LB-schirmer-229807e.jpg
LB-schirmer-229807e.jpg
Institutt for klinisk medisin henrik.schirmer@uit.no Tromsø

Schirmer, Henrik


Professor II

Stillingsbeskrivelse

Prosjektansvarlig for Tromsø Demens Studie, hvor stipendiat Sigbjørn Rogne har gjort en oppfølging av personer med kognitiv svikt i Tromsøundersøkelsen. Studien ser også på endring av alderspesifikk kognitiv funksjon over tid.

Prosjektansvarlig for Ekkokardiografisk Screening i Tromsø Studien. Stipendiater Geir Heggelund, Michael Stilidis og Ann Sissel Reite. Ser på betydningen av ekkokardiografiske mål på diastolisk dysfunksjon for senere hjertekarsykdom og på risikofaktorer for utvikling av aortastenose.

Sammenligner også forekomst av hjertesykdom i lavforekomstlandet Norge med høyforekomstlandet Russland.

Basert på identifisering av ulike fenotyper av hjertesvikt inngår prosjektet I flere konsortier som leter etter genetiske markører for ulike typer hjertesvikt I håp om å finne Nye muligheter for behandling og forbygging.

 


 • Geir F Lorem, Henrik Schirmer, Nina Emaus:
  Health impact index. Development and validation of a method for classifying comorbid disease measured against self-reported health
  PLOS ONE 2016 Ekstern lenke
 • Sweta Tiwari, Maja-Lisa Løchen, Bjarne K. Jacobsen, Laila Arnesdatter Hopstock, Audhild Nyrnes, Inger Njølstad, Ellisiv B. Mathiesen, Henrik Schirmer:
  CHA2DS2-VASc score, left atrial size and atrial fibrillation as stroke risk factors in the Tromsø Study
  Open heart 07. september 2016 Ekstern lenke
 • Kimberly T Sibille, Ólöf Anna Steingrímsdóttir, Roger B Fillingim, Audun Stubhaug, Henrik Schirmer, Huaihou Chen, Bruce S McEwen, Christopher Sivert Nielsen:
  Investigating the Burden of Chronic Pain: An Inflammatory and Metabolic Composite
  Pain Research & Management 2016 Ekstern lenke
 • Kirsten Gravningen, Tonje Braaten, Henrik Schirmer:
  Self-perceived risk and prevalent chlamydia infection among adolescents in Norway: a population-based cross-sectional study
  Sexually Transmitted Infections 2016 Ekstern lenke
 • Trond Børvik, Sigrid Kufaas Brækkan, Kristin Fjeldstad Enga, Henrik Schirmer, Ellen Elisabeth Brodin, Hasse Melbye, John-Bjarne Hansen:
  COPD and risk of venous thromboembolism and mortality in a general population
  European Respiratory Journal 2016 Ekstern lenke
 • Rolf Jorde, Stina Therese Sollid, Johan Svartberg, Henrik Schirmer, Ragnar Martin Joakimsen, Inger Njølstad, Ole-Martin Fuskevåg, Yngve Anton Figenschau, Moira Strand Hutchinson:
  Vitamin D 20 000 IU per week for five years does not prevent progression from prediabetes to diabetes
  Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (JCEM) 2016 Ekstern lenke
 • Bjørn Heine Strand, Rachel Cooper, Astrid Bergland, Lone Jørgensen, Henrik Schirmer, Vegard Skirbekk, Nina Emaus:
  The association of grip strength from midlife onwards with all-cause and cause-specific mortality over 17 years of follow-up in the Tromsø Study
  Journal of Epidemiology and Community Health 2016 Ekstern lenke
 • Aslak Johansen, Henrik Schirmer, Christopher Sivert Nielsen, Audun Stubhaug:
  Persistent post-surgical pain and signs of nerve injury: the Tromsø Study
  Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2016 Ekstern lenke
 • Kirsten Gravningen, CRH Aicken, Henrik Schirmer, Catherine Mercer:
