Gerrard, Siri. Important yet marginalized. Samudra 2005 (42). ISSN 0973-1121.

 • Gerrard, Siri. Women in Fisheries: Is the Concept 'Ground Crew' still valid? Descriptive, Normative and visionary Claims. People and the Sea II 2005-07-07 - 2005-07-09 2005.

 • Gerrard, Siri. Living with the Quotas: Challenging Gender Perceptions, Social and Cultural Change in the North Norwegian Fisheries. 2005.s 45 - 57.

 • Gerrard, Siri; Nordbrønd, Lise. Woman and sustainability in coastal cultures. Woman in Sustainability in Coastal Cultures 2004-05-11 - 2004-05-12 2004.

 • Gerrard, Siri. Sustainability, viability and identity: Recognizing and conceptualizing the marginalization of women in coastal fisheries - examples from a fishing village in Finnmark. Woman and Sustainability in Coastal Cultures 2004-05-11 - 2004-05-12 2004.

 • Valestrand, haldis; Gerrard, Siri. Kjønn, kontekst og kunnskapsproduksjon. Spartacus 1999 ISBN 82-430-0142-5.s 57 - 82.

 • Gerrard, Siri; Randi Rønning, Balsvik. Global coasts - life changes, gender challenges. 1999 ISBN 82-91167-06-0.

 • Bjørklund, Ivar; Drivenes, E.A.; Gerrard, Siri. På vei til det moderne. Gyldendal Norsk Forlag A/S 1994 ISBN 82-05-19361-4.s 282 - 345.

 • Grønbech, Dagrunn; Gerrard, Siri. Women in the norwegian fisheries. 1987.

 • Gerrard, Siri. Antall fiskere synker, men Emma (21) er en del av en positiv utvikling. 2020.

 • Gerrard, Siri. Det bør ikke være vanskelig å få til tiltak for å få kvinner inn i fiskerinæringen. 2020.

 • Haugli, Trude; Svensson, Eva-Maria; Hellum, Anne; Gerrard, Siri. Forord. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0.

 • Gerrard, Siri. Kvinnelige kystfiskere - få, men betydningsfulle for samfunnet og for kjønnsforskningen. Kjønnsforskning, NÅ 2019-11-13 - 2019-11-15 2019.

 • Gerrard, Siri. Skråblikk på Andi Weydahls forskning fra en gammel kollega langt fra hennes fagfelt. Forskningsdagene 2019 2019-09-26 - 2019-09-26 2019.

 • Gerrard, Siri; Kleiber, Danika. Women fishers in Norway - few, but significant. Mare-conference 2019-06-25 - 2019-06-28 2019.

 • Gerrard, Siri. Then and Now - Women in Norway's fisheries. Yemaya 2018; Volum 56. ISSN 0973-1156.s 7 - 9.

 • Gerrard, Siri. Fra student til emerita: Et akademisk liv i kivnne- og kjønnsforskningens tjeneste. KVINNFORSKs VINTERFEST 2018-11-29 - 2018-11-29 2018.

 • Gerrard, Siri; Frangoudes, Katia. Gender. Internasjonal konferanse: 2018-10-22 - 2018-10-26 2018.

 • Gerrard, Siri. Hva skjedde med de kvinnelige yrkesfiskerne?. 2018.

 • Gerrard, Siri. Kjønn, frivillighet og stedsutvikling. Folkehelse konferanse for Finnmarkskommuner 2018-05-08 - 2018-05-09 2018.

 • Gerrard, Siri. Children and the coast: - gender, outdoorlife and thoughts about the future - an example from a fishing community, North-Norway. Ocean Week 2018 /// Oceans in Change 2018-05-07 - 2018-05-07 2018.

 • Gerrard, Siri. Kvinneøkning imponerer ikke Av Arne Fenstad. 2017.

 • Gerrard, Siri. Why women in fishing are of interest. International Day for the Elimination of Violence against Women 2017-11-24 - 2017-11-24 2017.

 • Gerrard, Siri. Women in Coastal fishing in North Norway – Guests at men’s table. Foredrag 2017-03-27 - 2017-03-27 2017.

 • Gerrard, Siri. Children’s work on gender across time and place in a fishing village in Northern Norway. Mare Conference 2017: Dealing with Maritime Mobilities 2017-07-05 - 2017-07-08 2017.

 • Gerrard, Siri. Trenger kvinner i fiske å organisere seg?. Altaposten 2017.s 10 - 10.

