LB-schirmer-229807e.jpg
LB-schirmer-229807e.jpg
Institutt for klinisk medisin henrik.schirmer@uit.no Tromsø

Schirmer, Henrik


Professor II

Stillingsbeskrivelse

Prosjektansvarlig for Tromsø Demens Studie, hvor stipendiat Sigbjørn Rogne har gjort en oppfølging av personer med kognitiv svikt i Tromsøundersøkelsen. Studien ser også på endring av alderspesifikk kognitiv funksjon over tid.

Prosjektansvarlig for Ekkokardiografisk Screening i Tromsø Studien. Stipendiater Geir Heggelund, Michael Stilidis og Ann Sissel Reite. Ser på betydningen av ekkokardiografiske mål på diastolisk dysfunksjon for senere hjertekarsykdom og på risikofaktorer for utvikling av aortastenose.

Sammenligner også forekomst av hjertesykdom i lavforekomstlandet Norge med høyforekomstlandet Russland.

Basert på identifisering av ulike fenotyper av hjertesvikt inngår prosjektet I flere konsortier som leter etter genetiske markører for ulike typer hjertesvikt I håp om å finne Nye muligheter for behandling og forbygging.

 


 • Heitmann, Kim Arne; Welde, Boye; Løchen, Maja-Lisa; Stylidis, Michael; Schirmer, Henrik; Morseth, Bente. Longitudinal Associations Between Cumulative Physical Activity and Change in Structure and Function of the Left Side of the Heart: The Tromsø Study 2007–2016. (fulltekst) Frontiers in Cardiovascular Medicine 2022; Volum 9. ISSN 2297-055X.s 1 - 12.s doi: 10.3389/fcvm.2022.882077.
 • Heitmann, Kim Arne; Løchen, Maja-Lisa; Stylidis, Michael; Hopstock, Laila Arnesdatter; Schirmer, Henrik; Morseth, Bente. Associations between physical activity, left atrial size and incident atrial fibrillation: the Tromsø Study 1994–2016. (fulltekst) Open heart 2022; Volum 9 (1). ISSN 2053-3624.s 1 - 10.s doi: 10.1136/ openhrt-2021-001823.
 • Tveit, Sjur Hansen; Myhre, Peder Langeland; Hanssen, Tove Aminda; Forsdahl, Signe Helene; Iqbal, Amjid; Omland, Torbjørn; Schirmer, Henrik. Cardiac troponin I and T for ruling out coronary artery disease in suspected chronic coronary syndrome. Scientific Reports 2022; Volum 12. ISSN 2045-2322.s 945 - .s doi: 10.1038/s41598-022-04850-7.
 • Pedersen, Elisabeth; Primicerio, Raul; Halvorsen, Kjell H.; Eggen, Anne Elise; Garcia, Beate Hennie; Schirmer, Henrik; Waaseth, Marit. Medication adherence among persons with coronary heart disease and associations with blood pressure and low-density-lipoprotein-cholesterol. European Journal of Clinical Pharmacology 2022. ISSN 0031-6970.s doi: 10.1007/s00228-022-03276-4.
 • Gravningen, Kirsten Midttun; Henriksen, Stian; Hungnes, Olav; Svendsen, Kristian; Macdonald, Emily Ann; Schirmer, Henrik; Stene-Johansen, Kathrine; Simonsen, Gunnar Skov; Kacelnik, Oliver; Elstrøm, Petter; Bragstad, Karoline; Rinaldo, Christine Hanssen. Risk factors, immune response and whole‐genome sequencing of SARS‐CoV‐2 in a cruise ship outbreak in Norway. International Journal of Infectious Diseases 2022; Volum 118. ISSN 1201-9712.s 10 - 20.s doi: 10.1016/j.ijid.2022.02.025.
 • Lorem, Geir F; Opdal, Ida Marie; Wilsgaard, Tom; Schirmer, Henrik; Løchen, Maja-Lisa; Olsen, Ingrid Petrikke; Steigen, Terje; Rognmo, Kamilla. Assessment of mental health trajectories before and after myocardial infarction, atrial fibrillation or stroke: analysis of a cohort study in Tromsø, Norway (Tromsø Study, 1994-2016). BMJ Open 2022; Volum 12 (4). ISSN 2044-6055.s e052948 - .s doi: 10.1136/bmjopen-2021-052948.
 • Averina, Maria; Stylidis, Michael; Brox, Jan; Schirmer, Henrik. NT-ProBNP and high-sensitivity troponin T as screening tests for subclinical chronic heart failure in a general population. ESC Heart Failure 2022. ISSN 2055-5822.s doi: 10.1002/ehf2.13906.
 • Heitmann, Kim Arne; Løchen, Maja-Lisa; Hopstock, Laila Arnesdatter; Stylidis, Michael; Welde, Boye; Schirmer, Henrik; Morseth, Bente. Cross-sectional associations between accelerometry-measured physical activity, left atrial size, and indices of left ventricular diastolic dysfunction: The Tromsø Study. Preventive Medicine Reports 2021; Volum 21. ISSN 2211-3355.s 1 - 8.s doi: 10.1016/j.pmedr.2020.101290.
 • Pedersen, Elisabeth; Garcia, Beate Hennie; Halvorsen, Kjell H.; Eggen, Anne Elise; Schirmer, Henrik; Waaseth, Marit. Adherence to prescription guidelines and achievement of treatment goals among persons with coronary heart disease in Tromsø 7. BMC Cardiovascular Disorders 2021; Volum 21 (1). ISSN 1471-2261.s 1 - 11.s doi: 10.1186/s12872-021-01866-1.
 • Iakunchykova, Olena; Schirmer, Henrik; Leong, Darryl; Malyutina, Sofia; Ryabikov, Andrew; Averina, Maria; Kudryavtsev, Alexander V; Kornev, Mikhail; Voronina, Ekaterina; Paramonov, Andrey; Wilsgaard, Tom; Leon, David Adrew. Heavy alcohol drinking and subclinical echocardiographic abnormalities of structure and function. Open heart 2021; Volum 8 (1). ISSN 2053-3624.s doi: 10.1136/openhrt-2020-001457.
 • Attia, Itzhak Zachi; Tseng, Andrew S.; Benavente, Ernest Diez; Medina-Inojosa, Jose R.; Clark, Taane; Malyutina, Sofia; Kapa, Suraj; Schirmer, Henrik; Kudryavtsev, Alexander V; Noseworthy, Peter A.; Carter, Rickey E.; Ryabikov, Andrew; Perel, Pablo; Friedman, Paul A.; Leon, David Adrew; Lopez-Jimenez, Francisco. External validation of a deep learning electrocardiogram algorithm to detect ventricular dysfunction. International Journal of Cardiology 2021; Volum 329. ISSN 0167-5273.s 130 - 135.s doi: 10.1016/j.ijcard.2020.12.065.
 • Ookeditse, Ookeditse; Motswakadikgwa, Thusego R.; Ookeditse, Kebadiretse K.; Masilo, Gosiame; Bogatsu, Yaone; Lekobe, Baleufi Calstro; Mosepele, Mosepele; Schirmer, Henrik; Johnsen, Stein Harald. Healthcare professionals' knowledge of modifiable stroke risk factors: A cross-sectional questionnaire survey in greater Gaborone, Botswana. eNeurologicalSci 2021; Volum 25. ISSN 2405-6502.s 1 - 6.s doi: 10.1016/j.ensci.2021.100365.
 • Hatice, Akay Caglayan; Kjønås, Didrik; Malm, Siri; Schirmer, Henrik; Røsner, Assami. Echocardiographic assessment of diastolic dysfunction in elderly patients with severe aortic stenosis before and after aortic valve replacement. Cardiovascular Ultrasound 2021; Volum 19. ISSN 1476-7120.s 1 - 14.s doi: 10.1186/s12947-021-00262-1.
 • Benavente, Ernest Diez; Jimenez-Lopez, Francisco; Attia, Zachi I.; Malyutina, Sofia; Kudryavtsev, Alexander; Ryabikov, Andrew; Friedman, Paul A.; Kapa, Suraj; Voevoda, Michael; Perel, Pablo; Schirmer, Henrik; Hughes, Alun D.; Clark, Taane G.; Leon, David Adrew. Studying accelerated cardiovascular ageing in Russian adults through a novel deep-learning ECG biomarker. Wellcome Open Research 2021; Volum 6. ISSN 2398-502X.s 1 - 12.s doi: 10.12688/wellcomeopenres.16499.1.
 • Kjønås, Didrik; Dahle, Gry; Schirmer, Henrik; Malm, Siri; Eidet, Jo; Aaberge, Lars; Steigen, Terje; Aakhus, Svend; Busund, Rolf; Røsner, Assami. Risk scores for prediction of 30-day mortality after transcatheter aortic valve implantation: Results from a two-center study in Norway. Health Science Reports 2021; Volum 4 (2). ISSN 2398-8835.s doi: 10.1002/hsr2.283.
 • Kjønås, Didrik; Schirmer, Henrik; Aakhus, Svend; Eidet, Jo; Malm, Siri; Aaberge, Lars; Busund, Rolf; Røsner, Assami. Clinical and echocardiographic parameters predicting 1- and 2-year mortality after transcatheter aortic valve implantation. Frontiers in Cardiovascular Medicine 2021; Volum 8. ISSN 2297-055X.s doi: 10.3389/fcvm.2021.739710.
 • Fladseth, Kristina; Lindekleiv, Haakon; Nielsen, Christopher Sivert; Øhrn, Andrea; Kristensen, Andreas; Mannsverk, Jan Torbjørn; Løchen, Maja-Lisa; Njølstad, Inger; Wilsgaard, Tom; Mathiesen, Ellisiv B.; Stubhaug, Audun; Trovik, Thor; Rotevatn, Svein; Forsdahl, Signe Helene; Schirmer, Henrik. Low pain tolerance is associated with coronary angiography, coronary artery disease, and mortality: The Tromsø study. Journal of the American Heart Association (JAHA) 2021; Volum 10 (22). ISSN 2047-9980.s doi: 10.1161/JAHA.121.021291.
 • Stikbakke, Einar; Schirmer, Henrik; Knutsen, Tore; Støyten, Martin; Wilsgaard, Tom; Giovannucci, Edward L.; McTiernan, Anne; Eggen, Anne Elise; Haugnes, Hege Sagstuen; Richardsen, Elin; Thune, Inger. Systolic and diastolic blood pressure, prostate cancer risk, treatment, and survival. The PROCA-life study. Cancer Medicine 2021. ISSN 2045-7634.s doi: 10.1002/cam4.4523.
 • Johnsen, Bente; Strand, Bjørn Heine; Martinaityte, Ieva; Mathiesen, Ellisiv Bøgeberg; Schirmer, Henrik. Improved Cognitive Function in the Tromsø Study in Norway From 2001 to 2016. Neurology: Clinical Practice 2021; Volum 11 (6). ISSN 2163-0402.s e856 - e866.s doi: 10.1212/CPJ.0000000000001115.
 • Iakunchykova, Olena; Averina, Maria; Kudryavtsev, Alexander V; Wilsgaard, Tom; Soloviev, Andrey; Schirmer, Henrik; Cook, Sarah Anne; Leon, David Adrew. Evidence for a direct harmful effect of alcohol on myocardial health: A large cross-sectional study of consumption patterns and cardiovascular disease risk biomarkers from northwest Russia, 2015 to 2017. Journal of the American Heart Association (JAHA) 2020; Volum 9 (1). ISSN 2047-9980.s 1 - 17.s doi: 10.1161/JAHA.119.014491.
 • Opdal, Ida Marie; Larsen, Lill Sverresdatter; Hopstock, Laila Arnesdatter; Schirmer, Henrik; Lorem, Geir F. A prospective study on the effect of selfreported health and leisure time physical activity on mortality among an ageing population: results from the Tromsø study. BMC Public Health 2020; Volum 20:575. ISSN 1471-2458.s 1 - 15.s doi: 10.1186/s12889-020-08681-x.
