Siri Gerrard
Foto: Torje Jenssen
Siri Gerrard
Senter for kvinne- og kjønnsforskning siri.gerrard@uit.no +4777645559 95212433 Tromsø BRELIA N 114

Gerrard, Siri


Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse


 • Hayfield, Erika Anne; Aure, Marit; Barille, Stephanie; Farrel, Chad; Gaini, Firouz; Gerrard, Siri; Gotfredsen, Anne; Gram-Hanssen, Irmelin; Hamilton, Lawrence; Hoffmann, Lara; Winsnes Johansen, Tonje Margrete; Isfeld, Runa Preeti; Johannesdottir, Greta Bergrun; Meckl, Markus; Mortensen, Jana; Pitukhina, Maria; Rozanova-Smith, Marya; Vladimirova, Vladislava; Yeasmin, Nafisa. Migration and mobility. 2021 ISBN 978-9935-24-946-3.
 • Frangoudes, Katia; Gerrard, Siri; Said, Alicia. Commentary 6 to the Manifesto for the marine social sciences: gender and the role of women. Maritime Studies 2020 (19). ISSN 1872-7859.s 137 - 138.s doi: 10.1007/s40152-020-00186-y.
 • Gerrard, Siri. Women, Fisheries and Empowerment - examples from Norway. Yemaya 2020. ISSN 0973-1156.
 • Pavlovskaya, Marianna; Gerrard, Siri; Aure, Marit. Introduction: guest editorial for special issue ‘gender and im(mobilities). Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography 2019; Volum 25 (8). ISSN 0966-369X.s 1115 - 1120.s doi: 10.1080/0966369X.2018.1499618.
 • Gerrard, Siri; Kleiber, Danika. Women fishers in Norway: few, but significant. Maritime Studies 2019; Volum 18 (3). ISSN 1872-7859.s 259 - 274.s doi: 10.1007/s40152-019-00151-4.
 • Frangoudes, Katia; Gerrard, Siri; Kleiber, Danika. Situated transformations of women and gender relations in small-scale fisheries and communities in a globalized world. Maritime Studies 2019; Volum 18 (3). ISSN 1872-7859.s 241 - 248.s doi: 10.1007/s40152-019-00159-w.
 • Gerrard, Siri. Kvinner, menn og kjærligheten til fiskeværet: frivillige praksiser i et nordlig kystsamfunn. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0.s 129 - 148.
 • Frangoudes, Katia; Gerrard, Siri. (En)gendering Change in Small-Scale Fisheries and Fishing Communities in a Globalized world. Maritime Studies 2018; Volum 17 (2). ISSN 1872-7859.s 117 - 124.s doi: 10.1007/s40152-018-0113-9.
 • Frangoudes, Katia; Gerrard, Siri. Gender Perspectives in Fisheries: Example from the South and the North. Springer 2018 (21) ISBN 978-3-319-94937-6. ISSN 2212-6260.s 119 - 140.s doi: 10.1007/978-3-319-94938-3.
 • Walsh, Deatra E; Gerrard, Siri. Gender, mobilities and transformation in Loppa, a rural municipality of Norway’s High North. Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography 2018. ISSN 0966-369X.s doi: 10.1080/0966369X.2018.1484702.
 • Frangoudes, Katia; Gerrard, Siri. (En)Gendering Change in Small-scale Fisheries and Fishing Communities in a Globalized World, Guest Editorial. Maritime Studies 2018; Volum 80 (17). ISSN 1872-7859.s 117 - 124.s doi: 10.1007/s40152-018-0113-9.
 • Gerrard, Siri. A book-essay and reflections on Margaret Willson’s book: Seawomen of Iceland: Survival on the Edge. Maritime Studies 2018; Volum 17 (103). ISSN 1872-7859.s 233 - 238.s doi: 10.1007/s40152-018-0103-y.
 • Gerrard, Siri. Margaret Willsons bok Seawomen of Iceland. Survival on the Edge. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2017; Volum 28 (3-4). ISSN 0802-7285.s 56 - 63.s doi: 10.18261/issn.1504-2898-2017-03-04-08.
 • Balsvik, Randi Rønning; Gerrard, Siri; Grønbech, Dagrunn. Ida Blom in Memoriam. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2017. ISSN 0803-8740.s 69 - 70.s doi: 10.1080/08038740.2017.1307279.