 • Gerrard, Siri. Trenger kvinner i fiske å organisere seg. Kvinnelige yrkesfiskere 2017-05-29 - 2017-05-30 2017.

 • Gerrard, Siri. Kvinnenes rolle ikke verdsatt Av Marte Lindi, NRK Finnmark. 2017.

 • Gerrard, Siri. Det situerte blikket - en forutsetning for feministisk kunnskapsproduksjon. Minimaraton for Erikca Engelstad 2016-02-12 - 2016-02-12 2016.

 • Gerrard, Siri; Walsh, Deatra E. Gender, Work Mobilties and Transformation in Norway's High North: Examples from the Municipalities of Loppa. Gender and (im)mobilities in the context of work 2016-06-15 - 2016-06-17 2016.

 • Gerrard, Siri. Fiskekvoter inn, kvinner ut – Med kvotesystemet har fisket i enda større grad blitt for menn, sier professor Siri Gerrard. Siden 1970-tallet har hun hatt forskerblikket på fiskerinæringen. Skrevet av Ingrid S.Torp. 2016.

 • Gerrard, Siri. Fiskerikvinner blir hørt utenfor Norge Norges nye NOU om fiskekvoter nevner verken likestilling eller kjønn. Globalt er kjønn derimot et hett tema i fiskeindustrien. Skrevet av Ingrid S. Torp. 2016.

 • Gerrard, Siri. 8-mars 2016: Kvinner i bevegelse. 8. mars arrangement 2016-03-08 - 2016-03-08 2016.

 • Gerrard, Siri. Bryggefestivalen: Mener tradisjon er viktig. 2015.

 • Gerrard, Siri. EXAMPLES OF STUDIES ON WOMEN AND GENDER IN FISHEIES, NORWAY. WG 5 Gendered Seas 2015-05-21 - 2015-05-22 2015.

 • Gerrard, Siri. Female Fishers in Norway. Arrangement i forbindelse med MOBILE LIFESTYLES 2015-10-14 - 2015.

 • Gerrard, Siri. Mobile Lifestyles Perspectives on Work Mobilities and Gender in the High North. Arrangement MOBILE LIFESTYLES 2015-10-14 - 2015-10-16 2015.

 • Gerrard, Siri; Kielland, Ingrid Marie. Kjønn, sted og mobilitet - bidrag til en teoretisk forståelse. Arrangment i prosjektet MOBILE LIFESTYLES 2015-01-08 - 2015-01-09 2015.

 • Gerrard, Siri. Gutter og jenter i kyst Finnmark, deres refleksjoner om fremtiden sett i lys av steds og migrasjonsperspektiver. Seminar 2015-04-08 - 2015-04-08 2015.

 • Gerrard, Siri. Fishery communities in the North and Mobilities. Known practices, new perspectives and understanding.. ARRANGEMENT PÅ KVINNFORSK 2015-06-11 - 2015-06-12 2015.

 • Gerrard, Siri. Gendered Mobile Practices Examples from the High North. SEMINAR 2015-03-18 - 2015-03-18 2015.

 • Gerrard, Siri. Children’s Work on Gender across time and place in a fishing village of Northern Norway. Kvinnforsk’s International Conference: The Work of Gender in the Lives of Children and Young People 2015-10-28 - 2015-10-30 2015.

 • Gerrard, Siri. Endelig hjemme. Altaposten 2015.s 8 - 8.

 • Gerrard, Siri. There is no mobility without places and there is no places without mobility - Examples and reflections about the relationships between spatial mobilities, gender and place. Gender, Mobile lifestyles and Places, 2014-10-14 - 2014-10-16 2014.

 • Gerrard, Siri; Roseman, Sharon; Diane, Royal. Fieldwork Partners: From Norway to Newfoundland. 2014.

 • Gerrard, Siri. Mobility Practices and Gender Contracts: Changes in Gender Relations in Fishery-Related Areas of Norway’s High North. Guest Lecture at the Department of Sociology 2014-11-25 - 2014-11-25 2014.

 • Gerrard, Siri. Interconnected Mobility Practices and Gender with Emphasis on Masculinity in Norwegian (FINNMARK) Coastal fisheries. Guest lecture at Memorial University 2014-11-21 - 2014-11-21 2014.