 • Petersen, Jakob; Malyutina, Sofia; Ryabikov, Andrey; Kontsevaya, Anna; Kudryavtsev, Alexander V; Eggen, Anne Elise; McKee, Martin; Cook, Sarah Anne; Hopstock, Laila Arnesdatter; Schirmer, Henrik; Leon, David Adrew. Uncontrolled and apparent treatment-resistant hypertension: a cross-sectional study of Russian and Norwegian 40–69 year olds. BMC Cardiovascular Disorders 2020; Volum 20:135. ISSN 1471-2261.s 1 - 11.s doi: 10.1186/s12872-020-01407-2.
 • Hestad, Knut; Engedal, Knut; Schirmer, Henrik; Strand, Bjørn Heine. The effect of blood pressure on cognitive performance. An 8-year follow-up of the Tromsø Study, comprising people aged 45–74 Years. Frontiers in Psychology 2020; Volum 11. ISSN 1664-1078.s doi: 10.3389/fpsyg.2020.00607.
 • Lorem, Geir F; Cook, Sarah Anne; Leon, David A.; Emaus, Nina; Schirmer, Henrik. Self-reported health as a predictor of mortality: A cohort study of its relation to other health measurements and observation time. Scientific Reports 2020; Volum 10:4886. ISSN 2045-2322.s 1 - 9.s doi: 10.1038/s41598-020-61603-0.
 • Cook, Sarah Anne; Hopstock, Laila Arnesdatter; Eggen, Anne Elise; Bates, Katie; Iakunchykova, Olena; Kontsevaya, Anna; McKee, Martin; Schirmer, Henrik; Voevoda, Michael; Kudryavtsev, Alexander V; Malyutina, Sofia; Leon, David Adrew. Pharmacological management of modifiable cardiovascular risk factors (blood pressure and lipids) following diagnosis of myocardial infarction, stroke and diabetes: Comparison between population-based studies in Russia and Norway. BMC Cardiovascular Disorders 2020; Volum 20 (234). ISSN 1471-2261.s doi: 10.1186/s12872-020-01513-1.
 • Olsen, Siv Jorunn Storli; Schirmer, Henrik; Wilsgaard, Tom; Bønaa, Kaare Harald; Hanssen, Tove Aminda. Employment status three years after percutaneous coronary intervention and predictors for being employed: A nationwide prospective cohort study. European Journal of Cardiovascular Nursing 2020. ISSN 1474-5151.s 1 - 7.s doi: 10.1177/1474515120903614.
 • Hämäläinen, Soile; Musial, Frauke; Graff, Ola; Schirmer, Henrik; Salamonsen, Anita; Mehus, Grete. The art of yoik in care: Sami caregivers' experiences in dementia in Northern Norway. Nordic Journal of Arts, Culture and Health 2020; Volum 2 (1).s 22 - 37.s doi: 10.18261/issn.2535-7913-2020-01-03.
 • Iakunchykova, Olena; Averina, Maria; Wilsgaard, Tom; Watkins, Hugh; Malyutina, Sofia; Ragino, Yulia; Keogh, Ruth; Kudryavtsev, Alexander V; Govorun, Vadim; Cook, Sarah Anne; Schirmer, Henrik; Eggen, Anne Elise; Hopstock, Laila Arnesdatter; Leon, David Adrew. Why does Russia have such high cardiovascular mortality rates? Comparisons of blood-based biomarkers with Norway implicate non-ischaemic cardiac damage.. Journal of Epidemiology and Community Health 2020; Volum 74 (9). ISSN 0143-005X.s 698 - 704.s doi: 10.1136/jech-2020-213885.
 • Melbye, Hasse; Stylidis, Michael; Aviles Solis, Juan Carlos; Averina, Maria; Schirmer, Henrik. Prediction of chronic heart failure and chronic obstructive pulmonary disease in a general population: the Tromsø study. (fulltekst) ESC Heart Failure 2020; Volum 7 (6). ISSN 2055-5822.s 4139 - 4150.s doi: 10.1002/ehf2.13035.
 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Salamonsen, Anita; Mehus, Grete; Schirmer, Henrik; Graff, Ola; Musial, Frauke. Yoik in Sami elderly and dementia care – A potential for a culture sensitive music therapy?. Nordic journal of music therapy 2020. ISSN 0809-8131.s doi: 10.1080/08098131.2020.1849364.
 • Kontsevaya, Anna; Bates, Katie; Schirmer, Henrik; Bobrova, Natalia; Leon, David A.; McKee, Martin. Management of patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction in Russian hospitals adheres to international guidelines. Open heart 2020; Volum 7 (1). ISSN 2053-3624.s 1 - 12.s doi: 10.1136/openhrt-2019-001134.
 • Grinde, Bjørn; Schirmer, Henrik; Eggen, Anne Elise; Aigner, Ludwig; Engdahl, Bo Lars. A possible effect of montelukast on neurological aging examined by the use of register data. International Journal of Clinical Pharmacy 2020. ISSN 2210-7703.s doi: 10.1007/s11096-020-01160-8.
 • Myhre, Peder Langeland; Grundvold, Irene; Paulsen, Trine Hessevik; Omland, Torbjørn; Schirmer, Henrik. Cardiovascular Hospitalizations, Influenza Activity, and COVID-19 Measures. Circulation 2020; Volum 142 (13). ISSN 0009-7322.s 1302 - 1304.s doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.049118.
 • Maharani, Asri; Dawes, Piers; Nazroo, James; Tampubolon, Gindo; Pendleton, Neil; Bertelsen, Geir; Cosh, Suzanne; Cougnard-Grégoire, Audrey; Delcourt, Cécile; Constantinidou, Fofi; Goedegebure, Andre; Helmer, Catherine; Arfan Ikram, M; Klaver, Caroline C.W.; Leroi, Iracema; Meester-Smor, Magda; Nae, Virginie; Oosterloo, Neelke; Schirmer, Henrik; Tiemeier, Henning; von Hanno, Therese. Trajectories of recall memory as predictive of hearing impairment: A longitudinal cohort study. PLOS ONE 2020. ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0234623.
 • Maharani, Asri; Dawes, Piers; Nazroo, James; Tampubolon, Gindo; Pendleton, Neil; Bertelsen, Geir; Cosh, Suzanne; Cougnard-Grégoire, Audrey; Delcourt, Cécile; Constantinidou, Fofi; Goedegebure, Andre; Helmer, Catherine; Arfan Ikram, M; Klaver, Caroline C.W.; Leroi, Iracema; Meester-Smor, Magda; Nael, Virginie; Oosterloo, Neelke; Schirmer, Henrik; Tiemeier, Henning; von Hanno, Therese. Associations Between Self-Reported Sensory Impairment and Risk of Cognitive Decline and Impairment in the Health and Retirement Study Cohort. The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences 2020. ISSN 1079-5014.s doi: 10.1093/geronb/gbz043.
 • Jacobsen, Henrik Børsting; Stubhaug, Audun; Schirmer, Henrik; Landrø, Nils Inge; Wilsgaard, Tom; Mathiesen, Ellisiv B.; Nielsen, Christopher Sivert. Neuropsychological tests of immediate verbal recall and psychomotor speed have significant effects on cold-pressor pain tolerance in the Tromsø study. European Journal of Pain 2019; Volum 23 (9). ISSN 1090-3801.s 1608 - 1618.s doi: 10.1002/ejp.1437.
 • Strand, Bjørn Heine; Bergland, Astrid; Jørgensen, Lone; Schirmer, Henrik; Emaus, Nina; Cooper, Rachel. Do More Recent Born Generations of Older Adults Have Stronger Grip? A Comparison of Three Cohorts of 66- to 84-Year-Olds in the Tromsø Study. (fulltekst) The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences 2019; Volum 74 (4). ISSN 1079-5006.s 528 - 533.s doi: 10.1093/gerona/gly234.
 • Munkhaugen, John; Ruddox, Vidar; Halvorsen, Sigrun; Dammen, Toril; Fagerland, Morten; Hernæs, Kjersti Helene; Vethe, Nils Tore; Prescott, Eva; Jensen, Svend Eggert; Rødevand, Olaf; Jortveit, Jarle; Bendz, Bjørn; Schirmer, Henrik; Kõber, Lars; Botker, Hans Erik; Larsen, Alf Inge; Vikenes, Kjell; Steigen, Terje; Wiseth, Rune; Pedersen, Terje Rolf; Edvardsen, Thor; Otterstad, Jan Erik; Atar, Dan. BEtablocker Treatment After acute Myocardial Infarction in revascularized patients without reduced left ventricular ejection fraction (BETAMI): Rationale and design of a prospective, randomized, open, blinded end-point study. American Heart Journal 2019; Volum 208. ISSN 0002-8703.s 37 - 46.s doi: 10.1016/j.ahj.2018.10.005.
 • Stylidis, Michael; Sharashova, Ekaterina; Wilsgaard, Tom; Leon, David Adrew; Heggelund, Geir; Røsner, Assami; Njølstad, Inger; Løchen, Maja-Lisa; Schirmer, Henrik. Left atrial diameter, left ventricle filling indices, and association with all-cause mortality: Results from the population-based Tromsø Study. Echocardiography 2019. ISSN 0742-2822.s 1 - 12.s doi: 10.1111/echo.14270.
 • Aspelund, Thor; Grübler, Martin R.; Smith, Albert V.; Gudmundsson, Elias F.; Keppel, Martin; Cotch, Mary Frances; Harris, Tamara B.; Jorde, Rolf; Grimnes, Guri; Joakimsen, Ragnar Martin; Schirmer, Henrik; Wilsgaard, Tom; Mathiesen, Ellisiv B.; Njølstad, Inger; Løchen, Maja-Lisa; März, Winfried; Kleber, Marcus E.; Tomaschitz, Andreas; Grove-Laugesen, Diana; Rejnmark, Lars; Swart, Karin M.A.; Brouwer, Ingeborg A.; Lips, Paul; van Schoor, Natasja M.; Sempos, Christopher T.; Durazo-Arvizu, Ramón A.; Škrabáková, Zuzana; Dowling, Kirsten G.; Cashman, Kevin D.; Kiely, Mairead; Pilz, Stefan; Gudnason, Vilmundur; Eiríksdóttir, Gudny. Effect of genetically low 25-hydroxyvitamin D on mortality risk: Mendelian randomization analysis in 3 large european cohorts. Nutrients 2019; Volum 11:74 (1). ISSN 2072-6643.s 1 - 12.s doi: 10.3390/nu11010074.
 • Sharashova, Ekaterina; Wilsgaard, Tom; Ball, Jocasta; Morseth, Bente; Gerdts, Eva; Hopstock, Laila Arnesdatter; Mathiesen, Ellisiv B.; Schirmer, Henrik; Løchen, Maja-Lisa. Long-term blood pressure trajectories and incident atrial fibrillation in women and men: the Tromsø Study. European Heart Journal 2019; Volum 41 (16). ISSN 0195-668X.s 1554 - 1562.s doi: 10.1093/eurheartj/ehz234.
 • Småbrekke, Silje; Schirmer, Henrik; Melsom, Toralf; Solbu, Marit Dahl; Eriksen, Bjørn Odvar. Low-grade impairments in cognitive and kidney function in a healthy middle-aged general population: a cross-sectional study. BMC Nephrology 2019; Volum 20 (166). ISSN 1471-2369.s doi: 10.1186/s12882-019-1356-4.
 • Kjønås, Didrik; Dahle, Gry; Schirmer, Henrik; Malm, Siri; Eidet, Jo; Aaberge, Lars; Steigen, Terje; Aakhus, Svend; Busund, Rolf; Rösner, Assami. Predictors of early mortality after transcatheter aortic valve implantation. Open heart 2019; Volum 6 (1). ISSN 2053-3624.s doi: 10.1136/openhrt-2018-000936.