 • Gerrard, Siri. Mobility Practices and Gender Contracts: Changes in Gender Relations in Coastal Areas of Norway. Nordic Journal on Law and Society 2017; Volum 01 (01-02). ISSN 2002-7788.s 91 - 113.s doi: 10.36368/njolas.v1i01-02.11.
 • Gopal, Nikita; Meryl, Williams; Gerrard, Siri; Siar, Susana; Kusakabe, Kyoko; Lebel, Louis; Hapke, Holly; Marilyn, Porter; Coles, Anne; Stacey, Natasha; Bhujel, Ram. Guest Editorial:Engendering Security in Fisheries and Aquaculture. Asian Fisheries Science 2017; Volum 30. ISSN 0116-6514.s 1 - 30.
 • Gerrard, Siri. Fiskeværet - et åpent og foranderlig lokalsamfunn. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 9788202514310.s 72 - 94.
 • Gerrard, Siri. Kvinner i kystfiske - Gjester ved menns bord?. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49601-9.s 278 - 298.
 • Valestrand, Haldis; Gerrard, Siri. Mobile steder - forflytninger og forankringer: Kirkenes og Skarsvåg. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245017779.s 231 - 247.
 • Gerrard, Siri. Mobile Practices and Gender Contracts in a Fishery-related Area. Orient BlackSwan 2015 ISBN 978-81-250-5983-7.s 113 - 140.
 • Muhanguzi, Florence Kyoheirwe; Ahikire, Josephine; Gerrard, Siri; Nordbrønd, Lise. Introduction: Partnerships and Social Justice: Research and Academic Collaboration between North and South, Poverty and Social Transformation. Fountain Publishers 2014 ISBN 978-9970-25-335-7.
 • Gerrard, Siri. Kjønn og utkant i en ny tid. Føroya Fródskaparfelag 2014 ISBN 978-99918-65-63-8.s 72 - 94.
 • Valestrand, Haldis; Walsh, Deatra; Gerrard, Siri; Aure, Marit. Gendered mobilities in the North. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.s 259 - 259.s doi: 10.1080/00291951.2013.847856.
 • Neis, Barbara; Gerrard, Siri; Power, Nicole. Women and Children First: the Gendered and Generational Social-ecology of Smaller-scale Fisheries in Newfoundland and Labrador and Northern Norway. Ecology & Society 2013; Volum 18 (4). ISSN 1708-3087.s doi: 10.5751/ES-06010-180464.
 • Gerrard, Siri. Mobilities, materialties and masculinities: Interconnected mobility practices in Norwegian costal fisheries. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.s 312 - 319.s doi: 10.1080/00291951.2013.847482.
 • Walsh, Deatra; Valestrand, Haldis; Gerrard, Siri; Aure, Marit. Gendered mobilities in the North: Advancing an international comparative perspective. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.s 260 - 265.s doi: 10.1080/00291951.2013.847857.
 • Valestrand, Haldis; Gerrard, Siri. Nåtidige stedskonstruksjoner, fortid og kollektive minner. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5.s 173 - 191.
 • Gerrard, Siri. Mobile praksiser og kjønnskontraker i fiskerisamfunn. Tidsskrift for kjønnsforskning 2011; Volum 35 (1). ISSN 0809-6341.s 41 - 56.
 • Gerrard, Siri. "I have always wanted to go fishing". Challenging Gender and Gender Perceptions in the Quota-Oriented Small-Scale Fishery of Finnmark, Norway. CCI Press 2009 (62) ISBN 978-1-896445-46-5. ISSN 0068-0303.s 121 - 152.
 • Gerrard, Siri. Fra fiskevær til ferievær? Om kystsamfunn i endring. Akademisk Publisering 2009 ISBN 978-82-8152-025-7.s 386 - 399.
 • Gerrard, Siri. A Travelling Fishing Village: The Specific Conjunction of Place. Ashgate 2008 ISBN 978-0-7546-7141-1.s 75 - 86.
 • Gerrard, Siri. Quota Policy and Local Fishing: Gendered Practices and Perplexities. Maritime Studies 2008; Volum 6 (2). ISSN 1872-7859.s 53 - 75.
