Personkort bilde
Foto: Torje Jenssen

Pesch, Anja Maria

Førsteamanuensis, barnehagelærerutdanning Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Flag icon Flag icon

Utdanning / Grad:
Ph.d-grad i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning pedagogikk ved UiT, 2018
Hovedfag i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø, 2005
Diplom Sozialpädagogin ved University of Applied Sciences, Hamburg, 2002

Arbeid:
Førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk/UiT fra august 2019
Universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk/UiT fra mai 2017
Stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk/UiT, august 2012 - mars 2017

 

 • BLU-1003 Språk, tekst ot matematikk
 • BLU-1210 Språk og kommunikasjon i barnehagen
 • BLU-2000 Bacheloroppgave med metode og vitenskapsteori
 • BLU-2010 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
 • VID-6203 Barns språkutvikling og språklæring, inkludert barn med norsk som andrespråk

 • Pesch, Anja Maria. Syn på flerspråklighet som diskursive vilkår for barnehagens samarbeid med foreldre til flerspråklige barn. NOA - Norsk som andrespråk 2018; Volum 34 (1/2). ISSN 0801-3284.s 158 - 188.

 • Sundelin, Marit; Pesch, Anja Maria. Dialogiske perspektiv i arbeid med barns språkutvikling. BSSB6000 - Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen 2020-01-20 - 2020-01-20 2020.

 • Dardanou, Maria; Pesch, Anja Maria. Flerspråklighet og hvordan jobbe systematisk med språk i barnehage. Felles personalmøte for Universitetsbarnehagene i Tromsø 2019-09-30 - 2019-09-30 2019.

 • Pesch, Anja Maria; Nordli, Ingrid C.. (Ute)rommet som arena for språkutvikling. Uterommets innredning og de ansattes rolle. Faglig presentasjon og dialogkafé 2019-03-21 - 2019-03-21 2019.

 • Dardanou, Maria; Pesch, Anja Maria. Multilingual children’s voices in semiotic landscapes. Childhood and Materiality: VIII Conference on Childhood Studies 2018-05-07 - 2018-05-09 2018.

 • Kleemann, Carola Babette; Ilje-Lien, Johanne; Giæver, Katrine; Tkachenko, Elena; Bratland, Kari; Pesch, Anja Maria. Is there a Place for multilingualism in norwegian preschools. Early Language Learning Conference 2018 2018-06-13 - 2018-06-17 2018.

 • Kleemann, Carola Babette; Pesch, Anja Maria. Kompetanse for mangfold - et nordlig perspektiv på mangfold i barnehagen. Avslutningskonferanse for Kompetanse for mangfold 2018-05-23 - 2018-05-23 2018.

 • Pesch, Anja Maria; Dardanou, Maria. Involvement of multilingual parents in Norwegian ECEC practices. 28th EECERA conference 2018-08-28 - 2018-08-31 2018.

 • Kleemann, Carola Babette; Pesch, Anja Maria. Spaces and boundaries for multilingual practices in Norwegian ECEC. Early Language Learning Conference 2018-06-13 - 2018-06-16 2018.

 • Pesch, Anja Maria. Beyond the resource perspective. Exploring teachers' views on multilingualism in an ECEC context. 27th EECERA Conference 2017-08-29 - 2017-09-01 2017.

 • Sollid, Hilde; Pesch, Anja Maria. Å skape rom for flerspråklighet. En studie av diskursive vilkår for barnehagens språklige praksis med flerspråklige barn.. 2017.

 • Sollid, Hilde; Pesch, Anja Maria; Dardanou, Maria. Pictures as frozen representation of dynamic practices. Exploring changing educational environments and organizational cultures 2017-11-16 - 2017-11-17 2017.

 • Sollid, Hilde; Pesch, Anja Maria; Dardanou, Maria. Preschools in Norway as semiotic landscapes. Exploring changing educational environments and organizational cultures 2017-11-16 - 2017-11-17 2017.

 • Nordli, Ingrid C.; Wiik, Miriam; Dardanou, Maria; Volden, Monica; Haugseth, Bengt A.; Pesch, Anja Maria; Pettersen, Geir Olaf; Walberg, Renate Mari; Sundelin, Marit. Kvalitetsutvikling av tverrfaglig emneundervisning BLU (Barnehagelærerutdanningen). 2016.

 • Pesch, Anja Maria. ECE teachers' and parents' language ideologies - a challenge for kindergarten-home collaboration?. EECERA 2016 Conference 2016-08-31 - 2016-09-03 2016.

 • Sundelin, Marit; Pesch, Anja Maria. Å skape forståelse for flerspråklige barns språklige utfordringer i barnehagen. Kompetanse for mangfold 2015-05-28 - 2015-05-29 2015.

 • Pesch, Anja Maria. Kindergarten-home collaboration focusing on multilingual children’s language development. A discussion of kindergarten teachers’ language ideologies and their influence on collaboration with parents of multilingual children. International research conference on Issues of Multilingualism in Early Childood Education: Zero to Six 2015-11-26 - 2015-11-27 2015.

 • Pesch, Anja Maria. Legitimizing multilingual situations in everyday activities in a Norwegian kindergarten. 25. EECERA-conference 2015-09-07 - 2015-09-10 2015.

 • Pesch, Anja Maria. Multilingual children in kindergarten – collaboration with parents focusing on children’s language development. 25. EECERA-conference 2015-09-07 - 2015-09-10 2015.

 • Pesch, Anja Maria. Preschool-Home Contact and Bilingual Children's Language Development. NAFOL konferanse: En gang lærer - alltid lærer? 2014-05-21 - 2014-05-21 2014.

 • Pesch, Anja Maria. Involving parents in preschool's work with language stimulation of multilingual children. 24. EECERA Conference 2014-09-07 - 2014-09-10 2014.

 • Pesch, Anja Maria. Samarbeid og involvering av foreldre i arbeidet med flerspråklige barns språkutvikling i barnehage og skole. NAFO Språkløftkonferanse for barnehager og skoler 2014-11-26 - 2014-11-27 2014.

 • Sundelin, Marit; Pesch, Anja Maria. Dialogiske perspektiv i arbeid med barns språkutvikling. BSSB6000 - Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen 2020-01-20 - 2020-01-20 2020.

 • Dardanou, Maria; Pesch, Anja Maria. Flerspråklighet og hvordan jobbe systematisk med språk i barnehage. Felles personalmøte for Universitetsbarnehagene i Tromsø 2019-09-30 - 2019-09-30 2019.

 • Pesch, Anja Maria; Nordli, Ingrid C.. (Ute)rommet som arena for språkutvikling. Uterommets innredning og de ansattes rolle. Faglig presentasjon og dialogkafé 2019-03-21 - 2019-03-21 2019.

 • Dardanou, Maria; Pesch, Anja Maria. Multilingual children’s voices in semiotic landscapes. Childhood and Materiality: VIII Conference on Childhood Studies 2018-05-07 - 2018-05-09 2018.

 • Kleemann, Carola Babette; Ilje-Lien, Johanne; Giæver, Katrine; Tkachenko, Elena; Bratland, Kari; Pesch, Anja Maria. Is there a Place for multilingualism in norwegian preschools. Early Language Learning Conference 2018 2018-06-13 - 2018-06-17 2018.

 • Kleemann, Carola Babette; Pesch, Anja Maria. Kompetanse for mangfold - et nordlig perspektiv på mangfold i barnehagen. Avslutningskonferanse for Kompetanse for mangfold 2018-05-23 - 2018-05-23 2018.

 • Pesch, Anja Maria; Dardanou, Maria. Involvement of multilingual parents in Norwegian ECEC practices. 28th EECERA conference 2018-08-28 - 2018-08-31 2018.

 • Kleemann, Carola Babette; Pesch, Anja Maria. Spaces and boundaries for multilingual practices in Norwegian ECEC. Early Language Learning Conference 2018-06-13 - 2018-06-16 2018.

 • Pesch, Anja Maria. Beyond the resource perspective. Exploring teachers' views on multilingualism in an ECEC context. 27th EECERA Conference 2017-08-29 - 2017-09-01 2017.

 • Sollid, Hilde; Pesch, Anja Maria. Å skape rom for flerspråklighet. En studie av diskursive vilkår for barnehagens språklige praksis med flerspråklige barn.. 2017.

 • Sollid, Hilde; Pesch, Anja Maria; Dardanou, Maria. Pictures as frozen representation of dynamic practices. Exploring changing educational environments and organizational cultures 2017-11-16 - 2017-11-17 2017.

 • Sollid, Hilde; Pesch, Anja Maria; Dardanou, Maria. Preschools in Norway as semiotic landscapes. Exploring changing educational environments and organizational cultures 2017-11-16 - 2017-11-17 2017.

 • Nordli, Ingrid C.; Wiik, Miriam; Dardanou, Maria; Volden, Monica; Haugseth, Bengt A.; Pesch, Anja Maria; Pettersen, Geir Olaf; Walberg, Renate Mari; Sundelin, Marit. Kvalitetsutvikling av tverrfaglig emneundervisning BLU (Barnehagelærerutdanningen). 2016.

 • Pesch, Anja Maria. ECE teachers' and parents' language ideologies - a challenge for kindergarten-home collaboration?. EECERA 2016 Conference 2016-08-31 - 2016-09-03 2016.

 • Sundelin, Marit; Pesch, Anja Maria. Å skape forståelse for flerspråklige barns språklige utfordringer i barnehagen. Kompetanse for mangfold 2015-05-28 - 2015-05-29 2015.

 • Pesch, Anja Maria. Kindergarten-home collaboration focusing on multilingual children’s language development. A discussion of kindergarten teachers’ language ideologies and their influence on collaboration with parents of multilingual children. International research conference on Issues of Multilingualism in Early Childood Education: Zero to Six 2015-11-26 - 2015-11-27 2015.

 • Pesch, Anja Maria. Legitimizing multilingual situations in everyday activities in a Norwegian kindergarten. 25. EECERA-conference 2015-09-07 - 2015-09-10 2015.

 • Pesch, Anja Maria. Multilingual children in kindergarten – collaboration with parents focusing on children’s language development. 25. EECERA-conference 2015-09-07 - 2015-09-10 2015.

 • Pesch, Anja Maria. Preschool-Home Contact and Bilingual Children's Language Development. NAFOL konferanse: En gang lærer - alltid lærer? 2014-05-21 - 2014-05-21 2014.

 • Pesch, Anja Maria. Involving parents in preschool's work with language stimulation of multilingual children. 24. EECERA Conference 2014-09-07 - 2014-09-10 2014.

 • Pesch, Anja Maria. Samarbeid og involvering av foreldre i arbeidet med flerspråklige barns språkutvikling i barnehage og skole. NAFO Språkløftkonferanse for barnehager og skoler 2014-11-26 - 2014-11-27 2014.

 • [Loading...]