Bilde av Hamran, Torunn
Bilde av Hamran, Torunn
Institutt for helse- og omsorgsfag torunn.hamran@uit.no +4777644858 99290782 Tromsø

Torunn Hamran


Professor emerita

Stillingsbeskrivelse

Forskning, veiledning, mentoroppgaver.

 


 • Bodil Hansen Blix, Torunn Hamran :
  Brukermedvirkning og representasjon i helse- og omsorgsforskning
  Tidsskrift for omsorgsforskning 14. desember 2021 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Lill Sverresdatter Larsen, Jill-Marit Moholt, Torunn Hamran, Nils Oddbjørn Henriksen, Bodil Hansen Blix :
  Erfaringer med deltakelse på kommunale pårørendeskoler
  Tidsskrift for omsorgsforskning 25. mars 2020 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Jill-Marit Moholt, Oddgeir Friborg, Nils Oddbjørn Henriksen, Torunn Hamran, Bodil Hansen Blix :
  Non-use of community health-care services – an exploratory cross-sectional study among family care-givers for older, home-dwelling persons with dementia
  Ageing & Society 2020 ARKIV / DOI
 • Lill Sverresdatter Larsen, Torunn Hamran :
  Samhandling i hjemmetjenestens demensomsorg
  Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin 2019
 • Bodil Hansen Blix, Torunn Hamran :
  Assisted living in rural areas: aging in blurred landscapes
  Qualitative Research in Medicine & Healthcare 2019 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Anette Langås Larsen, Anita Salamonsen, Agnete Egilsdatter Kristoffersen, Torunn Hamran, Bjørg Evjen, Trine Stub :
  ”We own the illness”: a qualitative study of networks in two communities with mixed ethnicity in Northern Norway
  International Journal of Circumpolar Health 2018 ARKIV / DOI
 • Lill Sverresdatter Larsen, Bodil Hansen Blix, Torunn Hamran :
  Family caregivers’ involvement in decision-making processes regarding admission of persons with dementia to nursing homes
  Dementia 23. november 2018 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Bodil Hansen Blix, Torunn Hamran :
  “They take care of their own”: Healthcare professionals’ constructions of Sami persons with dementia and their families’ reluctance to seek and accept help through attributions to multiple contexts
  International Journal of Circumpolar Health 06. juni 2017 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Anette Iren Langås Larsen, Anita Salamonsen, Agnete Egilsdatter Kristoffersen, Torunn Hamran, Bjørg Evjen, Trine Stub :
  "There are more things in heaven and earth!" How knowledge about traditional healing affects clinical practice: Interviews with conventional health personnel
  International Journal of Circumpolar Health 2017 ARKIV / DOI
 • Bodil Hansen Blix, Torunn Hamran :
  "When the saints go marching in": constructions of senior volunteering in Norwegian government white papers, and in Norwegian senior volunteers’ and health-care professionals’ stories
  Ageing & Society 28. februar 2017 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Lill Sverresdatter Larsen, Hans Ketil Normann, Torunn Hamran :
  Processes of user participation among formal and Family caregivers in home-based care for persons with dementia
  Dementia 05. mai 2015 ARKIV / DOI
 • Lill Sverresdatter Larsen, Hans Ketil Normann, Torunn Hamran :
  Continuity of home-based care for persons with dementia from formal and family caregivers’ perspective
  Dementia 06. desember 2016 ARKIV / DATA / DOI
 • Lill Sverresdatter Larsen, Hans Ketil Normann, Torunn Hamran :
  Collaboration between Sami and non-Sami formal and family caregivers in rural municipalities
  Ethnic and Racial Studies 2016 DATA / DOI
 • Cathrine Arntzen, Torunn Hamran :
  Stroke survivors’ and relatives’ negotiation of relational and activity changes: A qualitative study
  Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2016 DOI
 • Cathrine Arntzen, Torunn Hamran :
  Rehabiliteringsforløp etter hjerneslag.
  Geriatrisk sykepleie 2015 FULLTEKST
 • Torunn Hamran :
  «Den hvite pesten mest kampen gjaldt». Kvinneforeningene, håndarbeidet og sivilsamfunnet
  Orkana Forlag 2022
 • Torunn Hamran :
  Velferdsstatens fortropp
  Nordlys 23. juni 2020
 • Kristin Engh Førde, Torunn Hamran, Ingunn Elstad :
  Samfunnsbyggerne
  20. mars 2020
 • Bodil Hansen Blix, Jill-Marit Moholt, Torunn Hamran :
  Rural aging in place: Results from a study in Northern Norway
  2019
 • Torunn Hamran :
  I en krisesituasjon står det frem noen helter.
  Nordlys 06. november 2019
 • Lill Sverresdatter Larsen, Bodil Hansen Blix, Torunn Hamran :
  Seven positions to help understand family caregivers dilemmas
  2019 DATA
 • Bodil Hansen Blix, Jill-Marit Moholt, Lill Sverresdatter Larsen, Nils Oddbjørn Henriksen, Torunn Hamran :
  Pårørende til personer med demens bidrar mye og lenge
  www.nordnorskdebatt.no 10. september 2019 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Jill-Marit Moholt, Lill Sverresdatter Larsen, Nils Oddbjørn Henriksen, Torunn Hamran :