 • Gerrard, Siri. Den nødvendige tverrfagligheten - diskurser om hushold og modernitet. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0640-7.s 246 - 258.
 • Gerrard, Siri. Important, yet marginalized. 2007.s 65 - 69.
 • Engelstad, Ericka; Gerrard, Siri. Challenging situatedness. 2005.s 1 - 26.
 • Gerrard, Siri. Research Relations as Globalization: Feminist Reflections on the Informant-Researcher Relationship. 2005 ISBN 1-55266-159-8.s 215 - 228.
 • Gerrard, Siri. Living with the Fish Quotas: Changing Gendered Practices. Tidsskrift for kjønnsforskning 2005 (4). ISSN 0809-6341.
 • Gerrard, Siri; Børtnes, Jostein; Seip, Ingebjørg; Vaa, Aslaug; Repstad, Pål. Perspektiver på fem års kulturforskning. Universitetsforlaget 2003.s 295 - 320.
 • Repstad, Pål; Gerrard, Siri; Melby, Kari; Repstad, Pål. Hvorfor fokus på fagenes kulturforståelse?. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 1999.s 9 - 17.
 • Holtedahl, Lisbet; Gerrard, Siri; Njeuma, Martin. Introduction: Peripheral regions - pioneering knowledge. Karthala 1999 ISBN 2-86537-910-8.s 15 - 21.
 • Gerrard, Siri; Njeuma, Martin. Introduction: Peripheral regions - pioneering knowledge. Karthala 1999 ISBN 2-86537-910-8.s 15 - 19.
 • Holtedahl, Lisbet; Gerrard, Siri. Preface. Karthala 1999 ISBN 2-86537-910-8.s 7 - 14.
 • Valestrand, haldis; Gerrard, Siri. Mellom Harvard, Honningsvåg og Coto Sur. Noen innspill om kvinne- og kjønnsforskning, sentrum og periferi. Kvinneforskning 1999 (1). ISSN 0806-6256.s 89 - 107.
 • Haugli, Trude; Gerrard, Siri; Hellum, Anne; Svensson, Eva-Maria. Dette brenner jeg for: Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0.s 411 - 425.
 • Kyommuhendo,, Grace Bantebya; Gerrard, Siri; Muhanguzi,, Florence Kyoheirwe; Ahikire, Josephine. Gender, Poverty and Social Transformation: Reflections on Fractures and Continuities in Contemporary Uganda. Fountain Publishers 2014 ISBN 978-9970-25-335-7.
 • Gerrard, Siri. Festivaler og bygdedager på Magerøya og andre steder i Nord-Norge. 2008 ISBN 978-82-90700-15-2.
 • Neis, Barbara; Binkley, Marian; Gerrard, Siri; Maneschy, Christina. Changing Tides. Gender, Fisheries and Globalization. 2005 ISBN 1-55266-159-8.s 215 - 228.
 • Engelstad, Ericka; Gerrard, Siri. Challenging Situatedness: Gender, Culture and the Production of Knowledge. 2005.s 101 - 123.
 • Gerrard, Siri; Melby, Kari. Kultur og kjønn. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2004 (38) ISBN 82-7634602-2. ISSN 1904-5352.s 55 - 71.
 • Holtedahl, Lisbet; Gerrard, Siri; Njeuma, Martin; Boutrais, Jean. Le pouvoir du savoir de l'Arctique aux Tropiques/The power of knowledge from the Arctic to the Tropics. Karthala 1999 ISBN 2-86537-910-8.s 183 - 195.
 • Gerrard, Siri; Seim, elna; Dahle, Rannveig; Valestrand, haldis. "Historisk tilbakeblikk på det første filmprosjektet", s. 144-149 i Jubileumstidsskrift til Kjønnsrolleseminarets 10-årsjubileum. 1985 ISBN 82-90298--01-3.
 • Grønbech, Dagrunn; Gerrard, Siri. Alle visste at uten en kvinne i heimen, var fiskerlivet umulig. iFinnmark 2021.
 • Andreassen, Hege Kristin; Gerrard, Siri. Forslag til saker på årsmøtet i Norges Fiskarlag. Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.
 • Gerrard, Siri; Andreassen, Hege Kristin. Forslag til saker på årsmøtet i Norges Fiskarlag. Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.
