Roald-Kristiansen.jpg
Foto: Torje Jenssen
Roald-Kristiansen.jpg
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi rkr002@post.uit.no +4777645533 95755024 Tromsø BRELIA N 310

Roald E Kristiansen


Førsteamanuensis i religionsvitenskap

Stillingsbeskrivelse

Hovedansvar for kursene REL1002 (Nordnorsk, samisk og sirkumpolare religioner) og REL1005 (Asias religioner).


 • Kiærbech, Henrik Magnus; Silviken, Anne; Lorem, Geir F; Kristiansen, Roald E; Spein, Anna Rita. Religion and Health In Arctic Norway—The association of religious and spiritual factors with non-suicidal self-injury in the Sami and non-Sami adult population—The SAMINOR 2 Questionnaire Survey. Mental Health, Religion & Culture 2021; Volum 24 (6). ISSN 1367-4676.s doi: 10.1080/13674676.2021.1924125.
 • Kiærbech, Henrik; Silviken, Anne; Lorem, Geir F; Kristiansen, Roald E; Spein, Anna Rita. Religion and Health in Arctic Norway–the association of religious and spiritual factors with suicidal behaviour in a mixed Sámi and Norwegian adult population–The SAMINOR 2 Questionnaire Survey. International Journal of Circumpolar Health 2021; Volum 80 (1). ISSN 1239-9736.s 1 - 13.s doi: 10.1080/22423982.2021.1949848.
 • Kristiansen, Roald E. Kinesiske filosofier. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-04640-2.s 91 - 168.
 • Kristiansen, Roald E. Depictions of Laestadianism 1850-1950. Approaching Religion 2020; Volum 10 (1). ISSN 1799-3121.s 55 - 73.s doi: 10.30664/ar.87789.
 • Kristiansen, Roald E. Læstadianismens Jerusalem: Om konstruksjoner av hellige steder. (fulltekst) DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2018 (2). ISSN 1501-9934.s 121 - 129.
 • Kristiansen, Roald E. Die Mission der Samen in einem postreformatorischen Kontext. Michael Imhof Verlag 2017 ISBN 978-3-7319-0043-6.s 134 - 139.
 • Storm, Dikka; Bergesen, Rognald Heiseldal; Kristiansen, Roald E. Innledning. Den langstrakte reformasjonen.. Ottar 2017; Volum 317 (4). ISSN 0030-6703.s 2 - 2.
 • Kristiansen, Roald E. Lappmarkens kristendom og de førstefødtes menighet. (fulltekst) Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2016; Volum 70 (2-3). ISSN 1504-6605.s 37 - 47.
 • Attius-Sohlman, Margareta; Erik, Carlquist; Terebikhin, Nikolay M.; Kristiansen, Roald E; Anderzen, Sølve; Tuominen, Marja; Yalovitsyna, Svetlana E.. Religion. Pax Forlag 2016 ISBN 9788253038575.s 210 - 221.
 • Kristiansen, Roald E. Black Book Ministers in Northern Norway. Wehrhahn Verlag 2016 ISBN 978–3–86525–537–2.s 99 - 128.
 • Kristiansen, Roald E. Den norske kirken og det samiske. Artos & Norma bokförlag 2016 ISBN 9789175807959.s 1053 - 1084.
 • Kristiansen, Roald E; Nielsen, Jens Petter; Egeberg, Erik Haakon. Kirkelige og religiøse berøringspunkter. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3749-3.s 290 - 317.
 • Kristiansen, Roald E. Clergy Networks Around Vestfjorden 1650-1750. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-241-4.s 123 - 146.
 • Kristiansen, Roald E. Kirken og det samiske. 2014 ISBN 978-82-7693-203-4.s 218 - 238.
 • Kristiansen, Roald E. Two Northern Grimoires: The Trondenes and Vesteralen Black Books. Acta Borealia 2013; Volum 30 (2). ISSN 0800-3831.s 209 - 222.s doi: 10.1080/08003831.2013.813779.
 • Kristiansen, Roald E. Церковная миссия и "эта своенравная церковная община" на севере. Отрывок из северо-норвежской контекстуальной теологии. 2012 ISBN 978-5-9984-0354-5.s 352 - 367.
 • Kristiansen, Roald E.. Western Science and Japanese Neo-Confucianism: A History of Their Interaction and Transformation. Brill Academic Publishers 2012 ISBN 9789004229709.s 253 - 282.
 • Kristiansen, Roald E. Миссионерская деятельность, диалог и сила: условия мирного сосуществования религий. 2012 ISBN 978-5-9984-0346-0.s 108 - 114.
 • Kristiansen, Roald E. Сакральное пространство (теология места и сакрального пространства в русско-норвежском контексте). 2012 ISBN 978-5-9984-0354-5.s 330 - 352.
 • Kristiansen, Roald E.. Vietnamisisk religion : en oversikt med kommentarer til nyere forskning. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2011 (3/4). ISSN 1501-9934.s 99 - 124.
 • Spein, Anna Rita; Melhus, Marita; Kristiansen, Roald E.; Kvernmo, Siv. The influence of religious factors on drinking behavior among young indigenous Sami and non-Sami peers in Northern Norway. Journal of religion and health 2011; Volum 50 (4). ISSN 0022-4197.s 1024 - 1039.s doi: 10.1007/s10943-010-9335-x.
 • Spein, Anna Rita; Melhus, Marita; Kristiansen, Roald E.; Kvernmo, Siv. The Influence of Religious Factors on Drinking Behavior Among Young Indigenous Sami and Non-Sami Peers in Northern Norway. Journal of religion and health 2010; Volum 49 (4). ISSN 0022-4197.s doi: 10.1007/s10943-010-9335-x.
 • Kristiansen, Roald E.. Fra vikingetidens religionsmøter. Haaløygminne : Håløygminne 2009; Volum 23 (3). ISSN 0333-0931.s 79 - 92.
 • Kristiansen, Roald E.. Kirka som brobygger: Religiøse kontakter i et øst/vest-perspektiv. 2008 ISBN 978-82-8104-081-6.s 179 - 190.
 • Kristiansen, Roald E.. Misjon, pietisme og stat blant arktiske urfolk. 2008 ISBN 978-82-303-1061-8.s 91 - 106.
 • Kristiansen, Roald E.. Natur og gudstro. 2008 (3) ISBN 978-82-997821-0-4. ISSN 1890-1255.s 91 - 101.
 • Kristiansen, Roald E.. På seidejakt i Tromsdalen. Et mulig offersted ved Salasoaivi. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2007 (4). ISSN 1501-9934.s 43 - 52.
 • Kristiansen, Roald E.. Økoteologi anno 2007. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 9788251922395.s 11 - 27.
 • Kristiansen, Roald E.. Noaiden i samisk tradisjon. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2006; Volum 18 (2). ISSN 0802-8214.s 6 - 13.
 • Kristiansen, Roald E.. Religioznje issledovanija v Norvegii. 2005 ISBN 5-89368-620-9.s 101 - 108.
 • Kristiansen, Roald E.. Perceptions of nature in the context of XIX-XXI centuries. 2005 ISBN 5-89368-630-6.s 315 - 337.
 • Kristiansen, Roald E.. Økologiske perspektiver på Lappmarkens religion. 2005 (27) ISBN 91-975772-2-7. ISSN 0348-6664.
 • Kristiansen, Roald E.. Fra noaidens datter til de kristnes mor: Om læstadianismens fremvekst i Sør-Troms og Ofoten. 2005 (3) ISBN 91-974468-2-3. ISSN 1651-5455.s 85 - 100.
 • Kristiansen, Roald E.. Religious Philosophy for Fools: On the Philosophical Basis for L.L. Læstadius� Theology. 2004 ISBN 82-91636-11-7.s 65 - 82.
 • Kristiansen, Roald E.. Prestene i "Schjelderup-kirken" fra 1803-2003. 2003.s 87 - 97.
 • Kristiansen, Roald E.; Norbakken, Bengt. Fra kongelig misjonskapell til moderne folkekirke. 2003.s 17 - 34.
 • Kristiansen, Roald E.. Ole Audunsens prestetavle i Elverhøy kirke. 2003.s 79 - 86.
 • Kristiansen, Roald E.. De gjenstridige prestene: Svartebokpresten som tricksterfigur. 2003 ISBN 82-7518-104-6.s 135 - 148.
 • Kristiansen, Roald E.. Gudelæren i L.L. Læstadius' Fragmenter i lappska mytologien. 2003 ISBN 82-994016-8-2.s 175 - 184.
 • Kristiansen, Roald E.. "En elskov til det folk i danske Finmarks land" : om Knud Leem, samene og samemisjonen. Tapir Akademisk Forlag 2003 (2) ISBN 82-519-1898-7. ISSN 0368-6310.s 61 - 77.
 • Kristiansen, Roald E.. Arctandrias skapelse: Om bibelen og Den nordlandske trompet. 2003 ISBN 82-7569-099-4.s 130 - 152.
 • Kristiansen, Roald E.. På kristendomstur med Erik Johnsen: Misjon og splittelse i læstadianismen. 2002 (01). ISSN 1502-9093.s 61 - 85.
 • Kristiansen, Roald E.. Satan in Cyberspace: A Study of Satanism on the Internet in the 1990's. 2002; Volum 11 (Special issue). ISSN 1059-6860.s 11 - 36.
