Anja M. Pesch, ILP
Foto: Torje Jenssen
Anja M. Pesch, ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk amp023@post.uit.no +4777645626 Tromsø ILP-bygget 5.013

Pesch, Anja Maria


Førsteamanuensis, barnehagelærerutdanning


 • Pesch, Anja Maria. "They call me anneanne!" Translanguaging as theoretical and pedagogical challenge and opportunity in the kindergarten context of Norway. Acta Borealia 2021; Volum 38 (1). ISSN 0800-3831.s 23 - 42.s doi: 10.1080/08003831.2021.1911200.
 • Pesch, Anja Maria. Studying families’ and teachers’ multilingual practices and ideologies in kindergartens – A nexus analytic approach. Brill|Sense 2021 ISBN 978-90-04-44566-6.s 229 - 245.s doi: 10.1163/9789004445666_012.
 • Pesch, Anja Maria. Semiotic landscapes as constructions of multilingualism–a case study of two kindergartens. European Early Childhood Education Research Journal 2021; Volum 29 (3). ISSN 1350-293X.s 363 - 380.s doi: 10.1080/1350293X.2021.1928725.
 • Hiss, Florian; Pesch, Anja Maria; Sollid, Hilde. Multilingual encounters in Northern Norway. Acta Borealia 2021; Volum 38 (1). ISSN 0800-3831.s 1 - 4.s doi: 10.1080/08003831.2021.1911196.
 • Pesch, Anja Maria; Dardanou, Maria; Sollid, Hilde. Kindergartens in Northern Norway as semiotic landscapes. (data) Linguistic Landscape 2021. ISSN 2214-9953.s 1 - 30.s doi: 10.1075/ll.20025.pes.
 • Pesch, Anja Maria; Worum, Kirsten Sivertsen. Når vi skal snakke om "Hjulene på bussen". Barns deltakelse og posisjonering i samlingsstund i lys av Bakhtin.. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03426-3.s 128 - 138.
 • Dardanou, Maria; Pesch, Anja Maria. Se på min samlingsstund! Perspektiver fra Norge, Tyskland og Hellas. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03426-3.s 16 - 27.
 • Pesch, Anja Maria. Syn på flerspråklighet som diskursive vilkår for barnehagens samarbeid med foreldre til flerspråklige barn. NOA - Norsk som andrespråk 2018; Volum 34 (1/2). ISSN 0801-3284.s 158 - 188.
 • Oen, Marion; Sadownik, Alicja R.; Pesch, Anja Maria; Ødegaard, Elin Eriksen; Sellevåg, Erle. Flagg som misforstått mangfoldarbeid. Utdanningsnytt.no 2022.s doi: https://www.utdanningsnytt.no/flagg-inkludering-mangfold/flagg-som-misforstatt-mangfoldarbeid/315807.
 • Ødegaard, Elin Eriksen; Borgen, Jorunn Spord; Oropilla, Czarecah Tuppil; Pesch, Anja Maria; Grindheim, Liv Torunn; Wergedahl, Hege; Lyså, Ida Marie; Engelsrud, Gunn Helene; Ylönen, Susanne; Evensen, Kristin Vindhol; Osler, Audrey; Jevtic, Adrijana Visnjic. Book Launch - Celebrating 'Childhood Cultures in Transformation - 30 Years of the UN Convention on the Rights of the Child in Action towards Sustainability'. Book launch 2021-01-27 - 2021-01-27 2021.
 • Pesch, Anja Maria; Sundelin, Marit. Ethical aspects as a limitation for the students' access to kindergarten as a learning arena. Teacher and teacher educators: Education and professional development for early language learning 2020-11-12 - 2020-11-14 2020.
 • Sundelin, Marit; Pesch, Anja Maria. Dialogiske perspektiv i arbeid med barns språkutvikling. BSSB6000 - Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen 2020-01-20 - 2020-01-20 2020.
 • Pesch, Anja Maria; Sollid, Hilde. Semiotic landscapes from emic and etic perspectives. Explorations in Ethnography, Language and Communication 2020-09-24 - 2020-09-25 2020.
 • Pesch, Anja Maria; Nordli, Ingrid C.. (Ute)rommet som arena for språkutvikling. Uterommets innredning og de ansattes rolle. Faglig presentasjon og dialogkafé 2019-03-21 - 2019-03-21 2019.
 • Dardanou, Maria; Pesch, Anja Maria. Flerspråklighet og hvordan jobbe systematisk med språk i barnehage. Felles personalmøte for Universitetsbarnehagene i Tromsø 2019-09-30 - 2019-09-30 2019.
 • Kleemann, Carola Babette; Ilje-Lien, Johanne; Giæver, Katrine; Tkachenko, Elena; Bratland, Kari; Pesch, Anja Maria. Is there a Place for multilingualism in norwegian preschools. Early Language Learning Conference 2018 2018-06-13 - 2018-06-17 2018.
 • Kleemann, Carola Babette; Pesch, Anja Maria. Kompetanse for mangfold - et nordlig perspektiv på mangfold i barnehagen. Avslutningskonferanse for Kompetanse for mangfold 2018-05-23 - 2018-05-23 2018.
 • Pesch, Anja Maria; Dardanou, Maria. Involvement of multilingual parents in Norwegian ECEC practices. 28th EECERA conference 2018-08-28 - 2018-08-31 2018.
 • Kleemann, Carola Babette; Pesch, Anja Maria. Spaces and boundaries for multilingual practices in Norwegian ECEC. Early Language Learning Conference 2018-06-13 - 2018-06-16 2018.
 • Dardanou, Maria; Pesch, Anja Maria. Multilingual children’s voices in semiotic landscapes. Childhood and Materiality: VIII Conference on Childhood Studies 2018-05-07 - 2018-05-09 2018.
 • Sollid, Hilde; Pesch, Anja Maria. Å skape rom for flerspråklighet. En studie av diskursive vilkår for barnehagens språklige praksis med flerspråklige barn.. 2017.
 • Pesch, Anja Maria. Beyond the resource perspective. Exploring teachers' views on multilingualism in an ECEC context. 27th EECERA Conference 2017-08-29 - 2017-09-01 2017.
 • Sollid, Hilde; Pesch, Anja Maria; Dardanou, Maria. Preschools in Norway as semiotic landscapes. Exploring changing educational environments and organizational cultures 2017-11-16 - 2017-11-17 2017.
 • Sollid, Hilde; Pesch, Anja Maria; Dardanou, Maria. Pictures as frozen representation of dynamic practices. Exploring changing educational environments and organizational cultures 2017-11-16 - 2017-11-17 2017.
 • Pesch, Anja Maria. ECE teachers' and parents' language ideologies - a challenge for kindergarten-home collaboration?. EECERA 2016 Conference 2016-08-31 - 2016-09-03 2016.
 • Nordli, Ingrid C.; Wiik, Miriam; Dardanou, Maria; Volden, Monica; Haugseth, Bengt A.; Pesch, Anja Maria; Pettersen, Geir Olaf; Walberg, Renate Mari; Sundelin, Marit. Kvalitetsutvikling av tverrfaglig emneundervisning BLU (Barnehagelærerutdanningen). 2016.
 • Pesch, Anja Maria. Kindergarten-home collaboration focusing on multilingual children’s language development. A discussion of kindergarten teachers’ language ideologies and their influence on collaboration with parents of multilingual children. International research conference on Issues of Multilingualism in Early Childood Education: Zero to Six 2015-11-26 - 2015-11-27 2015.
 • Pesch, Anja Maria. Legitimizing multilingual situations in everyday activities in a Norwegian kindergarten. 25. EECERA-conference 2015-09-07 - 2015-09-10 2015.
 • Pesch, Anja Maria. Multilingual children in kindergarten – collaboration with parents focusing on children’s language development. 25. EECERA-conference 2015-09-07 - 2015-09-10 2015.
 • Sundelin, Marit; Pesch, Anja Maria. Å skape forståelse for flerspråklige barns språklige utfordringer i barnehagen. Kompetanse for mangfold 2015-05-28 - 2015-05-29 2015.
 • Pesch, Anja Maria. Samarbeid og involvering av foreldre i arbeidet med flerspråklige barns språkutvikling i barnehage og skole. NAFO Språkløftkonferanse for barnehager og skoler 2014-11-26 - 2014-11-27 2014.
 • Pesch, Anja Maria. Involving parents in preschool's work with language stimulation of multilingual children. 24. EECERA Conference 2014-09-07 - 2014-09-10 2014.
 • Pesch, Anja Maria. Preschool-Home Contact and Bilingual Children's Language Development. NAFOL konferanse: En gang lærer - alltid lærer? 2014-05-21 - 2014-05-21 2014.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Undervisning

  • BLU-1003 Språk, tekst ot matematikk
  • BLU-1210 Språk og kommunikasjon i barnehagen
  • BLU-2000 Bacheloroppgave med metode og vitenskapsteori
  • BLU-2010 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
  • VID-6203 Barns språkutvikling og språklæring, inkludert barn med norsk som andrespråk


  CV

  Utdanning / Grad:
  Ph.d-grad i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning pedagogikk ved UiT, 2018
  Hovedfag i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø, 2005
  Diplom Sozialpädagogin ved University of Applied Sciences, Hamburg, 2002

  Arbeid:
  Førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk/UiT fra august 2019
  Universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk/UiT fra mai 2017
  Stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk/UiT, august 2012 - mars 2017

   


  ILP-bygget 5.013