Annikken Steinbakk


Personvernombud

Stillingsbeskrivelse

Personvernombudet skal:

  • informere og gi råd til UiT som behandlingsansvarlig, og de tilsatte som utfører behandlingen, om forpliktelsene de har i henhold til EUs personvernforordning (EU 2016/679) og annen relevant lovgivning om personvern
  • kontrollere overholdelsen av EUs personvernforordning, annen relevant lovgivning om personvern, UiTs personvernretningslinjer, herunder UiTs fordeling av ansvar, holdningsskapende tiltak og opplæring av tilsatte som er involvert i behandlingsaktivitetene og tilhørende revisjoner
  • på anmodning gi råd om vurderingen av personvernkonsekvenser (DPIA) og kontrollere gjennomføringen av den
  • samarbeide med og være kontaktpunkt for Datatilsynet

De registrerte (for eksempel studenter, tilsatte og respondenter i forskings- og studentprosjekter) som UiT behandler personopplysninger om kan kontakte personvernombudet angående alle spørsmål om behandling av deres personopplysninger og om utøvelsen av de rettighetene de har i henhold til EUs personvernforordning.

Personvernombudet har taushetsplikt og plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det personvernombudet får vite om noen personlige forhold og annen taushetsbelagt informasjon i forbindelse med utførelsen av sine oppgaver.    CV

06-2023 -->
Personvernombud, UiT

08-2021 - 12-2021
Høgskolen i Molde - Enkeltemne: Webutvikling

01-2019 ->
UiT, Seksjon for kommunikasjon - Stilling/fagkrets: Seniorrådgiver

08-2015 - 06-2021
UiT - Grad: Bachelor teologi - Fakultet/avdeling: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning


08-2012 - 06-2014
UiT - Grad: Master - Historie - Fakultet/avdeling: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

08-2009 - 06-2012
UiT - Grad: Bachelor - Historie - Fakultet/avdeling: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

08-2008 - 09-2009
UiT - Grad: Master - Master of Laws in Law of the Sea (LLM) - Fakultet/avdeling: Det juridiske fakultet , Spesialiserende master i havrett.

04-2006 - 01-2019
UiT, Det juridiske fakultet - Stilling/fagkrets: Rådgiver kommunikasjon

08-1995 - 06-2003
UiT - Grad: Andre - Profesjonsstudie i juss, Candidata Juris (Jurist) - Fakultet/avdeling: Det juridiske fakultet