 • Kristiansen, Roald E.. Rolj nauki i religii v obsjestve bulusjevo. 2001 ISBN 5-88086-256-9.s 175 - 184.
 • Kristiansen, Roald E.. Arktitsjeskaja ekoteologija. 2001 ISBN 5-88086-256-9.s 158 - 174.
 • Kristiansen, Roald E.. Religija, pripoda i ekologija. 2001 ISBN 5-88086-256-9.s 134 - 157.
 • Kristiansen, Roald E.. Samisk religion. Universitetsforlaget 2001 ISBN 82-15-00053-3.s 231 - 239.
 • Kristiansen, Roald E.. "Ved nordenlands nordlige ende" : om læstadiansk tolkning av rom og tid. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2001 (18) ISBN 82-7634-376-7. ISSN 1904-5352.s 161 - 190.
 • Kristiansen, Roald E.. Åndelig og materiell uttrykksform i læstadiansk forsamlingskultur. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2000 (13) ISBN 82-7634-375-9. ISSN 1904-5352.s 67 - 90.
 • Kristiansen, Roald E.. Arktisk teologi: Is og sne som sakramentale symboler. 1998 (45).s 5 - 17.
 • Kristiansen, Roald E.. An Agenda for the Ecology of Spirit. 1998 (6) ISBN 91-88608-04-2. ISSN 1104-1978.s 15 - 24.
 • Kristiansen, Roald E.. Religion in the North: Towards a Contextual Theology of the Arctic. 1998 (6) ISBN 91-88608-04-2. ISSN 1104-1978.s 38 - 59.
 • Kristiansen, Roald E.. Læstadianismen som religion for kvenene. 1998 ISBN 82-994638-0-7.s 155 - 166.
 • Kristiansen, Roald E.. Teologi på nordnorsk. Et bidrag til nordnorsk kontekstuell teologi. 1998 ISBN 91-578-0028-6.s 173 - 191.
 • Kristiansen, Roald E.. Gud på nordnorsk. 1998 (4) ISBN 82-91397-07-4. ISSN 0804-502X.s 147 - 167.
 • Kristiansen, Roald E.. Trollsteinen, Paradiset og den nye Våren. 1996.s 54 - 68.
 • Kristiansen, Roald E.. Evangelium og kultur i Alta. 1996.s 167 - 178.
 • Jacobsen, Knut Axel; Kristiansen, Roald E; Rydving, Håkan. Verdensfilosofier: Førmoderne filosofi i India, Kina og Midtøsten. (omtale) Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-04640-2.s 169 - 229.
 • Berg, Sigrun Høgetveit; Bergesen, Rognald Heiseldal; Kristiansen, Roald E. The Protracted Reformation in the North: Volume III from the Project “The Protracted Reformation in Northern Norway”. Walter de Gruyter (De Gruyter) 2020 (144) ISBN 978-3-11-068621-0. ISSN 1861-5996.s 62 - 87.s doi: 10.1515/9783110686210.
 • Berg, Sigrun Høgetveit; Bergesen, Rognald Heiseldal; Kristiansen, Roald E. The Protracted Reformation in Northern Norway. Vol. 2: Towards a Protestant North. Wehrhahn Verlag 2016 ISBN 978–3–86525–537–2.s 19 - 46.
 • Kristiansen, Roald E. Filosofija & Etihkka 8-10.c. 2012 ISBN 9788282630542.
 • Kristiansen, Roald E. Risttalašvuohta & eallinoaidnu 8-10c. 2012 ISBN 9788282630672.
 • Kristiansen, Roald E.; Henriksen, Rávdná Turi. Oskkoldat ja etihkka J3 : joatkkaskuvlla oskkoldat ja etihka oahppogirji. 2011 ISBN 978-82-8263-046-7.
 • Kristiansen, Roald E.. Samisk religion - Læstadianisme. Fagbokforlaget 2005 ISBN 82-450-0155-4.
 • Bonaunet, Ketil; Kristiansen, Roald E.. The Legitimacy and Autonomy of Religion. Lectures given at an international Symposium for Philosohy of Religion at the University of Tromsø, Norway in August/September 2001. 2004 ISBN 82-91636-11-7.s 25 - 42.
 • Kristiansen, Roald E.. Davviguovlluid eamiálbmogiid oskkut ja sámi dolo� osku. CálliidLágádus 2004 ISBN 82-92044-15-9.
 • Kristiansen, Roald E.. Leastadianisma. Oahppogirji nuoraidskuvlii. 2004 ISBN 82-92044-19-1.
 • Kristiansen, Roald E.. Máilmmi oskkut. Oahppogirji nuoraidskuvlii. 2004 ISBN 82-92044-16-7.
 • Kristiansen, Roald E.; Norbakken, Bengt. Elverhøy kirke 1803-2003. 2003.s 87 - 97.
 • Kristiansen, Roald E.. Ekoteologija. 2002 ISBN 5-88086-322-0.
 • Kristiansen, Roald E; Andreassen, Bengt-Ove; Larsen, Rolf Inge. Approaching Laestadianism. Approaching Religion 2020; Volum 10 (2). ISSN 1799-3121.s 1 - 3.s doi: 10.30664/ar.95047.
 • Berg, Sigrun Høgetveit; Kristiansen, Roald E; Dahl Hambro, Cathinka. Northern Reformations: Introduction. (fulltekst) Nordlit 2019; Volum 43. ISSN 0809-1668.s 1 - 3.
 • Kristiansen, Roald E. The Sacred Geography of Western Laestadianism. Religion Around the Arctic 2018-09-10 - 2018-09-12 2018.
 • Kristiansen, Roald E. Lappmarken som hellig rom i læstadiansk tradisjon. Rituella rum och heliga platser: Spatiala perspektiv på religion i norr 2018-09-06 - 2018-09-07 2018.
 • Kristiansen, Roald E. Laestadianism - a protective resource for well-being or a source for suffering?. Religious Healing and Wellbeing: Historical and contemporary perspectives 2018-09-03 - 2018-09-04 2018.
 • Kristiansen, Roald E. De lærde prestene i nord. (data) (prosjekt) Ottar 2017; Volum 317 (4). ISSN 0030-6703.s 43 - 51.
 • Kristiansen, Roald E. The Reformation and the Sacred Kingship Tradition. Internasjonal konferanse "Northern Reformations" 2017-09-20 - 2017-09-22 2017.
 • Kristiansen, Roald E. Luther i dagens læstadianisme. Lutherseminar 2017-08-30 - 2017-08-30 2017.
 • Kristiansen, Roald E. The Sacred Geography of Firstborn Laestadianism. Det 29- Nordiske historikermøde 2017-08-15 - 2017-08-18 2017.
 • Kristiansen, Roald E. Religiøst liv i nord. Fagseminar for religionslærere i Norge 2017-03-24 - 2017-03-25 2017.
 • Spein, Anna Rita; Lorem, Geir F; Kristiansen, Roald E. Religion og helse i Nord-Norge. Epidemiologisk data fra SAMINOR 2 studien.. Forskersamling i Finnmarkssykehuset 2016-04-28 - 2016-04-29 2016.
 • Kristiansen, Roald E. Religiøs mobilisering og læstadianisme i historieforskningen. Haaløygminne : Håløygminne 2016; Volum 97 (4). ISSN 0333-0931.s 460 - 464.
 • Kristiansen, Roald E. Fra hedendom til kristendom. Regionalt seminar 2016-09-16 - 2016-09-18 2016.
 • Kristiansen, Roald E. Jens Kildahl - den glemte misjonæren. Fagdag 2016-05-28 - 2016-05-28 2016.
 • Kristiansen, Roald E. Læstadianismen: Vekkelsesbevegelsen mellom tradisjonalisme og modernitet. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2015; Volum 27 (3). ISSN 0802-8214.s 23 - 32.
 • Kristiansen, Roald E. The "Firstborn" - A Historical Survey of the Old Apostolic Lutheran Church. Making Cultural Heritage Online: Lars Levi Laestadius 2015-10-29 - 2015-10-30 2015.
 • Jensen, Ellen Marie; Kristiansen, Roald E; Hagen, Rune Blix; Solbakk, Aage. What We Believe In: Sámi Religious Experience and Beliefs from 1593 to the Present. 2015 ISBN 9788282631778.s 5 - 8.
 • Kristiansen, Roald E. Church and State in the Context of Northern Post-Reformation Society. The Protracted Reformation in Northern Norway St. Petersburg workshop 2015-06-03 - 2015-06-08 2015.
 • Kristiansen, Roald E. Fra noaidens datter til de kristnes mor: Om læstadianismens fremvekst i Sør-Troms og Ofoten (2 forelesninger). Samiske kulturdager i Snubba og Grovfjord 2015-06-26 - 2015-06-27 2015.
 • Kristiansen, Roald E. Jerpe-Gáddjá - noaidens datter og de kristnes mor. Læstadiansk kristendom i Sør-Troms våren 1848. Fagkonferanse om religion og kjønn 2014-12-11 - 2014-12-12 2014.
 • Kristiansen, Roald E. Læstadianismen som utfordring for dagens samfunn. Fagdag 2014-10-08 - 2014-10-08 2014.
 • Kristiansen, Roald E. Svarteboka fra Trondenes. Fagkveld 2014-11-09 - 2014-11-09 2014.
 • Kristiansen, Roald E. Mathias Bonsach Krogh. Helgelands Blad 2014; Volum 111 (102).s 22 - 25.
 • Kristiansen, Roald E. Mindfulness i øst og vest: samme praksis, mange drakter?. Skandinavisk konferanse om mindfulness: Nærvær i liv og helse 2014-09-03 - 2014-09-05 2014.
 • Kristiansen, Roald E. Reforming a Nation: The Introduction of Lutheranism to the Far North. The Protracted Reformation 2nd Seminar Paderborn - Eisenach - Erfurt, 21-26.5.2014 2014-05-22 - 2014-05-23 2014.