 • Gerrard, Siri. Antall fiskere synker, men Emma (21) er en del av en positiv utvikling. 2020.
 • Gerrard, Siri. Det bør ikke være vanskelig å få til tiltak for å få kvinner inn i fiskerinæringen. 2020.
 • Haugli, Trude; Svensson, Eva-Maria; Hellum, Anne; Gerrard, Siri. Forord. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0.
 • Gerrard, Siri; Kleiber, Danika. Women fishers in Norway - few, but significant. Mare-conference 2019-06-25 - 2019-06-28 2019.
 • Gerrard, Siri. Skråblikk på Andi Weydahls forskning fra en gammel kollega langt fra hennes fagfelt. Forskningsdagene 2019 2019-09-26 - 2019-09-26 2019.
 • Gerrard, Siri. Kvinnelige kystfiskere - få, men betydningsfulle for samfunnet og for kjønnsforskningen. Kjønnsforskning, NÅ 2019-11-13 - 2019-11-15 2019.
 • Gerrard, Siri. Then and Now - Women in Norway's fisheries. Yemaya 2018; Volum 56. ISSN 0973-1156.s 7 - 9.
 • Gerrard, Siri. Fra student til emerita: Et akademisk liv i kivnne- og kjønnsforskningens tjeneste. KVINNFORSKs VINTERFEST 2018-11-29 - 2018-11-29 2018.
 • Gerrard, Siri; Frangoudes, Katia. Gender. Internasjonal konferanse: 2018-10-22 - 2018-10-26 2018.
 • Gerrard, Siri. Hva skjedde med de kvinnelige yrkesfiskerne?. 2018.
 • Gerrard, Siri. Kjønn, frivillighet og stedsutvikling. Folkehelse konferanse for Finnmarkskommuner 2018-05-08 - 2018-05-09 2018.
 • Gerrard, Siri. Children and the coast: - gender, outdoorlife and thoughts about the future - an example from a fishing community, North-Norway. Ocean Week 2018 /// Oceans in Change 2018-05-07 - 2018-05-07 2018.
 • Gerrard, Siri. Kvinneøkning imponerer ikke Av Arne Fenstad. 2017.
 • Gerrard, Siri. Kvinnenes rolle ikke verdsatt Av Marte Lindi, NRK Finnmark. 2017.
 • Gerrard, Siri. Trenger kvinner i fiske å organisere seg. Kvinnelige yrkesfiskere 2017-05-29 - 2017-05-30 2017.
 • Gerrard, Siri. Trenger kvinner i fiske å organisere seg?. Altaposten 2017.s 10 - 10.
 • Gerrard, Siri. Children’s work on gender across time and place in a fishing village in Northern Norway. Mare Conference 2017: Dealing with Maritime Mobilities 2017-07-05 - 2017-07-08 2017.
 • Gerrard, Siri. Women in Coastal fishing in North Norway – Guests at men’s table. Foredrag 2017-03-27 - 2017-03-27 2017.
 • Gerrard, Siri. Why women in fishing are of interest. International Day for the Elimination of Violence against Women 2017-11-24 - 2017-11-24 2017.
 • Gerrard, Siri; Walsh, Deatra E. Gender, Work Mobilties and Transformation in Norway's High North: Examples from the Municipalities of Loppa. Gender and (im)mobilities in the context of work 2016-06-15 - 2016-06-17 2016.
 • Gerrard, Siri. Fiskekvoter inn, kvinner ut – Med kvotesystemet har fisket i enda større grad blitt for menn, sier professor Siri Gerrard. Siden 1970-tallet har hun hatt forskerblikket på fiskerinæringen. Skrevet av Ingrid S.Torp. 2016.
 • Gerrard, Siri. Fiskerikvinner blir hørt utenfor Norge Norges nye NOU om fiskekvoter nevner verken likestilling eller kjønn. Globalt er kjønn derimot et hett tema i fiskeindustrien. Skrevet av Ingrid S. Torp. 2016.
 • Gerrard, Siri. 8-mars 2016: Kvinner i bevegelse. 8. mars arrangement 2016-03-08 - 2016-03-08 2016.
 • Gerrard, Siri. Det situerte blikket - en forutsetning for feministisk kunnskapsproduksjon. Minimaraton for Erikca Engelstad 2016-02-12 - 2016-02-12 2016.
 • Gerrard, Siri. EXAMPLES OF STUDIES ON WOMEN AND GENDER IN FISHEIES, NORWAY. WG 5 Gendered Seas 2015-05-21 - 2015-05-22 2015.
 • Gerrard, Siri. Female Fishers in Norway. Arrangement i forbindelse med MOBILE LIFESTYLES 2015-10-14 - 2015.
 • Gerrard, Siri. Mobile Lifestyles Perspectives on Work Mobilities and Gender in the High North. Arrangement MOBILE LIFESTYLES 2015-10-14 - 2015-10-16 2015.
 • Gerrard, Siri; Kielland, Ingrid Marie. Kjønn, sted og mobilitet - bidrag til en teoretisk forståelse. Arrangment i prosjektet MOBILE LIFESTYLES 2015-01-08 - 2015-01-09 2015.
 • Gerrard, Siri. Gutter og jenter i kyst Finnmark, deres refleksjoner om fremtiden sett i lys av steds og migrasjonsperspektiver. Seminar 2015-04-08 - 2015-04-08 2015.
 • Gerrard, Siri. Fishery communities in the North and Mobilities. Known practices, new perspectives and understanding.. ARRANGEMENT PÅ KVINNFORSK 2015-06-11 - 2015-06-12 2015.
 • Gerrard, Siri. Gendered Mobile Practices Examples from the High North. SEMINAR 2015-03-18 - 2015-03-18 2015.
 • Gerrard, Siri. Children’s Work on Gender across time and place in a fishing village of Northern Norway. Kvinnforsk’s International Conference: The Work of Gender in the Lives of Children and Young People 2015-10-28 - 2015-10-30 2015.
 • Gerrard, Siri. Endelig hjemme. Altaposten 2015.s 8 - 8.
 • Gerrard, Siri. Bryggefestivalen: Mener tradisjon er viktig. 2015.
 • Gerrard, Siri. There is no mobility without places and there is no places without mobility - Examples and reflections about the relationships between spatial mobilities, gender and place. Gender, Mobile lifestyles and Places, 2014-10-14 - 2014-10-16 2014.
 • Gerrard, Siri; Roseman, Sharon; Diane, Royal. Fieldwork Partners: From Norway to Newfoundland. 2014.
 • Gerrard, Siri. Mobility Practices and Gender Contracts: Changes in Gender Relations in Fishery-Related Areas of Norway’s High North. Guest Lecture at the Department of Sociology 2014-11-25 - 2014-11-25 2014.
 • Gerrard, Siri. Interconnected Mobility Practices and Gender with Emphasis on Masculinity in Norwegian (FINNMARK) Coastal fisheries. Guest lecture at Memorial University 2014-11-21 - 2014-11-21 2014.
 • Gerrard, Siri. THOMAS ANDRÈ HOLDER LIV I FISKEBÅTEN. FiskeribladetFiskaren 2014.s 12 - 13.
 • Gerrard, Siri. Thomas (14) gjør båten klar for fangst. Altaposten 2014.s 16 - 17.
 • Gerrard, Siri. A gender perspective on coastal Finnmark children’s reflections on their future. Nordic Ruralities: thriving and declining communities 2014-09-08 - 2014-09-10 2014.
 • Gerrard, Siri. Triple mobilities? Women's and men's obility practices in small coastal communities of Finnmark. Nordic Ruralities:thriving and declining communities 2014-09-08 - 2014-09-10 2014.
 • Gerrard, Siri. Where have all the women gone – women in Norwegian small scale coastal fishing. Women's Worlds Congress 2014 2014-08-17 - 2014-08-23 2014.
 • Gerrard, Siri. Why collaboration North-South should take place in a gender researchers’ career. Womrn' worlds congress 2014 2014-08-17 - 2014-08-23 2014.
 • Valestrand, haldis; Gerrard, Siri; Aure, Marit; Walsh, Deatra E. Gendered Mobilities in the North. Guest Editorial. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.
 • Gerrard, Siri. Pionérer i nord. Kampen for kvinners stemmerett i en kysthverdag. Arkivdagen 2013 2013-11-09 - 2013-11-09 2013.
 • Valestrand, Halldis; Walsh, Deatra; Gerrard, Siri; Aure, Marit; Jones, Michael; Turner, Catriona. Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 67, No. 5, December 2013. Special issue: Gendered mobilities in the north. 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.
 • Gerrard, Siri. Kamp for stemmeretten. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.
 • Gerrard, Siri. Stemmer i nord - om kampen for stemmerett og et bedre kvinneliv. Kvinnestemmer fra ALTA 2013-09-28 - 2013-09-28 2013.
 • Gerrard, Siri. Kystkvinners stemmer i Nord. Kvinnekonferanse 2013 - 100 år med rett til å stemme 2013-08-28 - 2013-08-30 2013.
 • Gerrard, Siri. Ungdom og fiskeri. Fiskaren 2013. ISSN 0015-3095.
 • Gerrard, Siri. Ungdomsfiskeordningen - også for jenter. Fiskarbladet Fiskaren 2013.s 14 - 15.
 • Gerrard, Siri. MOBILE LIVSSTILER– Perspektiver på arbeidsmobilitet og kjønn i Nord. Forskningsseminar 2012-11-23 - 2012-11-23 2012.
 • Gerrard, Siri. Kjønn og utkant i en ny tid. VESTNORDEN i det 21.Århundrede, samfund, uddannelse og forskning - nye roller i det internasjonale samfund 2012-04-24 - 2012-04-25 2012.
 • Gerrard, Siri. Kjønn og utkant i ei ny tid: eksempler fr fiskeri-Finnmark, Nord-Norge. Befolkningsutfordringer i kystsamfunn 2012-05-23 - 2012-05-23 2012.
 • Gerrard, Siri. KJØNN OG UTKANT I EI NY TID. Jubileumskonferanse 2012-04-24 - 2012-04-26 2012.
 • Gerrard, Siri; Berger, Torunn; Hovda Lien, Ingrid; Nordbrønd, Lise; Valestrand, Halldis; Pedersen, Paul; Westgård, Andreas. Gendered geographical mobility and quantitative data: A pilot study with examples from Faroe Island, Iceland and North Norway. Internasjonalt 2012-09-10 - 2012-09-12 2012.
 • Gerrard, Siri. Geografisk mobilitet som strategi: om etablerte og nye kjønnskonstruksjoner - eksempler fra Kyst-Finnmark. Jubileumskonferanse 2011-11-10 - 2011-11-11 2011.
 • Gerrard, Siri. samspillet mellom natur, kultur og kjønn - et bidrag til å forstå dekonstruksjonens utfordringer i kjønnsforskningen. Tidsskrift for kjønnsforskning 2011; Volum 35 (1). ISSN 0809-6341.s 57 - 63.
 • Gerrard, Siri. Experiences from North-South Collaboration. Women's Worlds 2011 2011-07-03 - 2011-07-07 2011.
 • Gerrard, Siri. The Complexity of a Fisher’s Mobilities – an Example from Finnmark, Norway. Women's Worlds 2011 2011-07-03 - 2011-07-07 2011.
 • Gerrard, Siri. Gendered Mobile Practices? Examples from Finnmark, Norway. Women's Worlds 2011 2011-07-03 - 2011-07-07 2011.
 • Gerrard, Siri. Kystkvinnen - fiskerbonde og omsorgsbærer - en bokomtale. Nordnorsk Magasin 2010 (4). ISSN 0332-6004.
 • Gerrard, Siri. Lys i husan- sant eller usant?. Lørdagsuniversitetet 2010-03-20 - 2010-03-20 2010.
 • Gerrard, Siri. Mobile Practices and Gendered Challenges - Examples from the Hight North. Artic Frontier 2010-01-26 - 2010-01-29 2010.
 • Gerrard, Siri. Om naturfenomener, kvinners og menns mobile liv. Utropia 2010; Volum 35 (8). ISSN 0806-9611.s 14 - 15.
 • Gerrard, Siri. 150 sommerfestivaler i Troms og Finnmark. 2009.
 • Gerrard, Siri. Så samles vi på festivalen - Om Finnmarkfestivalers og bygdedagers sosiale, kulturelle og økonomiske kapital. Borealis konferansen 2009 2009-03-03 - 2009-03-05 2009.
 • Gerrard, Siri. Women, everyday - and scientific knowledges: essential in understanding Norwgian culture?. A travelling seminar: Celebrating Coastal Culture in Portuguese and Norwegian Everyday Life 2009-07-08 - 2009-07-10 2009.
 • Gerrard, Siri. Festivaler, kjønn, aktiviteter og identiteter: Om festivalers og bygdedagers sosiale, økonomiske og kulturelle kapital. Kvinneforskermaraton 2009 i anledning Forskningsdagene 2009 2009-09-19 - 2009-09-19 2009.
 • Gerrard, Siri. (Re)personalizing Research Relations: Challenges in the Production of Knowledge. PhD-kurs:Methodological Challenges in East-African Gender Studies 2009-03-24 - 2009-03-25 2009.
 • Gerrard, Siri. When fish resources become more important than human Resources - Shirati, Lake Victoria Area, Tanzania revisited. Re-visiting, Rethinking Gender in Development 2009-06-25 - 2009-06-26 2009.
 • Gerrard, Siri. About Multiplex Minority-Majority Relations in Coastal Fisheries - The Challenges of Gender and Ethnicity in the Quota-oriented Small-scale Fishery of Finnmark, Norway. Internasjonal konferanse og PhD.-kurs: Indigenous ways of living and knowing 2009-09-30 - 2009-10-02 2009.
 • Gerrard, Siri. Interseksjonalitet i arbeid - erfaringer fra praksiser i Finnmarksfiskeriene. Kjønnsforskning NÅ 2009 2009-10-26 - 2009-10-27 2009.
 • Gerrard, Siri; Gurholt, Kirsti Pedersen. Bærekraftig kystkultur: Et kjønnsperspektiv på områdebruk og naturressursforvaltning. Forskning for en bedre miljøforvaltning - Åpningskonferanse Miljø 2015 2008-11-18 - 2008-11-19 2008.
 • Gerrard, Siri. Wergeland setter spor. Åpning av UBs utstilling om Henrik Wergeland 2008-09-26 - 2008-09-26 2008.
 • Gerrard, Siri. Feminist Commodity-Chain Analysis - A Comment to Priti Ramamurthy's perspectives. Gender, Poverty and Transformation 2008-01-31 - 2008-02-02 2008.
 • Gerrard, Siri. Research Collaboration as a Cultural Meeting. Women's Wolrds 08 2008-07-03 - 2008-07-08 2008.
 • Gerrard, Siri. Out of Place? Norwegian Fishery Practices and Identity Management. Women's Words 08 2008-07-03 - 2008-07-08 2008.
 • Gerrard, Siri. Mobile praksiser: Finnmarkskvinners bevegelser og fiskerisamfunns utfordringer i et neoliberalt fiskeriregime. Kjønnsforskning NÅ 2008 2008-11-10 - 2008-11-11 2008.
 • Gerrard, Siri; Gurholt, Kirsti Pedersen. Bærekraftig kystkultur: Et kjønnsperspektiv på områdebruk og naturressursforvaltning. Åpningskonferanse for en bedre miljøforvaltning - Åpningskonferanse Miljø 2015 2008-11-18 - 2008-11-19 2008.
 • Gerrard, Siri. Taking along the 'crewmembers'. Yemaya 2008; Volum 28 (August). ISSN 0973-1156.s 8 - 9.
 • Gerrard, Siri. Wergeland setter spor. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.
 • Gerrard, Siri. Etterlyst: Fagboka jeg savner. Prosa - tidsskrift for skribenter 2007 (5). ISSN 0805-276X.s 13 - 13.
 • Gerrard, Siri. Hva er et fiskevær i våre dager? Om kvinner, menn, bærekraft og tilhørighet. Lundkommarseminaret 2007 "Bærekraftig kystkultur" 2007-04-16 - 2007-04-16 2007.
 • Gerrard, Siri. What is a fishing village these days?. The Borealis Conference: Building capacity for sustainable places in the Circumpolar North - through an integraed local/global problem-solving perspective 2007-03-05 - 2009-03-07 2007.
 • Gerrard, Siri. Kjønn og bærekraftig kystkultur: Om kvinner, menn og fiskeværenes framtid. Kvinneforskermaraton 2007 2007-09-22 - 2009-09-22 2007.