 • Gerrard, Siri. THOMAS ANDRÈ HOLDER LIV I FISKEBÅTEN. FiskeribladetFiskaren 2014.s 12 - 13.

 • Gerrard, Siri. Thomas (14) gjør båten klar for fangst. Altaposten 2014.s 16 - 17.

 • Gerrard, Siri. A gender perspective on coastal Finnmark children’s reflections on their future. Nordic Ruralities: thriving and declining communities 2014-09-08 - 2014-09-10 2014.

 • Gerrard, Siri. Triple mobilities? Women's and men's obility practices in small coastal communities of Finnmark. Nordic Ruralities:thriving and declining communities 2014-09-08 - 2014-09-10 2014.

 • Gerrard, Siri. Where have all the women gone – women in Norwegian small scale coastal fishing. Women's Worlds Congress 2014 2014-08-17 - 2014-08-23 2014.

 • Gerrard, Siri. Why collaboration North-South should take place in a gender researchers’ career. Womrn' worlds congress 2014 2014-08-17 - 2014-08-23 2014.

 • Valestrand, haldis; Gerrard, Siri; Aure, Marit; Walsh, Deatra E. Gendered Mobilities in the North. Guest Editorial. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.

 • Gerrard, Siri. Pionérer i nord. Kampen for kvinners stemmerett i en kysthverdag. Arkivdagen 2013 2013-11-09 - 2013-11-09 2013.

 • Valestrand, Halldis; Walsh, Deatra; Gerrard, Siri; Aure, Marit; Jones, Michael; Turner, Catriona. Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 67, No. 5, December 2013. Special issue: Gendered mobilities in the north. 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.

 • Gerrard, Siri. Kamp for stemmeretten. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.

 • Gerrard, Siri. Stemmer i nord - om kampen for stemmerett og et bedre kvinneliv. Kvinnestemmer fra ALTA 2013-09-28 - 2013-09-28 2013.

 • Gerrard, Siri. Kystkvinners stemmer i Nord. Kvinnekonferanse 2013 - 100 år med rett til å stemme 2013-08-28 - 2013-08-30 2013.

 • Gerrard, Siri. Ungdom og fiskeri. Fiskaren 2013. ISSN 0015-3095.

 • Gerrard, Siri. Ungdomsfiskeordningen - også for jenter. Fiskaren 2013. ISSN 0015-3095.s 14 - 15.

 • Gerrard, Siri. Kjønn og utkant i en ny tid. VESTNORDEN i det 21.Århundrede, samfund, uddannelse og forskning - nye roller i det internasjonale samfund 2012-04-24 - 2012-04-25 2012.

 • Gerrard, Siri. MOBILE LIVSSTILER– Perspektiver på arbeidsmobilitet og kjønn i Nord. Forskningsseminar 2012-11-23 - 2012-11-23 2012.

 • Gerrard, Siri; Berger, Torunn; Hovda Lien, Ingrid; Nordbrønd, Lise; Valestrand, Halldis; Pedersen, Paul; Westgård, Andreas. Gendered geographical mobility and quantitative data: A pilot study with examples from Faroe Island, Iceland and North Norway. Internasjonalt 2012-09-10 - 2012-09-12 2012.

 • Gerrard, Siri. KJØNN OG UTKANT I EI NY TID. Jubileumskonferanse 2012-04-24 - 2012-04-26 2012.

 • Gerrard, Siri. Kjønn og utkant i ei ny tid: eksempler fr fiskeri-Finnmark, Nord-Norge. Befolkningsutfordringer i kystsamfunn 2012-05-23 - 2012-05-23 2012.

 • Gerrard, Siri. samspillet mellom natur, kultur og kjønn - et bidrag til å forstå dekonstruksjonens utfordringer i kjønnsforskningen. Tidsskrift for kjønnsforskning 2011; Volum 35 (1). ISSN 0809-6341.s 57 - 63.

 • Gerrard, Siri. Geografisk mobilitet som strategi: om etablerte og nye kjønnskonstruksjoner - eksempler fra Kyst-Finnmark. Jubileumskonferanse 2011-11-10 - 2011-11-11 2011.

 • Gerrard, Siri. Gendered Mobile Practices? Examples from Finnmark, Norway. Women's Worlds 2011 2011-07-03 - 2011-07-07 2011.

 • Gerrard, Siri. The Complexity of a Fisher’s Mobilities – an Example from Finnmark, Norway. Women's Worlds 2011 2011-07-03 - 2011-07-07 2011.