  Meeting sexual partners online: associated sexual behaviour and prevalent chlamydia infection among adolescents in Norway: a cross-sectional study
  Sexually Transmitted Infections 2016 Ekstern lenke
 • Assami Røsner, Daniel Barbosa, Erling Johan Aarsæther, Didrik Kjønås, Henrik Schirmer, Jan D'Hooge:
  The influence of frame rate on two-dimensional speckle-tracking strain measurements: a study on silico-simulated models and images recorded in patients
  European Heart Journal-Cardiovascular Imaging 2015 Ekstern lenke
 • Tom Wilsgaard, Ellisiv B. Mathiesen, Anil Patwardhan, Michael W. Rowe, Henrik Schirmer, Maja-Lisa Løchen, Julie Sudduth-Klinger, Sarah Hamren, Kaare Harald Bønaa, Inger Njølstad:
  Clinically significant novel biomarkers for prediction of first ever myocardial infarction: The Tromsø Study
  Circulation: Cardiovascular Genetics 2015 Ekstern lenke
 • Sweta Tiwari, Henrik Schirmer, Bjarne K. Jacobsen, Laila Arnesdatter Hopstock, Audhild Nyrnes, Geir Heggelund, Inger Njølstad, Ellisiv B. Mathiesen, Maja-Lisa Løchen:
  Association between diastolic dysfunction and future atrial fibrillation in the Tromsø Study from 1994 to 2010
  Heart 2015 Ekstern lenke
 • Rolf Jorde, Henrik Schirmer, Tom Wilsgaard, Ellisiv B. Mathiesen, Inger Njølstad, Maja-Lisa Løchen, Ragnar Martin Joakimsen, Guri Grimnes:
  The DBP Phenotype Gc-1f/Gc-1f is associated with reduced risk of cancer. The Tromsø Study
  PLOS ONE 2015 Ekstern lenke
 • Katrina Poppe, RN Doughty, JM. Gardin, FDR Hobbs, JJV McMurray, SF Nagueh, R Senior, L Thomas, GA Whalley, Erlend Aune, A Brown, Luigi P. Badano, V. Cameron, Håvard Dalen, Jan Erik Otterstad, Henrik Schirmer:
  Ethnic-Specific Normative Reference Values for Echocardiographic LA and LV Size, LV Mass, and Systolic Function: The EchoNoRMAL Study
  JACC Cardiovascular Imaging 2015 Ekstern lenke
 • Assami Røsner, Derk Avenarius, Siri Malm, Amjid Iqbal, Henrik Schirmer, B Bijnens, Truls Myrmel:
  Changes in Right Ventricular Shape and Deformation Following Coronary Artery Bypass Surgery-Insights from Echocardiography with Strain Rate and Magnetic Resonance Imaging
  Echocardiography 2015 Ekstern lenke
 • Bjørn Heine Strand, Tor Atle Rosness, Knut Engedal, Per Magnus, Astrid Liv Mina Bergem, Henrik Schirmer, Espen Bjertness, Gun Peggy Knudsen:
  Interaction of apolipoprotein E genotypes, lifestyle factors and future risk of dementia-related mortality: The Cohort of Norway (CONOR)
  Dementia and Geriatric Cognitive Disorders 2015 Ekstern lenke
 • Assami Røsner, Derk Avenarius, Siri Malm, Amjid Iqbal, Bart Bijnens, Henrik Schirmer:
  Severe regional myocardial dysfunction by stress echocardiography does not predict the presence of transmural scarring in chronic coronary artery disease
  European Heart Journal-Cardiovascular Imaging 2015 Ekstern lenke
 • Marit Falkegård, Henrik Schirmer, Maja-Lisa Løchen, Pål Øian, Ganesh Acharya:
  The validity of self-reported information about hypertensive disorders of pregnancy in a population-based survey: the Tromsø Study
  Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2015 Ekstern lenke
 • Gry Debora Wisthus Eveborn, Henrik Schirmer, Geir Heggelund, knut Rasmussen:
  Incidence of aortic stenosis in subjects with normal and slightly elevated aortic gradients and flow
  Heart 2015 Ekstern lenke
 • Håkon Løtvedt, Jan Torbjørn Mannsverk, Thor Trovik, Henrik Schirmer, Terje Steigen:
  Legers evne til risikovurdering og prioritering av pasienter til koronar angiografi på bakgrunn av henvisning fra spesialist
  Indremedisineren 2015
 • Leva Zostautiene, Rolf Jorde, Henrik Schirmer, Ellisiv B. Mathiesen, Inger Njølstad, Maja-Lisa Løchen, Tom Wilsgaard, Ragnar Martin Joakimsen, Elena Kamycheva:
  Genetic variations in the Vitamin D receptor predict type 2 diabetes and myocardial infarction in a community-based population: The tromsø study
  PLOS ONE 2015 Ekstern lenke
 • Håkon Løtvedt, Jan Torbjørn Mannsverk, Thor Trovik, Henrik Schirmer, Terje Steigen:
  Legers evne til risikovurdering og prioritering av pasienter til koronar angiografi på bakgrunn av henvisning fra spesialist
  Hjerteforum 2015
 • Amjid Iqbal, Fatima Rodriguez, Henrik Schirmer:
  Antiplatelet therapy during PCI for patients with stable angina and atrial fibrillation
  Current Cardiology Reports 2015 Ekstern lenke
 • Rolf Jorde, Ellisiv B. Mathiesen, Sigbjørn Olav Rogne, Tom Wilsgaard, Marie Kjærgaard, Guri Grimnes, Henrik Schirmer:
  Vitamin D and cognitive function: The Tromsø Study
  Journal of the Neurological Sciences 2015 Ekstern lenke
 • Håvard Dalen, Harald Edvard Mølmen, Anders Thorstensen, Asbjørn Støylen, Henrik Schirmer, Jan Erik Otterstad:
  Ethnic-Specific Normative Reference Values for Echocardiographic LA and LV Size, LV Mass, and Systolic Function: The EchoNoRMAL Study
  JACC Cardiovascular Imaging 2015 Ekstern lenke
 • Johan Svartberg, Henrik Schirmer, Tom Wilsgaard, Ellisiv B. Mathiesen, Inger Njølstad, Maja-Lisa Løchen, Rolf Jorde:
  Single-nucleotide polymorphism, rs1799941 in the Sex Hormone-Binding Globulin (SHBG) gene, related to both serum testosterone and SHBG levels and the risk of myocardial infarction, type 2 diabetes, cancer and mortality in men: The Tromsø Study
  Andrology 2014 Ekstern lenke
 • Stina Therese Sollid, Moira Strand Hutchinson, Ole-Martin Fuskevåg, Yngve Anton Figenschau, Ragnar Martin Joakimsen, Henrik Schirmer, Inger Njølstad, Johan Svartberg, Elena Kamycheva, Rolf Jorde:
  No effect of high-dose vitamin D supplementation on glycemic status or cardiovascular risk factors in subjects with prediabetes
  Diabetes Care 2014 Ekstern lenke
 • Hanne Strøm, Randi Selmer, Kåre I. Birkeland, Henrik Schirmer, Tore Julsrud Berg, Anne Karen Jenum, Kristian Midthjell, Christian Berg, Lars Christian Stene:
  No increase in new users of blood glucose-lowering drugs in Norway 2006-2011: a nationwide prescription database study
  BMC Public Health 2014 Ekstern lenke
 • Ingemar Björkhem, Ulf Diczfalusy, Anita Lövgren-Sandblom, Lena Starck, Monica Jonsson, Keri Tallman, Henrik Schirmer, Lillian Bomme Ousager, Peter J Crick, Yuqing Wang, William J Griffiths, F.Peter Guengerich:
  On the formation of 7-ketocholesterol from 7-dehydrocholesterol in patients with CTX and SLO
  Journal of Lipid Research 2014 Ekstern lenke
 • Rolf Jorde, Henrik Schirmer, Tom Wilsgaard, Ragnar Martin Joakimsen, Ellisiv B. Mathiesen, Inger Njølstad, Maja-Lisa Løchen, Yngve Anton Figenschau, Johan Svartberg, Moira Strand Hutchinson, Marie Kjærgaard, Lone Jørgensen, Guri Grimnes:
  The phosphodiesterase 8B Gene rs4704397 is associated with thyroid function, risk of myocardial infarction, and body height: The Tromsø study
  Thyroid 2014 Ekstern lenke
 • Geir Bertelsen, Tunde Peto, Haakon Lindekleiv, Henrik Schirmer, Marit Dahl Solbu, Ingrid Toft, Anne Katrin Sjølie, Inger Njølstad:
