Personkort bilde
Foto: UiT/Christian Halvorsen

Anne-Karin Andreassen

Anskaffelsesrådgiver Seksjon for økonomi og innkjøp
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Veiledning, rådgivning og bistand i innkjøpsfaglige spørsmål. Gjennomføring av anskaffelsesprosesser underlagt regelverket for offentlige anskaffelser, herunder også inngåelse av rammeavtaler og avtaleforvaltning.

[Loading...]