 • Gerrard, Siri. Experiences from North-South Collaboration. Women's Worlds 2011 2011-07-03 - 2011-07-07 2011.

 • Gerrard, Siri. Lys i husan- sant eller usant?. Lørdagsuniversitetet 2010-03-20 - 2010-03-20 2010.

 • Gerrard, Siri. Kystkvinnen - fiskerbonde og omsorgsbærer - en bokomtale. Nordnorsk Magasin 2010 (4). ISSN 0332-6004.

 • Gerrard, Siri. Om naturfenomener, kvinners og menns mobile liv. Utropia 2010; Volum 35 (8). ISSN 0806-9611.s 14 - 15.

 • Gerrard, Siri. Mobile Practices and Gendered Challenges - Examples from the Hight North. Artic Frontier 2010-01-26 - 2010-01-29 2010.

 • Gerrard, Siri. 150 sommerfestivaler i Troms og Finnmark. 2009.

 • Gerrard, Siri. Interseksjonalitet i arbeid - erfaringer fra praksiser i Finnmarksfiskeriene. Kjønnsforskning NÅ 2009 2009-10-26 - 2009-10-27 2009.

 • Gerrard, Siri. About Multiplex Minority-Majority Relations in Coastal Fisheries - The Challenges of Gender and Ethnicity in the Quota-oriented Small-scale Fishery of Finnmark, Norway. Internasjonal konferanse og PhD.-kurs: Indigenous ways of living and knowing 2009-09-30 - 2009-10-02 2009.

 • Gerrard, Siri. When fish resources become more important than human Resources - Shirati, Lake Victoria Area, Tanzania revisited. Re-visiting, Rethinking Gender in Development 2009-06-25 - 2009-06-26 2009.

 • Gerrard, Siri. (Re)personalizing Research Relations: Challenges in the Production of Knowledge. PhD-kurs:Methodological Challenges in East-African Gender Studies 2009-03-24 - 2009-03-25 2009.

 • Gerrard, Siri. Festivaler, kjønn, aktiviteter og identiteter: Om festivalers og bygdedagers sosiale, økonomiske og kulturelle kapital. Kvinneforskermaraton 2009 i anledning Forskningsdagene 2009 2009-09-19 - 2009-09-19 2009.

 • Gerrard, Siri. Women, everyday - and scientific knowledges: essential in understanding Norwgian culture?. A travelling seminar: Celebrating Coastal Culture in Portuguese and Norwegian Everyday Life 2009-07-08 - 2009-07-10 2009.

 • Gerrard, Siri. Så samles vi på festivalen - Om Finnmarkfestivalers og bygdedagers sosiale, kulturelle og økonomiske kapital. Borealis konferansen 2009 2009-03-03 - 2009-03-05 2009.

 • Gerrard, Siri; Gurholt, Kirsti Pedersen. Bærekraftig kystkultur: Et kjønnsperspektiv på områdebruk og naturressursforvaltning. Forskning for en bedre miljøforvaltning - Åpningskonferanse Miljø 2015 2008-11-18 - 2008-11-19 2008.

 • Gerrard, Siri. Wergeland setter spor. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.

 • Gerrard, Siri. Taking along the 'crewmembers'. Yemaya 2008; Volum 28 (August). ISSN 0973-1156.s 8 - 9.

 • Gerrard, Siri; Gurholt, Kirsti Pedersen. Bærekraftig kystkultur: Et kjønnsperspektiv på områdebruk og naturressursforvaltning. Åpningskonferanse for en bedre miljøforvaltning - Åpningskonferanse Miljø 2015 2008-11-18 - 2008-11-19 2008.

 • Gerrard, Siri. Mobile praksiser: Finnmarkskvinners bevegelser og fiskerisamfunns utfordringer i et neoliberalt fiskeriregime. Kjønnsforskning NÅ 2008 2008-11-10 - 2008-11-11 2008.

 • Gerrard, Siri. Out of Place? Norwegian Fishery Practices and Identity Management. Women's Words 08 2008-07-03 - 2008-07-08 2008.

 • Gerrard, Siri. Research Collaboration as a Cultural Meeting. Women's Wolrds 08 2008-07-03 - 2008-07-08 2008.

 • Gerrard, Siri. Feminist Commodity-Chain Analysis - A Comment to Priti Ramamurthy's perspectives. Gender, Poverty and Transformation 2008-01-31 - 2008-02-02 2008.