  Sex differences in risk factors for retinopathy in non-diabetic men and women: The Tromsø Eye Study
  Acta Ophthalmologica 2014 Ekstern lenke
 • Aslak Johansen, Henrik Schirmer, Audun Stubhaug, Christopher Sivert Nielsen:
  Persistent post-surgical pain and experimental pain sensitivity in the Tromsø study: Comorbid pain matters
  Pain 2014 Ekstern lenke
 • Gunhild Lerstad, Ellen Elisabeth Brodin, Kristin Enga, Rolf Jorde, Henrik Schirmer, Inger Njølstad, Johan Svartberg, Sigrid Kufaas Brækkan, John-Bjarne Hansen:
  Hyperglycemia, assessed according to HbA1c, and future risk of venous thromboembolism: The Tromsø study
  Journal of Thrombosis and Haemostasis 30. desember 2013 Ekstern lenke
 • Gry Debora Wisthus Eveborn, Henrik Schirmer, Per Lunde, Geir Heggelund, John-Bjarne Hansen, Knut Rasmussen:
  Assessment of risk factors for developing incident aortic stenosis: The Tromsø Study
  European Journal of Epidemiology (EJE) 2014 Ekstern lenke
 • Moira Strand Hutchinson, Ragnar Martin Joakimsen, Inger Njølstad, Henrik Schirmer, Yngve Anton Figenschau, Johan Svartberg, Rolf Jorde:
  Effects of Age and Sex on Estimated Diabetes Prevalence Using Different Diagnostic Criteria: The Tromso OGTT Study
  International Journal of Endocrinology 2013 Ekstern lenke
 • Bjørn Heine Strand, Ellen Melbye Langballe, Vidar Hjellvik, Marte Handal, Øyvind Næss, Gun Peggy Knudsen, Helga Refsum, Kristian Tambs, Per Nafstad, Henrik Schirmer, Astrid Liv Mina Bergem, Randi Selmer, Knut Arne Engedal, Per Magnus, Espen Bjertness:
  Midlife vascular risk factors and their association with dementia deaths: Results from a Norwegian prospective study followed up for 35 years
  Journal of Neurological Sciences 2013 Ekstern lenke
 • Haakon Lindekleiv, Maja Gran Erke, Geir Bertelsen, Tunde Peto, Kjell Arne Arntzen, Henrik Schirmer, Tom Wilsgaard, Ellisiv B. Mathiesen, Inger Njølstad:
  Cognitive function, drusen, and age-related macular degeneration: a cross-sectional study
  Eye (London. 1987) 2013 Ekstern lenke
 • Rolf Jorde, Henrik Schirmer, Inger Njølstad, Maja-Lisa Løchen, Ellisiv B. Mathiesen, Elena Kamycheva, Yngve Anton Figenschau, Guri Grimnes:
  Serum calcium and the calcium-sensing receptor polymorphism rs17251221 in relation to coronary heart disease, type 2 diabetes, cancer and mortality: the Tromso Study
  European Journal of Epidemiology (EJE) 2013 Ekstern lenke
 • Sigbjørn Olav Rogne, Torgil Vangberg, Odd Petter Eldevik, Gry Charlotte Wikran, Ellisiv B. Mathiesen, Henrik Schirmer:
  Mild cognitive impairment, risk factors and magnetic resonance volumetry: role of probable Alzheimer's disease in the family
  Dementia and Geriatric Cognitive Disorders 2013 Ekstern lenke
 • Haakon Lindekleiv, Maja-Lisa Løchen, Ellisiv B. Mathiesen, Inger Njølstad, Tom Wilsgaard, Henrik Schirmer:
  Echocardiographic Screening of the General Population and Long-term Survival A Randomized Clinical Study
  JAMA Internal Medicine 2013 Ekstern lenke
 • Gry Debora Wisthus Eveborn, Henrik Schirmer, Geir Heggelund, Per Lunde, Knut Rasmussen:
  The Evolving Epidemiology of Valvular Aortic Stenosis. The Tromsø Study
  Heart 2013 Ekstern lenke
 • Elena Kamycheva, Tom Wilsgaard, Henrik Schirmer, Rolf Jorde:
  Serum 25-hydroxyvitamin D and left ventricular systolic function in a non-smoking population: the Tromso Study
  European Journal of Heart Failure 2013 Ekstern lenke
 • Sigbjørn Olav Rogne, Marit Dahl Solbu, Kjell Arne Arntzen, Marit Herder, Ellisiv B. Mathiesen, Henrik Schirmer:
  Albuminuria and carotid atherosclerosis as predictors of cognitive function in a general population
  European Journal of Neurology 2013 Ekstern lenke
 • Lars Rydén, PJ Grant, Henrik Schirmer, SD Anker, al. et:
  ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD: The Task Force on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and developed in collaboration with the European Association for the Study of Diabetes (EASD)
  European Heart Journal 2013 Ekstern lenke
 • aslak Johansen, Luis Georg Romundstad, Christopher Sivert Nielsen, Henrik Schirmer, Audun Stubhaug:
  Persistent postsurgical pain in a general population: Prevalence and predictors in the Tromsø study
  Pain 2012 Ekstern lenke
 • Geir Bertelsen, Tunde Peto, Haakon Lindekleiv, Henrik Schirmer, Marit Dahl Solbu, Ingrid Toft, Anne Katrin Sjølie, Inger Njølstad:
  Tromsø eye study: prevalence and risk factors of diabetic retinopathy
  Acta Ophthalmologica 2012 Ekstern lenke
 • Kjell Arne Arntzen, Henrik Schirmer, Stein Harald Johnsen, Tom Wilsgaard, Ellisiv B. Mathiesen:
  Carotid artery plaque progression and cognitive decline: the Tromso Study 1994-2008
  European Journal of Neurology 2012 Ekstern lenke
 • Moira Strand Hutchinson, Ragnar Martin Joakimsen, Inger Njølstad, Henrik Schirmer, Yngve Anton Figenschau, Rolf Jorde:
  Glycated hemoglobin in diagnosis of diabetes mellitus and pre-diabetes; validation by oral glucose tolerance test. The Tromsø OGTT Study
  Journal of Endocrinological Investigation 2012 Ekstern lenke
 • Rolf Jorde, Henrik Schirmer, Tom Wilsgaard, Ragnar Martin Joakimsen, Ellisiv B. Mathiesen, Inger Njølstad, Maja-Lisa Løchen, Yngve Figenschau, Jens Petter Berg, Johan Svartberg, Guri Grimnes:
  Polymorphisms Related to the Serum 25-Hydroxyvitamin D Level and Risk of Myocardial Infarction, Diabetes, Cancer and Mortality. The Tromsø Study
  PLOS ONE 2012 Ekstern lenke
 • Josepha Elizabeth Joseph, Johan Svartberg, Inger Njølstad, Henrik Schirmer:
  Change in cardiovascular risk factors in relation to diabetes status: the Tromso Study
  European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation 2012 Ekstern lenke
 • Moira Strand Hutchinson, Yngve Figenschau, Inger Njølstad, Henrik Schirmer, Rolf Jorde:
  Serum 25-hydroxyvitamin D levels are inversely associated with glycated haemoglobin (HbA(1c)). The Tromso Study
  Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation 2011 Ekstern lenke
 • Kjell Arne Arntzen, Henrik Schirmer, Tom Wilsgaard, Ellisiv B. Mathiesen:
  Impact of cardiovascular risk factors on cognitive function: The Tromsø study
  European Journal of Neurology 2011 Ekstern lenke
 • Luai A. Ahmed, Nina Emaus, Gro Berntsen, Åshild Bjørnerem, Vinjar Fønnebø, Lone Jørgensen, Henrik Schirmer, Jan Størmer, Ragnar M Joakimsen:
  Bone loss and the risk of non-vertebral fractures in women and men: the Tromsø study
  Osteoporosis International 2010 Ekstern lenke
 • Arve Ulvik, Marta Ebbing, Steinar Hustad, Øivind Midttun, Ottar Nygård, Stein Emil Vollset, Kaare Harald Bønaa, Jan Erik Nordrehaug, Dennis W Nilsen, Henrik Schirmer, Per M Ueland:
  Long- and short-term effects of tobacco smoking on circulating concentrations of B vitamins
