Bilde av Mathiassen, Jarle Kristian
Bilde av Mathiassen, Jarle Kristian
Fakultetsadministrasjonen ved Helsefak jarle.mathiassen@uit.no +4777644806 93026650 Tromsø MH L10.125

Mathiassen, Jarle Kristian


IKT-relatert forskningsstøtte/applikasjonsutvikling

Stillingsbeskrivelse

-Løse miljøets behov for IKT-relatert "forskningsstøtte".
-Databehander i forhold til "helsedata" -
(sorterer under "helseregisterloven") uttrekk/kobling/utlevering av befolkningsundersøkelsesdata v/bruk av SAS og EUTRO.
-Utvikle etterspurte avanserte web-baserte IKT-løsninger.

DEMO-eksempler på IKT-system rekvirert av ISM-miljøet og UiTø-miljø utenfor institutt-"grensen", som jeg utvikler:
-Web-basert system for
"Aktivitetsregistrering/Timeregnskap & Administrasjon/Rapportering".
Systemet ble 99% ferdigutviklet for alle institutt ved Medisin og Helsefak - etter oppdragsgivers spesifikasjoner. Siste fase av utviklingen ble imidlertid forhindret av utenforståendes overstyring/forstyrring på formal-ledelses nivå. Et nesten ferdig system ble derfor overlevert - slik det delvis fremkommer (jfr. link under). I DEMOEN (jfr.pkt.2 under) kan hele systemet ses i sammenheng ved å åpne admin/rapporteringsdelen for et slikt presentasjonsformål: 
-1.
Aktivitetsregistr./Timeregnsk(DEMO): http://www.ism.uit.no/aktivitet
-2.Admin./Rapportering(DEMO):
(ikke tilgjengelig her)
Referanse: dekan Olav Helge Førde, univ.direkt. Trond Nylund, prosj.leder Eiliv Nilssen

-Web-basert Påmeldingsskjema
Eksempel: "Kurs i Nasjonale fag for leger".
Påmeldingsskjema (DEMO): http://www.ism.uit.no/nasjonalefag
Referanse:   førsteamanuensis Nils Fleten, konsulent Gerd Furumo

-Web-basert Påmeldingsskjema
Eksempel: "Tromsø-undersøkelsens 40 års jubileum, ble markert den 26. september 2014".
Påmeldingsskjema som BLE brukt (DEMO): http://tromsoo.com/jubileum
Referanse:   konsulent Gerd Furumo, forsker Laila Hopstock

-Web-basert system for Spørre- Undersøkelse ('elektr. spørreskjema')
Eksempel: "Interobservatørstudiet".
Spørreskjema (Passordbeskyttet DEMO): http://www.ism.uit.no/anne-mette
Referanse:  Anne Mette Asfeldt
Eksempel: "Rutiner for håndhygiene på UNN".
Spørreskjema (Passordbeskyttet DEMO)http://www.ism.uit.no/hygiene
Referanse:  Anne Mediaa

-Web-basert system for Meningsmåling   - ("POLL")
med  akkumulert svarfordeling presentert med tall og grafikk: 
Poll-eksempel1  Poll-eksempel2  Poll-eksempel3

-Web-basert Konferanse-Administrasjon
Eksempel: "TUD-konferansene". De nasjonale konferansene om forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet.
Konferanseadministrasjon (DEMO)http://tromsoo.com/tud2
Referanse:   professor Georg Høyer

-Web-basert Søknadsskjema -  Administrasjon
Eksempel: "Stimuleringsmidler-Tvangsforskning".
Søknadsskjema (DEMO)http://tromsoo.com/tudforsk
Referanse:  professor Georg Høyer

Eksempel på IT-verktøy jeg daglig benytter i den IT-relaterte forskningsstøtten:
-SAS/PHP/HTTP/Flash/XML-Programmering,
-
SAS/MySQL-Database.

Andre hovedoppgaver på ISM:
-Uttrekk/utlevering/kobling av befolkningsundersøkelsesdata fra f.eks. Tromsø-undersøkelsen og Fit Future-undersøkelsen til interne/eksterne forskningsprosjekt.
-Håndtering av sensitive personopplysninger i samsvar med gjeldende datahåndteringsprosedyre.
-SAS-programmering av forsknings-etterspurte koblingsprosedyrer der undersøkelses-ID og  personnummer er involvert.
-Drifting av bl.a. "Kvinner og Kreft"-SERVER på ISM, deriblant  terminal/server-klient, software-vedlikehold/oppgradering, SAS-lisensiering, mv.
-Ivaretakelse/effektuering av spesielle/avanserte IT-tekniske behov og oppgaver, som sentral IT-avdeling og/eller Orakelet ikke har kompetanse på eller kapasitet til.

Målsetting:
Levere forskningsstøtte innen avansert IKT-relaterte etterspurte behov/oppgaver, med fokus på:
Fleksibilitet, effektivitet og LØSNING.