 • Gerrard, Siri. Wergeland setter spor. Åpning av UBs utstilling om Henrik Wergeland 2008-09-26 - 2008-09-26 2008.

 • Gerrard, Siri. Etterlyst: Fagboka jeg savner. Prosa - tidsskrift for skribenter 2007 (5). ISSN 0805-276X.s 13 - 13.

 • Gerrard, Siri. Kjønn og bærekraftig kystkultur: Om kvinner, menn og fiskeværenes framtid. Kvinneforskermaraton 2007 2007-09-22 - 2009-09-22 2007.

 • Gerrard, Siri. What is a fishing village these days?. The Borealis Conference: Building capacity for sustainable places in the Circumpolar North - through an integraed local/global problem-solving perspective 2007-03-05 - 2009-03-07 2007.

 • Gerrard, Siri. Hva er et fiskevær i våre dager? Om kvinner, menn, bærekraft og tilhørighet. Lundkommarseminaret 2007 "Bærekraftig kystkultur" 2007-04-16 - 2007-04-16 2007.

 • Gerrard, Siri. Internasjonal kvinnesolidaritet. 8. mars møte 2006-03-08 - 2006.

 • Gerrard, Siri. 8.mars: internasjonal solidaritet og Altasamfunnet. Altaposten 2006.

 • Gerrard, Siri. Women,Men and Fishing Quotas in Norway. Yemaya 2006; Volum September (22). ISSN 0973-1156.

 • Gerrard, Siri. Variasjoner i husholdsformer - eksempler fra Nord-Norge. Familier - mangfold og myter 2006-09-01 - 2006-11-30 2006.

 • Gerrard, Siri. Did Gender Studies Change Fisheries? Challenges in the Process from Studying Local Communities to Studying CyborgCoasts. Symposium 2006-06-26 - 2006-06-30 2006.

 • Gerrard, Siri. Lokalsamfunn, arbeid, kjønn og kunnskap. Møte 2006-05-02 - 2006.

 • Gerrard, Siri. Kyborgkyster? En fortelling om kvinner, menn og endringer i nordnorske kystkontekster. Seminar 2006-03-10 - 2006.

 • Gerrard, Siri. CyberCoast? En fortelling om natur, kultur og maskuliniteter i kystkontekster. Programsamling, NFR 2006-02-07 - 2006-02-08 2006.

 • Gerrard, Siri. Kjønnsperspektiver i forskningen om nordområdene - forskningsutfordringer og muligheter. NFRs Nordområdekonferanse 2006-11-13 - 2006-11-14 2006.

 • Engelstad, Ericka; Gerrard, Siri. Vitenskap-kunnskap-kultur-kjønn. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.

 • Gerrard, Siri. Important yet marginalized. Samudra 2005 (42). ISSN 0973-1121.

 • Gerrard, Siri. Women in Fisheries: Is the Concept 'Ground Crew' still valid? Descriptive, Normative and visionary Claims. People and the Sea II 2005-07-07 - 2005-07-09 2005.

 • Gerrard, Siri. Living with the Quotas: Challenging Gender Perceptions, Social and Cultural Change in the North Norwegian Fisheries. 2005.s 45 - 57.

 • Gerrard, Siri; Nordbrønd, Lise. Woman and sustainability in coastal cultures. Woman in Sustainability in Coastal Cultures 2004-05-11 - 2004-05-12 2004.

 • Gerrard, Siri. Sustainability, viability and identity: Recognizing and conceptualizing the marginalization of women in coastal fisheries - examples from a fishing village in Finnmark. Woman and Sustainability in Coastal Cultures 2004-05-11 - 2004-05-12 2004.

 • Valestrand, haldis; Gerrard, Siri. Kjønn, kontekst og kunnskapsproduksjon. Spartacus 1999 ISBN 82-430-0142-5.s 57 - 82.

 • Gerrard, Siri; Randi Rønning, Balsvik. Global coasts - life changes, gender challenges. 1999 ISBN 82-91167-06-0.

 • Bjørklund, Ivar; Drivenes, E.A.; Gerrard, Siri. På vei til det moderne. Gyldendal Norsk Forlag A/S 1994 ISBN 82-05-19361-4.s 282 - 345.

 • Grønbech, Dagrunn; Gerrard, Siri. Women in the norwegian fisheries. 1987.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe
  Vedlegg: