Bilde av Kirkhaug, Rudi
Bilde av Kirkhaug, Rudi
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk rudi.kirkhaug@uit.no +4777646504 91194796 Her finner du meg

Rudi Kirkhaug


Professor i lederskap og organisasjon


 • Rudi Kirkhaug, Rune Glomseth :
  Å takle endring: Hva fremmer og hemmer reformer i organisasjoner generelt og politiet spesielt?
  Cappelen Damm Akademisk 2018
 • Rudi Kirkhaug :
  Verdibasert ledelse 2. utgave
  Universitetsforlaget 2018
 • Rudi Kirkhaug :
  Ledelse og organisering av plan- og utviklingsarbeid
  2019
 • Rudi Kirkhaug :
  Lederskap og fellesskap
  2019
 • Rudi Kirkhaug :
  Verdibasert ledelse i barnehager
  2019
 • Rudi Kirkhaug :
  Endring, organisasjonsutvikling og læring
  2019
 • Rudi Kirkhaug :
  Ledelse og utvikling i helse- og omsorgssektoren
  2019
 • Rudi Kirkhaug :
  Lederprogram UiT
  2019
 • Rudi Kirkhaug :
  Organisasjonsbygging og lederskap
  2019
 • Rudi Kirkhaug :
  Organisering og ledelse av utviklingsarbeid
  2019
 • Rudi Kirkhaug :
  Helseledelse
  2019
 • Rudi Kirkhaug :
  Prosjektledelse for utviklingsarbeid
  2019
 • Rudi Kirkhaug :
  Enring og arbeidsmiljø
  2019
 • Rudi Kirkhaug :
  Verdibasert ledelse
  2019
 • Rudi Kirkhaug :
  Utviklingskonferanse i Lindesnes
  2019
 • Rudi Kirkhaug :
  Organisering og ledelse av utviklingsarbeid
  2019
 • Rudi Kirkhaug :
  Lederskap og fellesskap
  2018
 • Rudi Kirkhaug :
  Sikkerhetskultur og CRM 330-skv
  2018
 • Rudi Kirkhaug :
  Endring, organisasjonsutvikling og læring i kommuner
  2018
 • Rudi Kirkhaug :
  Lederskapsskjønn - innhold og betingelser
  2018
 • Rudi Kirkhaug :
  Etisk refleksjon og verdibevissthet. Betydning for kvalitet, trivsel og samhandling
  2018
 • Rudi Kirkhaug :
  Å lede reiselivsbedrifter
  2018
 • Rudi Kirkhaug :
  Omstilling og ivaretakelse
  2018
 • Rudi Kirkhaug :
  Lederskap og "Compliance"
  2018
 • Rudi Kirkhaug :
  Tillit, kultur og lederskap
  2018
 • Rudi Kirkhaug :
  Endring, organisasjonsutvikling og læring
  2018
 • Rudi Kirkhaug :
  Endrings- og utviklingsledelse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
  2018
 • Rudi Kirkhaug :
  Endrings- og utviklingsledelse i kommunale helse- og omsorgstjenester
  2018
 • Rudi Kirkhaug :
  LEDERSKAP. Tilnærminger og utfordringer
  2018
 • Rudi Kirkhaug :
  Endrings- og utviklingsledelse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
  2018
 • Rudi Kirkhaug :
  Organisering og ledelse av plan- og utviklingsarbeid
  2018
 • Rudi Kirkhaug :
  Verdibasert ledelse i barnehager
  2018
 • Rudi Kirkhaug :
  Endringsledelse – en krevende balansekunst mellom makt og tillit
  2018
 • Rudi Kirkhaug :
  Lederskap i kirken
  2018
 • Rudi Kirkhaug :
  Organisering og ledelse av plan- og utviklingsarbeid
  2018
 • Rudi Kirkhaug :
  Endrings- og utviklingsledelse
  2018
 • Rudi Kirkhaug :
  Ledelse i spagat
  2018
 • Rudi Kirkhaug :
  Endringsledelse i helse- og omsorgssektoren
  2018
 • Rudi Kirkhaug :
  Tillit og makt i offentlig sektor
  2018
 • Rudi Kirkhaug :
  KS Mestringsledelse
  2018
 • Rudi Kirkhaug :
  Endringens dilemma
  2018
 • Rudi Kirkhaug :
  Om å være leder i offentlig sektor
  2018
 • Rudi Kirkhaug :
  Teamledelse i sykehus
  2018
 • Rudi Kirkhaug :
  Verdibasert ledelse
  2018
 • Rudi Kirkhaug :
  Endrings- og utviklingsledelse i kommunal helseforetak
  2018
 • Rudi Kirkhaug :
  Endrings- og utviklingsledelse - gode pasientforløp
  2018
 • Rudi Kirkhaug :
  KS presentasjon av rapport
  2018
 • Rudi Kirkhaug :
  Kommunalt lederskap
  2017
 • Rudi Kirkhaug :
  Lederskap og fellesskap
  2017
 • Rudi Kirkhaug :
  Verdibasert ledelse i barnehagene
  2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  • Lederskap - herunder verdibasert ledelse
  • Organisasjonsdesign
  • Organisasjonsdiagnostikk
  • Organisasjonsendringer
  • Organisasjonsutvikling
  • Erfaringslæring i organisasjoner


  Utgitte bøker:

  • Verdibasert ledelse. Universitetsforlaget, 2018.
  • Lederskap - person og funksjon. Universitetsforlaget, 2019
  • Endring, organisasjonsutvikling og læring. Universitetsforlaget, 2022