Bilde av Hoogensen Gjørv, Gunhild
Foto: Stig Brøndbo
Bilde av Hoogensen Gjørv, Gunhild
Senter for fredsstudier (CPS) gunhild.hoogensen.gjorv@uit.no +4777645593 94842610

Gunhild Hoogensen Gjørv


Professor i sikkerhet og geopolitikk (kritisk fred- og konfliktstudier) og Arctic 5 Chair i sikkerhetsstudier

Stillingsbeskrivelse

Current:

Professor i sikkerhetsstudier og geopolitikk (kritisk freds- og konfliktstudier), UiT The Arctic University of Norway

Arctic 5 Chair i sikkerhetsstudier: https://arcticfive.org/2022/06/08/gjorv/ 

Forskningsgruppeleder: "The Grey Zone"  (mer informasjon finnes her:https://uit.no/research/thegreyzone )

Medlem Academica Borealis https://site.uit.no/academiaborealis/

 Jeg har forskningsfokus på sikkerhetsstudier bredt forstått (internasjonale, statlige, samfunns- og individetssikkerhet) og geopolitikk og sikkerhet i nord. Mye av arbeidet jeg gjør handler om hybride trusler og krigføring, særlig fra et samfunns- og individsståsted. Dette innebærer bruk av analytiske verktøy som kombinerer innsikter fra feminist sikkerhetsstudier og "intersectionality" og menneskessikkerhet (human security) og individssikkerhet med perspektiver fra statlige og internasjonale sikkerhet. Disse verktøy og teorier brukes for å informere analyser om sivilmilitære forhold og tiltak til konflikt og krig, inkl totalforsvaret. 

 


