No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Barnevern i Harstad anne-berit.lorentsen@uit.no +4777058338 Harstad Campus Harstad

Lorentsen, Anne-Berit


Universitetslektor: Folkehelse, tidlig innsats, sosial ulikhet


 • Anne Svelstad Evju, Anne-Berit Lorentsen:
  Helsesøsters helsefremmende og forebyggende arbeid med innvandrerbarn og deres familier
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Anne-Berit Lorentsen, Bente lilljan lind Kassah, Kwesi Alexander Kassah:
  Folkehelsearbeidet i kommunen
  Fagbokforlaget 2014
 • Anne-Berit Lorentsen:
  Hverdagslivsperspektiv i barnevernet? En kvalitativ studie av mødres erfarte hverdagsliv
  2021
 • Se alle arbeider i Cristin →  Campus Harstad