 • Jacobsen, Henrik Børsting; Stubhaug, Audun; Schirmer, Henrik; Landrø, Nils Inge; Wilsgaard, Tom; Mathiesen, Ellisiv B.; Nielsen, Christopher Sivert. Neuropsychological functions of verbal recall and psychomotor speed significantly affect pain tolerance. European Journal of Pain 2019; Volum 23 (9). ISSN 1090-3801.s 1608 - 1618.s doi: 10.1002/ejp.1437.
 • Stylidis, Michael; Leon, David Adrew; Røsner, Assami; Schirmer, Henrik. Global myocardial longitudinal strain in a general population—associations with blood pressure and subclinical heart failure: The Tromsø Study. The International Journal of Cardiovascular Imaging 2019; Volum 36. ISSN 1569-5794.s 459 - 470.s doi: 10.1007/s10554-019-01741-3.
 • Cook, Sarah; Malyutina, Sofia; Kudryavtsev, Alexander V; Averina, Maria; Bobrova, Natalia; Boytsov, Sergey; Brage, Soren; Clark, Taane G.; Benavente, Ernest Diez; Eggen, Anne Elise; Hopstock, Laila Arnesdatter; Hughes, Alun; Johansen, Heidi; Kholmatova, Kamila; Kichigina, Anastasiya; Kontsevaya, Anna; Kornev, Michael; Leong, Darryl; Magnus, Per Minor; Mathiesen, Ellisiv B.; McKee, Martin; Morgan, Katy; Nilssen, Odd-Ragnar; Plakhov, Ilya; Quint, Jennifer K.; Rapala, Alicja; Ryabikov, Andrey; Saburova, Lyudmila; Schirmer, Henrik; Shapkina, Marina; Shiekh, Suhail; Shkolnikov, Vladimir M.; Stylidis, Michael; Voevoda, Michael; Westgate, Kate; Leon, David A.. Know your heart: Rationale, design and conduct of a cross-sectional study of cardiovascular structure, function and risk factors in 4500 men and women aged 35-69 years from two russian cities, 2015-18 [version 3; referees: 3 approved]. Wellcome Open Research 2018; Volum 3. ISSN 2398-502X.s doi: 10.12688/wellcomeopenres.14619.3.
 • Olsen, Siv Jorunn Storli; Schirmer, Henrik; Bønaa, Kaare; Hanssen, Tove Aminda. Cardiac rehabilitation after percutaneous coronary intervention: Results from a nationwide survey. European Journal of Cardiovascular Nursing 2018; Volum 17 (3). ISSN 1474-5151.s 273 - 279.s doi: 10.1177/1474515117737766.
 • Hanssen, Tove Aminda; Iqbal, Amjid; Forsdahl, Signe Helene; Trovik, Thor; Schirmer, Henrik. Changes in symptoms of anxiety and depression following diagnostic angiography: a prospective cohort study. European Heart Journal - Quality of Care and Clinical Outcomes 2018; Volum 4 (2). ISSN 2058-5225.s 106 - 112.s doi: 10.1093/ehjqcco/qcx039.
 • Øhrn, Andrea Sofie Henriette Milde; Schirmer, Henrik; Njølstad, Inger; Mathiesen, Ellisiv B.; Eggen, Anne Elise; Løchen, Maja-Lisa; Wilsgaard, Tom; Lindekleiv, Haakon. Electrocardiographic unrecognized myocardial infarction does not improve prediction of cardiovascular events beyond traditional risk factors. The Tromsø Study. European Journal of Preventive Cardiology (EJPC) 2018; Volum 25 (1). ISSN 2047-4873.s 78 - 86.s doi: 10.1177/2047487317736826.
 • Øhrn, Andrea Sofie Henriette Milde; Schirmer, Henrik; von Hanno, Therese; Mathiesen, Ellisiv B.; Arntzen, Kjell Arne; Bertelsen, Geir; Njølstad, Inger; Løchen, Maja-Lisa; Wilsgaard, Tom; Merz, C. Noel Bairey; Lindekleiv, Haakon. Small and large vessel disease in persons with unrecognized compared to recognized myocardial infarction: The Tromsø Study 2007 – 2008. International Journal of Cardiology 2018; Volum 253. ISSN 0167-5273.s 14 - 19.s doi: 10.1016/j.ijcard.2017.10.009.
 • Cosh, S; von Hanno, Therese; Helmer, C; Bertelsen, Geir; Delcourt, C; Schirmer, Henrik. The association amongst visual, hearing, and dual sensory loss with depression and anxiety over 6 years: The Tromsø Study. International Journal of Geriatric Psychiatry 2018; Volum 33 (4). ISSN 0885-6230.s 598 - 605.s doi: 10.1002/gps.4827.
 • Bruehl, Stephen; Bjørkholt Olsen, Roy; Tronstad, Christian; Sevre, Knut; Burns, John W; Schirmer, Henrik; Nielsen, Christopher Sivert; Stubhaug, Audun; Rosseland, Leiv Arne. Chronic pain-related changes in cardiovascular regulation and impact on comorbid hypertension in a general population: the Tromsø study. Pain 2018; Volum 159 (1). ISSN 0304-3959.s 119 - 127.s doi: 10.1097/j.pain.0000000000001070.
 • Dalbak, Lene Gjelseth; Schirmer, Henrik; Straand, Jørund; Mdala, Ibrahimu; Solberg, Ole Geir; Melbye, Hasse. Impaired left ventricular filling is associated with decreased pulse oximetry values. Scandinavian Cardiovascular Journal 2018; Volum 52 (4). ISSN 1401-7431.s 211 - 217.s doi: 10.1080/14017431.2018.1464662.
 • Ball, Jocasta; Løchen, Maja-Lisa; Wilsgaard, Tom; Schirmer, Henrik; Hopstock, Laila Arnesdatter; Morseth, Bente; Mathiesen, Ellisiv B.; Njølstad, Inger; Tiwari, Sweta; Sharashova, Ekaterina. Sex Differences in the Impact of Body Mass Index on the Risk of Future Atrial Fibrillation: Insights From the Longitudinal Population-Based Tromsø Study. Journal of the American Heart Association (JAHA) 2018; Volum 7 (9). ISSN 2047-9980.s doi: 10.1161/JAHA.117.008414.
 • Renninger, Marius; Løchen, Maja-Lisa; Ekelund, Ulf; Hopstock, Laila Arnesdatter; Jørgensen, Lone; Mathiesen, Ellisiv B.; Njølstad, Inger; Schirmer, Henrik; Wilsgaard, Tom; Morseth, Bente. The independent and joint associations of physical activity and body mass index with myocardial infarction: The Tromsø Study. Preventive Medicine 2018; Volum 116. ISSN 0091-7435.s 94 - 98.s doi: 10.1016/j.ypmed.2018.09.005.
 • Olsen, Siv Jorunn Storli; Schirmer, Henrik; Wilsgaard, Tom; Bønaa, Kaare Harald; Hanssen, Tove Aminda. Cardiac rehabilitation and symptoms of anxiety and depression after percutaneous coronary intervention. European Journal of Preventive Cardiology (EJPC) 2018; Volum 25 (10). ISSN 2047-4873.s 1017 - 1025.s doi: 10.1177/2047487318778088.
 • Fladseth, Kristina; Kristensen, Andreas; Mannsverk, Jan; Trovik, Thor; Schirmer, Henrik. Pre-test characteristics of unstable angina patients with obstructive coronary artery disease confirmed by coronary angiography. Open heart 2018; Volum 5 (2). ISSN 2053-3624.s doi: 10.1136/openhrt-2018-000888.
 • Eriksen, Bjørn Odvar; Småbrekke, Silje; Jenssen, Trond Geir; Mathisen, Ulla Dorte; Norvik, Jon Viljar; Schei, Jørgen; Schirmer, Henrik; Solbu, Marit Dahl; Stefansson, Vidar Tor Nyborg; Melsom, Toralf. Office and ambulatory heart rate as predictors of age-related kidney function decline. Hypertension 2018; Volum 72 (3). ISSN 0194-911X.s 594 - 601.s doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.11594.
 • Cook, Sarah; Malyutina, S; Kudryavtsev, Alexander; Averina, Maria; Bobrova, Natalia; Boytsov, S; Brage, S; Clark, TG; Diez Benavente, S; Eggen, Anne Elise; Hopstock, Laila Arnesdatter; Hughes, A; Johansen, Heidi; Kholmatova, Kamila; Kichigina, A; Kontsevaya, Anna; Kornev, M; Leong, D; Magnus, Per; Mathiesen, Ellisiv B.; McKee, M; Morgan, K; Nilssen, Odd-Ragnar; Plakhov, I; Quint, JK; Rapala, A; Ryabikov, A; Saburova, Lyudmila; Schirmer, Henrik; Shapkina, M; Shiekh, Suhail; Shkolnikov, VM; Stylidis, Michael; Voevoda, Mikhail; Westgate, Kate; Leon, David Adrew. Know Your Heart: Rationale, design and conduct of a cross-sectional study of cardiovascular structure, function and risk factors in 4500 men and women aged 35-69 years from two Russian cities, 2015-18.. Wellcome Open Research 2018; Volum 3 (67). ISSN 2398-502X.s doi: 10.12688/wellcomeopenres.14619.1.
 • Løchen, Maja-Lisa; Gram, Inger Torhild; Mannsverk, Jan Torbjørn; Mathiesen, Ellisiv B.; Njølstad, Inger; Schirmer, Henrik; Wilsgaard, Tom; Jacobsen, Bjarne K.. Association of occasional smoking with total mortality in the population-based Tromsø study, 2001-2015. BMJ Open 2017; Volum 7 (e019107). ISSN 2044-6055.s doi: 10.1136/bmjopen-2017-019107.
 • Maddock, Jane; Zhou, Ang; Cavadino, Alana; Kuźma, Elżbieta; Bao, Yanchun; Smart, Melissa C.; Saum, Kai-Uwe; Schöttker, Ben; Engmann, Jorgen; Kjærgaard, Marie; Karhunen, Ville; Zhan, Yiqiang; Lehtimäki, Terho; Rovio, Suvi P.; Byberg, Liisa; Lahti, Jari; Marques-Vidal, Pedro; Sen, Abhijit; Perna, Laura; Schirmer, Henrik; Singh-Manoux, Archana; Auvinen, Juha; Hutri-Kähönen, Nina; Kähönen, Mika; Kilander, Lena; Räikkönen, Katri; Melhus, Håkan; Ingelsson, Erik; Guessous, Idris; Petrovic, Katja E.; Schmidt, Helena; Schmidt, Reinhold; Vollenweider, Peter; Lind, Lars; Eriksson, Johan G.; Michaëlsson, Karl; Raitakari, Olli T; Hägg, Sara; Pedersen, Nancy L.; Herzig, Karl-Heinz; Järvelin, Marjo-Riitta; Veijola, Juha; Kivimäki, Mika; Jorde, Rolf; Brenner, Hermann; Kumari, Meena; Power, Chris; Llewellyn, David J.; Hyppönen, Elina. Vitamin D and cognitive function: A Mendelian randomisation study. Scientific Reports 2017; Volum 7:13230. ISSN 2045-2322.s 1 - 8.s doi: 10.1038/s41598-017-13189-3.
 • Lorem, Geir F; Schirmer, Henrik; Emaus, Nina. What is the impact of underweight on self-reported health trajectories and mortality rates: a cohort study. Health and Quality of Life Outcomes 2017; Volum 15 (191). ISSN 1477-7525.s doi: 10.1186/s12955-017-0766-x.
 • Tiwari, Sweta; Løchen, Maja-Lisa; Jacobsen, Bjarne K.; Hopstock, Laila Arnesdatter; Nyrnes, Audhild; Njølstad, Inger; Mathiesen, Ellisiv B.; Arntzen, Kjell Arne; Ball, Jocasta; Stewart, Simon; Wilsgaard, Tom; Schirmer, Henrik. Atrial fibrillation is associated with cognitive decline in stroke-free subjects: the Tromsø Study. European Journal of Neurology 2017; Volum 24 (12). ISSN 1351-5101.s 1485 - 1492.s doi: 10.1111/ene.13445.
