Bilde av Kristiansen, Roald E
Foto: Torje Jenssen
Bilde av Kristiansen, Roald E
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi rkr002@post.uit.no +4777645533 95755024 Tromsø

Roald E Kristiansen


Førsteamanuensis i religionsvitenskap

Stillingsbeskrivelse

Hovedansvar for kursene REL1002 (Nordnorsk, samisk og sirkumpolare religioner) og REL1005 (Asias religioner).


 • Henrik Kiærbech, Ann Ragnhild Broderstad, Anne Silviken, Geir F Lorem, Roald Ernst Kristiansen, Anna Rita Spein :
  The association of religious factors with mental health-service utilisation and satisfaction in a mixed Sámi and Norwegian adult population: Adopting the SAMINOR 2 Questionnaire Survey
  International Journal of Circumpolar Health 2023 ARKIV / DOI
 • Henrik Kiærbech, Anne Silviken, Geir F Lorem, Roald E Kristiansen, Anna Rita Spein :
  Religion and Health In Arctic Norway—The association of religious and spiritual factors with non-suicidal self-injury in the Sami and non-Sami adult population—The SAMINOR 2 Questionnaire Survey
  Mental Health, Religion & Culture 05. juli 2021 ARKIV / DOI
 • Roald E Kristiansen :
  Kinesiske filosofier
  Universitetsforlaget 2021
 • Henrik Kiærbech, Anne Silviken, Geir F Lorem, Roald E Kristiansen, Anna Rita Spein :
  Religion and Health in Arctic Norway–the association of religious and spiritual factors with suicidal behaviour in a mixed Sámi and Norwegian adult population–The SAMINOR 2 Questionnaire Survey
  International Journal of Circumpolar Health 2021 ARKIV / DOI
 • Roald E Kristiansen :
  Depictions of Laestadianism 1850-1950
  Approaching Religion 2020 ARKIV / DOI
 • Roald E Kristiansen :
  Læstadianismens Jerusalem: Om konstruksjoner av hellige steder
  DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2018 FULLTEKST / ARKIV
 • Dikka Storm, Rognald Heiseldal Bergesen, Roald E Kristiansen :
  Innledning. Den langstrakte reformasjonen.
  Ottar 2017
 • Roald E Kristiansen :
  Die Mission der Samen in einem postreformatorischen Kontext
  Michael Imhof Verlag 2017
 • Roald E Kristiansen :
  Den norske kirken og det samiske
  Artos & Norma bokförlag 2016
 • Roald E Kristiansen :
  Black Book Ministers in Northern Norway
  Wehrhahn Verlag 2016
 • Margareta Attius-Sohlman, Carlquist Erik, Nikolay M. Terebikhin, Roald E Kristiansen, Sølve Anderzen, Marja Tuominen m.fl.:
  Religion
  Pax Forlag 2016
 • Roald E Kristiansen :
  Lappmarkens kristendom og de førstefødtes menighet
  Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2016 FULLTEKST / ARKIV
 • Roald E Kristiansen :
  Clergy Networks Around Vestfjorden 1650-1750
  Orkana Forlag 2014
 • Roald E Kristiansen :
  Kirken og det samiske
  2014
 • Roald E Kristiansen, Jens Petter Nielsen, Erik Haakon Egeberg :
  Kirkelige og religiøse berøringspunkter
  Pax Forlag 2014
 • Roald E Kristiansen :
  Two Northern Grimoires: The Trondenes and Vesteralen Black Books
  Acta Borealia 2013 DOI
 • Knut Axel Jacobsen, Roald E Kristiansen, Håkan Rydving :
  Verdensfilosofier: Førmoderne filosofi i India, Kina og Midtøsten
  Universitetsforlaget 2021 OMTALE
 • Sigrun Høgetveit Berg, Rognald Heiseldal Bergesen, Roald E Kristiansen :
  The Protracted Reformation in the North: Volume III from the Project “The Protracted Reformation in Northern Norway”