 • Kristiansen, Roald E. The Post-Reformation Clergy and the Northern Black Book Priest Tradition. The Protracted Reformation 2nd Seminar Paderborn - Eisenach - Erfur, 21-26.5.2014 2014-05-21 - 2014-05-26 2014.
 • Madsen, Linn Sollied; Kristiansen, Roald E.. Norsk julefeiring (foreløpig tittel). 2013.
 • Kristiansen, Roald E. Den første samiske presten i Norge: Anders Porsanger. Samiske kulturdager i Bjerkvik 2013 2013-02-06 - 2013-02-10 2013.
 • Kristiansen, Roald E. Clergy Networks Around the Vestfjord 1650-1750. Prosjektseminar 2013-01-31 - 2013-02-01 2013.
 • Kristiansen, Roald E. Svarteboka fra Vesteraalen. Reginedagan i Bø 2013-07-29 - 2013-07-29 2013.
 • Kristiansen, Roald E. The Kautokeino Rebellion 1852. (data) 2013.
 • Kristiansen, Roald E.. Kirkens geistlighet rundt Vestfjorden 1650-1750. Forskningsdagene 2013 2013-09-28 - 2013.
 • Kristiansen, Roald E.. Teologia ecologica e etica ambientale in Scandinavia. Quaerentibus. Teología y Ciencias 2013; Volum 2 (3).
 • Kristiansen, Roald E.. Prost Jakob Anderssen i Ofoten: en prest til besvær?. Fagkveld 2013-11-25 - 2013.
 • Kristiansen, Roald E.. Underveis. 2013.
 • Kristiansen, Roald E.. Samisk spiritualitet – mellom hellige fjell og hellig skrift. Reicheltdagene 2013 2013-04-24 - 2013-04-25 2013.
 • Kristiansen, Roald E.. Frigjøring i buddhismen. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2013; Volum 24 (2). ISSN 0802-8214.s 23 - 28.
 • Kristiansen, Roald E.. Kirkens geistlighet rundt Vestfjorden 1650-1750. Forskningsdagene 2013 2013-09-29 - 2013.
 • Kristiansen, Roald E.. To nordnorske svartebøker. Ottar 2012; Volum 291 (3). ISSN 0030-6703.s 20 - 27.
 • Kristiansen, Roald E. Læstadianismens betydning for bevaringen av minoritetsspråkene. Konferanse 2012-07-10 - 2012-07-12 2012.
 • Kristiansen, Roald E. Om svartebøker og trolldom. Forskningsdagene i Midt-Troms 2012 2012-09-29 - 2012.
 • Kristiansen, Roald E. Fra noaidensdater til de kristnes mor. Lokalhistoriedag 2012-09-22 - 2012.
 • Kristiansen, Roald E. Fra noaidens datter til de kristnes mor: om læstadianismens første tid i Sør-Troms. Lørdagsseminar 2012-05-12 - 2012.
 • Kristiansen, Roald E. Samiske prester i Den norske kirke: Fra Anders Porsanger til Samisk Kirkeråd. Det 36.nordnorske historieseminar 2012-11-09 - 2012-11-11 2012.
 • Kristiansen, Roald E.. Nordnorske reformasjonsdypdykk. Forskningsseminar 2011-03-30 - 2011-03-31 2011.
 • Kristiansen, Roald E.. Om vegetarianisme og kjøttspising. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2011; Volum 42 (2). ISSN 0802-9504.s 56 - 58.
 • Kristiansen, Roald E.. Pionerkvinner i læstadianismen. 2011 ISBN 9788254311820.s 225 - 241.
 • Kristiansen, Roald E.. Tracing Sami Traditions: In Search of the Indigenous Religion among the Western Sami during the 17th and 18th Centuries. Acta Borealia 2011; Volum 28 (1). ISSN 0800-3831.s 114 - 117.s doi: 10.1080/08003831.2011.575662.
 • Kristiansen, Roald E.. Bokmelding: Håkan Rydving, "Tracing Sami Traditions" (2010). DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2011 (3-4). ISSN 1501-9934.s 162 - 164.
 • Kristiansen, Roald E.. Læstadiansk sangtradisjon i nord. Petter Dass-dagene 2011 2011-09-14 - 2011-09-15 2011.
 • Kristiansen, Roald E.. Nordnorsk religionshistorie: et lokalhistorisk perspektiv. Nordnorsk religionshistorie 2011-03-16 - 2011-03-17 2011.
 • Kristiansen, Roald E.. Saami Mission as Post-Reformation History. International Medieval Congress 2011-07-11 - 2011-07-14 2011.
 • Kristiansen, Roald E.. Sogneprest Olaf A. Holm i Tysfjord: en moderne mystiker. Bårjås 2011; Volum 12. ISSN 1502-0002.s 14 - 23.
 • Kristiansen, Roald E.. Ecological Theology and Environmental Ethics in Scandinavia. Science and faith after Darwin: European and Russian schools in dialogue 2010-02-19 - 2010-02-20 2010.
 • Kristiansen, Roald E.. Læstadianisme / Sirkumpolare urfolksreligioner. Fagdag for lærere i videregående skoler i Nord-Troms 2010-02-12 - 2010-02-12 2010.
 • Kristiansen, Roald E.. Jens Kildal (1683-1767): En enfoldig og ubegavet misjonær i Ofoten?. Temakveld 2010-02-08 - 2010-02-08 2010.
 • Kristiansen, Roald E.. Religiøs geografi i Tromsø-regionen. Fagforeningsmøte 2010-02-14 - 2010-02-14 2010.
 • Kristiansen, Roald E.. Olaf A. Holm: En moderne prest i Tysfjord. Temakveld 2010-08-31 - 2010.
 • Kristiansen, Roald E.. Kongzi (Konfusius). Faglig presentasjon 2010-12-01 - 2010.
 • Kristiansen, Roald E.. Ecological Theology and Environmental Ethics in Scandinavia: A Historical Survey. III colloqio italo - russo "Darwin, la scienza e la fede: scuole europee e russe a confronto centocinquanta anni dopo l'origine delle specie" 2010-02-19 - 2010-02-20 2010.
 • Kristiansen, Roald E.. Spiritualitet - hva er det?. Petter Dass-seminaret 2010-09-15 - 2010-09-16 2010.
 • Kristiansen, Roald E.. Nordnorsk spiritualitet i kirkehistorisk perspektiv. Petter Dass-seminar 2010-09-15 - 2010-09-16 2010.
 • Kristiansen, Roald E.. Jens Kildal (1683-1767): En enfoldig og ubegavet misjonær i Ofoten?. Bårjås 2010; Volum 12. ISSN 1502-0002.s 72 - 83.
 • Kristiansen, Roald E.. Læstadianske tradisjoner, utvikling over tid. Tro og livstolkning i Sápmi 2009-01-15 - 2009-01-15 2009.
 • Kristiansen, Roald E.. Leif Lindin & Håkan Rydving: Samisk kyrkohistorisk bibliografi (Sámi girkohistorijjálaš bibliografija). Centrum för Samisk Forskning. Norsk Teologisk Tidsskrift 2008; Volum 109 (1). ISSN 0029-2176.s 115 - 116.
 • Kristiansen, Roald E.. Læstadianere og Haugianere: Perspektiver på teologiske og sosiale interessemotsetninger. Fagdag 2008-09-04 - 2008-09-05 2008.
 • Kristiansen, Roald E.. Fra “noaidens datter” til “de kristnes mor”: Læstadianismens rolle i religionsskiftet i Sør-Troms. Lokalhistorisk fagdag 2008-08-17 - 2008-08-17 2008.
 • Kristiansen, Roald E.. Religion, livssyn og miljøperspektiver. Seminar 2008-08-01 - 2008-08-03 2008.
 • Kristiansen, Roald E.. Lars Levi Læstadius: et portrett. Kvenstafetten: Festivalen Kippari 2008-07-25 - 2008-07-28 2008.
 • Kristiansen, Roald E.. Hans Egede og misjonen på Grønland. Egede-jubileet 2008 2008-06-14 - 2008-06-15 2008.
 • Kristiansen, Roald E.. Pietistisk misjon blant urfolk i nord. Seminar 2008-06-05 - 2008-06-05 2008.
 • Kristiansen, Roald E.. Samisk tro og mytologi. Lokalhistoriske fagdager 2008-05-24 - 2008-05-25 2008.
 • Kristiansen, Roald E.. Miljøutfordringene i religionene. Lærerkurs 2008-05-07 - 2008-05-07 2008.
 • Kristiansen, Roald E.. Kautokeino-opprøret 1852: De vaktes selvforståelse. Festivalseminar 2008-01-16 - 2008-01-16 2008.
 • Kristiansen, Roald E.. Gods, Gadzes and Kamuis: On the Naming of the Divine. Doktorgradsseminar 2008-12-10 - 2008-12-12 2008.
 • Kristiansen, Roald E.. Læstadianismen. Foredrag 2007-02-26 - 2007-02-26 2007.
 • Kristiansen, Roald E.. Bare en gud men mange religioner. Foredrag 2007-01-17 - 2007-01-17 2007.
 • Kristiansen, Roald E.. Læstadianismens utvikling og utbredelse. Mandagskåseri 2007-02-26 - 2007-02-26 2007.
 • Kristiansen, Roald E.. Samisk religionshistorie. Fagdag 2007-09-30 - 2007-09-30 2007.
 • Kristiansen, Roald E.. Prost Andersen - en prest til besvær?. Mandagskåseri 2007-11-05 - 2007.
 • Kristiansen, Roald E.. Kirken som brobygger i øst/vest-perspektiv. Det XXXII. Nordnorske historieseminar 2007-09-21 - 2007-09-23 2007.
 • Kristiansen, Roald E.. Petter Dass som svartebokprest. Petter Dass-seminaret 2007 2007-05-21 - 2007-05-22 2007.