 • Gunhild Birgitta Hoogensen Gjørv :
  Human Security
  Routledge 2023
 • Gunhild Hoogensen Gjørv, Jardar Gjørv, Ørjan Nordhus Karlsson, Marte Aasen, Gjermund Forfang Rongved :
  De siviles rolle i sammensatt krigføring
  Gyldendal Akademisk 2022
 • Gunhild Birgitta Hoogensen Gjørv, Niklas Eklund, Kamrul Hossain, Monika Gabriela Bartoszewicz, Arsalan Bilal :
  Hybrid Threats in the Arctic
  2023
 • Gunhild Birgitta Hoogensen Gjørv :
  FAKENEWS – Trust and resilience in the defense against Fakenews: The significant role people play in mitigating or exacerbating today’s conflicts
  2023
 • Gunhild Birgitta Hoogensen Gjørv :
  Arctic security and hybrid threats
  2023
 • Kari Aga Myklebost, Gunhild Hoogensen Gjørv :
  Ukraina-krigens konsekvenser for Norge og nordområdene
  2023
 • Gunhild Birgitta Hoogensen Gjørv :
  Universiteter er en del av det geopolitiske landskapet
  2023
 • Gunhild Birgitta Hoogensen Gjørv :
  Hvor forberedt er vi på krise og krig?
  2023
 • Gunhild Birgitta Hoogensen Gjørv :
  Universities as national security actors: strengthening trust and resilience through education and research
  2023
 • Gunhild Birgitta Hoogensen Gjørv :
  Climate Change and Hybrid Threats in the Circumpolar North: Gender Dimensions (panel of 4 presentations)
  2023
 • Gunhild Birgitta Hoogensen Gjørv :
  Spion-saken ved Universitetet i Tromsø
  2023
 • Gunhild Birgitta Hoogensen Gjørv, Outi Jalonen :
  Hybrid CoE Strategic Analysis 34: Identity as a tool for disinformation: Exploiting social divisions in modern societies
  2023
 • Gunhild Birgitta Hoogensen Gjørv :
  Mastering the Arctic? Political Culture and colonialism in the Russian Far North
  UiT Norges arktiske universitet 2023
 • Arsalan Bilal, Gunhild Hoogensen Gjørv, Arne Strand :
  Afghanistan Conflict and Complexities: Past, Present and Future
  2022
 • Gunhild Hoogensen Gjørv, Niels Nagelhus Schia, Audun Jøsang, Svenn Richard Andersen, Ernst Unsgaard :
  NSM-UiO-UiT-NUPI: NSM Panel Cyberpolitikk
  2022
 • Erik Martiniussen, Gunhild Hoogensen Gjørv, Stian Kjeksrud :
  Kongoveteranene m/ besøk av Regissør og Debatt
  2022
 • Gunhild Hoogensen Gjørv :
  Desinformasjon – hybride trussel eller bråk?
  2022
 • Gunhild Hoogensen Gjørv :
  International: Arktis - die neue Eiszeit
  03. september 2022
 • Ingrid L. P. Nyborg, Shweta Singh, Gunhild Hoogensen Gjørv :
  Re-thinking Violence, Everyday and (In)Security: Feminist/Intersectional Interventions
  Journal of Human Security (JHS) 2022 DOI
 • Gunhild Hoogensen Gjørv :
  Sikkerhetsekspert om trusselbildet
  17. oktober 2022 FULLTEKST
 • Gunhild Hoogensen Gjørv :
  Sikkerhetsekspert etter gasslekkasjen: – Vi må stille oss spørsmålet om vi har sovet i timen.
  28. september 2022 FULLTEKST
 • Gunhild Hoogensen Gjørv :
  Professor mener russerdroner i Tromsø kan være taktisk spill: – Målet kan være å skape usikkerhet og uro
  15. oktober 2022 FULLTEKST
 • Amund Trellevik, Jan Gunnar Furuly, Gunhild Hoogensen Gjørv :
  Putins krig mot det frie ord: Hvordan skille propaganda og sannhet
  2022
 • Gunhild Hoogensen Gjørv :
  Droner har flere hensikter enn å skaffe informasjon: – De forsøker mest sannsynlig å spre frykt
  15. oktober 2022 FULLTEKST
 • Gunhild Birgitta Hoogensen Gjørv :
  Security in the Arctic
  2022
 • Gunhild Birgitta Hoogensen Gjørv :
  Gender, security and hybrid threats
  2022
 • Gunhild Birgitta Hoogensen Gjørv :
  Desinformasjon- hybride trussel eller bråk?
  2022
 • Gunhild Hoogensen Gjørv, Jardar Gjørv, Ørjan Nordhus Karlsson, Marte Aasen, Gjermund Forfang Rongved :
  I Norge er siviles rolle i forsvaret av landet stort sett glemt
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 28. september 2022 FULLTEKST
 • Gunhild Hoogensen Gjørv :
  Utenlandske forskere mistenkeliggjøres. Det kan bidra til å drepe samarbeid.
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2022 FULLTEKST
 • Gunhild Hoogensen Gjørv :
  NRK Svarer: Spør oss om krigen mellom Russland og Ukraina
  05. mai 2022
 • Gunhild Hoogensen Gjørv, Marc Lanteigne :
  Climate and security in the Arctic region
  2022
 • Gunhild Hoogensen Gjørv :
  UiT-ekspert: Dette ønsker Russland og hackerne å oppnå
  30. juni 2022 FULLTEKST
 • Gunhild Hoogensen Gjørv :
  Erdogan vil ikkje godta Sverige og Finland i Nato
  16. mai 2022 FULLTEKST
 • Gunhild Hoogensen Gjørv :
  Academic Expert Consultation
  2022 FULLTEKST
 • Gunhild Hoogensen Gjørv, Andreas Østhagen, Erlend Bullvåg :
  Nordområde/Arktis-forskningen, erfaringer og aktuelle problemstillinger: Dialogmøte om Nordområdene
  2022
 • Gunhild Hoogensen Gjørv, John Færseth :
  TV 2 direkte sending: fare for falske nyheter
  03. mai 2022
 • Gunhild Hoogensen Gjørv :
  Professor om Russlands angrep: – Dette kan vare lenge
  24. februar 2022 FULLTEKST
 • Gunhild Hoogensen Gjørv :
  Svarer unge om krigen
  01. mars 2022 FULLTEKST
 • Gunhild Hoogensen Gjørv :
  NRK Svarer: Spør oss om krigen mellom Russland og Ukraina
  02. mai 2022
 • Gunhild Hoogensen Gjørv :
  Erdogan kan sette ein stoppar for finsk og svensk Nato-medlemskap
  13. mai 2022 FULLTEKST
 • Gunhild Hoogensen Gjørv :
  NRK Svarer: Spør oss om krigen mellom Russland og Ukraina
  04. mai 2022
 • Gunhild Hoogensen Gjørv :
  Slik skal UiT-forskerne motarbeide "fake news"
  21. februar 2022
 • Gunhild Hoogensen Gjørv :
  The role of civilians in hybrid threats
  2022
 • Gunhild Hoogensen Gjørv :
  Et nordiske Nato vil skape økt spenning i nord
  26. januar 2022 FULLTEKST
 • Gunhild Hoogensen Gjørv :
  Vi vil vise hvor langt de kan gå
  30. april 2022 FULLTEKST
 • Gunhild Hoogensen Gjørv :
  NRK svarer: Spør oss om krigen mellom Ukraina og Russland
  23. mars 2022 FULLTEKST
 • Gunhild Hoogensen Gjørv :
  Hvordan reagerer mennesker på feil- og desinformasjon i kriser og konflikter?
  2022
 • Gunhild Hoogensen Gjørv :
  Er Ukraina-invasjonen farlig for Norge?
  24. februar 2022 FULLTEKST
 • Gunhild Hoogensen Gjørv :
  Forskere er svært bekymret for situasjonen i Ukraina. — I verste fall kan det bli en storkrig
  24. februar 2022 FULLTEKST
 • Gunhild Hoogensen Gjørv, Sergii Glebov :
  Ukrainske Glebov befinner seg i Tromsø: – Jeg vil hjem til familien min. De er OK, men redde
  24. februar 2022 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

   

   


  Forskningsinteresser

  Gunhild Hoogensen Gjørv er professor i kritiske freds- og konfliktstudier ved UiT Norges arktiske universitet.