  Clinical Chemistry 2010 Ekstern lenke
 • Josepha Elizabeth Joseph, Johan Svartberg, Inger Njølstad, Henrik Schirmer:
  Incidence of and risk factors for type-2 diabetes in a general population: The Tromso Study
  Scandinavian Journal of Public Health 2010 Ekstern lenke
 • Guri Grimnes, Nina Emaus, Ragnar M Joakimsen, Yngve Figenschau, Trond Geir Jenssen, Inger Njølstad, Henrik Schirmer, Rolf Jorde:
  Baseline serum 25-hydroxyvitamin D concentrations in the Tromso Study 1994-95 and risk of developing type 2 diabetes mellitus during 11 years of follow-up
  Diabetic Medicine 2010 Ekstern lenke
 • M Ebbing, Kaare Harald Bønaa, E Arnesen, PM Ueland, Jan Erik Nordrehaug, K Rasmussen, I Njølstad, DW Nilsen, H Refsum, Aage Tverdal, Stein Emil Vollset, H Schirmer, Ø Bleie, Terje Steigen, Ø Midttun, Å Fredriksen, ER Pedersen, O Nygård:
  Combined analyses and extended follow-up of two randomized controlled homocysteine-lowering B-vitamin trials
  Journal of Internal Medicine 2010 Ekstern lenke
 • Kjell Arne Arntzen, Henrik Schirmer, Tom Wilsgaard, Ellisiv B. Mathiesen:
  Moderate wine consumption is associated with better cognitive test results: a 7 year follow up of 5033 subjects in the Tromsø Study
  Acta Neurologica Scandinavica 2010 Ekstern lenke
 • Torkel Vikan, Henrik Schirmer, Inger Njølstad, Johan Svartberg:
  Low testosterone and sex hormone-binding globulin levels and high estradiol levels are independent predictors of type 2 diabetes in men
  European Journal of Endocrinology (EJE) 2010 Ekstern lenke
 • Torkel Vikan, Henrik Schirmer, Inger Njølstad, Johan Svartberg:
  Endogenous sex hormones and the prospective association with cardiovascular disease and mortality in men: the Tromso Study
  European Journal of Endocrinology (EJE) 2009 Ekstern lenke
 • Luai Ahmed, Henrik Schirmer, Åshild Bjørnerem, Nina Emaus, Lone Jørgensen, Jan Størmer, Ragnar M Joakimsen:
  The gender- and age-specific 10-year and lifetime absolute fracture risk in Tromso, Norway
  European Journal of Epidemiology (EJE) 2009 Ekstern lenke
 • Torkel Vikan, stein harald Johnsen, Henrik Schirmer, Inger Njølstad, Johan Svartberg:
  Endogenous testosterone and the prospective association with carotid atherosclerosis in men: the Tromso study
  European Journal of Epidemiology (EJE) 2009 Ekstern lenke
 • Johan Svartberg, Henrik Schirmer, Astri Medbø, Hasse Melbye, Ulf Aasebø:
  Reduced pulmonary function is associated with lower levels of endogenous total and free testosterone. The Tromso Study
  European Journal of Epidemiology (EJE) 2007 Ekstern lenke
 • Amjid Iqbal, Henrik Schirmer, P Lunde, Yngve Figenschau, knut Rasmussen, Rolf Jorde:
  Thyroid stimulating hormone and left ventricular function
  Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (JCEM) 2007 Ekstern lenke
 • Luai A. Ahmed, Henrik Schirmer, Vinjar Fønnebø, Ragnar M Joakimsen, Gro Berntsen:
  Validation of the Cummings' risk score; how well does it identify women with high risk of hip fracture: The Tromsø Study
  European Journal of Epidemiology (EJE) 2006 Ekstern lenke
 • Lone Jørgensen, Oddmund Joakimsen, Ellisiv B. Mathiesen, Luai Ahmed, Gro Berntsen, Vinjar Fønnebø, Ragnar M Joakimsen, Inger Njølstad, Henrik Schirmer, Bjarne K. Jacobsen:
  Carotid plaque echogenicity and risk of nonvertebral fractures in women: A longitudinal population-based study
