Bilde av Brekmo, Unn-Heidi
Bilde av Brekmo, Unn-Heidi
Seksjon for lønn og personaltjenester NY unn.heidi.brekmo@uit.no +4777645606 Her finner du meg

Unn-Heidi Brekmo


Rådgiver variabel lønn og reise

Stillingsbeskrivelse

  • Rådgiver variabel lønn og reise
  • Koordinering og prioritering av arbeidsoppgaver
  • Oppretting av time-og oppdragskontrakter
  • Attestasjon av reiseregning, godtgjørelse, utgiftsrefusjon og honorar                                     

                                              


               
                                             

Arbeidsområder

Bilag / Databriller / Fakturaer / Forskudd / Honorar / Refusjon / Reise