 • Norvik, Jon Viljar; Schirmer, Henrik; Ytrehus, Kirsti; Storhaug, Hilde-Merete; Jenssen, Trond Geir; Eriksen, Bjørn Odvar; Mathiesen, Ellisiv B.; Løchen, Maja-Lisa; Wilsgaard, Tom; Solbu, Marit Dahl. Uric acid predicts mortality and ischaemic stroke in subjects with diastolic dysfunction: the Tromsø Study 1994-2013. ESC Heart Failure 2017; Volum 4. ISSN 2055-5822.s 154 - 161.s doi: 10.1002/ehf2.12134.
 • Norvik, Jon Viljar; Schirmer, Henrik; Ytrehus, Kirsti; Jenssen, Trond Geir; Zykova, Svetlana; Eggen, Anne Elise; Eriksen, Bjørn Odvar; Solbu, Marit Dahl. Low adiponectin is associated with diastolic dysfunction in women: A cross-sectional study from the Tromsø Study. BMC Cardiovascular Disorders 2017; Volum 17:79. ISSN 1471-2261.s 1 - 10.s doi: 10.1186/s12872-017-0509-2.
 • Røsner, Assami; Schirmer, Henrik; Iqbal, Amjid; Bijnens, Bart; Avenarius, Derk; Malm, Siri. Assessment of myocardial ischemia by strain dobutamine stress echocardiography and cardiac magnetic resonance perfusion imaging before and after coronary artery bypass grafting. Echocardiography 2017; Volum 34 (4). ISSN 0742-2822.s 557 - 566.s doi: 10.1111/echo.13471.
 • Gaksch, Martin; Jorde, Rolf; Grimnes, Guri; Joakimsen, Ragnar Martin; Schirmer, Henrik; Wilsgaard, Tom; Mathiesen, Ellisiv B.; Njølstad, Inger; Løchen, Maja-Lisa; März, Winfried; Kleber, Marcus E.; Tomaschitz, Andreas; Grübler, Martin; Eiriksdottir, Gudny; Gudmundsson, Elias F.; Harris, Tamara B.; Cotch, Mary Frances; Aspelund, Thor; Gudnason, Vilmundur; Rutters, Femke; Beulens, Joline W.J.; Van't Riet, Esther; Nijpels, Giel; Dekker, Jacqueline M.; Grove-Laugesen, Diana; Rejnmark, Lars; Busch, Markus A.; Mensink, Gert B.M.; Scheidt-Nave, Christa; Thamm, Michael; Swart, Karin M.A.; Brouwer, Ingeborg A.; Lips, Paul; Van Schoor, Natasja M.; Sempos, Christopher T.; Durazo-Arvizu, Ramón A.; Škrabáková, Zuzana; Dowling, Kirsten G.; Cashman, Kevin D.; Kiely, Mairead; Pilz, Stefan. Vitamin D and mortality: Individual participant data meta-analysis of standardized 25-hydroxyvitamin D in 26916 individuals from a European consortium. PLOS ONE 2017; Volum 12:e0170791 (2). ISSN 1932-6203.s 1 - 15.s doi: 10.1371/journal.pone.0170791.
 • Lorem, Geir F; Schirmer, Henrik; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Emaus, Nina. Ageing and mental health: Changes in self-reported health due to physical illness and mental health status with consecutive cross-sectional analyses. (fulltekst) (omtale) BMJ Open 2017; Volum 7:e013629 (1). ISSN 2044-6055.s 1 - 9.s doi: 10.1136/bmjopen-2016-013629.
 • Gravningen, Kirsten; Braaten, Tonje; Schirmer, Henrik. Self-perceived risk and prevalent chlamydia infection among adolescents in Norway: a population-based cross-sectional study. Sexually Transmitted Infections 2016; Volum 92 (2). ISSN 1368-4973.s 91 - 96.s doi: 10.1136/sextrans-2014-051927.
 • Gravningen, Kirsten; Aicken, CRH; Schirmer, Henrik; Mercer, Catherine. Meeting sexual partners online: associated sexual behaviour and prevalent chlamydia infection among adolescents in Norway: a cross-sectional study. Sexually Transmitted Infections 2016; Volum 92 (2). ISSN 1368-4973.s 97 - 103.s doi: 10.1136/sextrans-2015-052152.
 • Johansen, Aslak; Schirmer, Henrik; Nielsen, Christopher Sivert; Stubhaug, Audun. Persistent post-surgical pain and signs of nerve injury: the Tromsø Study. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2016; Volum 60 (3). ISSN 0001-5172.s 380 - 392.s doi: 10.1111/aas.12653.
 • Børvik, Trond; Brækkan, Sigrid Kufaas; Enga, Kristin Fjeldstad; Schirmer, Henrik; Brodin, Ellen Elisabeth; Melbye, Hasse; Hansen, John-Bjarne. COPD and risk of venous thromboembolism and mortality in a general population. European Respiratory Journal 2016; Volum 47 (2). ISSN 0903-1936.s 473 - 481.s doi: 10.1183/13993003.00402-2015.
 • Jorde, Rolf; Sollid, Stina Therese; Svartberg, Johan; Schirmer, Henrik; Joakimsen, Ragnar Martin; Njølstad, Inger; Fuskevåg, Ole-Martin; Figenschau, Yngve Anton; Strand Hutchinson, Moira. Vitamin D 20 000 IU per week for five years does not prevent progression from prediabetes to diabetes. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (JCEM) 2016; Volum 101 (4). ISSN 0021-972X.s 1647 - 1655.s doi: 10.1210/jc.2015-4013.
 • Lorem, Geir F; Schirmer, Henrik; Emaus, Nina. Health impact index. Development and validation of a method for classifying comorbid disease measured against self-reported health. (data) (fulltekst) (sammendrag) PLOS ONE 2016; Volum 11:e0148830 (2). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0148830.
 • Strand, Bjørn Heine; Cooper, Rachel; Bergland, Astrid; Jørgensen, Lone; Schirmer, Henrik; Skirbekk, Vegard; Emaus, Nina. The association of grip strength from midlife onwards with all-cause and cause-specific mortality over 17 years of follow-up in the Tromsø Study. (fulltekst) Journal of Epidemiology and Community Health 2016; Volum 70 (12). ISSN 0143-005X.s 1214 - 1221.s doi: 10.1136/jech-2015-206776.
 • Rogne, Sigbjørn Olav; Vangberg, Torgil Riise; Eldevik, Odd Petter; Wikran, Gry Charlotte; Mathiesen, Ellisiv B.; Schirmer, Henrik. Magnetic resonance volumetry: prediction of subjective memory complaints and mild cognitive impairment, and associations with genetic and cardiovascular risk factors. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra 2016; Volum 6 (3). ISSN 1664-5464.s 529 - 540.s doi: 10.1159/000450885.
 • Øhrn, Andrea Sofie Henriette Milde; Nielsen, Christopher Sivert; Schirmer, Henrik; Stubhaug, Audun; Wilsgaard, Tom; Lindekleiv, Haakon. Pain Tolerance in Persons With Recognized and Unrecognized Myocardial Infarction: A Population-Based, Cross-Sectional Study. (fulltekst) Journal of the American Heart Association (JAHA) 2016; Volum 5 (12). ISSN 2047-9980.s doi: 10.1161/JAHA.116.003846.
 • Njølstad, Inger; Mathiesen, Ellisiv B.; Schirmer, Henrik; Thelle, Dag Steinar. The Tromsø Study 1974-2016: 40 years of cardiovascular research. Scandinavian Cardiovascular Journal 2016; Volum 50 (5-6). ISSN 1401-7431.s 276 - 281.s doi: 10.1080/14017431.2016.1239837.
 • Tiwari, Sweta; Løchen, Maja-Lisa; Jacobsen, Bjarne K.; Hopstock, Laila Arnesdatter; Nyrnes, Audhild; Njølstad, Inger; Mathiesen, Ellisiv B.; Schirmer, Henrik. CHA2DS2-VASc score, left atrial size and atrial fibrillation as stroke risk factors in the Tromsø Study. Open heart 2016; Volum 3:439 (2). ISSN 2053-3624.s doi: 10.1136/openhrt-2016-000439.
 • Sibille, Kimberly T; Steingrímsdóttir, Ólöf Anna; Fillingim, Roger B; Stubhaug, Audun; Schirmer, Henrik; Chen, Huaihou; McEwen, Bruce S; Nielsen, Christopher Sivert. Investigating the Burden of Chronic Pain: An Inflammatory and Metabolic Composite. (fulltekst) Pain Research & Management 2016; Volum 2016. ISSN 1203-6765.s doi: 10.1155/2016/7657329.
 • Falkegård, Marit; Schirmer, Henrik; Løchen, Maja-Lisa; Øian, Pål; Acharya, Ganesh. The validity of self-reported information about hypertensive disorders of pregnancy in a population-based survey: the Tromsø Study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2015; Volum 94 (1). ISSN 0001-6349.s 28 - 34.s doi: 10.1111/aogs.12514.
 • Wilsgaard, Tom; Mathiesen, Ellisiv B.; Patwardhan, Anil; Rowe, Michael W.; Schirmer, Henrik; Løchen, Maja-Lisa; Sudduth-Klinger, Julie; Hamren, Sarah; Bønaa, Kaare Harald; Njølstad, Inger. Clinically significant novel biomarkers for prediction of first ever myocardial infarction: The Tromsø Study. Circulation: Cardiovascular Genetics 2015; Volum 8 (2). ISSN 1942-325X.s 363 - 371.s doi: 10.1161/CIRCGENETICS.113.000630.
 • Zostautiene, Leva; Jorde, Rolf; Schirmer, Henrik; Mathiesen, Ellisiv B.; Njølstad, Inger; Løchen, Maja-Lisa; Wilsgaard, Tom; Joakimsen, Ragnar Martin; Kamycheva, Elena. Genetic variations in the Vitamin D receptor predict type 2 diabetes and myocardial infarction in a community-based population: The tromsø study. PLOS ONE 2015; Volum 10:e0145359 (12). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0145359.
 • Løtvedt, Håkon; Mannsverk, Jan Torbjørn; Trovik, Thor; Schirmer, Henrik; Steigen, Terje. Legers evne til risikovurdering og prioritering av pasienter til koronar angiografi på bakgrunn av henvisning fra spesialist. Indremedisineren 2015 (2). ISSN 1891-1617.
 • Løtvedt, Håkon; Mannsverk, Jan Torbjørn; Trovik, Thor; Schirmer, Henrik; Steigen, Terje. Legers evne til risikovurdering og prioritering av pasienter til koronar angiografi på bakgrunn av henvisning fra spesialist. Hjerteforum 2015; Volum 28 (1). ISSN 0802-1465.s 47 - 55.
 • Eveborn, Gry Debora Wisthus; Schirmer, Henrik; Heggelund, Geir; Rasmussen, knut. Incidence of aortic stenosis in subjects with normal and slightly elevated aortic gradients and flow. Heart 2015; Volum 101 (23). ISSN 1355-6037.s 1895 - 1900.s doi: 10.1136/heartjnl-2015-307807.
 • Jorde, Rolf; Mathiesen, Ellisiv B.; Rogne, Sigbjørn Olav; Wilsgaard, Tom; Kjærgaard, Marie; Grimnes, Guri; Schirmer, Henrik. Vitamin D and cognitive function: The Tromsø Study. Journal of the Neurological Sciences 2015; Volum 355 (1-2). ISSN 0022-510X.s 155 - 161.s doi: 10.1016/j.jns.2015.06.009.
 • Dalen, Håvard; Mølmen, Harald Edvard; Thorstensen, Anders; Støylen, Asbjørn; Schirmer, Henrik; Otterstad, Jan Erik. Ethnic-Specific Normative Reference Values for Echocardiographic LA and LV Size, LV Mass, and Systolic Function: The EchoNoRMAL Study. JACC Cardiovascular Imaging 2015; Volum 8 (6). ISSN 1936-878X.s 656 - 665.s doi: 10.1016/j.jcmg.2015.02.014.