  Walter de Gruyter (De Gruyter) 2020
 • Sigrun Høgetveit Berg, Rognald Heiseldal Bergesen, Roald E Kristiansen :
  The Protracted Reformation in Northern Norway. Vol. 2: Towards a Protestant North
  Wehrhahn Verlag 2016
 • Roald E Kristiansen, Bengt-Ove Andreassen, Rolf Inge Larsen :
  Approaching Laestadianism
  Approaching Religion 2020 DOI
 • Sigrun Høgetveit Berg, Roald E Kristiansen, Cathinka Dahl Hambro :
  Northern Reformations: Introduction
  Nordlit 2019 FULLTEKST / ARKIV
 • Roald E Kristiansen :
  The Sacred Geography of Western Laestadianism
  2018
 • Roald E Kristiansen :
  Lappmarken som hellig rom i læstadiansk tradisjon
  2018
 • Roald E Kristiansen :
  Laestadianism - a protective resource for well-being or a source for suffering?
  2018
 • Roald E Kristiansen :
  The Sacred Geography of Firstborn Laestadianism
  2017
 • Roald E Kristiansen :
  Religiøst liv i nord
  2017
 • Roald E Kristiansen :
  Luther i dagens læstadianisme
  2017
 • Roald E Kristiansen :
  The Reformation and the Sacred Kingship Tradition
  2017
 • Roald E Kristiansen :
  De lærde prestene i nord
  Ottar 2017 DATA / PROSJEKT
 • Anna Rita Spein, Geir F Lorem, Roald E Kristiansen :
  Religion og helse i Nord-Norge. Epidemiologisk data fra SAMINOR 2 studien.
  2016
 • Roald E Kristiansen :
  Jens Kildahl - den glemte misjonæren
  2016
 • Roald E Kristiansen :
  Fra hedendom til kristendom
  2016
 • Roald E Kristiansen :
  Religiøs mobilisering og læstadianisme i historieforskningen
  Haaløygminne : Håløygminne 2016
 • Roald E Kristiansen :
  The "Firstborn" - A Historical Survey of the Old Apostolic Lutheran Church
  2015
 • Roald E Kristiansen :
  Fra noaidens datter til de kristnes mor: Om læstadianismens fremvekst i Sør-Troms og Ofoten (2 forelesninger)
  2015
 • Roald E Kristiansen :
  Læstadianismen: Vekkelsesbevegelsen mellom tradisjonalisme og modernitet
  Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2015
 • Roald E Kristiansen :
  Church and State in the Context of Northern Post-Reformation Society
  2015
 • Ellen Marie Jensen, Roald E Kristiansen, Rune Blix Hagen, Aage Solbakk :
  What We Believe In: Sámi Religious Experience and Beliefs from 1593 to the Present
  2015
 • Roald E Kristiansen :
  Jerpe-Gáddjá - noaidens datter og de kristnes mor. Læstadiansk kristendom i Sør-Troms våren 1848
  2014
 • Roald E Kristiansen :
  Læstadianismen som utfordring for dagens samfunn
  2014
 • Roald E Kristiansen :
  Svarteboka fra Trondenes
  2014
 • Roald E Kristiansen :
  Mindfulness i øst og vest: samme praksis, mange drakter?
  2014
 • Roald E Kristiansen :
  The Post-Reformation Clergy and the Northern Black Book Priest Tradition
  2014
 • Roald E Kristiansen :
  Reforming a Nation: The Introduction of Lutheranism to the Far North
  2014
 • Roald E Kristiansen :
  Mathias Bonsach Krogh
  Helgelands Blad 01. september 2014
 • Roald E. Kristiansen :
  Kirkens geistlighet rundt Vestfjorden 1650-1750
  2013
 • Roald E. Kristiansen :
  Frigjøring i buddhismen
  Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2013
 • Roald E. Kristiansen :
  Prost Jakob Anderssen i Ofoten: en prest til besvær?
  2013
 • Roald E. Kristiansen :
  Underveis
  13. mars 2013
 • Roald E. Kristiansen :
  Samisk spiritualitet – mellom hellige fjell og hellig skrift
  2013