  Pårørende til personer med demens bidrar mye og lenge
  iTromsø 11. september 2019 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Torunn Hamran :
  Å leve med demens
  Nordlys 12. september 2018 FULLTEKST
 • Cathrine Arntzen, Torunn Hamran :
  Negotiation of relational and occupational changes in families’ everyday life after stroke
  2018
 • Anette Langås Larsen, Anita Salamonsen, Agnete Egilsdatter Kristoffersen, Torunn Hamran, Bjørg Evjen, Trine Stub :
  «Vi eier sykdommen» en kvalitativ studie om nettverket til pasienten
  2018
 • Bodil Hansen Blix, Torunn Hamran :
  Å leve med demens
  2018 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Torunn Hamran :
  Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre (2. utgave)
  Aldring og helse 2018
 • Torunn Hamran :
  Yngre og eldre brukere av helsetjenester - ulike behov eller forskjellsbehandling?
  2018
 • Bodil Hansen Blix, Torunn Hamran :
  Frivillige - et virkemiddel til å "takle eldrebølgen"?
  Nordlys 04. oktober 2017 FULLTEKST
 • Cathrine Arntzen, Torunn Hamran :
  Stroke survivors and relatives negotiations of relational and occupational changes
  2017
 • Torunn Hamran :
  Kvinnelige pionerer i fremveksten av helsestellet i Nord-Norge
  2017
 • Torunn Hamran :
  Overordnede rammer som styrer de kommunale helse- og omsorgstjenestene
  2017
 • Anette Iren Langås Larsen, Anita Salamonsen, Agnete Egilsdatter Kristoffersen, Torunn Hamran, Bjørg Evjen, Trine Stub :
  "There are more things in heaven and earth!" How knowledge about traditional healing affects clinical practice. Interviews with conventional health personnel.
  2017
 • Anette Iren Langås Larsen, Anita Salamonsen, Agnete Egilsdatter Kristoffersen, Torunn Hamran, Bjørg Evjen, Trine Stub :
  "There are more things in heaven and earth!" How knowledge about traditional healing affects clinical practice: Interviews with conventional health personnel
  2017
 • Lill Sverresdatter Larsen, Hans Ketil Normann, Torunn Hamran :
  Speaking on behalf of the person with dementia in home-based care. A qualitative study of collaboration between formal and family caregivers in Sami and Norwegian municipalities.
  UiT Norges arktiske universitet 2017
 • Anette Iren Langås Larsen, Nina Foss, Torunn Hamran, Bjørg Evjen, Anita Salamonsen, Agnete Egilsdatter Kristoffersen m.fl.:
  En kvalitativ studie av helsepersonell sin kunnskap om tradisjonell helbredelse (læsing)
  2016
 • Lill Sverresdatter Larsen, Torunn Hamran, Ketil Normann :
  Samhandling og brukermedvirkning i multi-etniske kommuner i Nord-Norge, knyttet til hjemmeboende eldre som har demenssykdom.
  2016
 • Bjørn Kvaal, Bodil Hansen Blix, Torunn Hamran :
  Hva vet du egentlig om eldre samer?
  06. juni 2016
 • Bodil Hansen Blix, Torunn Hamran :
  Demens hos personer med samisk bakgrunn
  2016
 • Torunn Hamran :
  HelseOmsorg21-strategien
  2016
 • Torunn Hamran :
  Å studere erfaringene til profesjonelle omsorgsgivere, pårørende og eldre omsorgsmottakere i utkantstrøk
  2016
 • Morten Sangvik, Torunn Hamran :
  Demens hos innvandrere
  26. juni 2016
 • Bodil Hansen Blix, Torunn Hamran :
  Kommunen skal tilby "rett hjelp"
  Kommunal rapport 28. oktober 2016 FULLTEKST
 • Torunn Hamran :
  Overordnete rammer som styrer de kommunale helse- og omsorgstjenestene ( mellom skjønn, rettigheter og standarder)
  2016
 • Torunn Hamran, Bodil Hansen Blix :
  Det haster å reise denne debatten
  Nordlys 18. oktober 2016 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Torunn Hamran :
  "When the saints go marching in": Frivillige seniorer og helse- og omsorgstjenestene
  2016
 • Bodil Hansen Blix, Torunn Hamran :
  Temahefte: Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre
  2015
 • Lill Sverresdatter Larsen, Hans Ketil Normann, Torunn Hamran :
  Hvem har rett til brukermedvirkning i demensomsorg?
  2015
 • Torunn Hamran :
  Presentasjon av HelseOmsorg21
  2015

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Helsepolitikk, kunnskapsformer, organisering av arbeid, etnisitet.

  Kvalitative metoder, metodologi

  Kunnskapsteori

  Historie


  CV

  Utdanning

  Candidata rerum politicarum (cand.polit) UiT, 1986 .

  Yrkespraksis

  Professor, faggruppe for master og phd-studier, Institutt for helse- og omsorgsfag,  

  Det helsevitenskapelige fakultet, UiT, (2007-), Faglig leder, Senter for omsorgsforskning, UiT, (2008 -)

  Professor (kvalifiseringsvilkår) (2004-2007),

  Førsteamanuensis, Avdeling for sykepleie- og helsefag (ASH), UiT, (1993-2004),

  Førsteamanuensis/avdelingsleder, ASH, UiT (1999-2001),

  Førsteamanuensis,Høgskolen i Tromsø, avdeling helsefag (1991-1993),

  Forsker LOS/NORAS, Institutt for Samfunnsvitenskap,Universitetet i Tromsø (1988-1990),

  Prosjektansatt Alternativ Framtid v/ prosjektleder Professor Yngvar Løchen (1987),

  Stipendiat, UiT (1983-85)