  Calcified Tissue International 2006
 • Kaare Harald Bønaa, Inger Njølstad, Per Magne Ueland, Henrik Schirmer, Aage Tverdal, Terje Steigen, Harald Wang, Jan Erik Nordrehaug, Egil Arnesen, Knut Rasmussen:
  Homocysteine lowering and cardiovascular events after acute myocardial infarction
  New England Journal of Medicine 2006
 • Luai Ahmed, Henrik Schirmer, Gro Berntsen, Vinjar Fønnebø, Ragnar M Joakimsen:
  Features of the metabolic syndrome and the risk of non-vertebral fractures: The Tromso study
  Osteoporosis International 01. mars 2006
 • Luai Ahmed, Ragnar M Joakimsen, Gro Berntsen, Vinjar Magne Fønnebø, Henrik Schirmer:
  Diabetes mellitus and the risk of non-vertebral fractures: the Tromso study
  Osteoporosis International 2006
 • Luai Ahmed, Henrik Schirmer, Gro Berntsen, Vinjar Fønnebø, Ragnar M Joakimsen:
  Self-reported diseases and the risk of non-vertebral fractures: the Tromsø study
  Osteoporosis International 01. januar 2006
 • Johan Svartberg, Von Muhlen, Henrik Schirmer, E Barrett-Connor, Johan A Sundsfjord, Rolf Jorde:
  Association of endogeneous testosterone with blood pressure and left ventricular mass in men. The Tromsø Study
  European Journal of Endocrinology (EJE) 2004
 • T Ingebrigtsen, MK Morgan, K Faulder, L Ingebrigtsen, T Sparr, Henrik Schirmer:
  Bifurcation geometry and the presence of cerebral artery aneurysms
  Journal of Neurosurgery 2004
 • Lars Christian Stene, Kristian Midthjell, Anne Karen Jenum, S Skeie, Kåre I. Birkeland, Eiliv Lund, Geir Joner, Grethe S. Tell, Henrik Schirmer:
  Hvor mange har diabetes mellitus i Norge?
  Tidsskrift for Den norske legeforening 2004
 • Farahnaz Saleh, Henrik Schirmer, Rolf Jorde, Johan A Sundsfjord:
  Parathyroid hormone and left ventricular hypertrophy
  European Heart Journal 2003
 • Tom Wilsgaard, Bjarne Koster Jacobsen, Henrik Schirmer, Inger Thune, Maja-Lisa Løchen, Inger Njølstad, Egil Arnesen:
  Tracking of cardiovascular risk factors: the Tromsø study, 1979-1995
  American Journal of Epidemiology 2001
 • Bjarne Koster Jacobsen, Inger Njølstad, Inger Thune, Tom Wilsgaard, Maja-Lisa Løchen, Henrik Schirmer:
  Increase in weight in all birth cohorts in a general population: The Tromsø Study, 1974-1994
  Archives of Internal Medicine 2001
 • Henrik Schirmer, P Lunde, K Rasmussen:
  Mitral flow derived Doppler indices of left ventricular diastolic function in a general population
  European Heart Journal 2000 Ekstern lenke
 • Tom Wilsgaard, Henrik Schirmer, Egil Arnesen:
  Impact of body weight on blood pressure with a focus on sex differences: the Tromsø Study, 1986-1995
  Archives of Internal Medicine 2000
 • Henrik Schirmer, T Omland:
  Circulating N-terminal pro-atrial natriuretic peptide is an independent predictor of left ventricular hypertrophy in the general population
  European Heart Journal 1999
 • Henrik Schirmer, P Lunde, K Rasmussen:
  What Determines Echogenicity in a General Population? The Tromsø Study
  Journal of the American Society of Echocardiography 1999
 • Henrik Schirmer, P Lunde, K Rasmussen:
  Prevalence of left ventricular hypertrophy in a general population
  European Heart Journal 1999
 • Eivind Alexander Valestrand, Tobias Schmidt Slørdahl, Anders Baerheim, Henrik Schirmer, Stine Lill Andersen, Hanne-Guro Aabelvik, Jan C Frich:
  Mot en nasjonal delprøve i medisinstudiet