  Søkeordforskningsinteresser: gråsone/hybrid trusler og krigføring, sivil-militære konflikter, counterinsurgency (COIN), sivilt organ, menneskelig sikkerhet, arktisk sikkerhet, interseksjonelle metoder

   

  Gunhild Hoogensen Gjørv er født i Nederland og oppvokst i Canada, og fikk sin utdannelse i Canada ved Concordia University i Montreal, Quebec (Bachelor in Science, Biology) og ved University of Alberta i Edmonton, Alberta (Masters of Arts og PhD i statsvitenskap). Hoogensen Gjørv har undervist i over 25 år, og veiledet studenter på master- og PhD-nivå i nesten 20 år. Undervisningen hennes er sterkt informert av forskningsprosjektene hennes.

  Hoogensen Gjørvs primære fokus er forståelsen av sikkerhet innenfor konteksten av hybride trusler og krigføring (se nedenfor), som trekker fra og bygger på et langvarig arbeid innen sikkerhetsstudier.

  Hoogensen Gjørvs forskning har undersøkt interaksjoner og spenninger mellom oppfatninger av stat og menneskelig sikkerhet i en rekke sammenhenger, med et spesielt fokus på sivil-militær interaksjon og arktiske oppfatninger av sikkerhet. Hun er opptatt av representasjoner og opptredener av sivilt organ, og trekker på interseksjonelle tilnærminger for å bedre forstå handlefrihet, "hverdagslig" sikkerhet og muligheter for fred. På grunn av sitt arbeid med sivil-militær samhandling var hun en av ti eksperter som ble valgt ut som medlem av den norske nasjonale evalueringskomiteen for å granske Norges innsats i Afghanistan. Hoogensen Gjørv har ledet en rekke prosjekter som undersøker menneskelig sikkerhet i sammenheng med arktiske utvinningsindustrier og forholdet mellom stater, industri og mennesker i Arktis. Hennes fokus på sikkerhet i Arktis sørget for at hun var blant de første som ble tildelt et Fulbright Arctic Initiative-stipend (2015-2016), sammenfallende med USAs formannskap i Arktisk Råd, hvoretter hun ble tildelt Nansen-professoratet ved Universitetet i Akureyri ( 2017–2018).

  Gunhild Hoogensen Gjørv leder for tiden prosjektet FAKENEWS, som undersøker tillit og motstandskraft i Norge og Sverige. Hun leder også Resilient Civilians som undersøker sivilt organ i befolkningsentriske og hybride krigføringsscenarier (delvis finansiert av NATOs Science for Peace and Security-program). Hun er partner og kjernetemaleder for EU-HYBNET-prosjektet, et europeisk nettverk av forskere og praktikere som fokuserer på å redusere hybride trusler, samt en partner i THREAT DEFUSER-prosjektet som undersøker måtene språk manipuleres på for formål med desinformasjon.
  Hoogensen Gjørv har sittet i ulike styrer blant annet i Norges Forskningsråd, Norsk Utenrikspolitisk Institutt og International Arctic Science Committee.
  Bokpublikasjonene hennes inkluderer "Understanding Civil-Military Interaction: Lessons Learned from the Norwegian Model" (Ashgate, 2014) og (medredaktør og bidragsyter) "Environmental and Human Security in the Arctic" (Routledge, 2014), og (co- redaktør og bidragsyter) av "Routledge Handbook of Arctic Security" (Routledge, 2020). Hennes nye bok, som er skrevet sammen med Ali Bilgic "Positive Security: Collective Life in an Uncertain World" kommer ut juni 2022. Hun har publisert i Review of International Studies, Security Dialogue, Political Psychology, International Studies Review, blant andre tidsskrifter, samt skrevet en rekke bokkapitler.

  Se listen nedenfor for mer informasjon om publikasjoner.

  Undervisning

  Graduate                   PhD program in Extractive Industries: 

  Arctic Extractive Industries PhD program: http://arcticextractiveindustries.wordpress.com/

  Advanced Security Studies – PhD

                                      KOSIFF (Conflict, Security, and Multicultural Understanding)- master (ended)

                                      Methods and Perspectives in Political Science – master

                                      Risk and Security – master 

  Undergraduate

  Model United Nations

  Security Studies

  Comprehensive Security in Afghanistan (at Kabul University)