 • Iqbal, Amjid; Rodriguez, Fatima; Schirmer, Henrik. Antiplatelet therapy during PCI for patients with stable angina and atrial fibrillation. Current Cardiology Reports 2015; Volum 17:64 (8). ISSN 1523-3782.s doi: 10.1007/s11886-015-0615-7.
 • Poppe, Katrina; Doughty, RN; Gardin, JM.; Hobbs, FDR; McMurray, JJV; Nagueh, SF; Senior, R; Thomas, L; Whalley, GA; Aune, Erlend; Brown, A; Badano, Luigi P.; Cameron, V.; Dalen, Håvard; Otterstad, Jan Erik; Schirmer, Henrik. Ethnic-Specific Normative Reference Values for Echocardiographic LA and LV Size, LV Mass, and Systolic Function: The EchoNoRMAL Study. JACC Cardiovascular Imaging 2015; Volum 8 (6). ISSN 1936-878X.s 656 - 665.s doi: 10.1016/j.jcmg.2015.02.014.
 • Strand, Bjørn Heine; Rosness, Tor Atle; Engedal, Knut; Magnus, Per; Bergem, Astrid Liv Mina; Schirmer, Henrik; Bjertness, Espen; Knudsen, Gun Peggy. Interaction of apolipoprotein E genotypes, lifestyle factors and future risk of dementia-related mortality: The Cohort of Norway (CONOR). Dementia and Geriatric Cognitive Disorders 2015; Volum 40 (3-4). ISSN 1420-8008.s 137 - 147.s doi: 10.1159/000431218.
 • Tiwari, Sweta; Schirmer, Henrik; Jacobsen, Bjarne K.; Hopstock, Laila Arnesdatter; Nyrnes, Audhild; Heggelund, Geir; Njølstad, Inger; Mathiesen, Ellisiv B.; Løchen, Maja-Lisa. Association between diastolic dysfunction and future atrial fibrillation in the Tromsø Study from 1994 to 2010. Heart 2015; Volum 101 (16). ISSN 1355-6037.s 1302 - 1308.s doi: 10.1136/heartjnl-2015-307438.
 • Jorde, Rolf; Schirmer, Henrik; Wilsgaard, Tom; Mathiesen, Ellisiv B.; Njølstad, Inger; Løchen, Maja-Lisa; Joakimsen, Ragnar Martin; Grimnes, Guri. The DBP Phenotype Gc-1f/Gc-1f is associated with reduced risk of cancer. The Tromsø Study. PLOS ONE 2015; Volum 10:e0126359 (5). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0126359.
 • Røsner, Assami; Avenarius, Derk; Malm, Siri; Iqbal, Amjid; Bijnens, Bart; Schirmer, Henrik. Severe regional myocardial dysfunction by stress echocardiography does not predict the presence of transmural scarring in chronic coronary artery disease. European Heart Journal-Cardiovascular Imaging 2015; Volum 16 (10). ISSN 2047-2404.s 1074 - 1081.s doi: 10.1093/ehjci/jev096.
 • Røsner, Assami; Avenarius, Derk; Malm, Siri; Iqbal, Amjid; Schirmer, Henrik; Bijnens, B; Myrmel, Truls. Changes in Right Ventricular Shape and Deformation Following Coronary Artery Bypass Surgery-Insights from Echocardiography with Strain Rate and Magnetic Resonance Imaging. Echocardiography 2015; Volum 32 (12). ISSN 0742-2822.s 1809 - 1820.s doi: 10.1111/echo.12973.
 • Røsner, Assami; Barbosa, Daniel; Aarsæther, Erling Johan; Kjønås, Didrik; Schirmer, Henrik; D'Hooge, Jan. The influence of frame rate on two-dimensional speckle-tracking strain measurements: a study on silico-simulated models and images recorded in patients. European Heart Journal-Cardiovascular Imaging 2015; Volum 16 (10). ISSN 2047-2404.s 1137 - 1147.s doi: 10.1093/ehjci/jev058.
 • Bertelsen, Geir; Peto, Tunde; Lindekleiv, Haakon; Schirmer, Henrik; Solbu, Marit Dahl; Toft, Ingrid; Sjølie, Anne Katrin; Njølstad, Inger. Sex differences in risk factors for retinopathy in non-diabetic men and women: The Tromsø Eye Study. Acta Ophthalmologica 2014; Volum 92 (4). ISSN 1755-375X.s 316 - 322.s doi: 10.1111/aos.12199.
 • Jorde, Rolf; Schirmer, Henrik; Wilsgaard, Tom; Joakimsen, Ragnar Martin; Mathiesen, Ellisiv B.; Njølstad, Inger; Løchen, Maja-Lisa; Figenschau, Yngve Anton; Svartberg, Johan; Hutchinson, Moira Strand; Kjærgaard, Marie; Jørgensen, Lone; Grimnes, Guri. The phosphodiesterase 8B Gene rs4704397 is associated with thyroid function, risk of myocardial infarction, and body height: The Tromsø study. Thyroid 2014; Volum 24 (2). ISSN 1050-7256.s 215 - 222.s doi: 10.1089/thy.2013.0177.
 • Johansen, Aslak; Schirmer, Henrik; Stubhaug, Audun; Nielsen, Christopher Sivert. Persistent post-surgical pain and experimental pain sensitivity in the Tromsø study: Comorbid pain matters. Pain 2014; Volum 155 (2). ISSN 0304-3959.s 341 - 348.s doi: 10.1016/j.pain.2013.10.013.
 • Svartberg, Johan; Schirmer, Henrik; Wilsgaard, Tom; Mathiesen, Ellisiv B.; Njølstad, Inger; Løchen, Maja-Lisa; Jorde, Rolf. Single-nucleotide polymorphism, rs1799941 in the Sex Hormone-Binding Globulin (SHBG) gene, related to both serum testosterone and SHBG levels and the risk of myocardial infarction, type 2 diabetes, cancer and mortality in men: The Tromsø Study. Andrology 2014; Volum 2 (2). ISSN 2047-2919.s 212 - 218.s doi: 10.1111/j.2047-2927.2013.00174.x.
 • Lerstad, Gunhild; Brodin, Ellen Elisabeth; Enga, Kristin; Jorde, Rolf; Schirmer, Henrik; Njølstad, Inger; Svartberg, Johan; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Hyperglycemia, assessed according to HbA1c, and future risk of venous thromboembolism: The Tromsø study. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2014; Volum 12 (3). ISSN 1538-7933.s 313 - 319.s doi: 10.1111/jth.12498.
 • Björkhem, Ingemar; Diczfalusy, Ulf; Lövgren-Sandblom, Anita; Starck, Lena; Jonsson, Monica; Tallman, Keri; Schirmer, Henrik; Ousager, Lillian Bomme; Crick, Peter J; Wang, Yuqing; Griffiths, William J; Guengerich, F.Peter. On the formation of 7-ketocholesterol from 7-dehydrocholesterol in patients with CTX and SLO. Journal of Lipid Research 2014; Volum 55 (6). ISSN 0022-2275.s 1165 - 1172.s doi: 10.1194/jlr.P048603.
 • Sollid, Stina Therese; Strand Hutchinson, Moira; Fuskevåg, Ole-Martin; Figenschau, Yngve Anton; Joakimsen, Ragnar Martin; Schirmer, Henrik; Njølstad, Inger; Svartberg, Johan; Kamycheva, Elena; Jorde, Rolf. No effect of high-dose vitamin D supplementation on glycemic status or cardiovascular risk factors in subjects with prediabetes. Diabetes Care 2014; Volum 37 (8). ISSN 0149-5992.s 2123 - 2131.s doi: 10.2337/dc14-0218.
 • Strøm, Hanne; Selmer, Randi; Birkeland, Kåre I.; Schirmer, Henrik; Berg, Tore Julsrud; Jenum, Anne Karen; Midthjell, Kristian; Berg, Christian; Stene, Lars Christian. No increase in new users of blood glucose-lowering drugs in Norway 2006-2011: a nationwide prescription database study. BMC Public Health 2014; Volum 14:520. ISSN 1471-2458.s doi: 10.1186/1471-2458-14-520.
 • Eveborn, Gry Debora Wisthus; Schirmer, Henrik; Lunde, Per; Heggelund, Geir; Hansen, John-Bjarne; Rasmussen, Knut. Assessment of risk factors for developing incident aortic stenosis: The Tromsø Study. European Journal of Epidemiology (EJE) 2014; Volum 29 (8). ISSN 0393-2990.s 567 - 575.s doi: 10.1007/s10654-014-9936-x.
 • Rydén, Lars; Grant, PJ; Schirmer, Henrik; Anker, SD; et, al.. ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD: The Task Force on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and developed in collaboration with the European Association for the Study of Diabetes (EASD). European Heart Journal 2013; Volum 34 (39). ISSN 0195-668X.s 3035 - 87.s doi: 10.1093/eurheartj/eht108..
 • Eveborn, Gry Debora Wisthus; Schirmer, Henrik; Heggelund, Geir; Lunde, Per; Rasmussen, Knut. The Evolving Epidemiology of Valvular Aortic Stenosis. The Tromsø Study. Heart 2013; Volum 99 (6). ISSN 1355-6037.s 396 - 400.s doi: 10.1136/heartjnl-2012-302265.
 • Strand, Bjørn Heine; Langballe, Ellen Melbye; Hjellvik, Vidar; Handal, Marte; Næss, Øyvind; Knudsen, Gun Peggy; Refsum, Helga; Tambs, Kristian; Nafstad, Per; Schirmer, Henrik; Bergem, Astrid Liv Mina; Selmer, Randi; Engedal, Knut Arne; Magnus, Per; Bjertness, Espen. Midlife vascular risk factors and their association with dementia deaths: Results from a Norwegian prospective study followed up for 35 years. Journal of Neurological Sciences 2013; Volum 324 (1-2). ISSN 1302-1664.s 124 - 130.s doi: 10.1016/j.jns.2012.10.018.
 • Hutchinson, Moira Strand; Joakimsen, Ragnar Martin; Njølstad, Inger; Schirmer, Henrik; Figenschau, Yngve Anton; Svartberg, Johan; Jorde, Rolf. Effects of Age and Sex on Estimated Diabetes Prevalence Using Different Diagnostic Criteria: The Tromso OGTT Study. International Journal of Endocrinology 2013. ISSN 1687-8337.s doi: 10.1155/2013/613475.
 • Kamycheva, Elena; Wilsgaard, Tom; Schirmer, Henrik; Jorde, Rolf. Serum 25-hydroxyvitamin D and left ventricular systolic function in a non-smoking population: the Tromso Study. European Journal of Heart Failure 2013; Volum 15 (5). ISSN 1388-9842.s 490 - 495.s doi: 10.1093/eurjhf/hfs210.
 • Rogne, Sigbjørn Olav; Vangberg, Torgil; Eldevik, Odd Petter; Wikran, Gry Charlotte; Mathiesen, Ellisiv B.; Schirmer, Henrik. Mild cognitive impairment, risk factors and magnetic resonance volumetry: role of probable Alzheimer's disease in the family. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders 2013; Volum 36 (1-2). ISSN 1420-8008.s 87 - 98.s doi: 10.1159/000350408.
 • Lindekleiv, Haakon; Erke, Maja Gran; Bertelsen, Geir; Peto, Tunde; Arntzen, Kjell Arne; Schirmer, Henrik; Wilsgaard, Tom; Mathiesen, Ellisiv B.; Njølstad, Inger. Cognitive function, drusen, and age-related macular degeneration: a cross-sectional study. Eye (London. 1987) 2013; Volum 27 (11). ISSN 0950-222X.s 1281 - 1287.s doi: 10.1038/eye.2013.181.
 • Jorde, Rolf; Schirmer, Henrik; Njølstad, Inger; Løchen, Maja-Lisa; Mathiesen, Ellisiv B.; Kamycheva, Elena; Figenschau, Yngve Anton; Grimnes, Guri. Serum calcium and the calcium-sensing receptor polymorphism rs17251221 in relation to coronary heart disease, type 2 diabetes, cancer and mortality: the Tromso Study. European Journal of Epidemiology (EJE) 2013; Volum 28 (7). ISSN 0393-2990.s 569 - 578.s doi: 10.1007/s10654-013-9822-y.