  Tidsskrift for Den norske legeforening 2016 Ekstern lenke
 • Nikias Siafarikas, Astrid Liv Mina Bergem, Thomas Nilsen, Per Magnus, Tor Atle Rosness, Bjørn Heine Strand, Henrik Schirmer, Gunn Peggy Knutsen, Knut Engedal, Espen Bjertness:
  En tvillingstudie om arvelighet ved Alzheimers sykdom og andre demensformer
  2015
 • Kirsten Gravningen, Henrik Schirmer:
  Reasons for & factors associated with early first sexual intercourse among adolescents in Norway – a cross-sectional study
  2015
 • Haakon Lindekleiv, Andrea Sofie Henriette Milde Øhrn, Maja-Lisa Løchen, Siri Vangen, Henrik Schirmer:
  Flere tusen får hjerteinfarkt uten å merke det. Nå vil vi vite hvorfor stille hjerteinfarkt rammer flere kvinner enn menn.
  Aftenposten Viten 21. mai 2014
 • Leni Aurora Brækhus, Henrik Schirmer, Laura Fratiglioni, Bjørn Heine Strand, Vegard Skirbekk:
  Positivt at befolkningen blir eldre
  16. november 2014
 • Kirsten Gravningen, Henrik Schirmer, Anne-Sofie Furberg, Gunnar Skov Simonsen, Tom Wilsgaard:
  Self-assessed risk of Chlamydia trachomatis infections among adolescents in Norway
  2013
 • T. B. Haugen, Henrik Schirmer:
  Varmere vær gir økt risiko for hjerteinfarkt
  Tidsskrift for Den norske legeforening 2013
 • Hilde Marie Tvedten, Henrik Schirmer, Dag Aarsland:
  Færre eldre får demens
  03. desember 2013
 • Ola Jordheim Halvorsen, Henrik Schirmer:
  Sjekk om du er farlig stresset. Hjertespesialist Henrik Schirmer ser ingen grunn til å fraråde hard trening
  18. mai 2013
 • Kristin Straumsheim Grønli, Ann Therese Lotherington, Ann-Britt Nilsen, Henrik Schirmer:
  Overkjørt av Helseteknologi
  30. april 2013
 • Henrik Schirmer, SH Forsdahl, SA Lillevik, Tommy Larsen, T Trovik, A Iqbal:
  Significant improvement over a year of diagnostic accuracy for coronary artery stenosis with low dose cardiac CT in 420 consecutively referred patients without previous coronary revascularisation
  European Heart Journal 2013
 • Haakon Lindekleiv, Maja Gran Erke, T Peto, Kjell Arne Arntzen, Henrik Schirmer, Tom Wilsgaard, Geir Bertelsen, Ellisiv B. Mathiesen, Inger Njølstad:
  Drusen and AMD are associated with reduced cognitive function: the Tromso study
  European Journal of Neurology 2012
 • Henrik Schirmer:
  Hjertelig til stede. Statig færre dør av hjerteinfarkt i Troms
  25. oktober 2012
 • Henrik Schirmer:
  Symptomene du bør ta på alvor
  06. mars 2012 Ekstern lenke
 • Henrik Schirmer:
  Oppsummering om Koronarsykdom. Referat fra European Heart Congress 2012, Munchen
  Hjerteforum 2012
 • Henrik Schirmer:
  11 ekstra år om du styrer unna lavkarbo
  21. november 2011
 • Geir Heggelund, knut Rasmussen, Per Lunde, Maja-Lisa Løchen, Inger Njølstad, Ellisiv B. Mathiesen, Henrik Schirmer:
  Prognostic significance of mitral flow derived Doppler indices in a general population with normal systolic function: A prospective population-based chort study. The Tromso Study 1994-2009
  European Heart Journal 2010
 • Henrik Schirmer:
  Sepsis kriterier redder liv
 • Luai Ahmed, Ragnar M Joakimsen, Henrik Schirmer, Gro Berntsen, Vinjar Magne Fønnebø, J Størmer:
  Is the risk of non-vertebral fracture associated with type I diabetes gender specific?
  Osteoporosis International 2004
 • Se alle arbeider i Cristin →


  Forskningsinteresser

  Hjertesvikt

  Klaffefeil

  Koronarsykdom

  Demens

  Diabetes


  Medlem i forskningsgruppe