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  1981
  "Teilhard de Chardins evolusjonsteologi" i Kirke og Kultur, Vol. 86 (1981) 9: 544-558.

  1983
  "Teologi og naturvitenskap: Fiendskap eller Fellesskap" i Kirke og Kultur , Vol. 88 (1983) 1: 30-44.

  1984
  "Kristendommens holdninger til verdensreligionene" i Kirke og Kultur, Vol. 89 (1984) 5: 289-303.

  "Overcoming Dichotomy in Creation" i Japanese Religions, Vol. 13 (1984) 3: 27-46.

   
  1985
  "Økologisk teologi som frigjøringsteologi" i Kirke og Kultur, Vol. 90 (1985) 6: 368-375.

  1987
  Creation and Emptiness: Transforming the Doctrine of Creation in Dialogue with the Kyoto School of Philosophy (Ann Arbor, MI: U.M.I., 1989). Ph.D. Dissertation, Emory University.

  "Oxford Instituttet for Metodistiske Studier: En rapport" i Teologisk Forum, Vol. 1 (1987) 2: 20-29.

  1988
  Redaktør av Context: Essays in Honour of Peder Borgen , sammen med prof. Peter W. Bøckman. Trondheim: Universitetsforlaget Tapir.

  "Skapelse og frelse hos Wesley, Kierkegaard og Bonhoeffer" i Teologisk Forum, Vol. 2 (1988) 1: 57-68.

  1989
  "Fra Jerusalem til Kyoto: kristendommens møte med buddhismen" i Kristendommen og Religionene, red. av Peter W. Bøckman. Trondheim: Tapir forlag, 1989, s. 65-82.

  "World Religions in Christian Perspective" i Catalyst, Vol. 15 (Mars 1989) 3:1, 4-5 og (April 1989) 4:6­8.

  "Hva kan vi lære av sørafrikansk teologi?" i Vitnesbyrd fra Sør-Afrika. Oslo: Kirkens Nødhjelp, 1989.

  "Den tomme Gud: Kristen gudstro og buddhistisk tomhetslære" i Norsk Teologisk Tidsskrift, Vol. 90 (1989) 1:19-30.

  "Kristen tro for vår tid: Engasjement og arbeidsformer i støpeskjeen" i Credo, Vol. 57 (Oktober 20, 1989) 9:9-11 og (Desember 1, 1989) 10: 18­21.

  "Økologi og kristen tro" i Tidsskrift for Kirke, Religion og Samfunn, Vol. 2 (1989) 2: 83-93.

  1990
  "New Age: ny visjon eller gammelt nytt?" i Kirke og Kultur, Vol. 95 (1990) 1:65-81.

  "Gudstjenestens teologi" i Teologisk Forum, Vol. 4 (1990) 1:18-32.

  1991
  "Ethics and Emptiness" i Japanese Religions, Vol. 16 (1991) 4:14-31.

  1992
  "Mission and Religious Dialogue" i The Mission of the Church in Methodist Perspective: The World is My Parish, kapittel 8, red. av Alan G. Padgett. Studies in the History of Missions, Vol. 10. Lewiston: Edwin Mellen Press, 1992, s. 149-176.

  "World Religions in Christian Perspective" i Areopagus, Vol. 5 (1992), 2:17-21

  "Ecology and Christian faith" in Catalyst, Vol. 18 (Febr. 1992) 2: 4-5, 8.

  Bokanmeldelse: Cummings, Charles. "Eco-Spirituality: Toward a Reverent Life" i Center for Theology and the Natural Sciences Bulletin (CTNS).  Vol 12 (høst 1992) nr. 4.

  1993
  Økoteologi: Religiøsitet og Naturforståelse . Frederiksberg, Danmark: Anis Forlag, 1993.

  "Kristendom og naturvitenskap i aktuell debatt" i Naturvitenskap og kristendom, red. av P. W. Bøckman. Trondheim: Tapir, 1993, s. 69-90.

  "Samisk religion og læstadianismen" i Prismet, Årg. 44 (1993) 1: 18-20.

  "Skapelse, Frelse og Helliggjørelse" i Teologisk Forum , Vol. 7 (1993), 1:29-55.

  "Det ondes problem: en konsekvens av teologiske feilslutninger" i Akt, Vol. 7 (1993), nr. 2: 34-35.

  "Kristen enhet og kirkelig mangfold" i Tidsskrift for Kirke, Religion og Samfunn, Årg. 6 (1993) 1: 38-46.

  "Naturvitenskap og kristen tro: Fellesskap og brytninger" i Origo nr. 40, mars 1993, s. 21-27 og nr. 42, oktober 1993, s. 22-27.

  "Vårherre, kysten og folket: Et gløtt inn i nordnorsk religiøsitet" i Tidsskrift for Kirke, Religion og Samfunn , Årg. 6 (1993) 2: 105-113.

  "Sett fra undersiden: om metodistisk kontekstuell teologi i dag" i Teologisk Forum, Vol. 7 (1993) nr. 2, s. 25-40.

  "Den nikenske bekjennelse i økumenisk perspektiv" i Kirke og Kultur, Vol. 98 (1993), nr. 6. s. 555-566.

  1994
  "Kirken i det nordnorske lokalsamfunn". Nordnorsk kulturhistorie. Bind 2. Red. Marit Hauan et al. Tromsø Museum. Oslo: Cappelen, 1994.

  "God as Principle and Person" i Studies in Science and Theology. Vol. 2: Origins, Time and Complexity. Yearbook of the European Society for the Study of Science and Theology, red. George V. Coyne, SJ, Karl Schmitz-Moorman og Chr. Wassermann. Geneve: Labor et fides, 1994, s. 272-276.

  "Vårherre, kysten og folket" i Credo, Vol. 62 (1994) 8: 4-6.

  "Samisk religion i en økologisk sammenheng" i Kirke og Kultur, Vol. 99 (1994), nr. 2, s. 145-160.

  "Naturen som norm i den økologiske debatt" i Natur og Kultur . FDH-rapport, red. av Stein R. Mathisen og Kjell Olsen, 1994: 1, s. 85-106.

  "Økologisk kristendom: Naturfølelse og naturforståelse" i Ung Teologi. Vol. 27 (1994) nr. 3: 33-44.

  1995
  "Om å være from og framsynt: Nordnorsk natur og religiøsitet" i Mellom Sagn og virkelighet i nordnorsk virkelighet. Red. av Marit A. Hauan og Ann Helene Bolstad Skjelbred. Oslo: Vett og Viten, 1995.

  "Ecology and Globalism: A Response to Prof. Eva H. Cadwallader's Paper 'Ultimate Meaning and Reality in the Battle between Globalism and Anti-Globalism'" i Ultimate Reality and Meaning: Interdisciplinary Studies in the Philosophy of Understanding, Vol. 17 (1995), nr. 4: 316-321.

  "Worldviews and Ultimate Values in Ecology": A Further Contribution to Ecological Anthropology" i Ultimate Reality and Meaning: Interdisciplinary Studies in the Philosophy of Understanding, Vol. 18 (1995), nr. 3: 176-191.

  "Odin and Thor in Cyberspace: Material on the Revival of Old Norse Religion, collected on the Internet". HIF-rapport 1995. 90 sider.

  "Satan in Cyberspace I og II: Material on Satanism collected on the Internet". HIF-rapport 1995. H.h.vis 110 og 180 sider.

  1996
  Kontekstuell teologi: Bidrag til en nordnorsk kulturteologi . Norges Forskningsråd: KULTs skriftserie nr. 49, 1996. Innholder 7 egne kapitler.

  "Han Petter og ho Dina: Om maskuline og feminine Åndelige univers" (s. 87-106) og "Trollsteinen, Paradiset og den nye våren" (s. 181-202)i Tore Meistad (red.), Religiøsitet og litteratur i regionalt perspektiv . Norges Forskningsråd, KULTs skriftserie nr. 68, 1996.

  "Trollsteinen, Paradiset og den nye Våren" (s. 54-68) og "Evangelium og kultur i Alta" (s. 167-178) i Gud er løs: Artikler, foredrag og andre bidrag til den norske studieprosessen om evangelium og kulturer. Mellomkirkelig Råd, 1996.

  "Western Science and Japanese Neo-Confucianism: A History of their Interaction and Transformation". Japanese Religions, Vol. 21, (Juli 1996) nr. 2: 253-282.

  "Håp, religion og økologi" i Ad Lucem: tidsskrift för kultur och livsåskådning, nr. 4 (1996), s. 21-29.

  1997
  "Sacred Space: Towards a Theology of Place and Sacred Space" (s.7-31)og "Satan in Cyberspace: a Study of Satanism on the International Computer Network" (s.145-170) i Religion, Church, and Education in the Barents Region, red. av Roald E. Kristiansen og Nikolay M. Terebikhin. Arkhangelsk: Pomoruniversitetet, 1997.

  1998
  "Arktisk teologi: Is og sne som sakramentale symboler" og "Rapport från forskningsseminariet 'Turisten i Iskyrkan'" i Iskyrkan i Jukkasjärvi: Sakral symbol och pastoral funktion. Rapport fra Forskningsseminariet Turisten i Iskyrkan, 21-23. februari 1997, red. av Sölve Anderzén. Forskningsarkivet: Umeå Universitetet, 1998, s.5-17 og 75-81.

  "An agenda for the Ecology of Spirit" (s.15-24) og "Religion in the North: Towards a Contextual Theology of the Arctic" (s.38-58) i Ecology of Spirit. Conference: Cultural Plurality and Religious Identity in the Barents Region, red. av Sölve Anderzén og Roald E. Kristiansen. Umeå 1996, September 19-21. Umeå: Album Religionum Umense 6, 1998.

  "Læstadianismen som religion for kvenene" i Seminarrapport, Nordreisa, 19-21. september 1997. Nord-Troms Historielag 1998, s.155-166.