 • Kristiansen, Roald E.. Økoteologi anno 2007: Tilbakeblikk og perspektiver på veien fremover. Fagkonferanse om 2007-03-16 - 2007-03-18 2007.
 • Kristiansen, Roald E.. Kinesisk medisin og dens religiøse røtter. Etterutdanningskurs 2007-03-07 - 2007-03-07 2007.
 • Kristiansen, Roald E.. Svartebokpresten som mytisk motiv i religionsforskningen. Fagdag 2007-04-10 - 2007-04-10 2007.
 • Kristiansen, Roald E.. Læstadianismens rolle i samisk kirkeliv. Etterutdanning 2007-11-20 - 2007-11-20 2007.
 • Kristiansen, Roald E.. Juha Pentikäinen & Peter Simoncsics (red.), Shamanhood: An Endangered Language. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Oslo: Novus forlag, 2005. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2006; Volum 24 (1). ISSN 0800-3076.s 124 - 128.
 • Kristiansen, Roald E.. "Tradisjonell samisk religion - en presentasjon" og "Samisk religion og kristendommen - brudd eller kontinuitet?". Fagdag 2006-09-14 - 2006.
 • Kristiansen, Roald E.. Zen-buddhisme: en religion uten belønning. Ordkalotten 2006 2006-10-05 - 2006-10-08 2006.
 • Kristiansen, Roald E.. Religious Transformation in Southern Troms 1848-1900. Vaartoe - Saami Research in the Future 2006-08-21 - 2006-08-23 2006.
 • Kristiansen, Roald E.. Nysjamanisme i Nord-Troms. Spildraseminaret 2006 2006-06-09 - 2006-06-11 2006.
 • Kristiansen, Roald E.. Trosopplæring i et nordnorsk perspektiv. Regional erfaringskonferanse for kirkelige ansatte 2006-10-09 - 2006-10-10 2006.
 • Kristiansen, Roald E.. Teologisk og kirkelig utdannelse og samarbeid i Barentsregionen. 10-årsjubileum for Samarbeidsrådet for Kristne Kirker i Barentsregionen 2006-10-05 - 2006-10-08 2006.
 • Kristiansen, Roald E.. Fra noaidens datter til de kristnes mor: Om læstadianismens fremvekst i Sør-Troms og Ofoten. Lokalhistorisk månedsmøte 2006-11-13 - 2006-11-13 2006.
 • Kristiansen, Roald E.. Fra noaidens datter til de kristnes mor: Om læstadianismens fremvekst i Sør-Troms og Ofoten. Samisk forskningsdag 2006-12-14 - 2006-12-14 2006.
 • Gunnes, Gyrid; Kristiansen, Roald E.. De marginalisertes teologi. Hiv/adis-problematikk og kirkens teologi: en case-studie av fem teologiske samtaler ført med mennesker som lever med hiv. 2006.
 • Fagerli, Ingvild Karin; Kristiansen, Roald E.. Kirkelig Barentssamarbeid gjennom 10 år: En historisk redegjørelse og undersøkelse av Samarbeidsrådet for Kristne Kirker i Barentsregionen (SKKB). 2006.
 • Kristiansen, Roald E.; Krupka, Bernd. Barn Urfolk Distrikt: Internasjonale og nordnorske perspektiver på trosopplæring. 2006 (1). ISSN 1890-1255.s 47 - 56.
 • Kristiansen, Roald E.. Om samisk spiritualitet - sett utenfra. Praktisk kirkelig årbok 2006 (1). ISSN 1890-1255.s 39 - 46.
 • Norderval, Øyvind; Kristiansen, Roald E.. "Statskirkeordningen sett fra nordnorsk perspektiv." Skrevet på oppdrag av Stat-kirke kommisjonen. 2005.
 • Kristiansen, Roald E.. Presten i nordnorsk tradisjon. Kirkelig foreningsmøte 2005-02-23 - 2005.
 • Kristiansen, Roald E.. Det nye KRL-faget i skolen. Lærerkurs 2005-10-27 - 2005.
 • Kristiansen, Roald E.. Det nye KRL-faget i skolen. Lærerkurs 2005-10-07 - 2005.
 • Kristiansen, Roald E.. Religion som middel for tvang til tro: Om statsmaktens overgrep mot samisk religion og kultur, og om hvordan religion fortsatt brukes som middel til å fremme politiske og kulturelle mål. Olsokdagene i Gildeskål 2005-07-24 - 2005-07-30 2005.
 • Kristiansen, Roald E.. Contextual Theology in Northern Norway. ERASMUS-møte 2005-09-26 - 2005.
 • Kristiansen, Roald E.. Perceptions of nature in the context of XIX-XXI centuries. Istoki: Svjetsa-2005 2005-11-14 - 2005-11-16 2005.
 • Kristiansen, Roald E.. Preliminær matrikkel over læstadianske predikanter i Norge 1850 - 2000. 2004 (03). ISSN 1502-9093.
 • Kristiansen, Roald E.. Skanke, Hans. 2004 ISBN 82-573-1010-7.s 247 - .
 • Kristiansen, Roald E.. Schytte, Erik Gerhard. 2004 ISBN 82-573-1010-7.s 130 - 131.
 • Kristiansen, Roald E.. Ved nordenlands nordlige ende: nord-forståelsen i læstadiansk tradisjon. Lørdagsuniversitetet i Tromsø 2004-10-23 - 2004.
 • Kristiansen, Roald E.. Samisk spiritualitet i kirken - kritikk og fornyelse. Seminar v/Emmaus-senterets kunstutstilling i Oslo 2004-02-11 - 2004.
 • Kristiansen, Roald E.. Pilgrimsveier i nord. Hålogaland bispedømme 200 år, Kabelvåg 2004-05-28 - 2004-05-30 2004.
 • Kristiansen, Roald E.. Læstadius og læstadianismen. Tromsø Seniorforum 2004-06-01 - 2004.
 • Kristiansen, Roald E.. Hellige steder i Tromsø-området. KRL-konferanse 2004-09-10 - 2004-09-11 2004.
 • Kristiansen, Roald E.. Fra trommetid til kirketid. Forskningsdagene i Nordreisa 2004-09-22 - 2004.
 • Kristiansen, Roald E.. Skapelsesmyter. Regionalt seminar, Human-Etisk Forbund, Tromsø 2004-11-20 - 2004.
 • Norderval, Øyvind; Kristiansen, Roald E.. "Hans Egede i tekst og bilder". Foredrag i Harstad kirkeforum 2004-01-25 - 2004.
 • Kristiansen, Roald E.. Kulturrelasjoner i et komparativt perspektiv. Doktorgradsseminar i arkeologi, Tromsø 2004-02-20 - 2004.
 • Kristiansen, Roald E.. Samisk religion. Lærerutdanningen, Høgskolen i Finmark 2004-04-28 - 2004.
 • Kristiansen, Roald E.. Fra noaidens datter til de kristnes mor: læstadianismen som katalysator i en religionsendringsprosess. KRL-konferanse, Tromsø 2004-09-10 - 2005-09-11 2004.
 • Kristiansen, Roald E.. Økologiske perspektiver på Lappmarkens religion. Symposiet "Livsfrågor i Lappland - Kyrkan och Kolonisationen", Vilhelmina, Sverige 2004-09-30 - 2004-10-01 2004.
 • Kristiansen, Roald E.. Sykdomsforståelser i samisk og folkelig nordnorsk tradisjon. Psykologistudiet, Universitetet i Tromsø 2004-10-20 - 2004.
 • Kristiansen, Roald E.. Deep Ecology. 2003 ISBN 0-02-865704-7.s 205 - 206.
 • Kristiansen, Roald E.. Anthropocentrism. 2003 ISBN 0-02-865704-7.s 18 - 20.
 • Kristiansen, Roald E.. Ulvepresten i Lappmarken [Oluf Sciermo]. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2002 (4). ISSN 1501-9934.s 51 - 55.
 • Kristiansen, Roald E.. Johnsen, Erik. 2002 ISBN 82-573-1007-7.s 136 - 137.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Kristiansen, Roald E.. Vekkelse med grenser. Lyngen-læstadianismens utforming. 2002 (1). ISSN 1502-9093.
 • Kristiansen, Roald E.. "Väckelsen utan gränser": Lars Levi Læstadius og den læstadianske bevegelsen. Rapport fra seminar i Pajala, Sverige, 23-24. januar 2001. 2002 (01). ISSN 1502-9093.s 61 - 85.
 • Kristiansen, Roald E.. Åndelig identitet i det grenseløse nord. Tornedalens årsbok / Tornionlaakson vuosikirja 2002; Volum 40. ISSN 0787-197X.s 110 - 117.
 • Kristiansen, Roald E.; Lorem, Geir F. Lars Levi Læstadius 200 år. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2001 (4). ISSN 1501-9934.s 58 - 61.
 • Kristiansen, Roald E.. "Mennesket - skapningens hersker?". Etikk og naturforvalining 2001-11-07 - 2001-11-08 2001.
 • Kristiansen, Roald E.. Laestadius i 200 år. Tornedalens årsbok / Tornionlaakson vuosikirja 2000; Volum 36. ISSN 0787-197X.s 56 - 63.
 • Kristiansen, Roald E.; Anderzen, Sølve. Ecology of Spirit: Cultural Plurality and Religious Identity in the Barents Region. 1998 (6) ISBN 91-88608-04-2. ISSN 1104-1978.s 38 - 59.
 • Kristiansen, Roald E.; Malmbekk, Svein; Fossland, Ingunn; Elvebakk, Gunn; Dalheim, Anne. Foredrag om nordnorsk kontekstuell teologi. 1998.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  1981
  "Teilhard de Chardins evolusjonsteologi" i Kirke og Kultur, Vol. 86 (1981) 9: 544-558.

  1983
  "Teologi og naturvitenskap: Fiendskap eller Fellesskap" i Kirke og Kultur , Vol. 88 (1983) 1: 30-44.

  1984
  "Kristendommens holdninger til verdensreligionene" i Kirke og Kultur, Vol. 89 (1984) 5: 289-303.

  "Overcoming Dichotomy in Creation" i Japanese Religions, Vol. 13 (1984) 3: 27-46.

   
  1985
  "Økologisk teologi som frigjøringsteologi" i Kirke og Kultur, Vol. 90 (1985) 6: 368-375.

  1987
  Creation and Emptiness: Transforming the Doctrine of Creation in Dialogue with the Kyoto School of Philosophy (Ann Arbor, MI: U.M.I., 1989). Ph.D. Dissertation, Emory University.

  "Oxford Instituttet for Metodistiske Studier: En rapport" i Teologisk Forum, Vol. 1 (1987) 2: 20-29.

  1988
  Redaktør av Context: Essays in Honour of Peder Borgen , sammen med prof. Peter W. Bøckman. Trondheim: Universitetsforlaget Tapir.

  "Skapelse og frelse hos Wesley, Kierkegaard og Bonhoeffer" i Teologisk Forum, Vol. 2 (1988) 1: 57-68.

  1989
  "Fra Jerusalem til Kyoto: kristendommens møte med buddhismen" i Kristendommen og Religionene, red. av Peter W. Bøckman. Trondheim: Tapir forlag, 1989, s. 65-82.

  "World Religions in Christian Perspective" i Catalyst, Vol. 15 (Mars 1989) 3:1, 4-5 og (April 1989) 4:6­8.

  "Hva kan vi lære av sørafrikansk teologi?" i Vitnesbyrd fra Sør-Afrika. Oslo: Kirkens Nødhjelp, 1989.

  "Den tomme Gud: Kristen gudstro og buddhistisk tomhetslære" i Norsk Teologisk Tidsskrift, Vol. 90 (1989) 1:19-30.

  "Kristen tro for vår tid: Engasjement og arbeidsformer i støpeskjeen" i Credo, Vol. 57 (Oktober 20, 1989) 9:9-11 og (Desember 1, 1989) 10: 18­21.

  "Økologi og kristen tro" i Tidsskrift for Kirke, Religion og Samfunn, Vol. 2 (1989) 2: 83-93.

  1990
  "New Age: ny visjon eller gammelt nytt?" i Kirke og Kultur, Vol. 95 (1990) 1:65-81.

  "Gudstjenestens teologi" i Teologisk Forum, Vol. 4 (1990) 1:18-32.

  1991
  "Ethics and Emptiness" i Japanese Religions, Vol. 16 (1991) 4:14-31.

  1992
  "Mission and Religious Dialogue" i The Mission of the Church in Methodist Perspective: The World is My Parish, kapittel 8, red. av Alan G. Padgett. Studies in the History of Missions, Vol. 10. Lewiston: Edwin Mellen Press, 1992, s. 149-176.

  "World Religions in Christian Perspective" i Areopagus, Vol. 5 (1992), 2:17-21

  "Ecology and Christian faith" in Catalyst, Vol. 18 (Febr. 1992) 2: 4-5, 8.

  Bokanmeldelse: Cummings, Charles. "Eco-Spirituality: Toward a Reverent Life" i Center for Theology and the Natural Sciences Bulletin (CTNS).  Vol 12 (høst 1992) nr. 4.

  1993
  Økoteologi: Religiøsitet og Naturforståelse . Frederiksberg, Danmark: Anis Forlag, 1993.

  "Kristendom og naturvitenskap i aktuell debatt" i Naturvitenskap og kristendom, red. av P. W. Bøckman. Trondheim: Tapir, 1993, s. 69-90.

  "Samisk religion og læstadianismen" i Prismet, Årg. 44 (1993) 1: 18-20.

  "Skapelse, Frelse og Helliggjørelse" i Teologisk Forum , Vol. 7 (1993), 1:29-55.

  "Det ondes problem: en konsekvens av teologiske feilslutninger" i Akt, Vol. 7 (1993), nr. 2: 34-35.

  "Kristen enhet og kirkelig mangfold" i Tidsskrift for Kirke, Religion og Samfunn, Årg. 6 (1993) 1: 38-46.

  "Naturvitenskap og kristen tro: Fellesskap og brytninger" i Origo nr. 40, mars 1993, s. 21-27 og nr. 42, oktober 1993, s. 22-27.

  "Vårherre, kysten og folket: Et gløtt inn i nordnorsk religiøsitet" i Tidsskrift for Kirke, Religion og Samfunn , Årg. 6 (1993) 2: 105-113.

  "Sett fra undersiden: om metodistisk kontekstuell teologi i dag" i Teologisk Forum, Vol. 7 (1993) nr. 2, s. 25-40.

  "Den nikenske bekjennelse i økumenisk perspektiv" i Kirke og Kultur, Vol. 98 (1993), nr. 6. s. 555-566.

  1994
  "Kirken i det nordnorske lokalsamfunn". Nordnorsk kulturhistorie. Bind 2. Red. Marit Hauan et al. Tromsø Museum. Oslo: Cappelen, 1994.

  "God as Principle and Person" i Studies in Science and Theology. Vol. 2: Origins, Time and Complexity. Yearbook of the European Society for the Study of Science and Theology, red. George V. Coyne, SJ, Karl Schmitz-Moorman og Chr. Wassermann. Geneve: Labor et fides, 1994, s. 272-276.

  "Vårherre, kysten og folket" i Credo, Vol. 62 (1994) 8: 4-6.

  "Samisk religion i en økologisk sammenheng" i Kirke og Kultur, Vol. 99 (1994), nr. 2, s. 145-160.

  "Naturen som norm i den økologiske debatt" i Natur og Kultur . FDH-rapport, red. av Stein R. Mathisen og Kjell Olsen, 1994: 1, s. 85-106.

  "Økologisk kristendom: Naturfølelse og naturforståelse" i Ung Teologi. Vol. 27 (1994) nr. 3: 33-44.

  1995
  "Om å være from og framsynt: Nordnorsk natur og religiøsitet" i Mellom Sagn og virkelighet i nordnorsk virkelighet. Red. av Marit A. Hauan og Ann Helene Bolstad Skjelbred. Oslo: Vett og Viten, 1995.

  "Ecology and Globalism: A Response to Prof. Eva H. Cadwallader's Paper 'Ultimate Meaning and Reality in the Battle between Globalism and Anti-Globalism'" i Ultimate Reality and Meaning: Interdisciplinary Studies in the Philosophy of Understanding, Vol. 17 (1995), nr. 4: 316-321.

  "Worldviews and Ultimate Values in Ecology": A Further Contribution to Ecological Anthropology" i Ultimate Reality and Meaning: Interdisciplinary Studies in the Philosophy of Understanding, Vol. 18 (1995), nr. 3: 176-191.

  "Odin and Thor in Cyberspace: Material on the Revival of Old Norse Religion, collected on the Internet". HIF-rapport 1995. 90 sider.

  "Satan in Cyberspace I og II: Material on Satanism collected on the Internet". HIF-rapport 1995. H.h.vis 110 og 180 sider.

  1996
  Kontekstuell teologi: Bidrag til en nordnorsk kulturteologi . Norges Forskningsråd: KULTs skriftserie nr. 49, 1996. Innholder 7 egne kapitler.

  "Han Petter og ho Dina: Om maskuline og feminine Åndelige univers" (s. 87-106) og "Trollsteinen, Paradiset og den nye våren" (s. 181-202)i Tore Meistad (red.), Religiøsitet og litteratur i regionalt perspektiv . Norges Forskningsråd, KULTs skriftserie nr. 68, 1996.

  "Trollsteinen, Paradiset og den nye Våren" (s. 54-68) og "Evangelium og kultur i Alta" (s. 167-178) i Gud er løs: Artikler, foredrag og andre bidrag til den norske studieprosessen om evangelium og kulturer. Mellomkirkelig Råd, 1996.

  "Western Science and Japanese Neo-Confucianism: A History of their Interaction and Transformation". Japanese Religions, Vol. 21, (Juli 1996) nr. 2: 253-282.

  "Håp, religion og økologi" i Ad Lucem: tidsskrift för kultur och livsåskådning, nr. 4 (1996), s. 21-29.

  1997
  "Sacred Space: Towards a Theology of Place and Sacred Space" (s.7-31)og "Satan in Cyberspace: a Study of Satanism on the International Computer Network" (s.145-170) i Religion, Church, and Education in the Barents Region, red. av Roald E. Kristiansen og Nikolay M. Terebikhin. Arkhangelsk: Pomoruniversitetet, 1997.

  1998
  "Arktisk teologi: Is og sne som sakramentale symboler" og "Rapport från forskningsseminariet 'Turisten i Iskyrkan'" i Iskyrkan i Jukkasjärvi: Sakral symbol och pastoral funktion. Rapport fra Forskningsseminariet Turisten i Iskyrkan, 21-23. februari 1997, red. av Sölve Anderzén. Forskningsarkivet: Umeå Universitetet, 1998, s.5-17 og 75-81.

  "An agenda for the Ecology of Spirit" (s.15-24) og "Religion in the North: Towards a Contextual Theology of the Arctic" (s.38-58) i Ecology of Spirit. Conference: Cultural Plurality and Religious Identity in the Barents Region, red. av Sölve Anderzén og Roald E. Kristiansen. Umeå 1996, September 19-21. Umeå: Album Religionum Umense 6, 1998.

  "Læstadianismen som religion for kvenene" i Seminarrapport, Nordreisa, 19-21. september 1997. Nord-Troms Historielag 1998, s.155-166.

  "Teologi på nordnorsk. Et bidrag til nordnorsk kontekstuell teologi" i Vardagskulturens teologi, red. av Sigurd Bergmann og Carl Reinhold Bråkenhielm. Falun: Bokförlaget Nye Doxa, 1998, s.173-191.

  "Kirkens misjon og 'den gjenstridige menighet' i nord" i Foredrag om nordnorsk kontekstuell teologi. Oslo: Menighetsfakultetet 1998, s.1-10.

  1999
  "Gud på nordnorsk" i Gud, red. av Notto R. Thelle og Nils J. Riedl, Etterutdanning for prester Bd. 4. Universitetet i Oslo 1999, s. 147-168.

  "Kysten, folket og gudstrua" i Kystsamfunn, gudstro og ressurser , red. av Harold Holtermann. Stamsund 1999, s. 92-104.

  "En himmel i nord" i Rigmor Hansen, red., Odd Sivertsen: En himmel i nord, Utstillingskatalog fra Galleri Embla. Tromsø 1999, s.12-15.

  "Kirkens misjon og den gjenstridige menighet i nord" i Vårherres verden, red. av Svein Malmbekk. Oslo: Presteforeningens studiebibliotek, nr. 44, s.91-106.

  "Den religiøse helgelendingen" i Ivar Roger Hansen, red., Stemmer i stein: Et møte med middelalderkirkene i Alstahaug, Dønnes og Herøy. Kirkejubileet 1999. Sandessjøen 1999, s.143-164.