 • Gerrard, Siri. 8.mars: internasjonal solidaritet og Altasamfunnet. Altaposten 2006.
 • Gerrard, Siri. Internasjonal kvinnesolidaritet. 8. mars møte 2006-03-08 - 2006.
 • Gerrard, Siri. Kjønnsperspektiver i forskningen om nordområdene - forskningsutfordringer og muligheter. NFRs Nordområdekonferanse 2006-11-13 - 2006-11-14 2006.
 • Gerrard, Siri. CyberCoast? En fortelling om natur, kultur og maskuliniteter i kystkontekster. Programsamling, NFR 2006-02-07 - 2006-02-08 2006.
 • Gerrard, Siri. Kyborgkyster? En fortelling om kvinner, menn og endringer i nordnorske kystkontekster. Seminar 2006-03-10 - 2006.
 • Gerrard, Siri. Lokalsamfunn, arbeid, kjønn og kunnskap. Møte 2006-05-02 - 2006.
 • Gerrard, Siri. Did Gender Studies Change Fisheries? Challenges in the Process from Studying Local Communities to Studying CyborgCoasts. Symposium 2006-06-26 - 2006-06-30 2006.
 • Gerrard, Siri. Variasjoner i husholdsformer - eksempler fra Nord-Norge. Familier - mangfold og myter 2006-09-01 - 2006-11-30 2006.
 • Gerrard, Siri. Women,Men and Fishing Quotas in Norway. Yemaya 2006; Volum September (22). ISSN 0973-1156.
 • Engelstad, Ericka; Gerrard, Siri. Vitenskap-kunnskap-kultur-kjønn. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.
 • Gerrard, Siri. Living with the Quotas: Challenging Gender Perceptions, Social and Cultural Change in the North Norwegian Fisheries. 2005.s 45 - 57.
 • Gerrard, Siri. Women in Fisheries: Is the Concept 'Ground Crew' still valid? Descriptive, Normative and visionary Claims. People and the Sea II 2005-07-07 - 2005-07-09 2005.
 • Gerrard, Siri. Important yet marginalized. Samudra 2005 (42). ISSN 0973-1121.
 • Gerrard, Siri; Nordbrønd, Lise. Woman and sustainability in coastal cultures. Woman in Sustainability in Coastal Cultures 2004-05-11 - 2004-05-12 2004.
 • Gerrard, Siri. Sustainability, viability and identity: Recognizing and conceptualizing the marginalization of women in coastal fisheries - examples from a fishing village in Finnmark. Woman and Sustainability in Coastal Cultures 2004-05-11 - 2004-05-12 2004.
 • Gerrard, Siri; Randi Rønning, Balsvik. Global coasts - life changes, gender challenges. 1999 ISBN 82-91167-06-0.
 • Valestrand, haldis; Gerrard, Siri. Kjønn, kontekst og kunnskapsproduksjon. Spartacus 1999 ISBN 82-430-0142-5.s 57 - 82.
 • Bjørklund, Ivar; Drivenes, E.A.; Gerrard, Siri. På vei til det moderne. Gyldendal Norsk Forlag A/S 1994 ISBN 82-05-19361-4.s 282 - 345.
 • Grønbech, Dagrunn; Gerrard, Siri. Women in the norwegian fisheries. 1987.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Min forskningsinteresse har vært konsentrert rundt fiskerisamfunn med særlig vekt på kulturelle og kjønnsrelasjonelle aspekter i forhold til lønna og ulønna arbeid og til politikk. Utgangspunktet mitt har vært forskning på steder i kyst-Finnmark og ved store innsjøer i Tanzania og Nord Kamerun.

  Undervisning

  Min undervisningserfaring er knyttet til ulike perspektiver innen kulturpreget og kjønnsrelatert forskning der bl.a. temaer som lokalsamfunn, sted, kjønnsrelasjoner, kvinner og menn har stått i fokus. De siste årene har jeg også administrert og undervist på PhD-nivå om kjønnsforskning, vitenskapsteori og metodologi.


  Medlem i forskningsgruppe


  CV

             Lenke til min CV                                  


  BRELIA N 114

  Klikk for større kart  Vedlegg: