Bilde av Gerrard, Siri
Foto: Torje Jenssen
Bilde av Gerrard, Siri
Senter for kvinne- og kjønnsforskning sge000@post.uit.no +4777645559 95212433 Her finner du meg

Siri Gerrard


Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse


 • Siri Gerrard :
  Barns fiskevær: Jenters og gutters uteaktiviteter som bidrag til konstruksjon av sted og kjønn
  Barn – forskning om barn og barndom i Norden 2022 ARKIV / DOI
 • Erika Anne Hayfield, Marit Aure, Stephanie Barille, Chad Farrel, Firouz Gaini, Siri Gerrard m.fl.:
  Migration and mobility
  2021
 • Siri Gerrard :
  Women, Fisheries and Empowerment - examples from Norway
  Yemaya 2020
 • Katia Frangoudes, Siri Gerrard, Alicia Said :
  Commentary 6 to the Manifesto for the marine social sciences: gender and the role of women
  Maritime Studies 2020 ARKIV / DOI
 • Katia Frangoudes, Siri Gerrard, Danika Kleiber :
  Situated transformations of women and gender relations in small-scale fisheries and communities in a globalized world
  Maritime Studies 2019 ARKIV / DOI
 • Siri Gerrard :
  Kvinner, menn og kjærligheten til fiskeværet: frivillige praksiser i et nordlig kystsamfunn
  Fagbokforlaget 2019
 • Marianna Pavlovskaya, Siri Gerrard, Marit Aure :
  Introduction: guest editorial for special issue ‘gender and im(mobilities)
  Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography 2019 ARKIV / DOI
 • Siri Gerrard, Danika Kleiber :
  Women fishers in Norway: few, but significant
  Maritime Studies 2019 ARKIV / DOI
 • Siri Gerrard :
  A book-essay and reflections on Margaret Willson’s book: Seawomen of Iceland: Survival on the Edge
  Maritime Studies 2018 DOI
 • Katia Frangoudes, Siri Gerrard :
  (En)gendering Change in Small-Scale Fisheries and Fishing Communities in a Globalized world
  Maritime Studies 2018 DOI
 • Katia Frangoudes, Siri Gerrard :
  (En)Gendering Change in Small-scale Fisheries and Fishing Communities in a Globalized World, Guest Editorial
  Maritime Studies 2018 ARKIV / DOI
 • Deatra E Walsh, Siri Gerrard :
  Gender, mobilities and transformation in Loppa, a rural municipality of Norway’s High North
  Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography 2018 DOI
 • Katia Frangoudes, Siri Gerrard :
  Gender Perspectives in Fisheries: Example from the South and the North
  Springer 2018 DOI
 • Randi Rønning Balsvik, Siri Gerrard, Dagrunn Grønbech :
  Ida Blom in Memoriam
  NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2017 DOI
 • Nikita Gopal, Williams Meryl, Siri Gerrard, Susana Siar, Kyoko Kusakabe, Louis Lebel m.fl.:
  Guest Editorial:Engendering Security in Fisheries and Aquaculture
  Asian Fisheries Science 2017 ARKIV
 • Siri Gerrard :
  Mobility Practices and Gender Contracts: Changes in Gender Relations in Coastal Areas of Norway
  Nordic Journal on Law and Society 2017 ARKIV / DOI
 • Siri Gerrard :
  Margaret Willsons bok Seawomen of Iceland. Survival on the Edge
  Norsk Antropologisk Tidsskrift 2017 DOI
 • Siri Gerrard :
  Fiskeværet - et åpent og foranderlig lokalsamfunn
  Cappelen Damm Akademisk 2016
 • Siri Gerrard :
  Kvinner i kystfiske - Gjester ved menns bord?
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Siri Gerrard :
  Mobile Practices and Gender Contracts in a Fishery-related Area
  Orient BlackSwan 2015
 • Trude Haugli, Siri Gerrard, Anne Hellum, Eva-Maria Svensson :
  Dette brenner jeg for: Festskrift til Hege Brækhus 70 år
  Fagbokforlaget 2019
 • Siri Gerrard, Hege Kristin Andreassen :
  Forslag til saker på årsmøtet i Norges Fiskarlag
  Nordlys 2021
 • Hege Kristin Andreassen, Siri Gerrard :
  Forslag til saker på årsmøtet i Norges Fiskarlag
  Nordlys 2021 ARKIV
 • Dagrunn Grønbech, Siri Gerrard :
  Alle visste at uten en kvinne i heimen, var fiskerlivet umulig
  iFinnmark 2021
 • Siri Gerrard :
  Antall fiskere synker, men Emma (21) er en del av en positiv utvikling
  05. juli 2020
 • Siri Gerrard :
  Det bør ikke være vanskelig å få til tiltak for å få kvinner inn i fiskerinæringen
  26. oktober 2020
 • Siri Gerrard, Danika Kleiber :
  Women fishers in Norway - few, but significant
  2019
 • Siri Gerrard :
  Skråblikk på Andi Weydahls forskning fra en gammel kollega langt fra hennes fagfelt
  2019
 • Trude Haugli, Eva-Maria Svensson, Anne Hellum, Siri Gerrard :
  Forord
  Fagbokforlaget 2019
 • Siri Gerrard :
  Kvinnelige kystfiskere - få, men betydningsfulle for samfunnet og for kjønnsforskningen
  2019
 • Siri Gerrard, Katia Frangoudes :
  Gender
  2018
 • Siri Gerrard :
  Then and Now - Women in Norway's fisheries
  Yemaya 2018
 • Siri Gerrard :
  Children and the coast: - gender, outdoorlife and thoughts about the future - an example from a fishing community, North-Norway
  2018
 • Siri Gerrard :
  Hva skjedde med de kvinnelige yrkesfiskerne?
  07. mai 2018
 • Siri Gerrard :
  Kjønn, frivillighet og stedsutvikling
  2018
 • Siri Gerrard :
  Fra student til emerita: Et akademisk liv i kivnne- og kjønnsforskningens tjeneste
  2018
 • Siri Gerrard :
  Why women in fishing are of interest
  2017
 • Siri Gerrard :
  Trenger kvinner i fiske å organisere seg?
  Altaposten 26. mai 2017
 • Siri Gerrard :
  Kvinneøkning imponerer ikke Av Arne Fenstad
  13. januar 2017
 • Siri Gerrard :
  Kvinnenes rolle ikke verdsatt Av Marte Lindi, NRK Finnmark
  16. januar 2017
 • Siri Gerrard :
  Women in Coastal fishing in North Norway – Guests at men’s table
  2017
 • Siri Gerrard :
  Children’s work on gender across time and place in a fishing village in Northern Norway
  2017
 • Siri Gerrard :
  Trenger kvinner i fiske å organisere seg
  2017
 • Siri Gerrard :
  8-mars 2016: Kvinner i bevegelse
  2016
 • Siri Gerrard :
  Det situerte blikket - en forutsetning for feministisk kunnskapsproduksjon
  2016
 • Siri Gerrard, Deatra E Walsh :
  Gender, Work Mobilties and Transformation in Norway's High North: Examples from the Municipalities of Loppa
  2016
 • Siri Gerrard :
  Fiskerikvinner blir hørt utenfor Norge Norges nye NOU om fiskekvoter nevner verken likestilling eller kjønn. Globalt er kjønn derimot et hett tema i fiskeindustrien. Skrevet av Ingrid S. Torp
  20. desember 2016
 • Siri Gerrard :
  Fiskekvoter inn, kvinner ut – Med kvotesystemet har fisket i enda større grad blitt for menn, sier professor Siri Gerrard. Siden 1970-tallet har hun hatt forskerblikket på fiskerinæringen. Skrevet av Ingrid S.Torp
  17. november 2016
 • Siri Gerrard :
  Endelig hjemme
  Altaposten 21. desember 2015
 • Siri Gerrard :
  Fishery communities in the North and Mobilities. Known practices, new perspectives and understanding.
  2015

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Min forskningsinteresse har vært konsentrert rundt fiskerisamfunn med særlig vekt på kulturelle og kjønnsrelasjonelle aspekter i forhold til lønna og ulønna arbeid og til politikk. Utgangspunktet mitt har vært forskning på steder i kyst-Finnmark og ved store innsjøer i Tanzania og Nord Kamerun.

  Undervisning

  Min undervisningserfaring er knyttet til ulike perspektiver innen kulturpreget og kjønnsrelatert forskning der bl.a. temaer som lokalsamfunn, sted, kjønnsrelasjoner, kvinner og menn har stått i fokus. De siste årene har jeg også administrert og undervist på PhD-nivå om kjønnsforskning, vitenskapsteori og metodologi.


  Medlem i forskningsgruppe


  CV

             Lenke til min CV                                  


  Vedlegg: