Jarle Kristian Mathiassen


IKT-relatert forskningsstøtte/applikasjonsutvikling

Stillingsbeskrivelse

-Løse miljøets behov for IKT-relatert "forskningsstøtte".
-Databehander i forhold til "helsedata" -
(sorterer under "helseregisterloven") uttrekk/kobling/utlevering av data - fra Tromsø-undersøkelsene, FitFuture-undersøkelsene og Kvinner&Kreft-undersøkelsen,  v/bruk av SAS og EUTRO.
-Utvikle etterspurte interaktive web-løsninger - der database ligger i bunn, ved bruk av HTML, PHP og MySQL.

DEMO-eksempler på IKT-system rekvirert av ISM og/eller UiTø-miljøet - utenfor institutt-"grensen", som jeg utvikler:
-Web-basert system for
"Aktivitetsregistrering/Timeregnskap & Administrasjon/Rapportering".
Systemet ble 99% ferdigutviklet for alle instituttene ved Medisin og Helsefakultetet - etter oppdragsgivers spesifikasjoner. Den aller siste fasen i utvikling av systemet ble imidlertid umuliggjort/forhindret av utenforståendes overstyring/forstyrring på formal-ledelses nivå. Et nesten ferdigutviklet system ble derfor overlevert - slik det delvis fremkommer (jfr. link under). I DEMOEN (jfr. pkt.2 under) kan hele systemet testes ved å åpne admin/rapporteringsdelen for et slikt evt. presentasjonsformål: 
-1.
Aktivitetsregistr./Timeregnsk(DEMO): http://www.ism.uit.no/aktivitet
-2.Admin./Rapportering(DEMO):
(ikke tilgjengelig her)
Referanse: dekan Olav Helge Førde, univ.direktør Trond Nylund, prosj.leder Eiliv Nilssen

-Web-basert Påmeldingsskjema
Eksempel: "Kurs i Nasjonale fag for leger".
Påmeldingsskjema (DEMO): http://www.ism.uit.no/nasjonalefag
Referanse:   førsteamanuensis Nils Fleten

-Web-basert Påmeldingsskjema
Eksempel: "Tromsø-undersøkelsens 40 års jubileum, ble markert den 26. september 2014".
Påmeldingsskjema som BLE brukt (DEMO):
Referanse:   konsulent Gerd Furumo, forsker Laila Hopstock

-Web-basert system for Spørre- Undersøkelse ('elektr. spørreskjema')
Eksempel: "Interobservatørstudiet".
Spørreskjema (Passordbeskyttet DEMO): http://www.ism.uit.no/anne-mette
Referanse:  Anne Mette Asfeldt
Eksempel: "Rutiner for håndhygiene på UNN".
Spørreskjema (Passordbeskyttet DEMO)http://www.ism.uit.no/hygiene
Referanse:  Anne Mediaa

-Web-basert system for Meningsmåling   - ("POLL")
med  akkumulert svarfordeling presentert med tall og grafikk: 

-Web-basert Konferanse-Administrasjon
Eksempel: "TUD-konferansene". De nasjonale konferansene om forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet.
Konferanseadministrasjon (DEMO)http://tromsoo.com/tud2
Referanse:   professor Georg Høyer

-Web-basert Søknadsskjema -  Administrasjon
Eksempel: "Stimuleringsmidler-Tvangsforskning".
Søknadsskjema (DEMO)http://tromsoo.com/tudforsk
Referanse:  professor Georg Høyer

Eksempel på IT-verktøy som daglig benyttes:
-SAS/PHP/HTTP - Programmering,
-MySQL/SAS/EUTRO-Database.

Andre hovedoppgaver på ISM:
-Håndtering av sensitive personopplysninger  - i tråd med gjeldende og/eller godkjent datahåndterings-prosedyre.
-SAS-programmering av koblingsprosedyrer - der "undersøkelses-ID" og/eller "personnummer" kan inngå som koblingsnøkkel.
-Drifting av bl.a. "Kvinner og Kreft"-SERVER på ISM, deriblant  terminal/server-klient, software-vedlikehold/oppgradering, SAS-lisensiering, mv.
-Ivaretakelse/effektuering av dedikerte IKT-tekniske behov/oppgaver, som sentral IT-avdeling/Orakelet ikke kan ivareta.

Generelt:
Levere ferdige web-baserte "IKT-løsninger med database i bunn" og/eller
utvikle program-script - der "PHP, MySQL og/eller SAS - kompetanse" er nødvendig.

Min private MÅLSETTING er:
Fleksibilitet, Effektivitet og LØSNING.