 • Lindekleiv, Haakon; Løchen, Maja-Lisa; Mathiesen, Ellisiv B.; Njølstad, Inger; Wilsgaard, Tom; Schirmer, Henrik. Echocardiographic Screening of the General Population and Long-term Survival A Randomized Clinical Study. JAMA Internal Medicine 2013; Volum 173 (17). ISSN 2168-6106.s 1592 - 1598.s doi: 10.1001/jamainternmed.2013.8412.
 • Rogne, Sigbjørn Olav; Solbu, Marit Dahl; Arntzen, Kjell Arne; Herder, Marit; Mathiesen, Ellisiv B.; Schirmer, Henrik. Albuminuria and carotid atherosclerosis as predictors of cognitive function in a general population. European Journal of Neurology 2013; Volum 70 (5-6). ISSN 1351-5101.s 340 - 348.s doi: 10.1159/000353701.
 • Joseph, Josepha Elizabeth; Svartberg, Johan; Njølstad, Inger; Schirmer, Henrik. Change in cardiovascular risk factors in relation to diabetes status: the Tromso Study. European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation 2012; Volum 19 (3). ISSN 1741-8267.s 551 - 557.s doi: 10.1177/1741826711408147.
 • Arntzen, Kjell Arne; Schirmer, Henrik; Johnsen, Stein Harald; Wilsgaard, Tom; Mathiesen, Ellisiv B.. Carotid Atherosclerosis Predicts Lower Cognitive Test Results: A 7-Year Follow-Up Study of 4,371 Stroke-Free Subjects - The Tromso Study. Cerebrovascular Diseases 2012; Volum 33 (2). ISSN 1015-9770.s 159 - 165.s doi: 10.1159/000334182.
 • Johansen, aslak; Romundstad, Luis Georg; Nielsen, Christopher Sivert; Schirmer, Henrik; Stubhaug, Audun. Persistent postsurgical pain in a general population: Prevalence and predictors in the Tromsø study. Pain 2012; Volum 153 (7). ISSN 0304-3959.s 1390 - 1396.s doi: 10.1016/j.pain.2012.02.018.
 • Jorde, Rolf; Schirmer, Henrik; Wilsgaard, Tom; Joakimsen, Ragnar Martin; Mathiesen, Ellisiv B.; Njølstad, Inger; Løchen, Maja-Lisa; Figenschau, Yngve; Berg, Jens Petter; Svartberg, Johan; Grimnes, Guri. Polymorphisms Related to the Serum 25-Hydroxyvitamin D Level and Risk of Myocardial Infarction, Diabetes, Cancer and Mortality. The Tromsø Study. PLOS ONE 2012; Volum 7 (5). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0037295.
 • Arntzen, Kjell Arne; Schirmer, Henrik; Johnsen, Stein Harald; Wilsgaard, Tom; Mathiesen, Ellisiv B.. Carotid artery plaque progression and cognitive decline: the Tromso Study 1994-2008. European Journal of Neurology 2012; Volum 19 (10). ISSN 1351-5101.s 1318 - 1324.s doi: 10.1111/j.1468-1331.2012.03728.x.
 • Bertelsen, Geir; Peto, Tunde; Lindekleiv, Haakon; Schirmer, Henrik; Solbu, Marit Dahl; Toft, Ingrid; Sjølie, Anne Katrin; Njølstad, Inger. Tromsø eye study: prevalence and risk factors of diabetic retinopathy. Acta Ophthalmologica 2012; Volum 91 (8). ISSN 1755-375X.s 716 - 721.s doi: 10.1111/j.1755-3768.2012.02542.x.
 • Hutchinson, Moira Strand; Joakimsen, Ragnar Martin; Njølstad, Inger; Schirmer, Henrik; Figenschau, Yngve Anton; Jorde, Rolf. Glycated hemoglobin in diagnosis of diabetes mellitus and pre-diabetes; validation by oral glucose tolerance test. The Tromsø OGTT Study. Journal of Endocrinological Investigation 2012; Volum 35 (9). ISSN 0391-4097.s 835 - 840.s doi: 10.3275/8191.
 • Joseph, Josepha Elizabeth; Svartberg, Johan; Njølstad, Inger; Schirmer, Henrik. Risk factors for type 2 diabetes in groups stratified according to metabolic syndrome: a 10-year follow-up of The Tromso Study. European Journal of Epidemiology (EJE) 2011; Volum 26 (2). ISSN 0393-2990.s 117 - 124.s doi: 10.1007/s10654-010-9540-7.
 • Arntzen, Kjell Arne; Schirmer, Henrik; Wilsgaard, Tom; Mathiesen, Ellisiv B.. Impact of cardiovascular risk factors on cognitive function: The Tromsø study. European Journal of Neurology 2011; Volum 18 (5). ISSN 1351-5101.s 737 - 743.s doi: 10.1111/j.1468-1331.2010.03263.x.
 • Hutchinson, Moira Strand; Figenschau, Yngve; Njølstad, Inger; Schirmer, Henrik; Jorde, Rolf. Serum 25-hydroxyvitamin D levels are inversely associated with glycated haemoglobin (HbA(1c)). The Tromso Study. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation 2011; Volum 71 (5). ISSN 0036-5513.s 399 - 406.s doi: 10.3109/00365513.2011.575235.
 • Grimnes, Guri; Emaus, Nina; Joakimsen, Ragnar M; Figenschau, Yngve; Jenssen, Trond Geir; Njølstad, Inger; Schirmer, Henrik; Jorde, Rolf. Baseline serum 25-hydroxyvitamin D concentrations in the Tromso Study 1994-95 and risk of developing type 2 diabetes mellitus during 11 years of follow-up. Diabetic Medicine 2010; Volum 27 (10). ISSN 0742-3071.s 1107 - 1115.s doi: 10.1111/j.1464-5491.2010.03092.x.
 • Arntzen, Kjell Arne; Schirmer, Henrik; Wilsgaard, Tom; Mathiesen, Ellisiv B.. Moderate wine consumption is associated with better cognitive test results: a 7 year follow up of 5033 subjects in the Tromsø Study. Acta Neurologica Scandinavica 2010; Volum 122. ISSN 0001-6314.s 23 - 29.s doi: 10.1111/j.1600-0404.2010.01371.x.
 • Ebbing, M; Bønaa, Kaare Harald; Arnesen, E; Ueland, PM; Nordrehaug, Jan Erik; Rasmussen, K; Njølstad, I; Nilsen, DW; Refsum, H; Tverdal, Aage; Vollset, Stein Emil; Schirmer, H; Bleie, Ø; Steigen, Terje; Midttun, Ø; Fredriksen, Å; Pedersen, ER; Nygård, O. Combined analyses and extended follow-up of two randomized controlled homocysteine-lowering B-vitamin trials. Journal of Internal Medicine 2010; Volum 268 (4). ISSN 0954-6820.s 367 - 382.s doi: 10.1111/j.1365-2796.2010.02259.x.
 • Vikan, Torkel; Schirmer, Henrik; Njølstad, Inger; Svartberg, Johan. Low testosterone and sex hormone-binding globulin levels and high estradiol levels are independent predictors of type 2 diabetes in men. European Journal of Endocrinology (EJE) 2010; Volum 162 (4). ISSN 0804-4643.s 747 - 754.s doi: 10.1530/EJE-09-0943.
 • Ulvik, Arve; Ebbing, Marta; Hustad, Steinar; Midttun, Øivind; Nygård, Ottar; Vollset, Stein Emil; Bønaa, Kaare Harald; Nordrehaug, Jan Erik; Nilsen, Dennis W; Schirmer, Henrik; Ueland, Per M. Long- and short-term effects of tobacco smoking on circulating concentrations of B vitamins. Clinical Chemistry 2010; Volum 56 (5). ISSN 0009-9147.s 755 - 763.s doi: 10.1373/clinchem.2009.137513.
 • Joseph, Josepha Elizabeth; Svartberg, Johan; Njølstad, Inger; Schirmer, Henrik. Incidence of and risk factors for type-2 diabetes in a general population: The Tromso Study. Scandinavian Journal of Public Health 2010; Volum 38 (7). ISSN 1403-4948.s 768 - 775.s doi: 10.1177/1403494810380299.
 • Ahmed, Luai A.; Emaus, Nina; Berntsen, Gro; Bjørnerem, Åshild; Fønnebø, Vinjar; Jørgensen, Lone; Schirmer, Henrik; Størmer, Jan; Joakimsen, Ragnar M. Bone loss and the risk of non-vertebral fractures in women and men: the Tromsø study. Osteoporosis International 2010; Volum 21 (9). ISSN 0937-941X.s 1503 - 1511.s doi: 10.1007/s00198-009-1102-z.
 • Vikan, Torkel; Schirmer, Henrik; Njølstad, Inger; Svartberg, Johan. Endogenous sex hormones and the prospective association with cardiovascular disease and mortality in men: the Tromso Study. European Journal of Endocrinology (EJE) 2009; Volum 161 (3). ISSN 0804-4643.s 435 - 442.s doi: 10.1530/EJE-09-0284.
 • Vikan, Torkel; Johnsen, stein harald; Schirmer, Henrik; Njølstad, Inger; Svartberg, Johan. Endogenous testosterone and the prospective association with carotid atherosclerosis in men: the Tromso study. European Journal of Epidemiology (EJE) 2009; Volum 24 (6). ISSN 0393-2990.s 289 - 295.s doi: 10.1007/s10654-009-9322-2.
 • Ahmed, Luai; Schirmer, Henrik; Bjørnerem, Åshild; Emaus, Nina; Jørgensen, Lone; Størmer, Jan; Joakimsen, Ragnar M. The gender- and age-specific 10-year and lifetime absolute fracture risk in Tromso, Norway. European Journal of Epidemiology (EJE) 2009; Volum 24 (8). ISSN 0393-2990.s 441 - 448.s doi: 10.1007/s10654-009-9353-8.
 • Svartberg, Johan; Schirmer, Henrik; Medbø, Astri; Melbye, Hasse; Aasebø, Ulf. Reduced pulmonary function is associated with lower levels of endogenous total and free testosterone. The Tromso Study. European Journal of Epidemiology (EJE) 2007; Volum 22. ISSN 0393-2990.s doi: 10.1007/s10654-006-9095-9.
 • Iqbal, Amjid; Schirmer, Henrik; Lunde, P; Figenschau, Yngve; Rasmussen, knut; Jorde, Rolf. Thyroid stimulating hormone and left ventricular function. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (JCEM) 2007; Volum 92. ISSN 0021-972X.s 3504 - 3510.s doi: 10.1210/jc.2007-0727.
 • Ahmed, Luai; Joakimsen, Ragnar M; Berntsen, Gro; Fønnebø, Vinjar Magne; Schirmer, Henrik. Diabetes mellitus and the risk of non-vertebral fractures: the Tromso study. Osteoporosis International 2006; Volum 17 (4). ISSN 0937-941X.s 495 - 500.
 • Bønaa, Kaare Harald; Njølstad, Inger; Ueland, Per Magne; Schirmer, Henrik; Tverdal, Aage; Steigen, Terje; Wang, Harald; Nordrehaug, Jan Erik; Arnesen, Egil; Rasmussen, Knut. Homocysteine lowering and cardiovascular events after acute myocardial infarction. New England Journal of Medicine 2006; Volum 354 (15). ISSN 0028-4793.s 1578 - 1588.
 • Ahmed, Luai A.; Schirmer, Henrik; Fønnebø, Vinjar; Joakimsen, Ragnar M; Berntsen, Gro. Validation of the Cummings' risk score; how well does it identify women with high risk of hip fracture: The Tromsø Study. European Journal of Epidemiology (EJE) 2006; Volum 21 (11). ISSN 0393-2990.s 815 - 822.s doi: 10.1007/s10654-006-9072-3.