  "Teologi på nordnorsk. Et bidrag til nordnorsk kontekstuell teologi" i Vardagskulturens teologi, red. av Sigurd Bergmann og Carl Reinhold Bråkenhielm. Falun: Bokförlaget Nye Doxa, 1998, s.173-191.

  "Kirkens misjon og 'den gjenstridige menighet' i nord" i Foredrag om nordnorsk kontekstuell teologi. Oslo: Menighetsfakultetet 1998, s.1-10.

  1999
  "Gud på nordnorsk" i Gud, red. av Notto R. Thelle og Nils J. Riedl, Etterutdanning for prester Bd. 4. Universitetet i Oslo 1999, s. 147-168.

  "Kysten, folket og gudstrua" i Kystsamfunn, gudstro og ressurser , red. av Harold Holtermann. Stamsund 1999, s. 92-104.

  "En himmel i nord" i Rigmor Hansen, red., Odd Sivertsen: En himmel i nord, Utstillingskatalog fra Galleri Embla. Tromsø 1999, s.12-15.

  "Kirkens misjon og den gjenstridige menighet i nord" i Vårherres verden, red. av Svein Malmbekk. Oslo: Presteforeningens studiebibliotek, nr. 44, s.91-106.

  "Den religiøse helgelendingen" i Ivar Roger Hansen, red., Stemmer i stein: Et møte med middelalderkirkene i Alstahaug, Dønnes og Herøy. Kirkejubileet 1999. Sandessjøen 1999, s.143-164.

  "Ekologiya duza" & "Tserkovnaja missija i 'eta svojenravnaja tserkovnaja obshina' na Severe" i Svetsa - 99: Ekologiya duza. Arkhangelsk, Russland 1999, s. 177-202.

  Bokanmeldelse: "Lars Levi Læstadius: Fragmenter i Lappska Mythologien" (Åbo: NIF 1997) i Tradisjon, Årg. 29 (1999), nr. 1, s.43-46.

  2000
  "Om å være læstadiansk ungdom" og "Nordnorsk læstadianisme" i Læstadianismen - en tro på vandring. Troms Fylkesbibliotek, Tromsø, s. 2-7 og 8-24 (tekstene er også oversatt til samisk
  og finsk).

  "Åndelige sanger under vandringen i nord" i Vekkelse og Vitenskap: Lars Levi Læstadius 200 år, red. av Øyvind Norderval & Sigmund Nesset. Tromsø 2000, pp. 73-97.

  "Arctic Ecotheology" i Ecotheology 9, pp. 7-25. England.

  "Stedstilhørighet og religiøs identitet: Autonomi og relasjonalitet i en nordnorsk kontekst" i Sigurd Bergman, red., Man får inte tvinga någon.Torna Hällestad, Sverige, s. 104-118.

  "Læstadianismen etter Læstadius" i Bårjås , Vol. 2 (2000), s.21-31.

  "Buddhisme og natur" i Prismet, Vol. 51, nr. 6 (2000), s.262-264, 269-272.

  "Laestadius i 200 år" i Tornionlaakson vuosikirja / Tornedalens årsbok. Tornio, Sverige, 2000, s.56-63.

  "Åndelig kultur og materiell uttrykksform i læstadiansk forsamlingskultur" i Kulturens materialisering: Identitet og uttrykk, red. av Stein R. Mathisen. Norsk Forskningsråd: Program for kulturstudier nr. 13: Kristiansand: Høgskoleforlaget, s.67-90.

  2001
  "Ved nordenlands nordlige ende" i Læstadius ropar ännu. En serie föreläsningar om Lars Levi Laestadius, framförda i Pajala under Laestadiusåret 2000. Luleå 2001, s.19-38.

  "Tysfjord-samene og kristendommen i nyere tid" i Foredrag ved seminar i Tysfjord 27. og 28. oktober 2000. (Tysfjord-samene og kristendommen gjennom 1000 år). Kjøpsvik: Den norske kirke, 2001, s.26-48.

  "Med Erik Johnsen på kristendomstur vinteren 1903/4" i Skånland kirke gjennom hundre år. Per og Asbjørg Skåden, red. Skånland menighetsråd 2001, s.59-66.

  "Økologi og stedtilhørighet. Et topofilt blikk på stedets hellighet" i Hans-Jürgen Schorre og Tom Sverre Tomren (red), Grønn postill: Økoteologi og kirkehverdag (Oslo: Verbum, 2001), s.92-122.

  Svecha-2000 (Candle-2000) Vol. 3. Science and Religion. Evgenij Arinin, (red.), Arkhangelsk, Pomor State University Publishing House, 2001. Tre artikler: "Religija, pripoda i ekologija" (s.134-157), "Arktitsjeskaja ekoteologija" (s.158-174) og "Rolj nauki i religii v obsjestve bulusjevo" (s. 175-184).

  «Nordnorsk læstadianisme» i Synd og tilgivelse: Læstadianismen i samfunn og ordkunst på Nordkalotten, Reidun Mellem og Anitta Viinikka-Kallinen (red.). Lakselv 2001, s.16-19.

  Bokanmeldelse: Kuoljok, Kerstin Eidlitz. Moder jord och andra mödrar: Föreställningar om verkligheten bland folken i norr och vår syn på den . Stockholm: Carlssons Bokförlag, 1999, i Tradisjon 30/31 (2000/1) 2/1: 43-45.

  Bokanmeldelse: Bengt Jonsell, Inger Nordal & Håkan Rydving, red. Lars Levi Læstadius: botaniker - lingvist - etnograf - teolog . Det Norske Videnskaps-Akademi. I. Mat.-Naturv. Klasse, Skrifter, Ny Serie 40 / II. Hist.-Filos. Klasse, Skrifter, Ny Serie 24 / Kungl. Svenska Vetenskapsakaemien: 13-32. Oslo: Novus forlag, 2000, i Din , nr. 4, 2001, s.58-61. Skrevet i samarbeid med Geir Lorem.

  2002
  "Ved nordenlands nordlige ende: Om læstadiansk tolkning av rom og tid" i Trond Thuen (red.), Fortidsforståelser. Norges forskningsråd og Høyskoleforlaget, Kulturstudier nr. 18, 2002, s.161-190.

  "Samisk religion" i Geir Winje, Guddommelige skjønnhet: Kunst i religionene. Oslo: Universitetsforlaget, 2002, s.231-239.

  "Mennesket - skapningens hersker?" i Som Gud på jorden...: Etikk og naturforvaltning. Rapport fra konferanse i Trondheim 7-8. november 2001. Utgitt av Nord- og Sør- Trøndelag fylker og Nidaros bispedømme, 2001, s.33-43.

  Väckelse utan gränser: Lars Levi Læstadius og den læstadianske bevegelsen. Rapport fra seminar i Pajala, Sverige, 23-24. januar 2001. Universitetet i Tromsø, Samfunnsvitenskapelig fakultet. Stensilserie D nr. 1. Ansvarlig redaktør og forfatter av kapitlet: "På kristendomstur med Erik Johnsen: En læstadiansk misjonsreise vinteren 1903/4", s.71-99.

  Ekoteologija. Arkhangelsk, Russland: Pomoruniversitetes forlag. 246s. (Oversettelse av boken Økoteologi: Religiøsitet og Naturforståelse. Frederiksberg, Danmark: Anis Forlag, 1993.

  "Religiovedtseskije issledovanija v Norvegii" i Svjetsa 2002. Istoki: Sever - Tsentr. Arkhangelsk, Russland: Pomoruniversitetes forlag, s. 190-196.

  "Åndelig identitet i det grenseløse nord" i Tornionlaakson vuosikirja (Tornedalens årbok) 2002, s.100-118.

  Bokanmeldelse: Andersen, Vagn (red.). Religionsvidenskabelige sonderinger. Festskrift i anledning af et 10 års jubilæum. Religionsvidenskabelige Skrifter nr. 5. Aarhus universitetsforlag, 2001, i Tidsskrift for Kirke, Religion og Samfunn, nr. 2, 2002, s. 169-172

  2003
  Elverhøy kirke 1803 - 2003. Bengt Norbakken og Roald E. Kristiansen, red. Elverhøy menighetsråd, Tromsø. Forfatter av kapitlene: "Fra kongelig misjonskapell til moderne folkekirke" (sammen med Bengt Norbakke), s.17-34; "Ole Audunsens prestetavle i Elverhøy kirke" (s.79-86) og "Prestene i 'Schjelderup-kirken' fra 1803-2003" (s.87-96).

  "Ulvepresten i Lappmarken [Oluf Sciermo]" i Din, Religionsvitenskapelig tidsskrift nr. 4 (2002) + 1 (2003), s.51-55.

  "De gjenstridige prestene: Svartebokpresten som tricksterfigur" i Jens-Ivar Nergård og Sigmund Nesset (red.), Det Gjenstridige. Edmund Edvardsen 60 år. Vallset: Oplandske bokforlag, s.135-148.

  "Deep Ecology" og "Anthropocentrism". Leksikalske artikler for Encyclopedia of Science and Religion. Vol. 1. New York: Macmillan Reference USA, s.18-20 og s.205-206.

  "Gudelæren i L.L. Læstadius' Fragmenter i lappska mytologien" i Lars Levi Læstadius: Fragmenter i Lappska Mythologien. Gudalära, red. av Per Posti og Nils M. Knutsen. Tromsø: Angelica, s.175-184.

  "'En elskov til det Folk i Danske Finmarks Land' Knud Leems Beskrivelse over Finmarkens Lapper 1767" i Jan R. Hagland og Steinar Supphellen (red.), Knud Leem og det samiske. Foredrag holdt ved et seminar i regi av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 11-12. oktober 2002. Skrifter 2 (2003), s.61-78.

  "Johnsen, Erik". Biografisk artikkel for Norsk Biografisk Leksikon. Bind 5. Oslo: Kunnskapsforlaget Aschehoug & Gyldendal, 2002, s.136-137.

  2004
  Preliminær matrikkel over læstadianske predikanter i Norge 1850 - 2000. Tromsø: Institutt for religionsvitenskap / SVF, Universitetet i Tromsø 2004. 174 s. Stensilserie D-03. 173 s.

  Davviguovlluid eamiálbmogiid oskkut ja sámi dološ osku. Oversatt av Berit Margrethe Oskal. Karasjok: CálliidLágádus 2004. 95 s.

  Leastadianisma. Oahppogirji nuoraidskuvlii. Oversatt av Berit Margrethe Oskal. Karasjok: CállidLágádus 2004. 76 s.

  Máilmmi oskkut. Oahppogirji nuoraidskuvlii. Oversatt av Berit Margrethe Oskal. Karasjok: CállidLágádus 2004. 71 s.

  "Schytte, Erik Gerhard" i: Norsk Biografisk Leksikon. Bind 8: Sand-Sundquist. Oslo: Kunnskapsforlaget 2004, s.130-131.

  "Skanke, Hans" i: Norsk Biografisk Leksikon. Bind 8: Sand-Sundquist. Oslo: Kunnskapsforlaget 2004, s.247.

  The Legitimacy and Autonomy of Religion: Lectures given at an international Symposium for Philosophy of Religion at the University of Tromsø, Norway, in August / September 2001. Ketil Bonaunet og Roald E. Kristiansen (red.).Tromsø 2004.

  "Religious Philosophy for Fools: On the Philosophical Basis for L.L. Læstadius' Theology" i The Legitimacy and Autonomy of Religion: Lectures given at an international Symposium for Philosophy of Religion at the University of Tromsø, Norway, in August/September 2001, Ketil Bonaunet og Roald E. Kristiansen (red.). Tromsø 2004, s.65-82.

  "Satan i Cyberspace: A Study of Satanism on the Internet in the 1990's" i Satanism (A Special Issue of SYZYGY: Journal of Alternative Religion and Culture. Redigert av Jesper A. Petersen. Stevens Point, MI: Academic Publishing, 2004, s.11-36. (Tidligere publisert i Religion, Church, and Education in the Barents Region, red. av Roald E. Kristiansen og Nikolay M. Terebikhin. Arkhangelsk: Pomor University Publ. House, 1997.)

  "Arctandrias skapelse: Om bibelen og Den nordlandske trompet" i Petter Dass - omkring Nordlands trompet i Sven Erik Forfang og Ivar Roger Hansen (red.). Rapport fra Petter Dass-seminaret i Alstahaug 2003. Høgskolen i Nesna 2004, s.130-152.

  "Fra noaidens datter til de kristnes mor: Om læstadianismens fremvekst i Sør-Troms og Ofoten" i Per Axelsson & Peter Sköld (red.), Ett land, ett folk. Sápmi i historia och nutid. Umeå 2005, s.85-100.

  2005
  Samisk religion - Læstadianisme. Bergen: Fagbokforlaget 2005. ISBN 82-450-0155-4. 95 s.

  "Fra noaidens datter til de kristnes mor: Om læstadianismens fremvekst i Sør-Troms og Ofoten". I: Ett land, ett folk. Sápmi i historia och nutid. Umeå: Umeå universitet 2005. ISBN 91-974468-2-3. s. 85-100.

  "Økologiske perspektiver på Lappmarkens religion". I: Livsfrågor i Lappland. Kyrkan och kolonisationen. Forskarsymposium i Vilhelmina 30 september - 1 oktober 2004. Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2005. ISBN 91-975772-2-7.

