Lia, Karin

HMS rådgiver: beredskapsarbeid, risikovurderinger, fagperson farlig avfall, kontaktperson bygg, kontaktperson bedriftshelsetjenesten, veiledning terminalbriller, rådgivning HMS Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak
Flag icon Flag icon

Beredskapsarbeid: utarbeide og oppdatere bereskapsplan for fakultetet, leder for lokal innsatsgruppe NFH-bygget, sekretær for lokal beredskapsgruppe, arrangere evakueringsøvelser og beredskapsøvelser ved BFE

Risikovurderinger: planlegger og deltar på risikovurderinger ved BFE, rådgiver i spørsmål som omhandler risikovurdering (hvilke metode som kan brukes, hvordan gjennomføre risikovurderingen, hvem deltar på risikovurderinger osv), godkjenner risikovurderinger gjennomført ved BFE

Fagperson farlig avfall: fagperson i mottakt for farlig avfall på MH-bygget, rådgiver for BFE i spørsmål som angår farlig avfall

Kontaktperson bygg: er kontaktperson mellom BFE og avdeling for bygg og eiendom i ombygningsaker, saker som omhandler vedlikehold av bygg og fasiliteter

Kontaktperson for bedriftshelsetjenesten

Veiledning ved anskaffelse av databriller

Rådgivning HMS: rådgivning i ulike saker som faller inn under feltet HMS (interen skademeldinger, konflikthåndtering, verneombud og hovedverneombud, retningslinjer og arbeidsrutiner, osv)

[Loading...]