 • Jørgensen, Lone; Joakimsen, Oddmund; Mathiesen, Ellisiv B.; Ahmed, Luai; Berntsen, Gro; Fønnebø, Vinjar; Joakimsen, Ragnar M; Njølstad, Inger; Schirmer, Henrik; Jacobsen, Bjarne K.. Carotid plaque echogenicity and risk of nonvertebral fractures in women: A longitudinal population-based study. Calcified Tissue International 2006; Volum 79. ISSN 0171-967X.s 207 - 213.
 • Ahmed, Luai; Schirmer, Henrik; Berntsen, Gro; Fønnebø, Vinjar; Joakimsen, Ragnar M. Features of the metabolic syndrome and the risk of non-vertebral fractures: The Tromso study. Osteoporosis International 2006; Volum 17 (3). ISSN 0937-941X.s 426 - 432.
 • Ahmed, Luai; Schirmer, Henrik; Berntsen, Gro; Fønnebø, Vinjar; Joakimsen, Ragnar M. Self-reported diseases and the risk of non-vertebral fractures: the Tromsø study. Osteoporosis International 2006; Volum 17 (1). ISSN 0937-941X.s 46 - 53.
 • Stene, Lars Christian; Midthjell, Kristian; Jenum, Anne Karen; Skeie, S; Birkeland, Kåre I.; Lund, Eiliv; Joner, Geir; Tell, Grethe S.; Schirmer, Henrik. Hvor mange har diabetes mellitus i Norge?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2004 (Årg. 124, nr 11). ISSN 0029-2001.s 1511-1514 - .
 • Ingebrigtsen, T; Morgan, MK; Faulder, K; Ingebrigtsen, L; Sparr, T; Schirmer, Henrik. Bifurcation geometry and the presence of cerebral artery aneurysms. Journal of Neurosurgery 2004; Volum 101. ISSN 0022-3085.s 108 - 113.
 • Svartberg, Johan; Muhlen, Von; Schirmer, Henrik; Barrett-Connor, E; Sundsfjord, Johan A; Jorde, Rolf. Association of endogeneous testosterone with blood pressure and left ventricular mass in men. The Tromsø Study. European Journal of Endocrinology (EJE) 2004; Volum 150 (1). ISSN 0804-4643.s 65 - 71.
 • Saleh, Farahnaz; Schirmer, Henrik; Jorde, Rolf; Sundsfjord, Johan A. Parathyroid hormone and left ventricular hypertrophy. European Heart Journal 2003; Volum 24. ISSN 0195-668X.s 2054 - 60.
 • Wilsgaard, Tom; Jacobsen, Bjarne Koster; Schirmer, Henrik; Thune, Inger; Løchen, Maja-Lisa; Njølstad, Inger; Arnesen, Egil. Tracking of cardiovascular risk factors: the Tromsø study, 1979-1995. American Journal of Epidemiology 2001; Volum 154. ISSN 0002-9262.s 418 - 426.
 • Jacobsen, Bjarne Koster; Njølstad, Inger; Thune, Inger; Wilsgaard, Tom; Løchen, Maja-Lisa; Schirmer, Henrik. Increase in weight in all birth cohorts in a general population: The Tromsø Study, 1974-1994. Archives of Internal Medicine 2001; Volum 161. ISSN 0003-9926.s 466 - 472.
 • Schirmer, Henrik; Lunde, P; Rasmussen, K. Mitral flow derived Doppler indices of left ventricular diastolic function in a general population. European Heart Journal 2000; Volum 21. ISSN 0195-668X.s 1376 - 1386.s doi: 10.1053/euhj.1999.2036.
 • Wilsgaard, Tom; Schirmer, Henrik; Arnesen, Egil. Impact of body weight on blood pressure with a focus on sex differences: the Tromsø Study, 1986-1995. Archives of Internal Medicine 2000; Volum 160. ISSN 0003-9926.s 2847 - 2853.
 • Schirmer, Henrik; Lunde, P; Rasmussen, K. What Determines Echogenicity in a General Population? The Tromsø Study. Journal of the American Society of Echocardiography 1999; Volum 12 (5). ISSN 0894-7317.s 314 - 318.
 • Schirmer, Henrik; Lunde, P; Rasmussen, K. Prevalence of left ventricular hypertrophy in a general population. European Heart Journal 1999; Volum 20. ISSN 0195-668X.s 429 - 438.
 • Schirmer, Henrik; Omland, T. Circulating N-terminal pro-atrial natriuretic peptide is an independent predictor of left ventricular hypertrophy in the general population. European Heart Journal 1999; Volum 20. ISSN 0195-668X.s 755 - 763.
 • Morseth, Bente; Løchen, Maja-Lisa; Hopstock, Laila Arnesdatter; Stylidis, Michael; Welde, Boye; Schirmer, Henrik; Heitmann, Kim Arne. Sex differences in the associations between physical activity, left atrial size and atrial fibrillation: The Tromsø Study. afib.no Workshop on sex differences in AF 2022-04-21 - 2022-04-21 2022.
 • Pedersen, Elisabeth; Garcia, Beate Hennie; Halvorsen, Kjell H.; Eggen, Anne Elise; Schirmer, Henrik; Waaseth, Marit. Correction to: Adherence to prescription guidelines and achievement of treatment goals among persons with coronary heart disease in Tromsø 7 (BMC Cardiovascular Disorders, (2021), 21, 1, (44), 10.1186/s12872-021-01866-1). BMC Cardiovascular Disorders 2021; Volum 21 (1). ISSN 1471-2261.s doi: 10.1186/s12872-021-02214-z.
 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Schirmer, Henrik; Salamonsen, Anita; Mehus, Grete. The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway. 20th Nordic migration research conference and 17th ETMU conference – Colonial/racial histories, national narratives and transnational migration 2021-01-11 - 2021-01-14 2021.
 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Schirmer, Henrik; Salamonsen, Anita; Mehus, Grete. The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway. Arctic Frontiers 2021-02-01 - 2021-02-04 2021.
 • Retterstøl, Kjetil; Munkhaugen, John; Ingul, Charlotte Björk; Grimsmo, Jostein; Kask, Anne; Schirmer, Henrik; Semb, Anne Grete; Solberg, Erik Ekker. Lavere behandlingsmål for LDLkolesterol bør innføres. Tidsskrift for Den norske legeforening 2021; Volum 141 (2). ISSN 0029-2001.s 1 - 6.s doi: 10.4045/tidsskr.20.0761.
 • Opdal, Ida Marie; Larsen, Lill Sverresdatter; Hopstock, Laila Arnesdatter; Schirmer, Henrik; Lorem, Geir F. Correction to: A prospective study on the effect of self-reported health and leisure time physical activity on mortality among an ageing population: results from the Tromsø study. BMC Public Health 2021; Volum 21. ISSN 1471-2458.s doi: 10.1186/s12889-021-10840-7.
 • Hämäläinen, Soile; Mehus, Grete; Musial, Frauke; Schirmer, Henrik; Olsen, Torjer Andreas; Graff, Ola; Salamonsen, Anita. Kan joik være bra for helsa? En sammenfatning av våre publiserte studier. Salmer, sang og joik. Digitale foredrag 2021-03-23 - 2021-03-24 2021.
 • Hämäläinen, Soile; Musial, Frauke; Graff, Ola; Schirmer, Henrik; Salamonsen, Anita; Mehus, Grete. The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway. Music, health and wellbeing 2021-09-09 - 2021-09-10 2021.
 • Tiwari, Sweta; Cerin, Ester; Wilsgaard, Tom; Løvsletten, Ola; Njølstad, Inger; Grimsgaard, Sameline; Hopstock, Laila Arnesdatter; Schirmer, Henrik; Rosengren, Annika; Kristoffersen, Kathrine; Løchen, Maja-Lisa. Risk factors for cardiovascular disease and psycho-socioeconomic determinants according to various living areas with lifestyle factors as mediators. The Tromsø Study. Dr.med. - Norwegian Journal of Epidemiology. Suppl. 2021; Volum 29.s 36 - 36.
 • Berge, Kristian; Lyngbakken, Magnus Nakrem; Omland, Torbjørn; Juliebø, Vibeke; Schirmer, Henrik; Røsjø, Helge Rørvik. Ytterligere læringsmomenter fra et kardiologisk perspektiv. Tidsskrift for Den norske legeforening 2021; Volum 141 (1). ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.20.1025.
 • Sharashova, Ekaterina; Wilsgaard, Tom; Ball, Jocasta; Gerdts, Eva; Rosengren, Annika; Njølstad, Inger; Mathiesen, Ellisiv B.; Schirmer, Henrik; Nyrnes, Audhild; Kildal, Simon; Tiwari, Sweta; Espnes, Hilde; Stylidis, Michael; Løchen, Maja-Lisa. Sex-specific temporal trends in the incidence of atrial fibrillation in a large Norwegian population-based study 1986–2014. European Heart Journal 2020; Volum 41. ISSN 0195-668X.s 509 - 509.s doi: 10.1093/ehjci/ehaa946.0509.
 • Attia, Zachi Itzhak; Benavente, Ernest Diez; Tseng, Andrew S; Leon, David Adrew; Medina-Inojosa, Jose; Malyutina, Sofia; Kapa, Suraj; Schirmer, Henrik; Kudryavtsev, Alexander V; Noseworthy, Peter A.; Ryabikov, Andrey; Carter, Rickey; Perel, Pablo; Friedman, Paul; Lopez-Jimemez, Francisco. EXTERNAL VALIDATION OF AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE-GENERATED ALGORITHM TO DETECT LEFT VENTRICULAR SYSTOLIC DYSFUNCTION WITH ELECTROCARDIOGRAPHY IN THE POPULATION. Journal of the American College of Cardiology 2020; Volum 75 (11). ISSN 0735-1097.s 917 - 917.s doi: 10.1016/S0735-1097(20)31544-8.
 • Sharashova, Ekaterina; Wilsgaard, Tom; Ball, Jocasta; Gerdts, Eva; Rosengren, Annika; Njølstad, Inger; Mathiesen, Ellisiv B.; Schirmer, Henrik; Nyrnes, Audhild; Kildal, Simon; Tiwari, Sweta; Espnes, Hilde; Stylidis, Michael; Løchen, Maja-Lisa. Sex-specific temporal trends in the incidence of atrial fibrillation in a large Norwegian population-based study 1986-2014. ESC Congress 2020 - The Digital Experience 2020-08-27 - 2020-08-30 2020.
 • Guseva, V; Ryabikov, Andrey; Voronina, E; Palekhina, YU; Shakhmatov, S; Yasyukevich, N; Stylidis, Michael; Schirmer, Henrik; Malyutina, Sofia. Association between left ventricle longitudinal strain and strain rate and cardiometabolic diseases in a general population sample. EuroPrevent congress 2019 2019-04-11 - 2019-04-13 2019.
 • Pedersen, Elisabeth; Garcia, Beate Hennie; Eggen, Anne Elise; Halvorsen, Kjell H.; Schirmer, Henrik; Waaseth, Marit. Adherence to prescription guidelines and achievement of treatment goals among persons with coronary heart disease - a cross-sectional study. 35th International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk Management 2019-08-24 - 2019-08-28 2019.
 • Renninger, Marius; Løchen, Maja-Lisa; Ekelund, Ulf; Hopstock, Laila Arnesdatter; Jørgensen, Lone; Mathiesen, Ellisiv B.; Njølstad, Inger; Schirmer, Henrik; Wilsgaard, Tom; Morseth, Bente. The independent and joint associations of physical activity and body mass index with myocardial infarction: The Tromsø Study. ACSM Annual meeting 2018-05-29 - 2018-06-02 2018.
 • Ball, Jocasta; Løchen, Maja-Lisa; Wilsgaard, Tom; Schirmer, Henrik; Hopstock, Laila Arnesdatter; Morseth, Bente; Mathiesen, Ellisiv B.; Njølstad, Inger; Tiwari, Sweta; Stewart, Simon; Sharashova, Ekaterina. Abstract 18611: Sex Differences in the Influence of Body Mass Index on Incidence of Atrial Fibrillation: The Tromsø Study 1979-2013. Circulation 2017; Volum 136. ISSN 0009-7322.s A18611 - A18611.