  "Ekologiya duza" & "Tserkovnaja missija i 'eta svojenravnaja tserkovnaja obshina' na Severe" i Svetsa - 99: Ekologiya duza. Arkhangelsk, Russland 1999, s. 177-202.

  Bokanmeldelse: "Lars Levi Læstadius: Fragmenter i Lappska Mythologien" (Åbo: NIF 1997) i Tradisjon, Årg. 29 (1999), nr. 1, s.43-46.

  2000
  "Om å være læstadiansk ungdom" og "Nordnorsk læstadianisme" i Læstadianismen - en tro på vandring. Troms Fylkesbibliotek, Tromsø, s. 2-7 og 8-24 (tekstene er også oversatt til samisk
  og finsk).

  "Åndelige sanger under vandringen i nord" i Vekkelse og Vitenskap: Lars Levi Læstadius 200 år, red. av Øyvind Norderval & Sigmund Nesset. Tromsø 2000, pp. 73-97.

  "Arctic Ecotheology" i Ecotheology 9, pp. 7-25. England.

  "Stedstilhørighet og religiøs identitet: Autonomi og relasjonalitet i en nordnorsk kontekst" i Sigurd Bergman, red., Man får inte tvinga någon.Torna Hällestad, Sverige, s. 104-118.

  "Læstadianismen etter Læstadius" i Bårjås , Vol. 2 (2000), s.21-31.

  "Buddhisme og natur" i Prismet, Vol. 51, nr. 6 (2000), s.262-264, 269-272.

  "Laestadius i 200 år" i Tornionlaakson vuosikirja / Tornedalens årsbok. Tornio, Sverige, 2000, s.56-63.

  "Åndelig kultur og materiell uttrykksform i læstadiansk forsamlingskultur" i Kulturens materialisering: Identitet og uttrykk, red. av Stein R. Mathisen. Norsk Forskningsråd: Program for kulturstudier nr. 13: Kristiansand: Høgskoleforlaget, s.67-90.

  2001
  "Ved nordenlands nordlige ende" i Læstadius ropar ännu. En serie föreläsningar om Lars Levi Laestadius, framförda i Pajala under Laestadiusåret 2000. Luleå 2001, s.19-38.

  "Tysfjord-samene og kristendommen i nyere tid" i Foredrag ved seminar i Tysfjord 27. og 28. oktober 2000. (Tysfjord-samene og kristendommen gjennom 1000 år). Kjøpsvik: Den norske kirke, 2001, s.26-48.

  "Med Erik Johnsen på kristendomstur vinteren 1903/4" i Skånland kirke gjennom hundre år. Per og Asbjørg Skåden, red. Skånland menighetsråd 2001, s.59-66.

  "Økologi og stedtilhørighet. Et topofilt blikk på stedets hellighet" i Hans-Jürgen Schorre og Tom Sverre Tomren (red), Grønn postill: Økoteologi og kirkehverdag (Oslo: Verbum, 2001), s.92-122.

  Svecha-2000 (Candle-2000) Vol. 3. Science and Religion. Evgenij Arinin, (red.), Arkhangelsk, Pomor State University Publishing House, 2001. Tre artikler: "Religija, pripoda i ekologija" (s.134-157), "Arktitsjeskaja ekoteologija" (s.158-174) og "Rolj nauki i religii v obsjestve bulusjevo" (s. 175-184).

  «Nordnorsk læstadianisme» i Synd og tilgivelse: Læstadianismen i samfunn og ordkunst på Nordkalotten, Reidun Mellem og Anitta Viinikka-Kallinen (red.). Lakselv 2001, s.16-19.

  Bokanmeldelse: Kuoljok, Kerstin Eidlitz. Moder jord och andra mödrar: Föreställningar om verkligheten bland folken i norr och vår syn på den . Stockholm: Carlssons Bokförlag, 1999, i Tradisjon 30/31 (2000/1) 2/1: 43-45.

  Bokanmeldelse: Bengt Jonsell, Inger Nordal & Håkan Rydving, red. Lars Levi Læstadius: botaniker - lingvist - etnograf - teolog . Det Norske Videnskaps-Akademi. I. Mat.-Naturv. Klasse, Skrifter, Ny Serie 40 / II. Hist.-Filos. Klasse, Skrifter, Ny Serie 24 / Kungl. Svenska Vetenskapsakaemien: 13-32. Oslo: Novus forlag, 2000, i Din , nr. 4, 2001, s.58-61. Skrevet i samarbeid med Geir Lorem.

  2002
  "Ved nordenlands nordlige ende: Om læstadiansk tolkning av rom og tid" i Trond Thuen (red.), Fortidsforståelser. Norges forskningsråd og Høyskoleforlaget, Kulturstudier nr. 18, 2002, s.161-190.

  "Samisk religion" i Geir Winje, Guddommelige skjønnhet: Kunst i religionene. Oslo: Universitetsforlaget, 2002, s.231-239.

  "Mennesket - skapningens hersker?" i Som Gud på jorden...: Etikk og naturforvaltning. Rapport fra konferanse i Trondheim 7-8. november 2001. Utgitt av Nord- og Sør- Trøndelag fylker og Nidaros bispedømme, 2001, s.33-43.

  Väckelse utan gränser: Lars Levi Læstadius og den læstadianske bevegelsen. Rapport fra seminar i Pajala, Sverige, 23-24. januar 2001. Universitetet i Tromsø, Samfunnsvitenskapelig fakultet. Stensilserie D nr. 1. Ansvarlig redaktør og forfatter av kapitlet: "På kristendomstur med Erik Johnsen: En læstadiansk misjonsreise vinteren 1903/4", s.71-99.

  Ekoteologija. Arkhangelsk, Russland: Pomoruniversitetes forlag. 246s. (Oversettelse av boken Økoteologi: Religiøsitet og Naturforståelse. Frederiksberg, Danmark: Anis Forlag, 1993.

  "Religiovedtseskije issledovanija v Norvegii" i Svjetsa 2002. Istoki: Sever - Tsentr. Arkhangelsk, Russland: Pomoruniversitetes forlag, s. 190-196.

  "Åndelig identitet i det grenseløse nord" i Tornionlaakson vuosikirja (Tornedalens årbok) 2002, s.100-118.

  Bokanmeldelse: Andersen, Vagn (red.). Religionsvidenskabelige sonderinger. Festskrift i anledning af et 10 års jubilæum. Religionsvidenskabelige Skrifter nr. 5. Aarhus universitetsforlag, 2001, i Tidsskrift for Kirke, Religion og Samfunn, nr. 2, 2002, s. 169-172

  2003
  Elverhøy kirke 1803 - 2003. Bengt Norbakken og Roald E. Kristiansen, red. Elverhøy menighetsråd, Tromsø. Forfatter av kapitlene: "Fra kongelig misjonskapell til moderne folkekirke" (sammen med Bengt Norbakke), s.17-34; "Ole Audunsens prestetavle i Elverhøy kirke" (s.79-86) og "Prestene i 'Schjelderup-kirken' fra 1803-2003" (s.87-96).

  "Ulvepresten i Lappmarken [Oluf Sciermo]" i Din, Religionsvitenskapelig tidsskrift nr. 4 (2002) + 1 (2003), s.51-55.

  "De gjenstridige prestene: Svartebokpresten som tricksterfigur" i Jens-Ivar Nergård og Sigmund Nesset (red.), Det Gjenstridige. Edmund Edvardsen 60 år. Vallset: Oplandske bokforlag, s.135-148.

  "Deep Ecology" og "Anthropocentrism". Leksikalske artikler for Encyclopedia of Science and Religion. Vol. 1. New York: Macmillan Reference USA, s.18-20 og s.205-206.

  "Gudelæren i L.L. Læstadius' Fragmenter i lappska mytologien" i Lars Levi Læstadius: Fragmenter i Lappska Mythologien. Gudalära, red. av Per Posti og Nils M. Knutsen. Tromsø: Angelica, s.175-184.

  "'En elskov til det Folk i Danske Finmarks Land' Knud Leems Beskrivelse over Finmarkens Lapper 1767" i Jan R. Hagland og Steinar Supphellen (red.), Knud Leem og det samiske. Foredrag holdt ved et seminar i regi av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 11-12. oktober 2002. Skrifter 2 (2003), s.61-78.