  Perceptions of nature in the context of XIX-XXI centuries. I: Svjetsa-2005. Istoki: Religija i litsnost v proshlom i nastojatchjem. Tom 13. Vladimir, Russland: Vladimir Universitet 2005. ISBN 5-89368-630-6. s. 315-337.

  Religioznje issledovanija v Norvegii. I: Religiovedenije: Akademitseskij lektsij v dvuch tsatjach. Vladimir, Russland: Vladimir Universitet 2005. ISBN 5-89368-620-9. s. 101-108.

  2006
  Om samisk spiritualitet - sett utenfra. Praktisk kirkelig årbok 2006(1):39-46.

  Bokanmeldelse: Juha Pentikäinen & Peter Simoncsics (red.), Shamanhood: An Endangered Language. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Oslo: Novus forlag, 2005. Norsk lingvistisk tidsskrift 2006;24(1):124-128.

  2007
  Økoteologi anno 2007. I: Økoteologi: Kontekstuelle perspektiver på miljø og teologi. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag 2007. ISBN 9788251922395. s. 11-27

  Kirka som brobygger: Religiøse kontakter i et øst/vest-perspektiv. I: Forpost mot øst: Fra Vardø og Finnmarks historie 1307-2007. Rapport fra det XXXII nordnorske historieseminar. Vardø 21-23. september 2007. Stamsund: Orkana 2008 ISBN 978-82-8104-081-6. s. 179-190.

  Økoteologi anno 2007. I: Økoteologi: Kontekstuelle perspektiver på miljø og teologi. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 9788251922395. s. 11-27.

  Bokanmdelelse: Leif Lindin & Håkan Rydving: Samisk kyrkohistorisk bibliografi (Sámi girkohistorijjálaš bibliografija). Centrum för Samisk Forskning.. Norsk Teologisk Tidsskrift 2008; Volum 109.(1) s. 115-116.

  2008
  Misjon, pietisme og stat blant arktiske urfolk. I: Fra opprører til apostel: Hans Egedes liv og kirken på Grønland. Kabelvåg: Egedejubileet 2008 ISBN 978-82-303-1061-8. s. 91-106.

  Natur og gudstro. I: Praktisk kirkelig årbok 2008: Praktisk-kirkelig teologi nedenfra. Tromsø: KUN: Kirkelig Utdanningssenter i Nord 2008 ISBN 978-82-997821-0-4. s. 91-101.

  På seidejakt i Tromsdalen. Et mulig offersted ved Salasoaivi. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2007 (4) s. 43-52.


  Forskningsinteresser

  Nordnorsk og samisk religionshistorie:

  Samisk_roald

  Sentralt i mine forskningsinteresser står forholdet mellom kirkelig (institusjonell) og folkelig (ikke-offisiell) religiøsitet. Kirkens og prestenes selvforståelse er ikke alltid den samme som folkets/menighetens forståelse av religiøse anliggender. Ulikhetene kan komme til uttrykk på flere måter, bl.a. i ulike former for "gjenstridighetspraksiser" og i fortellinger om "svartebokprester".

  Det folkelige tradisjonen gjør ofte bruk av praksiser som står i et spenningsforhold til kirkens synspunkter. Praksisene kan bestå i f.eks. helbredelsesvirksomhet og har ofte forbindelser tilbake til førkristen praksis. Hvordan eldre og nyere religiøse praksiser forholder seg til hverandre, er et annet tema i mine forskningsinteresser.

  nordnorsk_roald

  En annen måte ulikheter mellom kirkelig og folkelig meningsdannelse kommer til uttrykk, er i de kristne vekkelsestradisjonene (f.eks. læstadianismen) som står i et klart spenningsforhold til den offisielle kirken. Læstadiansk historie og tradisjon har derfor en viktig plass i mitt forskningsarbeid.

  Ett langsiktig prosjekt er arbeidet med en oversikt over predikanter som har virket innen norsk læstadiansk tradisjon.


  Les:
  Mer om Nordnorsk religionshistorie

  Mer om Samisk religionshistorie
   

   Japansk religionshistorie:

  Japansk religion er en "sidegren" av mine forskningsinteresser. Jeg er særlig opptatt av buddhistisk filosofi i møte med vestlig tradisjon, men også av buddhismens historie i Japan, samt shinto-religionens uttrykksformer i japansk samfunn i fortid og nåtid.

  En relativt omfattende oversikt over japansk buddhisme er lagt ut på mine nettsider, og jeg vil fremover forsøke å bygge den videre ut også med andre sider fra japansk religionshistorie, for eksempel med materiale om Shinto-religionen.

  Mer om Japansk religionshistorie

  japansk_roald