 • Ball, Jocasta; Løchen, Maja-Lisa; Wilsgaard, Tom; Schirmer, Henrik; Hopstock, Laila Arnesdatter; Morseth, Bente; Mathiesen, Ellisiv B.; Njølstad, Inger; Tiwari, Sweta; Sharashova, Ekaterina. Sex differences in the impact of BMI & BMI change on the risk of future atrial fibrillation – insights from the longitudinal, population-based Tromsø Study. American Heart Association (AHA) Scientific Sessions 2017 2017-11-11 - 2017-11-15 2017.
 • Stylidis, Michael; Heggelund, Geir; Lindekleiv, Haakon; Løchen, Maja-Lisa; Wilsgaard, Tom; Njølstad, Inger; Mathiesen, Ellisiv B.; Schirmer, Henrik. Left atrial size, sex differences and the total mortality risk in a population based cohort study. EuroEcho 2017 Congress 2017-12-06 - 2017-12-09 2017.
 • Frich, Jan C; Andersen, Stine; Baerheim, Anders; Ellingsen, Maren; Johanson, Gard A. Skulstad; Lockert, Oda; Schirmer, Henrik; Slørdahl, Tobias Schmidt. En felles prøve for alle legestudenter i Norge. (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2017; Volum 137 (17). ISSN 0029-2001.s 1277 - 1278.s doi: 10.4045/tidsskr.17.0536.
 • Frich, Jan C; Valestrand, Eivind Alexander; Slørdahl, Tobias Schmidt; Baerheim, Anders; Schirmer, Henrik; Andersen, Stine; Aabelvik, Hanne-Guro. J. Frich og medarbeidere svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016; Volum 136 (9). ISSN 0029-2001.s 784 - 784.s doi: 10.4045/tidsskr.16.0384.
 • Valestrand, Eivind Alexander; Slørdahl, Tobias Schmidt; Baerheim, Anders; Schirmer, Henrik; Andersen, Stine Lill; Aabelvik, Hanne-Guro; Frich, Jan C. Mot en nasjonal delprøve i medisinstudiet. (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2016; Volum 136 (5). ISSN 0029-2001.s 390 - 391.s doi: 10.4045/tidsskr.16.0075.
 • Tiwari, Sweta; Løchen, Maja-Lisa; Jacobsen, Bjarne K.; Hopstock, Laila Arnesdatter; Nyrnes, Audhild; Njølstad, Inger; Mathiesen, Ellisiv B.; Schirmer, Henrik. CHA2DS2-VASC score, left atrial size and atrial fibrillation as stroke risk factors in the Tromso Study. European Heart Journal 2016; Volum 37. ISSN 0195-668X.s 275 - 275.
 • Tiwari, Sweta; Løchen, Maja-Lisa; Jacobsen, Bjarne K.; Hopstock, Laila Arnesdatter; Nyrnes, Audhild; Mathiesen, Ellisiv B.; Schirmer, Henrik. CHA2DS2-VASc score, left atrial size and atrial fibrillation as stroke risk factors in the Tromsø Study. Septentrio Conference Series 2016. ISSN 0000-0000.
 • Norvik, Jon Viljar; Schirmer, Henrik; Jenssen, Trond A; Eriksen, Bjørn Odvar; Løchen, Maja-Lisa; Solbu, Marit. Uric acid predicts mortality and ischemic stroke in subjects with diastolic dysfunction - The Tromsø Study 1994-2013. Journal of the American Society of Nephrology 2016; Volum 27 (FR-PO363). ISSN 1046-6673.
 • Martinaityte, Ieva; Jorde, Rolf; Schirmer, Henrik; Mathiesen, Ellisiv B.; Njølstad, Inger; Løchen, Maja-Lisa; Wilsgaard, Tom; Joakimsen, Ragnar Martin; Kamycheva, Elena. Correction: Genetic Variations in the Vitamin D Receptor Predict Type 2 Diabetes and Myocardial Infarction in a Community-Based Population: The Tromsø Study. PLOS ONE 2016. ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0163573.
 • Lorem, Geir F; Schirmer, Henrik; Emaus, Nina. How to classify the health strain of comorbidity in epidemiological research? Development and validation of a method based on the Tromsø study.. Regional forskningskonferanse 2016-11-02 - 2016-11-03 2016.
 • Lorem, Geir F; Schirmer, Henrik; Emaus, Nina. Changes in self-reported health trajectories with focus on ageing in the Tromsø study. Regional helseforskningskonferanse 2016-11-02 - 2016-11-03 2016.
 • Gravningen, Kirsten; Schirmer, Henrik. Reasons for & factors associated with early first sexual intercourse among adolescents in Norway – a cross-sectional study. 27th IUSTI-Europe Congress 2015-09-20 - 2016-09-26 2015.
 • Siafarikas, Nikias; Bergem, Astrid Liv Mina; Nilsen, Thomas; Magnus, Per; Rosness, Tor Atle; Strand, Bjørn Heine; Schirmer, Henrik; Knutsen, Gunn Peggy; Engedal, Knut; Bjertness, Espen. En tvillingstudie om arvelighet ved Alzheimers sykdom og andre demensformer. Landskonferansen i alderspsykiatri, Ålesund 20216 2015-04-20 - 2015-04-22 2015.
 • Lindekleiv, Haakon; Øhrn, Andrea Sofie Henriette Milde; Løchen, Maja-Lisa; Vangen, Siri; Schirmer, Henrik. Flere tusen får hjerteinfarkt uten å merke det. Nå vil vi vite hvorfor stille hjerteinfarkt rammer flere kvinner enn menn.. Aftenposten Vitenskap 2014. ISSN 2464-3033.
 • Brækhus, Leni Aurora; Schirmer, Henrik; Fratiglioni, Laura; Strand, Bjørn Heine; Skirbekk, Vegard. Positivt at befolkningen blir eldre. 2014.
 • Gravningen, Kirsten; Schirmer, Henrik; Furberg, Anne-Sofie; Simonsen, Gunnar Skov; Wilsgaard, Tom. Self-assessed risk of Chlamydia trachomatis infections among adolescents in Norway. Joint meeting of the 20th ISSTDR and 14th IUSTI, STI&AIDS World Congress 2013-07-14 - 2013-07-17 2013.
 • Tvedten, Hilde Marie; Schirmer, Henrik; Aarsland, Dag. Færre eldre får demens. 2013.
 • Grønli, Kristin Straumsheim; Lotherington, Ann Therese; Nilsen, Ann-Britt; Schirmer, Henrik. Overkjørt av Helseteknologi. 2013.
 • Haugen, T. B.; Schirmer, Henrik. Varmere vær gir økt risiko for hjerteinfarkt. Tidsskrift for Den norske legeforening 2013; Volum 133 (5). ISSN 0029-2001.s 511 - .
 • Halvorsen, Ola Jordheim; Schirmer, Henrik. Sjekk om du er farlig stresset. Hjertespesialist Henrik Schirmer ser ingen grunn til å fraråde hard trening. 2013.
 • Schirmer, Henrik; Forsdahl, SH; Lillevik, SA; Larsen, Tommy; Trovik, T; Iqbal, A. Significant improvement over a year of diagnostic accuracy for coronary artery stenosis with low dose cardiac CT in 420 consecutively referred patients without previous coronary revascularisation. European Heart Journal 2013; Volum 34. ISSN 0195-668X.s 974 - 974.
 • Schirmer, Henrik. Oppsummering om Koronarsykdom. Referat fra European Heart Congress 2012, Munchen. Hjerteforum 2012; Volum 25 (4). ISSN 0802-1465.s 96 - 99.
 • Schirmer, Henrik. Hjertelig til stede. Statig færre dør av hjerteinfarkt i Troms. 2012.
 • Schirmer, Henrik. Symptomene du bør ta på alvor. (data) 2012.
 • Lindekleiv, Haakon; Erke, Maja Gran; Peto, T; Arntzen, Kjell Arne; Schirmer, Henrik; Wilsgaard, Tom; Bertelsen, Geir; Mathiesen, Ellisiv B.; Njølstad, Inger. Drusen and AMD are associated with reduced cognitive function: the Tromso study. European Journal of Neurology 2012; Volum 19. ISSN 1351-5101.s 431 - 431.
 • Schirmer, Henrik. 11 ekstra år om du styrer unna lavkarbo. 2011.
 • Arntzen, Kjell Arne; Schirmer, Henrik; Johnsen, Stein Harald; Wilsgaard, Tom; Mathiesen, Ellisiv B.. Carotid plaque progression predicts lower cognitive test results in a stroke-free population. The Tromso Study. European Journal of Neurology 2011; Volum 18. ISSN 1351-5101.s 64 - 64.
 • Heggelund, Geir; Rasmussen, knut; Lunde, Per; Løchen, Maja-Lisa; Njølstad, Inger; Mathiesen, Ellisiv B.; Schirmer, Henrik. Prognostic significance of mitral flow derived Doppler indices in a general population with normal systolic function: A prospective population-based chort study. The Tromso Study 1994-2009. European Heart Journal 2010; Volum 31. ISSN 0195-668X.s 457 - 457.
 • Schirmer, Henrik. Sepsis kriterier redder liv. (data) 2010.
 • Ahmed, Luai; Schirmer, Henrik; Berntsen, Gro; Fønnebø, Vinjar; Joakimsen, Ragnar M. Self-reported diseases and the risk of non-vertebral fractures: the Tromsø study. Osteoporosis International 2009; Volum 20. ISSN 0937-941X.s 837 - .s doi: 10.1007/s00198-009-0846-9.
 • Jørgensen, Lone; Joakimsen, Oddmund; Mathiesen, Ellisiv B.; Ahmed, Luai; Berntsen, Gro; Fønnebø, Vinjar; Joakimsen, Ragnar M; Njølstad, Inger; Schirmer, Henrik; Jacobsen, Bjarne K.. Carotid Plaque Echogenicity and Risk of Nonvertebral Fractures in Women: A Longitudinal Population-Based Study (vol 79, pg 207, 2006). Calcified Tissue International 2009; Volum 85. ISSN 0171-967X.s 84 - 84.s doi: 10.1007/s00223-009-9267-1.
 • Ahmed, Luai; Joakimsen, Ragnar M; Berntsen, Gro k; Fønnebø, Vinjar; Schirmer, Henrik. Diabetes mellitus and the risk of non-vertebral fractures: the Tromsø Study. Osteoporosis International 2009; Volum 20. ISSN 0937-941X.s 841 - .s doi: 10.1007/s00198-009-0848-7.
 • Ahmed, Luai; Schirmer, Henrik; Berntsen, Gro; Fønnebø, Vinjar; Joakimsen, Ragnar M. Features of the metabolic syndrome and the risk of non-vertebral fractures: The Tromsø Study. Osteoporosis International 2009; Volum 20. ISSN 0937-941X.s 839 - .s doi: 10.1007/s00198-009-0847-8.
 • Ahmed, Luai; Joakimsen, Ragnar M; Schirmer, Henrik; Berntsen, Gro; Fønnebø, Vinjar Magne; Størmer, J. Is the risk of non-vertebral fracture associated with type I diabetes gender specific?. Osteoporosis International 2004; Volum 15. ISSN 0937-941X.s S48 - S48.
 • Wang, Y; Wang, X; Wilsgaard, Tom; Jacobsen, Bjarne Koster; Schirmer, Henrik; Thune, Inger; Løchen, Maja-Lisa; Njølstad, Inger; Arnesen, Egil. Re: "Tracking of cardiovascular risk factors: The Tromsø study, 1979-1995" [2] (multiple letters). American Journal of Epidemiology 2002; Volum 155. ISSN 0002-9262.s 1144 - 1145.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Hjertesvikt

  Klaffefeil

  Koronarsykdom

  Demens

  Diabetes


  Medlem i forskningsgruppe