  "Johnsen, Erik". Biografisk artikkel for Norsk Biografisk Leksikon. Bind 5. Oslo: Kunnskapsforlaget Aschehoug & Gyldendal, 2002, s.136-137.

  2004
  Preliminær matrikkel over læstadianske predikanter i Norge 1850 - 2000. Tromsø: Institutt for religionsvitenskap / SVF, Universitetet i Tromsø 2004. 174 s. Stensilserie D-03. 173 s.

  Davviguovlluid eamiálbmogiid oskkut ja sámi dološ osku. Oversatt av Berit Margrethe Oskal. Karasjok: CálliidLágádus 2004. 95 s.

  Leastadianisma. Oahppogirji nuoraidskuvlii. Oversatt av Berit Margrethe Oskal. Karasjok: CállidLágádus 2004. 76 s.

  Máilmmi oskkut. Oahppogirji nuoraidskuvlii. Oversatt av Berit Margrethe Oskal. Karasjok: CállidLágádus 2004. 71 s.

  "Schytte, Erik Gerhard" i: Norsk Biografisk Leksikon. Bind 8: Sand-Sundquist. Oslo: Kunnskapsforlaget 2004, s.130-131.

  "Skanke, Hans" i: Norsk Biografisk Leksikon. Bind 8: Sand-Sundquist. Oslo: Kunnskapsforlaget 2004, s.247.

  The Legitimacy and Autonomy of Religion: Lectures given at an international Symposium for Philosophy of Religion at the University of Tromsø, Norway, in August / September 2001. Ketil Bonaunet og Roald E. Kristiansen (red.).Tromsø 2004.

  "Religious Philosophy for Fools: On the Philosophical Basis for L.L. Læstadius' Theology" i The Legitimacy and Autonomy of Religion: Lectures given at an international Symposium for Philosophy of Religion at the University of Tromsø, Norway, in August/September 2001, Ketil Bonaunet og Roald E. Kristiansen (red.). Tromsø 2004, s.65-82.

  "Satan i Cyberspace: A Study of Satanism on the Internet in the 1990's" i Satanism (A Special Issue of SYZYGY: Journal of Alternative Religion and Culture. Redigert av Jesper A. Petersen. Stevens Point, MI: Academic Publishing, 2004, s.11-36. (Tidligere publisert i Religion, Church, and Education in the Barents Region, red. av Roald E. Kristiansen og Nikolay M. Terebikhin. Arkhangelsk: Pomor University Publ. House, 1997.)

  "Arctandrias skapelse: Om bibelen og Den nordlandske trompet" i Petter Dass - omkring Nordlands trompet i Sven Erik Forfang og Ivar Roger Hansen (red.). Rapport fra Petter Dass-seminaret i Alstahaug 2003. Høgskolen i Nesna 2004, s.130-152.

  "Fra noaidens datter til de kristnes mor: Om læstadianismens fremvekst i Sør-Troms og Ofoten" i Per Axelsson & Peter Sköld (red.), Ett land, ett folk. Sápmi i historia och nutid. Umeå 2005, s.85-100.

  2005
  Samisk religion - Læstadianisme. Bergen: Fagbokforlaget 2005. ISBN 82-450-0155-4. 95 s.

  "Fra noaidens datter til de kristnes mor: Om læstadianismens fremvekst i Sør-Troms og Ofoten". I: Ett land, ett folk. Sápmi i historia och nutid. Umeå: Umeå universitet 2005. ISBN 91-974468-2-3. s. 85-100.

  "Økologiske perspektiver på Lappmarkens religion". I: Livsfrågor i Lappland. Kyrkan och kolonisationen. Forskarsymposium i Vilhelmina 30 september - 1 oktober 2004. Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2005. ISBN 91-975772-2-7.

  Perceptions of nature in the context of XIX-XXI centuries. I: Svjetsa-2005. Istoki: Religija i litsnost v proshlom i nastojatchjem. Tom 13. Vladimir, Russland: Vladimir Universitet 2005. ISBN 5-89368-630-6. s. 315-337.

  Religioznje issledovanija v Norvegii. I: Religiovedenije: Akademitseskij lektsij v dvuch tsatjach. Vladimir, Russland: Vladimir Universitet 2005. ISBN 5-89368-620-9. s. 101-108.

  2006
  Om samisk spiritualitet - sett utenfra. Praktisk kirkelig årbok 2006(1):39-46.

  Bokanmeldelse: Juha Pentikäinen & Peter Simoncsics (red.), Shamanhood: An Endangered Language. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Oslo: Novus forlag, 2005. Norsk lingvistisk tidsskrift 2006;24(1):124-128.

  2007
  Økoteologi anno 2007. I: Økoteologi: Kontekstuelle perspektiver på miljø og teologi. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag 2007. ISBN 9788251922395. s. 11-27

  Kirka som brobygger: Religiøse kontakter i et øst/vest-perspektiv. I: Forpost mot øst: Fra Vardø og Finnmarks historie 1307-2007. Rapport fra det XXXII nordnorske historieseminar. Vardø 21-23. september 2007. Stamsund: Orkana 2008 ISBN 978-82-8104-081-6. s. 179-190.

  Økoteologi anno 2007. I: Økoteologi: Kontekstuelle perspektiver på miljø og teologi. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 9788251922395. s. 11-27.

  Bokanmdelelse: Leif Lindin & Håkan Rydving: Samisk kyrkohistorisk bibliografi (Sámi girkohistorijjálaš bibliografija). Centrum för Samisk Forskning.. Norsk Teologisk Tidsskrift 2008; Volum 109.(1) s. 115-116.

  2008
  Misjon, pietisme og stat blant arktiske urfolk. I: Fra opprører til apostel: Hans Egedes liv og kirken på Grønland. Kabelvåg: Egedejubileet 2008 ISBN 978-82-303-1061-8. s. 91-106.

  Natur og gudstro. I: Praktisk kirkelig årbok 2008: Praktisk-kirkelig teologi nedenfra. Tromsø: KUN: Kirkelig Utdanningssenter i Nord 2008 ISBN 978-82-997821-0-4. s. 91-101.

  På seidejakt i Tromsdalen. Et mulig offersted ved Salasoaivi. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2007 (4) s. 43-52.


  Forskningsinteresser

  Nordnorsk og samisk religionshistorie:

  Samisk_roald

  Sentralt i mine forskningsinteresser står forholdet mellom kirkelig (institusjonell) og folkelig (ikke-offisiell) religiøsitet. Kirkens og prestenes selvforståelse er ikke alltid den samme som folkets/menighetens forståelse av religiøse anliggender. Ulikhetene kan komme til uttrykk på flere måter, bl.a. i ulike former for "gjenstridighetspraksiser" og i fortellinger om "svartebokprester".

  Det folkelige tradisjonen gjør ofte bruk av praksiser som står i et spenningsforhold til kirkens synspunkter. Praksisene kan bestå i f.eks. helbredelsesvirksomhet og har ofte forbindelser tilbake til førkristen praksis. Hvordan eldre og nyere religiøse praksiser forholder seg til hverandre, er et annet tema i mine forskningsinteresser.

  nordnorsk_roald

  En annen måte ulikheter mellom kirkelig og folkelig meningsdannelse kommer til uttrykk, er i de kristne vekkelsestradisjonene (f.eks. læstadianismen) som står i et klart spenningsforhold til den offisielle kirken. Læstadiansk historie og tradisjon har derfor en viktig plass i mitt forskningsarbeid.

  Ett langsiktig prosjekt er arbeidet med en oversikt over predikanter som har virket innen norsk læstadiansk tradisjon.


  Les:
  Mer om Nordnorsk religionshistorie

  Mer om Samisk religionshistorie
   

   Japansk religionshistorie:

  Japansk religion er en "sidegren" av mine forskningsinteresser. Jeg er særlig opptatt av buddhistisk filosofi i møte med vestlig tradisjon, men også av buddhismens historie i Japan, samt shinto-religionens uttrykksformer i japansk samfunn i fortid og nåtid.

  En relativt omfattende oversikt over japansk buddhisme er lagt ut på mine nettsider, og jeg vil fremover forsøke å bygge den videre ut også med andre sider fra japansk religionshistorie, for eksempel med materiale om Shinto-religionen.

  Mer om Japansk religionshistorie

  japansk_roald


   

   

   

   

   

   

   

   

   
  BRELIA N 310

  Klikk for større kart