Dummy personkort bilde

Lunde, Vibeke

Rådgiver Institutt for klinisk odontologi
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 

  • Studieveileder for Integrert Master i odontologi
  • Studentopptak til Integrert Master i odontologi/supplering/innpassing
  • Eksamen og eksamensadministrasjon
  • Saksbehandling av studentsaker
  • Rapportering internt og eksternt
  • Generell saksbehandling og studieadministrative oppgaver
  • Sekretær og saksforberedelser/-behandling for Programstyret for Master i odontologi og Bachelor i tannpleie

 

[Loading...]